Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

z okresu Benešov, PHZ a PHV

ZÁŘÍ 2012
   Klientka Iva nastoupila na pozici asistentky do vzdělávacího centra, kam chodila v poslední době vypomáhat a zaučovat se. Čeká ji různorodá práce s klienty centra. Je spokojená, její pracovní náplň je zajímavá a navíc má zaměstnání v místě bydliště. Zaměstnaná je od poloviny září a ukončila tak svou účast v projektu. S postupujícím časem je pro ostatní klienty projektu stále obtížnější udržet si pevnou sebedůvěru při výběrových řízeních a znova vstupovat do jednání s dalšími zaměstnavateli.
   Při poradenství se někteří klienti spolu setkali a navzájem si sdělili svoje zkušenosti. Povzbudilo je, že v tom nejsou sami, že s podobnými úskalími se potýkají i ostatní. I v tom tkví smysl našeho projektu. Se začátkem října očekáváme výsledky několika výběrových řízení většinou na manažerské pozice, která klienti v září absolvovali.

SRPEN 2012
     V srpnu naši klienti nejen užívali sluníčka o dovolené, ale také pokračovali ve své přípravě na výběrová řízení, chodili do kurzů a na brigády. Iva bude pravděpodobně od poloviny září už jako řádný zaměstnanec pracovat ve vzdělávacím centru, kam už řadu měsíců dochází na výpomoc. Ukázalo se asi, že bez ní už by to „nebylo ono“ a že ji tam zkrátka potřebují a neobejdou se bez ní. Srpnem končí také tři dotovaná místa ve vzdělávací společnosti Bravona. Že našim klientům působení v této firmě přineslo mnoho nových zážitků, zkušeností, poznatků a dovedností jsme si přečetli již v jejich předchozích příspěvcích. Všem třem přejeme mnoho úspěchů v nalezení takového pracovního uplatnění, ve kterém se budou cítit šťastní a spokojení!
 
ČERVENEC 2012
    Máme tu čas prázdnin a dovolených, naši klienti také užívají léta, ale na svém pracovním uplatnění stále pracují. Vyhledávají v inzerci volných míst a také se dále vzdělávají. Jeden z klientů se rozhodl, že založí autoškolu, a proto se přihlásil do rekvalifikačního kurzu pro učitele autoškoly. Další klientka ukončila několikaměsíční kurz pro podnikatele.
 
     Dostali jsme další příspěvek od klienta, který je zaměstnán na nově vzniklém pracovním místě.
 
     "Chtěl jsem poděkovat za zprostředkování dotovaného pracovního místa ve firmě Bravona. Získání práce po ročním hledání bylo určitou psychickou vzpruhou i jistotou pravidelného příjmu na zajištění živobytí. Dalo pocit potřebnosti a přineslo naději na nové pracovní využití a zužitkování dosud nabytých zkušeností.
    Pro firmu jsem vytvořil nové logo, základ vizuálního stylu, webové stránky, ikony a následné propagační materiály (letáky, poutače apod.). Dále jsem se podílel na tvorbě manuálu pro rekvalifikační kurz a v současnosti píši manuály pro 2 další kurzy. Práce na nich mne naučila systematičnosti a znovu probudila určité tvůrčí tendence a ambice, které mi dávají naději, že budu schopen i po ukončení dotovaného místa navázat kombinací své tvůrčí a přednáškové činnosti. Rád bych pak pokračoval v zájmových a cestopisných přednáškách, kde bych rád uplatnil kreativitu i odborné znalosti.
     Současně hledám i jiné cesty, kde je možné a vhodné využít potenciál firmy ve vzdělávání dospělých. Komunikuji s Dánskem ohledně jejich zkušeností se vzděláváním starších lidí, mají to velmi dobře propracované stejně jako Finové, kteří už začínají i v ČR o jejich filosofii i metodách přednášet. Před 20 lety pochopili, že nastává problém střetu věku práceschopných lidí a začali systematicky aplikovat to, co i tady před revolucí kupodivu fungovalo - do staršího týmu přivádí mladého absolventa, který se od zkušenějších učí a svou aktivitou pomáhá dynamice týmu. Rychlost mladého a moudrost staršího pak vytváří výborný funkční tým. Mladý pak posléze nahradí nejstaršího člena, který odchází do důchodu a cyklus se opakuje ..."           Luboš V.
 

ČERVEN 2012
      Během června se klienti účastnili různých výběrových řízení. Získávají tak mnoho zkušeností do dalších jednání se zaměstnavateli, věříme, že získání vhodného pracovního místa je stále více pro všechny nadosah.
      Požádali jsme zaměstnané klienty na NVDM o zhodnocení svého působení ve firmě. Pracují na pracovních pozicích, které byly jako nově zřízená pracovní místa dotovány z našeho projektu. Zde jsou jejich příspěvky.
 
