Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

z okresu Nymburk, Kolín a Kutná Hora

ZÁŘÍ 2012
Každý z nás občas bilancuje a 12 měsíců od prvního setkání s klienty projektu „Zkušenost má hodnota“ k tomu rozhodně vybízí.
Těší nás, že pro většinu našich klientů bylo toto období přelomové, změnilo jejich postoje, dodalo jim sílu a odhodlání nejen obstát na trhu práce, ale některým i pomohlo v osobním životě. Samozřejmě musíme zmínit, že očekávání klientů, kteří minulé září do projektu vstoupili, byla různá, ne vždy se nám je tak dařilo naplnit, a to především v případech, kdy klienti předpokládali, že práci získají bez vlastního přičinění. Musíme však s radostí konstatovat, že klientů s touto mylnou představou bylo v projektu opravdu jen minimum. Příjemné bylo vidět, že u některých se tento přístup postupně měnil nejenom našim působením, ale i pod vlivem pozorování úžasné proaktivity ostatních klientů.
Jsme velmi rádi, za zprávy od našich bývalých klientů o úspěších v pracovním i osobním životě, potěšili nás informace o spokojenosti klientů, kteří využili jakoukoliv formu naší podpory, a především máme velkou radost z  klientů, kteří právě díky této naší podpoře měli možnost nejen opět získat sebedůvěru či třeba „oprášit“ své pracovní návyky, ale prokázali svou cenu na pracovním trhu, práci si udrželi i po vyčerpání naší finanční podpory a již nyní drží v ruce pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Jako prvnímu se to povedlo Mílovi, koncem září novou pracovní smlouvu podepsal Josef a již nyní můžeme tušit, že v průběhu října novou pracovní smlouvu se svým současným zaměstnavatelem podepíše i Pavel.
 
V průběhu září také proběhlo s klienty velmi milé společné setkání. Vzpomínali jsme na prožité chvíle, klienti si vyměňovali zkušenosti, všichni byli zvědaví, jak se daří těm, kteří na schůzku nedorazili. Rozcházeli jsme se se slibem, že podobné setkání opět velmi brzo uskutečníme. wink
 
  
Naši milí klienti s individuální poradkyní Mgr. Petrou Dobiášovou (vlevo v bílém)


                                     Příjemné posezení s přáteli


SRPEN 2012
     Čas je neúprosný a je naprosto neuvěřitelné, že prvním našim bývalým klientům končí 6 měsíční období, kdy byla jejich pracovní místa finančně podpořena prostřednictví tohoto projektu. Někteří klienti na svých pozicích i nadále zůstávají. Máme obrovskou radost, že se například Míla v kutnohorské spediční firmě osvědčil a pracovní smlouva mu byla prodloužena. Na druhou stranu, někteří naši bývalí klienti jsou pak z různých důvodů znovu postaveny před problém „hledání nového pracovního místa“. Těší nás však změna, kterou můžeme sledovat. V průběhu 6 měsíců nejen získali další pracovní zkušenosti, ale ověřili si své znalosti a především opět nabyli svou, někdy ztracenou, sebedůvěru. Nyní již vědí, že pokud si stanoví reálné podmínky, jsou na pracovním trhu uplatnitelní.
     Po celých šest měsíců jsme vždy dobře naladěnou Evu mohli vidět v poděbradském Domě dětí a mládeže. Bylo znát, že ji práce baví, do kolektivu zaměstnanců zapadla a velmi rychle se stala součásní běžného chodu celé organizace. O to víc nás mrzela zpráva, že se paní ředitelce nepodařilo získat finance a toto místo udržet i bez naší podpory. Přesto je vidět, že i těchto 6 měsíců Evě opravdu pomohlo, vyzařuje z ní pohoda, získala sebevědomí a je plna nového elánu. Jsme moc rádi, že Eva má  již nyní rozjednané další nabídky zaměstnání.
       Eva své působení shrnula takto:
     „Vltava byla úžasná. (Nezmínili jsme, že v létě Eva strávila celý týden na vodáckém táboře!) Bezva lidi a spousty legrace. Musím říci, že jsem prožila krásného půl roku. V pátek mě čeká poslední akce v DDM, a potom nevím. Stále zkouším třísměnný provoz v Jičíně, ale tam v současné době není místo, nicméně nevzdávám to. Ve firmě v Křinci mi byla nabídnuta práce, ale pro mě nevýhodná. 1. na dohodu (to se nezapočítává na důchod) 2. na 20 hodin týdně. Ani jedna varianta mě nenadchla, ale vrátka zavřená nemám…“
     Ozval se nám i Roman z Lysé nad Labem:
     „Dne 1.2.2012 jsem po dlouhé době nezaměstnanosti nastoupil do nového zaměstnání v Lysé nad Labem. Jednalo se o Šporkovu lékárnu spol.s.r.o. se kterou jsem podepsal pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.7.2012. V lékárně jsem začal pracovat na nově vytvořeném místě – pracovník administrativy, marketingu a logistiky.  Začal jsem se zúčastňovat denních porad vedení firmy, kde jsem předkládal výsledky práce předešlého dne.  Dále jsem zajišťoval  administrativní práce, které vyplývaly z logistiky a marketingu firmy, vedl a zpracovával agendu BONUS programu a uváděl jsem jej do provozu.   Podílel jsem se na propagaci léčiv v lékárně, kde jsem zajišťoval tisk a distribuci nabídkových plakátů léčiv a ostatních přípravků z lékárny, které byly ve slevovém programu. Po půlročním působení na novém místě jsem podle smlouvy ukončil pracovní poměr s lékárnou a v současné době s ní jednám o dohodě o provedení práce, kde bych působil na stejném pracovním místě, ale pod jiným pracovním závazkem. Když mám celkově zhodnotit své půlroční působení v lékárně tak musím říci, že se mi líbilo, je zde dobrý pracovní kolektiv a vedení firmy se ke mně chovalo velice slušně. Škoda, že místo bylo jenom na půl roku. Myslím, že nám co bylo již padesát let, tak  sehnat práci je velký problém a je jedno kolik kdo má škol a jaké vzdělání. Je potřeba se nevzdat,  pracovat na sobě a svým aktivním přístupem sehnat další zaměstnání. Zdravím všechny bývalé kolegy z kurzu a přeji všem mnoho úspěchů. Roman. „
      A co zbývající klienti? Končí léto, pomalu se začíná objevovat i více pracovních nabídek v regionu, což přináší optimismus a víru. My samozřejmě držíme palce a věříme, že se brzy dočkáme od některého z nich pozitivní zprávy v podobě pracovního uplatnění.

