Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

z okresu Beroun, Příbram a Rakovník

ČERVENEC - SRPEN 2012
    O svoje pocity a zkušenosti se „Zkušeností“ se s námi podělila paní Jana:
 
   „V září loňského roku jsem se přihlásila do projektu Zkušenost má hodnotu, byla jsem v tu dobu již půl roku bez práce a moje sebevědomí se blížilo k nule. Trochu mě překvapilo, že jsem z Příbrami jediná a měla jsem pochybnosti, zda jsem se rozhodla správně, zvládnu to, nebude to trapné???
Už od samého začátku se mé pochyby rozplynuly, nejen že jsem se setkávala se zajímavými lidmi s podobným osudem, ale ještě jsem se naučila spoustě nových věcí a v závěru získala pracovní místo. Co víc bych si mohla přát? wink
     Chtěla bych poděkovat všem, kdo nás projektem provázeli, zejména paní Haně Čápové, naší koordinátorce, která na nás měla vždy čas a za lektory panu Miroslavu Černému, který nás takřka s „mateřskou“ trpělivostí připravoval v PC kurzu.
"     Jana Tvrzníková
 
Pozn. – Paní Tvrzníková pracuje ve firmě, kam nastoupila původně na dotované místo, i nadále po skončení dotace mzdových prostředků. To je velký úspěch a my jí samozřejmě přejeme hodně štěstí a pracovních úspěchů i do budoucna!
 
                                                                                                                                                Hana Čápová, oblastní koordinátor
 
ČERVEN 2012
      V okrese Beroun nám v projektu zůstali již jen dva klienti – podporu ve smyslu dotovaného místa jim již bohužel poskytnout nemůžeme (celková částka určená na tuto aktivitu projektem je již rozdělena), ale i tak doufám, že oba pánové nehodí „flintu do žita“ a že i jim se zadaří to správné zaměstnání najít. Správné proto, že přece jen díky věku, zdravotnímu stavu či specifické kvalifikaci jsou často jejich možnosti na trhu práce omezeny. Ale jak se říká – kdo hledá, najde – a tak doufám, že to bude i s našimi klienty!
KVĚTEN 2012
     Tak – palce jsme si drželi zřejmě všichni správně - konečně se vše „zadařilo“ a naši tři klienti, pro které nám bohužel nově vytvořená dotovaná místa u původního zaměstnavatele nevyšla, nastoupili počínaje 1. květnem do pracovního poměru k dalšímu – novému zaměstnavateli. I tady se potvrdilo, jak moc jsou při hledání zaměstnání důležité kontakty, protože musím ještě jednou vyzdvihnout aktivitu našeho klienta pana Iva, díky jemuž se vše zdárně uzavřelo. Tak ještě jednou hodně zdaru v novém zaměstnání!!
 
DUBEN 2012
     Duben pro nás i naše klienty proběhl ve znamení zklamání, ale naštěstí i další naděje. Firma Divmar, se kterou jsme vedli jednání o zřízení dotovaných míst, bohužel nakonec od tohoto zřízení musela z organizačních důvodů odstoupit, což pro nás všechny nebyla rozhodně zpráva radostná. Ale naštěstí se díky aktivitě našeho klienta pana Ivo B. „objevil“ další zaměstnavatel, který o naše klienty projevil zájem. Je to rozjíždějící se firma v oblasti alternativních zdrojů energií, což je obor, který má jistě budoucnost – proto by to pro naše klienty mohlo znamenat zaměstnání nejen na dotované místo, ale pokud se dobře uchytí, tak i nadále. Jedná se o místa obchodních zástupců, kde mohou dobře uplatnit své předchozí, léty nabyté, znalosti, schopnosti a dovednosti a tedy ani jejich věk – padesát a více – není rozhodně mínusem, ba právě naopak.
     Všem třem klientům, kteří již počínaje 1. květnem vlastně nejsou našimi klienty, gratulujeme k úspěchu a držíme palce, ať se daří!!
     Hana Čápová, individuální poradce

BŘEZEN 2012
     V březnu jsme stále řešili zajišťování tří nově vytvořených dotovaných míst pro naše klienty. Firma, která má o naše klienty zájem, potřebuje k vyřízení získání potřebných potvrzení více času (její aktivity, byť v malé míře, ale přece, sahají i mimo republiku, a tak je tento administrativní akt bohužel časově náročnější). Doufáme proto společně s klienty, kteří už na nástup do zaměstnání netrpělivě čekají, že už se dočkáme zdárného konce.
     Další naši dva klienti hledají práci v oblasti lektorské či poradenské – bohužel se většinově setkávají s tím, že je firmy chtějí „zaměstnat“ na živnostenský list a ne na klasickou pracovní smlouvu. Zde je však kámen úrazu – klienti si už podnikání v minulosti vyzkoušeli a ví, že to pro ně není ta správná cesta.

