Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Cíle projektu

CÍLE projektu
Z analýzy cílové skupiny vyplývají tyto její hlavní potřeby s ohledem na uplatnění na trhu práce:
1. motivace k aktivitě, k sebevědomí a k rozhodnutí ohledně své další kariéry a rozhodnutí pro změnu v přístupu k celoživotnímu vzdělávání (v rámci projektu řeší aktivity: pracovní a bilanční diagnostika, motivační modul, skupinové poradenství)
2. poradenství v oblasti stanovení cílů a prostředků v jejich další kariéře, které bude řešit i jejich individuální a specifické problémy a potřeby (v rámci projektu řeší aktivity: bilanční diagnostika, individuální plán osobního rozvoje, spolupráce s individuálním poradcem)
3. získání obecných kompetencí, které je připraví na další profesní růst (všeobecný přehled ohledně aktuální úpravy pracovního práva a personalistiky, sebepoznání, schopnost aktivně využívat k práci i osobnímu rozvoji prostředky ICT (v rámci projektu řeší aktivity: právní minimum, kurz Dovednosti IT dle sylabu ECDL, vybrané aktivity motivačního modulu)
4. získání odborných kompetencí směřující k zamýšlené profesi manažer nebo lektor (v rámci projektu řeší aktivity: rekvalifikace Manažer nebo Lektor)
5. možnost si v praxi vyzkoušet nově získané teoretické vědomosti (v rámci projektu řeší aktivity: možnost měsíční odborné praxe po realizované rekvalifikaci, mzdové příspěvky na nová či volná pracovní místa, která umožní zapracování s nižším rizikem zrušení pracovního poměru ve zkušební době)
Realizací projektu a jeho jednotlivých aktivit dojde k naplnění definovaných potřeb cílové skupiny projektu. Díky realizaci projektu budou účastníci projektu motivováni, připraveni na nový start profesní kariéry a na své uplatnění na trhu práce.