ČERVENEC 2012
     Bohužel, již v předešlých měsících jsme v regionu zaznamenali výrazný pokles pracovních nabídek, které by odpovídaly profesním profilům našich klientů. Nyní můžeme zkonstatovat, že v prázdninových měsících se situace ještě zhoršila. Pevně však doufáme, že konec prázdnin a začátek školního roku pro nás přinese pozitivní změnu. Přesto, ani v současné době klienti nezahálí, stále hledají nové nabídky či aktivně oslovují potencionální zaměstnavatele. Jsme ale také moc rádi, že nezapomínají aktivně odpočívat a užívat si léta, a tak vlastně nabírají i nové síly do dalších měsíců. Snažíme se jim být oporou a těší nás, že ve své nelehké životní situaci stále neztrácejí svůj optimismus. Držíme palce, ať jim tato vnitřní energie vydrží a dočkají se vytoužené odměny – nové práce.
 
     V červenci jsme navštívili našeho již bývalého klienta Jirku Havlinu v jeho novém podpořeném zaměstnání. Ve společnosti Technické služby města Poděbrad s.r.o., má na starosti projekty týkající se úpravy a údržby komunikací, je tak tedy velmi často v terénu, přesto se nám ho podařilo zastihnout přímo v jeho kanceláři. Všichni si pamatujeme, že když Jirka do projektu vstupoval, byl počítač jeho velkým nepřítelem. Jsme moc rádi, že se rozhodl absolvovat kurz IT, a tak nyní může své znalosti ve svém zaměstnání naplno zúročit.
 

ČERVEN 2012
    Blíží se prázdniny a zdá se, že i na pracovním trhu nastala „okurková sezóna“. Ale ani v této době to naši klienti nevzdávají. Bohužel, některé trápí zdravotní problémy – oběma Jirkům přejeme brzké uzdravení a síly na nové pohovory a výběrová řízení, které budou moci však absolvovat nejdříve v září.
 
   Velmi nás potěšila zpráva od Míly z Kutné Hory, v červnu mu skončila pracovní smlouva (nastoupil 1.1.2012 na podpořené pracovní místo) na dobu určitou a můžeme mu blahopřát k pracovní smlouvě na dobu neurčitou!!!!
 
    Jsme zvědaví, jak se bude dařit i ostatním našim bývalým klientům, a zda si podpořené pracovní místo udrží.
 
    Jaké zprávy nás čekají například od Míly?         Míla B.
 

KVĚTEN 2012
Jak jsme již avizovali v dubnu, v květnu řady našich klientů opustil Pavel a nastoupil na místo farního asistenta v Římskokatolické akademické farnosti (http://salvator.farnost.cz/). Pavel tímto svým rozhodnutím naprosto změnil svou dosavadní profesní dráhu:
 
     "Rád bych poděkoval za možnost zařazení do projektu ESF – „Zkušenost má hodnotu“. Díky této skutečnosti, po absolvování přednášek dle osnovy projektu, jsem nabyl více sebedůvěry při prosazování se na „trhu práce“. Dobrou zkušeností pro sociální komunikaci byla přítomnost psychologa na semináři v Kácově. Myslím, že tento seminář byl pro mne nejlepší zkušeností z tohoto programu.
     Díky „projektu“ a na základě posouzení mých schopností psychologem (…ložkou cheeky), jsem se při hledání práce „rozhlížel“ i do oblastí, kde by mne nenapadlo hledat.
      Vzhledem k tomu, že jsem chtěl dělat práci smysluplnou a v inspirujícím prostředí, jsem rád za podporu, které se mi dostalo z „projektu“ při zařazení na místo „farního asistenta“ v Akademické farnosti Praha. Zde v současné době katalogizuji historické sbírky a zpracovávám archiv akcí, které za dobu své existence farnost pro studenty a farníky organizovala. Díky této práci získávám nové zkušenosti, které mě spolu s prostředím inspirují k duchovnímu růstu. Tedy došlo k naplnění mého přání, dělat práci, která mě naplňuje a posunuje moji vzdělanost směrem „vzhůru“.¨
Ještě jednou díky za podporu a za štěstí, že jsem byl do tohoto projektu zařazen.
                                                                                         
                                                                                             Pavel Šimáček

 
Pavlovi moc děkujeme a přejeme mu mnoho štěstí v jeho NOVÉM zaměstnání!
 
 
Ozvali se nám také další bývalí klienti, Ivo a Roman!
 
"Co se týká mé práce?
Čas letí a já jsem zaměstnán již více jak 2 měsíce... tak to již mohu zhodnotit situaci!? Je to fajn, jsem spokojený.Pracuji jako asistent obchodního týmu, takže jsem více méně zůstal u svého(dříve jsem pracoval jako obchodní zástupce). Je to hlavně práce s PC a dost telefonování. Takže z akcí obslužné společnosti  nejvíce využiji kurz Dovednosti IT. To se opravdu šikne. Za ty 2 měsíce jsem si již urovnal i nový životní režim a začínám stíhat i své soukromé aktivity, zkrátka návrat do normálu, jak by to asi mělo být. Výhoda, že pracoviště mám 10 minut od baráku. Dost jsem se v životě nadojížděl do zaměstnání, takže tohle si teď užívám.
To je asi tak vše. Všechny Vás , kdo to budete číst, pozdravuji.