      "Během své úvodní praxe jsem se podílel na výběru fotografií, které společnost Bravona zakoupila pro své propagační materiály a vytvořil jsem nějaké své vlastní a některé upravoval, sestavoval texty informující o plánované činnosti. Dva dny jsem školil používání fotoeditoru PhotoFiltre 6.5.2. Řešil jsem také záležitosti kolem právních problémů používání fotografií. Připravoval jsem si materiály k přednáškám uvedeným v nabídce. Na základě své činnosti při praxi mě společnost přijala do zaměstnání. Věnoval jsem se sestavování manuálů pro její kursy (hledání materiálů i sepisování).
    Ne v celém jejich rozsahu, ale hlavně týkající se tzv. hard skills. Dále jsem se podílel na cíleném rozšiřování propagačních materiálů po Středočeském kraji. Každý měsíc jsme měli poradu, na které jsme rozvíjeli další marketingovou strategii.
    Měl jsem možnost proniknout do právní problematiky výše uvedených kursů, zabývat se marketingem. Shromáždil jsem informace týkající se provozování e-learningu, možná se budu podílet na jeho zavedení. 
   Do budoucna není jasné, kdy a zda bude společnost mít dostatečný počet zájemců na dané kurzy a možnost mne platit jako OSVČ. Budu se proto snažit sehnat si i jiný příjem. Současně se chci věnovat svému dlouhodobému projektu. Prohloubení znalosti marketingu bych viděl jako přínos pro svůj zmíněný projekt."      Pavel B.
 
Druhý příspěvek:
    "Možnost pracovat s využitím dotace na pozici Manažer rozvoje obchodu je velmi významná pro mne osobně i pro firmu. Našel jsem tak uplatnění, které bych u firmy jinak třeba nedostal, neboť by si zřejmě našli mladšího. Na druhé straně firma ušetří a ověří si, že jsem pro ni, jak doufám, platným pracovníkem.
   Moje náplň práce se týká vyhledávání nových obchodních příležitostí, péče o zákazníky, podpora prodeje, zpracování nabídek.Podílím se na realizaci jednoho z projektů firmy, učím se denně nové věci s počítačem, sociálními sítěmi, webovými stránkami atd. To je myslím docela významné rozvíjení. Po skončení dotace doufám, že si mně ve firmě ponechají."     Pavel R.
       ČERVEN 2012
    Jednání o nově vzniklém dotovaném místě přineslo své ovoce, očekávání se konečně naplnilo, výsledkem je nástup našeho klienta od  1.května do zaměstnání. Jedná se o nástup na pozici manažer rozvoje obchodu. Klient bude pracovat v podniku, který poskytuje servis spojený s přímým prodejem produktů a služeb například v oblasti energetiky, telekomunikací a zdravotnictví. Gratulujeme našemu klientovi a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti na novém působišti.yes
     Další klienti se potkali při pohovorech uskutečněných v rámci individuálního poradenství. Navzájem si sdělili zkušenosti ze svých jednání se zaměstnavateli. Naráží na opakující se problémy jako je například jejich tzv. překvalifikovanost , nepřijetí  bez udání důvodu nebo časté nereagování zaměstnavatelů na žádosti o zaměstnání. Ve hře tak zůstává pro mnohé možnost zahájení samostatné výdělečné činnosti.
    Úspěchy jsme přesto zaznamenali. Náš klient se probojoval do finále výběrového řízení. Z původních 180 uchazečů se rozhodovalo už pouze mezi dvěma. Bohužel to nedopadlo, ale dostalo se mu povzbuzení. Měl na dosah významnou manažerskou funkci, ke které, jak prokázal, má ty nejlepší předpoklady – vzdělání, zkušenosti i motivaci. Někteří z klientů také postoupili do dalších kol výběrových řízení a teď čekají na výsledek. Držíme jim palce!
 
DUBEN 2012
     Pokračujeme v jednání o dotovaném místě, zaměstnavateli se nepodařilo včas shromáždit potřebné dokumenty, které se přikládají k žádosti o dotaci. Začátek pracovního poměru na nově vzniklé pracovní místo byl původně plánován od 1.4., uvidíme, zda zaměstnavatel získá potřebná potvrzení od úřadů a nástup se bude moci uskutečnit v dalším měsíci, tedy k 1.5..
     Čekáme, jak dopadne výběrové řízení  na manažerskou pozici na ministerstvu, kde náš klient, který se o tuto pozici uchází, dříve pracoval. Další věc, která nedobře vyvíjí, je pracovní místo asistentky. Naše klientka tam zatím vypomáhá brigádně, ale výhledově by mohla nastoupit na plný úvazek. Navíc se přihlásila do podnikatelského kurzu a na angličtinu. Nemarní čas, neponechává nic náhodě. Věříme, že pracovní místo získá i díky kurzu výpočetní techniky, který úspěšně absolvovala v rámci našeho projektu. Ostatní klienti také nezahálí, nadále vyhledávají vhodné pracovní nabídky, reagují na ně či zvažují zahájení vlastního podnikání.