ÚNOR 2012
      V nejkratším měsíci roku – v únoru – ukončili klienti probíhající pracovní praxi po absolvované rekvalifikaci Lektor, která by jim měla také pomoci do dalšího hledání vhodného zaměstnání. Často se  totiž u zaměstnavatelů setkávání s názorem, že pouze pouhé absolvování jakékoliv rekvalifikace pro vlastní práci nestačí – v našem projektu se právě na to pamatovalo, a tak naši absolventi rekvalifikace mají za sebou i šest týdnů praxe ve svém oboru.
      Pro tři klienty zajišťujeme dotovaná místa – bohužel jsme únorový nástup museli posunout na březen (firmy se občas potýkají s dlouhou dobou, kterou ze zákona mají instituce k vydání potvrzení o bezdlužnosti).
       
       Hana Čápová, individuální poradce

LEDEN 2012
      Začátek roku jsme společně s našimi klienty z okresů Beroun, Příbram a Rakovník započali velmi slibně. Paní Ilona K. úspěšně absolvovala pracovní pohovor v jedné velké žebrácké firmě a nyní už není naší klientkou, ale  právoplatnou zaměstnankyní yes. Moc jí to přeji, protože vím, kolik úsilí a snahy do hledání zaměstnání vložila! Paní Ilona je skutečně názornou ukázkou toho, že to člověk nesmí vzdát a když to nevyjde, tak hledat dál a dál a to by bylo, aby to nakonec takhle krásně nevyšlo!!
     Další velmi aktivní klient p. Ivo B. nás nakontaktoval na svého potencionálního zaměstnavatele, se kterým jsme se po informační schůzce domluvili na možnosti spolupráce, a pokud vše dopadne tak, jak bychom si přáli, podaří se nám společně zaměstnat celkem tři klienty! Pan Ivo je také jedním z klientů, kteří po úspěšné rekvalifikaci Lektor nyní absolvuje pracovní praxi v nově získané dovednosti.
      K poslednímu lednu jsme se rozloučili také s paní Janou T., která od 1. února nastupuje na nově vytvořené dotované pracovní místo, kde také bude moci uplatnit své nové znalosti z absolvované rekvalifikace. Také paní Janě moc gratuluji k úspěchu a moc držím palce, ať se i nadále daří!!
       Hana Čápová, individuální poradce

 
PROSINEC
     V prosinci šest našich klientů z okresů Beroun, Příbram a Rakovník pokračovalo volitelnou aktivitou rekvalifikace Lektor a rekvalifikace Manažer. Těsně před vánoci všichni úspěšně složili závěrečnou zkoušku, úspěšně tak završili celý kurz a stali se držiteli osvědčení o absolvované rekvalifikaci.
    Pro dva klienty projektu máme rozjednaná dvě dotovaná místa a musíme velmi gratulovat Ing. Vladimíru P., který byl úspěšný ve výběrovém řízení a od 1. 1. nového roku již není naším klientem, ale zaměstnancem Katastrálního úřadu v Praze. wink
    Všem zbývajícím klientům našeho projektu přejeme do nového roku hodně zdraví a štěstí a hlavně více pracovních příležitostí a více štěstí při pracovních pohovorech! Na shledanou v novém roce!
 
LISTOPAD
      V listopadu naši klienti z okresů Beroun, Příbram a Rakovník pokračovali volitelnou aktivitou Dovednosti IT, kterou úspěšně dokončili všichni, kteří minulý na ni měsíc nastoupili. Musím z jejich hromadného hodnocení potěšeně konstatovat, že byla pro všechny velkým přínosem – to jsme moc rádi!!
     V listopadu pak šest našich klientů pokračuje v další aktivitě, a tou je rekvalifikace Manažer či rekvalifikace Lektor – obě dvě jsou opět společné pro všechny okresy zapojené do projektu. Rekvalifikace, stejně jako předchozí aktivita Dovednosti IT, má za cíl zvýšit kvalifikaci našich klientů a zlepšit tak jejich šance na trhu práce.
    Také jsme zaznamenali další úspěch: paní Jaroslava M. se podařilo úspěšně projít pracovním pohovorem, a tedy již není klientkou našeho projektu, ale právoplatným zaměstnancem jedné berounské firmy. Moc gratulujeme a já jen doufám, že se brzy zadaří i dalším klientům! yesyes
ŘÍJEN
      V říjnu jsme v Berouně dokončili aktivitu Právní minimum společnou pro klienty okresu Beroun, Příbram, Rakovník a hned v dalším týdnu téměř všichni klienti nastoupili na další aktivitu Dovednosti IT. Tato aktivita je výběrová (volitelná), pro klienty tedy nepovinná, o to více nás potěšil zájem klientů o další zdokonalení v této, v dnešní době rozhodně důležité, oblasti. Aktivita probíhá společně pro klienty ze všech okresů Středočeského kraje v Praze.
      Ohlasy na kurz jsou od klientů velmi pozitivní – např. několik dní po zahájení nám pí. Tvrzníková napsala: „Jinak kurz je velmi zajímavý, ale náročný smiley, snad to zvládneme.“ – a já o tom rozhodně nepochybuji. Další zprávu máme také od zástupce pánské části našich klientů – napsal nám Ing. Pecher: „Zatím jsem s kurzem IT VELMI SPOKOJEN. Konečně umím, co jsem měl umět už před deseti lety, tehdy jsem pro smršť povinností na to neměl ani čas ani pomyšlení. Děláte dobrou práci – děkuji!“  - i já děkuji za pochvalu a jsem skutečně velmi ráda, že se v projektu sešli lidé, kterým skutečně máme co nabídnout a kteří to dovedou přijmout a ocenit.