Ahoj a nashledanou!!"   Ivo

 
Každá takto pozitivně laděná zpráva nás od bývalých klientů velmi potěší!
 
    "1.2.2012 jsem nastoupil do nového zaměstnání Šporkova lékárna spol. s.r.o. Lysá nad Labem na pracovní pozici administrativní pracovník, zajištění logistiky a marketingové strategie. V novém zaměstnání zajišťuji běžnou administrativu, zpracovávám logistické vstupy a výstupy lékárny v návaznosti na dodavatele. Dále mám na starost bonusové karty a evidenci lékárny. Zároveň zpracovávám agendu spojenou s průzkumem spokojenosti pacientů s nabízenými službami. Místo pracoviště je v místě bydliště a zároveň docházím do sídla firmy na porady vedení, kde předkládám požadované zprávy z činnosti. V zaměstnání jsem spokojen."
 
    I tato zpráva od Romana nás těší!
  
    Jsme rádi, že stávající klienti zůstávají stále aktivní. Všichni si uvědomujeme, jak je složité v současné době najít odpovídající zaměstnání, o to víc jsme pak rádi, že to naši klienti nevzdávají. Společně také věříme, že v co nejbližší době uspějí v některém výběrovém řízení, kterého se účastní. yes
 
DUBEN 2012
 
     I v dubnu platilo, že se neustále v našem projektu děje něco nového. Velmi pozitivní je pak především to, že se i v tomto měsíci snížil počet našich klientů.
 
     Do svého nového zaměstnání na pozici správce veřejného osvětlení v Technických službách města Poděbrad nastoupil Josef. Bylo fajn, že se mohl s prácí v TSMP a s novým kolektivem seznámit již v průběhu několika březnových dnů, kdy se jako brigádník účastnil akce kácení nemocných topolů při vjezdu do města. Josef se v této fyzicky namáhavé práci osvědčil a následně nabídl TSMP i své dlouholeté zkušenosti v oblasti silnoproudé elektřiny. Podepsání pracovní smlouvy pak na sebe nedalo dlouho čekat. I Pepovi přejeme mnoho, mnoho úspěchů v novém zaměstnání!!!!
 
     Těší nás také spokojenost v zaměstnání našich bývalých klientů. Například paní Eva, již sžitá s chodem Domu dětí a mládeže Symfonie, nám napsala:
     „Petro, díky Vám a programu "Zkušenost má hodnotu" jsem se dostala do kolektivu úžasných lidí. Mám pocit, že se známe léta. Obdivuji jejich práci a stále se od nich učím a musím říci, že je čemu. Účastním se akcí pořádaných DDM Symfonie. Naposledy to bylo 27. 4. 2012 a fotku připojuji. Jenom ten čas by neměl tak rychle utíkat, ale já si tuto práci užívám. Eva
Není to fotka nádherná?
                                                         
 
     V dubnu jsme také zahájili jednání s Akademickou farností Praha o dotovaném místě pro Pavla. Jednání byla nakonec dovedena ke zdárnému konci a Pavel v květnu nastupuje na místo farního asistenta, konkrétně asistenta pana Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D. Jelikož si Pavel přál pracovat v neziskovém sektoru, jsme rádi, že byla tato jednání úspěšná. A již teď se těšíme na Pavlovi zkušenosti a zážitky z nového zaměstnání, s kterými, jak Pavla všichni známe, se s námi určitě nezapomene podělit.
 
      Také čekáme, jak dopadnou některá výběrová řízení, kterých se naši klienti účastní.  Zbývající klienti projektu se v rámci svých možností a za naší podpory stále snaží vyhledávat volné pracovní místa, na které elektronicky či telefonicky reagují. Velmi často se však stává, že se jim nedostane žádné odpovědi, což jim velmi ubírá energii do dalšího vyhledávání. Někteří klienti se tak alespoň snaží si vyjednat sezónní práci či brigádu, ale ani to není jednoduché.
 
BŘEZEN 2012
   V březnu zaznamenali klienti v hledání nového zaměstnání další úspěchy. V polovině měsíce projekt opustil Ivo a nastoupil do firmy SMERO, spol.s.r.o., v Kutné Hoře na místo asistenta obchodního týmu. Tento úspěch Ivovi upřímně přejeme! Ivo se s námi také o své první dojmy podělil:
„Je to zatím super, akorát mi připadá, že nemám žádný čas. Ale co se dá čekat při tak velké změně režimu a po tak dlouhé době. Ale to jsou maličkosti, které se srovnají. A rozhodně je bezva mít zase práci.“
   Snad tento Ivův úspěch podpoří ostatní klienti, kteří, přestože se uplatnění na trhu práce najít snaží, se stále potýkají s neúspěchy. Určitě se vyplatí to nevzdávat!!! yes
 
    Eva, která nastoupila 1.3. na nově vytvořené dotované místo do poděbradského Domu dětí a mládeže, si už stačila zvyknout na neposedné děti  a také se úspěšně poprala s náporem „dětských“ bacilů a virů. Takže si s nástupem do nové práce, která se „točí“ kolem dětí, posilnila i svou imunitu wink.
 
           
                           Paní Eva na svém pracovišti - recepci Domu dětí a mládeže
 
    Panu Pavlovi se podařilo rozjednat místo v neziskovém sektoru, tak jak si přál. Snad už zbývají pouze administrativní záležitosti a Pavel v květnu nastoupí na své vysněné pracovní místo. Držíme palce! Tak jako všem ostatním, zbývajícím klientům, při hledání pracovního uplatnění!!!
 

