Vzdělávání zaměstnanců

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. - vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013629

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Aktualizace:

V 1. monitorovacím období neprobíhala žádná školení.

Ve 2. monitorovacím období byl zahájen kurz Projektového manažera, který bude pokračovat ještě v následujícím období.

V rámci 3. monitorovacího období jsme realizovali a dokončili 12 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, kterými prošlo celkem 23 zaměstnanců a proškolili jsme tak přes 1600 osobohodin. Další školení jsou naplánována.

Ve 4. monitorovacím období předkládá Příjemce k proplacení 7 dokončených kurzů, pět z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a dva z oblasti Účetních kurzů. Celkově proškolil 273 osobohodin.

V 5. monitorovacím období předkládá Příjemce k proplacení 12 dokončených kurzů, šest z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a šest z oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy. Celkově bylo nově proškoleno 713 osobohodin.

V 6. monitorovacím období předkládá Příjemce k proplacení pouze 3 dokončené kurzy, jeden z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a dva z oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy. Celkově bylo nově proškoleno pouze 52 osobohodin.