ZÁŘÍ

     V srpnu jsme v okresech Beroun, Příbram, Rakovník absolvovali informační schůzky na příslušných kontaktních pracovištích úřadu práce. Bohužel jsme se v některých okresech setkali s malým počtem klientů, kteří by splňovali podmínky vstupu do projektu.
      Např. v Rakovníku se nám sešlo na dvou informačních schůzkách (a musím poděkovat zaměstnancům KoP Rakovník, zejména Mgr. Aleně Balladové, za vstřícnost při zajištění schůzek) pouze 6 potencionálně vybraných uchazečů, u kterých jsme při individuálních pohovorech zjistili, že z nich 3 nesplní podmínku vstupu do projektu (nemají praxi v řízení lidských zdrojů), další 2 dali přednost řemeslné rekvalifikaci (a zřejmě podnikání v řemeslné oblasti), takže do projektu jsme přivítali pouze jediného rakovnického klienta pana Ing. Brůžka.
       Podobná situace nastala v příbramském okrese – i přes nedostatek uchazečů, kteří by potencionálně splňovali podmínky vstupu do projektu, se nám podařilo – a opět velice děkuji za vstřícnou spolupráci pí Bc. Marcele Sopkové (KoP ÚP v Příbrami) – zorganizovat dvě informační schůzky pro uchazeče o zaměstnání. Bohužel, opět při individuálních pohovorech vyšlo najevo, že nesplní podmínku vstupu do projektu – minimálně pětiletou praxi v řízení lidských zdrojů. A tak i z příbramského okresu jsme do projektu mohli přivítat pouze jednoho klienta, resp. klientku – paní Tvrzníkovou.
       V Berouně se nám podařilo situaci zachránit – vhodných kandidátu na úřadě práce bylo evidovaných více, takže z jedné informační schůzky (a i zde musím opravdu poděkovat za ochotu a vstřícnost vedoucímu odd. zprostředkování p. Fárovi a „jeho“ zprostředkovatelkám) jsme mohli přivítat 8 klientů, kteří splňovali podmínky vstupu do projektu.

     

     Z důvodu nízkého počtu klientů v okresech Příbram a Rakovník, a samozřejmě po dohodě s nimi, jsme pak první aktivitu Vstupní modul absolvovali společně s klienty z okresu Beroun – jak jinak, než v Berouně. Klienti se první den podrobně seznámili s aktivitami a průběhem celého projektu, ale také s ostatními „spolubojovníky“. U kafíčka a zákusku si pak o přestávce sdělovali své životní i pracovní zkušenosti, a tak si troufám říci, že vytvoří dobrý tým.
     Další aktivitou po Vstupním modulu byl Motivační klub – opět klienty ze všech tří okresů společný. Klienti spolu s lektorkou začali dvěma společnými dny v učebně, kdy se zaměřili na správné zpracování životopisu, motivačního dopisu, vystupování a jednání při pracovních pohovorech.  Třetím dnem navazovala speciální výjezdní část motivačního klubu – tzv. zážitková, která spočívá především ve vytržení klientů z jejich stabilního domácího prostředí. Klienti měli po tři dny zajištěno ubytování a stravování ve vyhledávané turistické oblasti v Srbsku, kde navázali na předchozí dvoudenní výuku a pokračovali v přípravách na pracovní pohovory a s tím souvisejících záležitostech. Pobyt v učebně prokládali vycházkami do blízkého okolí (které skutečně plní svůj účel - při těchto neformálních akcích se lépe navazují kontakty s ostatními klienty i s lektory). Součástí výjezdního motivačního klubu byl i společný večer s vedením firmy, kdy nás navštívil předseda představenstva Obslužné společnosti JUDr. Jaroslav Kostohryz a přivedl s sebou i potencionálního zaměstnavatele, který našim klientům nabídl možnost budoucího zaměstnání. Musím říci, že všichni klienti celý motivační klub hodnotili jako velmi vydařený a prospěšný.
 

   

     Poslední aktivitou měsíce září byla Bilanční diagnostika. S psychologem PhDr. Nedomou je čekali dva dny nejen „papírového“ testování a poté následovali první individuální pohovory. Z výsledků testů a pohovorů s klienty vytvořil psycholog pro každého klienta závěrečnou zprávu, kterou jim předal na další individuální schůzce. Na základě této zprávy jsme s klienty sestavili Individuální akční plán, což je vlastně sepsání plánu klienta, které nepovinné aktivity projektu dále absolvuje a jak budeme společně postupovat dále.