ÚNOR 2012
     Na dotovaná místa od 1.3. nastupuje Eva a Míla. Míla bude pokračovat ve své „načaté kariéře lektora“, Eva nastupuje jako administrativní pracovnice do DDM v Poděbradech. Gratulujeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů!!! yes. Další 2 dotovaná místa máme rozjednané.
 
      27.2. se uskutečnilo v Kolíně naše společné několikahodinové setkání. Probrali jsme u kávy ty nejnovější zkušenosti, které se týkaly hledání zaměstnání, sdělili jsme si navzájem naše další plány, Vladimír nás velmi podrobně seznámil se svými novými znalostmi, které získal na RK manažer. Naše setkání velmi příjemně zakončil Pavel, který velmi poutavě vyprávěl o své mongolské expedici, ze které se nedávno vrátil. Poté, co jsme zhlédli fotografie z Mongolska, kde Pavel v 50stupňových mrazech cestoval se psím spřežením, byli jsme opravdu velmi rádi, že se v pořádku vrátil. Doufáme, že Pavlovi ještě zbyly síly na hledání nového zaměstnání a přejeme, aby se mu podařilo získat pracovní místo v neziskovém sektoru, tak jak si přeje. Už se všichni těšíme na naš další setkání!!!!! laugh
 
LEDEN 2012
       Leden byl pro většinu klientů první měsíc bez projektových aktivit, ať již těch povinných či výběrových, tedy dobrovolných. Pouze Míla nastoupila na odbornou praxi, která jí byla nabídnuta jako velmi úspěšné absolventce rekvalifikačního kurzu „LEKTOR“. GRATULUJEME!!!!! yes. Míla se tedy po celý měsíc zdokonalovala v lektorské činnosti.
 
       Míla se také neopomenula s námi podělit o své dojmy:
 
      „V období 15.11. až 21.12.2011 jsem absolvovala s úspěchem akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor/Lektorka pořádaný firmou BraVona.cz. Majitelka firmy Mgr. Vlčková mně po absolutoriu nabídla účast na Odborné praxi, kterou zajišťuje opět její firma. Velmi ráda jsem tuto nabídku přijala. Odborná praxe na pozici Lektor/Administrátor probíhá v termínu 16.1. až 29.2.2012. Během této doby je pro každého účastníka počítáno s 10 dny praxe „v terénu“. Já osobně dělám školící materiál, pravděpodobně mě čekají i přednášky, pomáhám  paní Vlčkové s administrativou. Na závěr praxe obdržíme Osvědčení o odborné praxi. Největší radost mám z toho, že jsem od paní Vlčkové dostala i nabídku na dotované pracovní místo v její firmě s pravděpodobným nástupem od 1.3.2012.“
 
      Většina klientů se pak hned začátkem ledna velmi aktivně pustila do hledání práce. V současné době mají pracovní místa rozjednané hned 5 z nich - Eva, Pavel, Miloš z Kolína, Josef a Jiří. Věříme, že vše dobře dopadne a všichni se velmi brzy zařadí mezi ty „zaměstnané“. angel
 
     Naše skupina zaznamenala  v lednu i úspěchy na poli úspěšně zakončených pracovních pohovorů. V polovině ledna nastoupil do zaměstnání Bohuslav. Blahopřejeme a přejeme Bohuslavovi, ať je spokojený a nová práce ho naplňuje. yes
 

PROSINEC
 
      V prosinci pro vybrané klienty projektu pokračovaly rekvalifikační kurzy Manažer nebo Lektor. Bohužel rekvalifikační kurz „Lektor“ z důvodu onemocnění zakončil pan Roman. Všechny zbývající účastníky rekvalifikace tak jen pár dní před Štědrým dnem čekala závěrečná zkouška, která se skládala z písemné a praktické části. Všichni účastnící z okresů Nymburk, Kolín a Kutná Hora zakončili celý kurz úspěšně a získali tak osvědčení o absolvované rekvalifikaci. GRATULUJEME!!!!! yes enlightened
 

Účastníci rekvalifikace se s námi také podělili i o své dojmy:
 
Pavel z Kolína – úspěšný absolvent rekvalifikace lektor:
      „Rekvalifikace byla přínosem pro případnou lektorskou činnost. Získali jsme praktické znalosti, které jsme si mohli ověřit před svými spolužáky, tedy jsme nabyli i určitých dovedností.“

Míla z Nymburka je další úspěšnou absolventkou RK-lektor:
       „V prosinci probíhaly hlavně předváděčky našich prezentací - každý 2 na daná témata. Tady bylo výborné, že se naše vystoupení natáčela na kameru. Při hodnocení se záznam pustil a člověk sám viděl řadu svých nedostatků. K tomu se přidaly poznatky kolegů i lektorek, takže se člověk dověděl tu důležitou zpětnou vazbu, jak vlastně působit na posluchače jeho projev, chování, gesta a další. To považuji za velmi prospěšné.
      Jako studenti jsme se tak mohli poučit i z chyb ostatních. Ale všechno je to o praxi.
     Zkoušky probíhaly podle mého soudu v pohodě. Při testu byly vytvořeny spravedlivé podmínky- mohla jsem využít jen to, co jsem měla v hlavě.
      U ústní části bylo na každém z nás, jak zaujmeme porotu - zpracováním prezentace, jejím přednesem, využitím připomínek ze zkušebních prezentací. I při ústní zkoušce jsme se dověděli (aspoň já ano), jaké ještě dělám chyby-  a to je to, co potřebujeme - zpětnou vazbu od někoho, kdo tomu rozumí.“

 
 Výstižně popsal své dojmy z RK - manažer pan Vladimír z Kutné Hory:
    „Výhodou byla dobrá dostupnost a poloha v centru Prahy. Způsob výuky (přednášky proložené testy, diskuse posluchačů s lektorem) mi vyhovoval. Úroveň lektorů, zejména po odborné stránce, hodnotím velmi dobře. Určité rozdíly byly v tom, jak lektoři své vědomosti předkládali nám, posluchačům.
     Dobrý lektor musí být dobrý pedagog a na to musí mít vlohy, nadání. V tomto ohledu chci pochválit Vladimíra, který si vystačil pouze s flipchartem, ale přesto nám osobitým způsobem dovedl jednoduše a srozumitelně vysvětlit poměrně složité pojmy. Výborný byl Marek, s nímž jsme strávili nejvíce času: inteligentní, vtipný, příjemného vystupování, jeho přednášky byly srozumitelné a zábavné. Po stránce pedagogické byla špičková Kateřina. Její způsob výuky mě natolik zaujal, že jsem ani necítil potřebu přestávek. Čas při jejích hodinách ubíhal neuvěřitelně rychle. Drobnější nedostatky měla většina lektorů v oblasti organizační, v hospodaření s časem k výuce určeným. Na některá témata prostě nezbylo tolik času. Uvědomuji si ale, že dopředu odhadnout a naplánovat výuku tak, aby bylo probráno vše rovnoměrně, bylo velmi náročné, obzvláště, když se řada posluchačů, včetně mě, aktivně (a někdy i dost dlouho), zapojovala do diskuse.
     Obdivuji, jak se Vám podařilo vměstnat tak rozsáhlou problematiku do 170 vyučovacích hodin. Na některá témata byl plánovaný čas dostačující, na jiná by bylo vhodné dát hodin více, což pochopitelně nebylo možné, aniž by byl redukován čas na jiné tématické celky. Podle mě nic nebylo zbytečné. Ačkoliv jsem se na kurzu nedozvěděl žádné převratné novinky, byl tento kurz velmi přínosný, neboť mi umožnil poznat řadu sice známých věcí v širších souvislostech, z nadhledu. Je velká škoda, že jsem takový kurz neabsolvoval před 20-30 lety v počátcích mé profesní kariéry. Mohl jsem se tak vyvarovat řady chyb. Nemalý význam kurzu vidím rovněž v tom, že jsem poznal řadu velmi zajímavých lidí, čímž byl pro mě přínosem i v oblasti společenské.“

 

 
        

        V prosinci jsme také úspěšně zakončili jednání, které se týkalo dotovaného místa pro pana Mílu z Kutné Hory, který tak naše řady opustil a nastupuje od 1.1.2012 do zaměstnání. Přejeme mu hodně štěstí!
 
         Všem současným a i těm už v současné době minulým klientům našeho projektu přejeme do nového roku hodně zdraví, pohody a štěstí.  Na závěr si dovolíme zopakovat přání, které všem svým kolegům přála klientka našeho projektu: „a abych nezapomněla tak i STABILNÍ PRÁCI“!

  LISTOPAD
    V listopadu všech 7 našich klientů zařazených v kurzu IT dovednosti tento kurz úspěšně absolvovalo. Nejúspěšnější ze všech byl pan Milošúspěšně složil zkoušky ECDLGRATULUJEME!!! wink
 
    Klienti byli s kurzem velmi spokojeni a některým se dokonce po jeho zakončení po „škole“ stýskalo. Atmosféru kurzu nám nejlépe vystihnou dojmy zúčastněných:
 
    „Absolvování kurzu IT bylo v každém případě přínosné pro všechny účastníky, včetně mě. Myslím si, že v rozsahu, který jsme absolvovali, si každý rozšířil své současné znalosti v tomto oboru. Pro mě byla rychlost probíraného učiva náročná, ale přesto jsem si osvojila hodně nových věcí při práci s počítačem. Úroveň kurzu hodnotím velmi kladně. Velkou měrou se na tom podílel vyučující pan Černý, který byl velmi vstřícný trpělivý. Atmosféra mezi účastníky byla přátelská a vytvořil se zde dobrý kolektiv. Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit tohoto kurzu a budu moci své znalosti zde získané uplatnit v příštím zaměstnání.“
                                                                                                                                   Dáša
 
     „Dle mého názoru byla atmosféra vynikající, byla jsme dost dobrá parta. Určitě na tom nese velkou zásluhu i náš lektor p. Černý, který vedl kurz s citem, většinou příliš nespěchal, což nám asi všem vyhovovalo a přitom jsme vše stihli a stále vládla pohoda. Úroveň kurzu považuji za vysokou, probralo se spoustu látky a opravdu všechny věci související se základním ovládáním PC a všech zákl. programů. Troufám si tvrdit, že pro všechny z nás byl kurz velkým přínosem. Navíc jsme používali jednotlivé programy v nejnovější verzi (r.2010), a to pro mnoho z nás byla možnost se seznámit a porovnat něco úplně nového s verzemi, které většinou doma máme. Myslím, že těch kdo mají tyto nejnovější verze, moc není.  Já osobně jsem toto bral jako dobrou zkušenost, protože jsem zjistil, že určitě nemusím toužit po nějaké novější verzi, když třeba ta starší je v něčem ještě více přínosnější.
     Takže shrnuto: hodně náročné(spousta nových informací), ale pohoda a slušný přínos.“

                                                                                                                                                       Ivo
 
     „Jsem moc ráda, že kurzu IT jsem se mohla zúčastnit a absolvovat jej. Poznala jsem spoustu dalších vrstevníků, spolubojovníků o zlepšení práce s počítači a případnému zařazení do pracovního procesu. Náš lektor pan Černý byl pohodový a klidný člověk s ohromnou trpělivostí. Naučil nás spoustu nového, rozšířil obzor, co se týká práce s počítačem. Určitě byl pro mě tento kurz velikým přínosem. Díky nabitým vědomostem jsem už několika známým mohla pomoci a poradit při práci na počítači a to je nádherný pocit, vědět.“
                                                                                                                                                  Eva

        Výstižně a stručně shrnul své dojmy z počítačového kurzu jeho nejúspěšnější absolvent Miloš:
 
             Stáhnout prezentaci (prozatím pouze ve formátu PPS) a přehrát ji (přechod mezi jednotlivými snímky, tedy délku jejich zobrazení, si můžete určit sami a to například pomocí levého tlačítka myši).
 
       Někteří klienti neměli čas si ani pořádně odpočinout, v polovině listopadu začala aktivita, na kterou se její budoucí účastníci po celou dobu velmi čekali – a to rekvalifikace. Z našich okresů 4 klienti dostali možnost připravit se na svou novou profesní dráhu lektora a další 4 se rozhodli vzdělávat v manažerských dovednostech.
 
        Máme hned i první reakce od účastníků rekvalifikace:
 
      „Kurz se mi líbí, od lektorů se dozvídám spoustu zajímavých informací. Řadu věcí jsem sice zažil v praxi, ale díky kurzu začínám chápat řadu souvislostí a poznávám problematiku řízení a vedení v obecné rovině. Každý lektor má jiný styl přednášení. Po pedagogické stránce zatím nejlepší byla paní Bartoňová. Čas její výuky utekl jak voda a člověku bylo skoro líto, že už je konec. Odlišný, ale zajímavý styl má pan Nohejl, který má hodně praktických zkušeností z vrcholového managementu. Všichni lektoři nám dávají dostatek prostoru k dotazům a vyjádření našich názorů.“
                                                                                         Vladimír – účastník rekvalifikačního kurzu „manažer“

 
      „Samotný program kurzu je, myslím, dost dobrý a lektoři odvádějí dobrou práci. Důkazem toho je, že se většinou shodujeme, jak ten den zase rychle utekl. Přednášky jsou vesměs zajímavé a řekl bych, že jsou pro nás rozhodně přínosné, ale pochopitelně využití nabytých znalostí nejvíce podmiňuje mít je kde využít, tedy získat zaměstnání.
Paní Mgr. Vlčková se o celý průběh svědomitě stará a je s námi stále v kontaktu a je vidět, že se snažila vybrat ty nejlepší lektory.

Doufám tedy, že i zbytek kurzu bude takto kvalitní a budu moci pak kurz pochválit jako celek.“
                                                                                         Ivo – účastník rekvalifikačního kurzu „manažer“
 
       „Po organizační stránce je kurz dobře připraven i veden. Pokud bylo třeba něco změnit či upravit, vše se dělo po dohodě s účastníky kurzu. Technické vybavení je přiměřené.
      Obsah přednášek odpovídá stanovenému cíli – připravit účastníků kurzu dobře na pozici lektora. Učiva je samozřejmě hodně, protože je k dispozici jen cca 5 týdnů času, včetně zkouškového období. Ale s tím se muselo počítat.
Obě vyučující lektorky (Mgr. Vlčková, Mgr. Felkrová) se opravdu snaží nám sdělit maximum podstatných informací – jak z teorie, tak ze své bohaté praxe. Po několika počátečních hodinách jsme se dohodli, že budeme přednášky dostávat předem, abychom se nezdržovali opisováním textu z promítané prezentace a mohli v klidu poslouchat komentář a psát si doplňující poznámky k textům. Samozřejmě dostáváme domácí úkoly různého zaměření, čeká nás samostatná prezentace dvou přednášek, vypracovaných na zadaná témata, včetně Power Pointu.“
                                                                                          Míla - účastnice rekvalifikačního kurzu „lektor“
 
 
     Pan Vladimír z Českého Brodu a pan Miloš z Poděbrad v listopadu ukončili aktivity v našem projektu nástupem do zaměstnání.  GRATULUJEME  a přejeme, ať se jim v novém zaměstnání líbí!!!!  yesyes
 
ŘÍJEN
    Počátkem října proběhly v Kolíně pro klienty ze všech tří okresů poslední společné aktivity – a to Právní minimum a dokončení Bilanční diagnostiky.
 
   Klienti společně  s naší psycholožkou Hankou závěrečným pohovorem dokončili bilanční diagnostiku a od Hanky obdrželi výsledné zprávy. Reakce na své hodnocení byly různé - pro někoho byly výsledky velmi překvapivé, někdo by naopak pravděpodobně nebyl překvapený opravdu ničím... V reakcích na výsledky se tak někdy opravdu zřetelně projevila životní nejistota, s kterou se klienti v současné době potýkají. Teď už je jen na samotných klientech, jak s výsledky a doporučeními od Hanky naloží.
 
    Po společném závěrečném rozloučení měli někteří klienti jen pár dní na odpočinek a hned v následujícím týdnu nastoupili na další aktivitu, tentokrát již na aktivitu nepovinnou a tedy výběrovou - na kurz Dovednosti IT. Kurz, který probíhá v Praze, by měl klienty připravit na úspěšné zvládnutí zkoušek ECDL.
 
     Do kurzu  IT dovednosti se přihlásil Ivo z Kutné Hory, Dáša a Miloš z Kolína, z nymburského okresu pak do Prahy společně dojíždějí Jirka, Pepa, Miloš a Eva. Již nyní můžeme sledovat výsledky předcházejících společných neformálních aktivit - přestože je pro klienty každodenní dojíždění do Prahy určitě velmi náročné, na společné chvíle ve vlaku se prý vždy velmi těší smiley. Hned první den byli pak i velmi zvědaví na kolegy z jiných okresů, bylo znát, jak jsou klienti opravdu správně namotivováni a otevřeni přijímání nejen nových vědomostí, ale i nových životních zkušeností.
 
    Ohlasy na kurz jsou již nyní od klientů velmi pozitivní, klienti chválí nejen organizaci a osnovy kurzu, ale také a především samotné lektory, především pana Černého, do jehož skupiny většina z nich patří. Mezi  „pokročilejší“ si od nás „troufl“ pouze jeden klient.
lektor pan Černý   
   Reakce klientů po prvních dnech kurzu:
Ivo
„Dle mého názoru je  atmosféra vynikající, jsme dost dobrá parta. Určitě na tom nese velkou zásluhu i náš lektor p. Černý, který vede kurz s citem, většinou příliš nespěchá, což nám asi všem vyhovuje a přitom zatím stíháme vše podle harmonogramu a stále vládne pohoda…“
   pan Ivo
 
Eva
„Jsem moc ráda, že se kurzu IT můžu  zúčastnit. Náš lektor pan Černý je pohodový a klidný člověk s ohromnou trpělivostí…“
paní Eva a paní Dáša
 pan Miloš
 
Přejeme všem úspěšné absolvování kurzu a těm, kteří se odhodlají k závěrečným zkouškám ECDL, držíme palce!!! yes
 
     Závěrem měsíce jsme se všichni společně sešli v Kolíně, kde nám účastníci kurzu IT dovednosti předali své čerstvé dojmy a společně jsme ještě jednou probrali možnosti listopadových rekvalifikací.

ZÁŘÍ
 
     Poprvé jsme se sešli na první aktivitě v průběhu  dvou  prvních zářijových týdnů – prozatím v každém okrese zvlášť.
    V rámci Vstupního modulu se klienti podrobně seznámili s pravidly projektu, s jeho přesným harmonogramem a s plánovanými aktivitami, všichni klienti byli také proškoleni v bezpečnosti práce. Pozitivní bylo, že již během prvních dnů mezi klienty převládala velmi příjemná a především přátelská atmosféra, klienti si předávali zkušenosti z oblasti hledání zaměstnání, především zážitky z různých přijímacích pohovorů, už během prvního dne „nahlas přemýšleli“,  jaké další aktivity v rámci projektu zvolí tak, aby zvýšili svou „cenu“ na trhu práce.
    Důležitou součástí prvních dnů bylo tedy naše vzájemné seznámení a to nejen klientů s individuálním poradcem, ale také klientů mezi sebou navzájem. Především skupina klientů z Kolína se ukázala jako velmi přátelská a společenská.
Vladimír a Dáša (jediná žena mezi 6 muži) – zástupci skupiny v Kolíně
 
Nymburská skupina v živé debatě.
 

Pánové z Kutné Hory.
    Další aktivitou po Vstupním modulu byl Motivační klub, opět pro klienty ze všech tří okresů zvlášť. V rámci těchto dnů jsme se věnovali především tomu, jak napsat životopis a motivačního dopisu, tak abychom vzbudili zájem u potencionálních zaměstnavatelů. Nezapomněli jsme si připomenout pravidla vystupování a jednání při pracovních pohovorech.  Velmi cenné byly pro klienty i zkušenosti, které si předávali mezi sebou.
    Pozitivní atmosféru mezi klienty přineslo také opětovné zařazení jednoho z nich do pracovního procesu –v polovině září projekt opustil pan Kutílek a nastoupil na manažerskou pozici v poděbradské firmě Pemax. Všichni mu držíme palce!!

     S dovolením pana Jaroslava Kutílka si dovolujeme citovat z mailu, který jsme obdrželi:
   "Dobrý den,
    děkuji za fotografie z Kácova, je moc fajn, že se naši přátelé odreagovali . Vím, ze svých problémů, jak moc je to důležité.
Prosím, pozdravujte všechny a vyřiďte jim, že se nesmí nechat zdeptat. Mě se povedlo získat práci jen proto, že jsem byl včas na správném místě. A to je věc, kterou mohou ovlivnit i oni sami. A další důležitá věc je, aby u pohovorů byli suveréni. Nikdo nezaměstná utrápenou chudinku. Tak, jak jsem je odhadl jsou to lidé na úrovni, tak ať se nebojí jít do úplně nových věcí. Já jsem ještě před čtrnácti dny neměl o nějakých shrincích ani ponětí a dneska musím řídit celou výrobu a zdokonalovat technologii a vytvořit projekt pro postavení nového grafického studia. Byl jsem hozen do bazénu, kde je zapnut silný protiproud, ale já se rozhodl, že ho prostě naprosto v klidu přeplavu.
     Ještě jednou moc zdravím a přeji našim přátelům co nejrychlejší zlepšení situace.
    Jaroslav Kutílek

Zážitkový motivační kurz v Kácově
    To jsme se již všichni těšili na další společnou aktivitu a to třídenní pobyt v příjemném Hotelu Kácov. Doposud se klienti setkávali pouze v malém počtu po okresech, nyní je čekalo seznámení s klienty z jiných okresů. Všichni se na toto setkání velmi těšili. Většina klientů se domluvila a jeli společně několika osobními vozy, neopomeneme však zmínit Miloše , který chtěl zavzpomínat a vyrazil do Kácova již před šestou hodinou ranní tak, aby mohl využít vlakového spojení na trati tzv. Posázavského pacifikuangel. Svou cestu nám nezapomněl zdokumentovat krásnými fotografiemi.
    Do Kácova s námi také společně jela naše  úžasná lektorka – psycholožka a personalistka Mgr. Hana Slobodová. Hanka s klienty probrala například základy komunikace a to nejen v pracovním prostředí, týmovou spolupráci či téma konfliktu. Opět jsme se věnovali přípravě na výběrová řízení, především přípravě na pracovní pohovory.
 
Lektorka Hanka přednáší
     
       V Kácově neprobíhala ale jen výuka, společně jsme si „zablbli“, prostřednictvím různých her si například klienti měli možnost uvědomit, jaké role v rámci různých kolektivů hrají či hráli. Hanka vše bedlivě sledovala a nakonec průběh jednotlivých klání a jejich výsledky náležitě okomentovala.
Detektivní tým z Kolína…

           
Promyšlená stavba věže …
Pavel, Jirka a Roman stavěli věž ze špejlí opravdu s vervou jim vlastní…Roman neváhal ani vylézt na stůl….


 
 
A tady už vidíme výsledky….
 
       Využili jsme také krásného počasí a vyrazili na procházku po okolí, trasu nám vybral Vladimír z Kutné Hory smiley - původně to měla být sice „jen“ procházka podél vody - nakonec z toho bylo náročné „z kopce do kopce“, vše ale zachránil nečekaný cíl cesty – ještě u řeky otevřený vodácký stánek yes, společně jsme si zasportovali, navštívili kácovský pivovar, absolvovali jsme netypickou a nezapomenutelnou prohlídku kácovského zámku - odvážní z nás měli možnost prozkoumat i zámecké sklepení a zámecké podkroví, milovníci knih pak ani ze zámeckého antikvariátu neodcházeli s prázdnou.
     Některým z nás tak tři dny v Kácově utekly opravdu jako voda …..
  

 
 
   Procházka a sport     
     Po návratu nás čekal víkend, během kterého měli všichni klienti jedinou povinnost – a to pořádně si odpočinout, protože je během příštího týdne čekala bilanční diagnostika, která začala náročným dvoudenním testováním.
 
 
  testování
 
 
    Koncem září náš projekt opustili dva pánové, a to Jirka Hůja a Václav Zimmermann, oba dva se rozhodli využít možnosti odchodu do předčasného důchodu, a to v jednom z posledních termínů před neustále mediálně zdůrazňovanou změnou stávajícího systému.
     Na začátku října nás čeká Právní minimum, probereme hlavní zásady ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanec a spousta dalších informací týkajících se základů pracovního práva. Povíme si, jaké povinnosti čekají ty, kteří začnou podnikat jako OSVČ. Jeden den také věnujeme ekologii a zdravému způsobu života.
    Teď už se také někteří klienti také těší na Dovednosti IT, které jsou plánovány na druhou polovinu měsíce října. Tento kurz z okresů Kolín, Kutná Hora a Nymburk plánuje navštěvovat 7 klientů.

A velkou radost nám udělal email od pana Vladimíra:

     " Petro,                         (pozn. individuální poradce)
       konečně jsem se dostal ke stručné bilanci dosavadního průběhu přípravy na rekvalifikační kurz.
       Témata probíraná první tři dny pro mě nebyla nová, jelikož jsem již jeden rekvalifikační kurz absolvoval, ale bylo užitečné si je zopakovat.
      Výjezdní zážitkový kurz v Kácově se mi líbil. Po delší době jsem se dostal do většího kolektivu sympatických lidí. Bylo dobré, že jsme byli po celou dobu mimo našeho obvyklého prostředí. Poznali jsme se mnohem lépe a rychleji než kdybychom byli spolu každý den jen několik hodin jako při aktivitách v Kolíně. Program byl po všech stránkách vynikající, včetně odpočinkových aktivit. Největším zážitkem byla prohlídka zámku se svérázným průvodcem, kácovské pivo bylo prvotřídní, stejně jako jídlo na hotelu.
      Podrobné psychotesty a pohovor s psychologem  jsem při svém bývalém povolání absolvoval každých  pět let, ale s Hanou to bylo něco úplně jiného. Díky tomu, že byla po celou dobu v Kácově, si nás určitě dobře přečetla. Pohovor s ní byl přátelský a neformální a když k tomu přidám to množství písemných testů a her, nepochybuji, že bude její bilanční diagnostika  objektivní.
     Závěrečná témata z Kolína jsme rovněž probírali (mnohem podrobněji) v minulém rekvalifikačním kurzu, nicméně oceňuji předané cédéčko. V případě potřeby nebudu muset hledat příslušné dokumenty na webu.
     A perlička na závěr: Mám Microsoft Office 2000, který neumí otevřít dokumenty docx a také dokumenty doc, jejichž název obsahuje českou diakritiku nebo více než cca 12 znaků. Tyto dokumenty doc jsem musel přejmenovávat, abych je otevřel. Většina souborů na cédéčku mi proto nešla otevřít. To mě donutilo, abych si na internetu našel a zdarma stáhl program, kterým bych problémové dokumenty v pohodě otevřel. Objevil jsem OpenOffice.org, českou verzi 3.3. Vřele doporučuji všem, kteří mají podobné problémy se staršími verzemi MS Office, případně MS Office nemají.
      Toť prozatím vše. To hlavní, vlastní rekvalifikační kurz v Praze, nás teprve čeká!
      Zdraví Vás,       Vladimír K.

 
 
ČERVEN – ČERVENEC - SRPEN
 
     Již v průběhu třech letních měsíců jsme v okresech Nymburk, Kolín a Kutná Hora realizovali několik informačních schůzek pro zájemce o projekt „Zkušenost má hodnotu“. Tyto schůzky probíhaly na příslušných kontaktních pracovištích úřadů práce (tedy v Nymburce, Kolíně a Kutné Hoře) a na pobočkách naší společnosti.
    Velmi děkujeme pracovníkům všech třech výše zmíněných poboček ÚP za jejich ochotu a vstřícnost - bez jejich pomoci bychom se při rozjezdu projektu v žádném případě neobešli.
    Ve všech okresech jsme se setkali se zájmem o náš projekt, bohužel, ne všichni zájemci o projekt splňovali potřebné podmínky pro vstup do projektu - a to  především více jak pětileté působení na manažerské pozici.
     
     Nakonec do projektu nastoupilo 5 klientů z okresu Kutná Hora,  7 klientů z okresu Kolín a 7 klientů z okresu Nymburk.
 
   Ještě jeden dodatek - v projektu máme silnou převahu mužů – mezi 19 klienty jsou pouze 3 ženy, ale jak jsme již tyto dámy při vstupních pohovorech poznali, tak se nebojíme, že by se mezi tolika „muži“ ztratily wink.