BŘEZEN 2012
    Zahájili jsme jednání k využití dotace z projektu na nově vzniklé pracovní místo pro našeho klienta v poradenské společnosti. První etapa dodané dokumentace již byla schválena. Věříme, že další bude hotova a odevzdána včas tak, aby mohl být pracovní poměr uzavřen k 1.4.2012. Začátek března nám ale také přinesl zklamání, protože uvažované dotované místo v tiskárně se nebude realizovat. Zaměstnavatel  nedodal dokumentaci a od dalšího jednání odstoupil.
    Klienti se nadále účastní výběrových řízení na nejrůznější pozice, od manažerských po méně náročné profese, jako třeba skladník nebo noční hlídač. Situace na trhu práce není růžová, klienti jsou nuceni slevit ze svých představ a přijmout případně i práci, která je méně placená či je pod úrovní jejich kvalifikace. Budou se pak moci dále poohlížet po něčem šikovnějším nebo si  postupně připravovat svůj podnikatelský záměr.
    Máme další zájemce o dotovaná místa nejen z řad klientů, ale také zaměstnavatelů. Ta však již byla v projektu v březnu vyčerpána. Nezbývá než pokusit se najít jiné cesty, aby tato místa mohla vzniknout.

ÚNOR 2012
    V únoru jsme se sešli na skupinovém poradenství, které proběhlo v rámci aktivity projektu Individuální poradenství. Klienti byli rádi, že se zase společně viděli.  Měli možnost sdělit si své nové zkušenosti se zaměstnavateli, z výběrových řízení, ale i třeba co nového je u nich doma. Jak by ne, vždyť už spolu od září loňského roku něco prožili.
   Dozvěděli jsme se, že kromě průběžného vyhledávání  nabídek  pracovních míst a absolvování přijímacích pohovorů, někdo navštěvuje podnikatelský kurz, někdo kurz angličtiny nebo připravuje svůj podnikatelský záměr.  Stranou nezůstávají ani koníčky a záliby - zahrádka, mineralogie, internet, cestování.
    Tři klienti po úspěšném absolvování praxe v rekvalifikačním kurzu lektor nastoupili na nově vzniklá dotovaná místa právě jako lektoři. Díky projektu tak získali minimálně na půl roku zaměstnání.  Účast v projektu ukončila také klientka, která zde získala Osvědčení z kurzu Dovednosti IT a Osvědčení o rekvalifikaci Manažer. Nastupuje do zaměstnání na pozici obchodní asistentky do oddělení nákupu.  Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů v novém působišti!
    Pracujeme na dalším nově vzniklém místě v tiskárně, kde bychom mohli z projektu také využít dotaci. Doufáme, že se nám podaří pomoci najít zaměstnání klientovi, který právě v oboru polygrafie má praxi i vzdělání.

LEDEN 2012
      V novém roce tři klienti projektu Zkušenost má hodnotu nastoupili odbornou praxi jako lektoři . Působí ve firmě, která se zabývá organizováním vzdělávacích projektů. Dostali za úkol vypracovat metodicky i obsahově celodenní  kurzy na zadaná témata. Příprava lektora na takový kurz je velmi náročná. Očekává se nejen příprava obsahu školení, textů pro studenty, prezentací v PowerPointu, ale také dovednost zaujmout a motivovat posluchače. Před vlastním vystoupením před publikem se tedy pravidelně schází na konzultacích, které by měly vést k co nejkvalitnější přípravě. Držíme palce a přejeme nadšené publikum! Předpokládáme, že jejich profesionální zodpovědný přístup jim přinese ovoce v podobě získání  dotovaného pracovního místa. angel
        Ostatní, kteří nemají praxi naplánovanou, dále pro sebe pilně vyhledávají, co možná nejvíce výhodné uplatnění na trhu práce. Zvažují i možnost využití nabídky pracovat na nově vzniklém dotovaném místě a v tomto duchu oslovují i případné zaměstnavatele.Všichni chtějí využít především svého odborného vzdělání a dosavadních pracovních  zkušeností . Situace se nyní komplikuje tím, že vstoupila v platnost změna v právních předpisech, kdy mohou být klienti vyzváni úřadem práce k výkonu veřejných prací. Omezí se tím čas, který je potřeba denně věnovat vyhledávání vhodných nabídek práce, odpovědím na ně, úpravě životopisů a motivačních dopisů a případné účasti na přijímacích pohovorech.
        Tři naši klienti se rozhodli zahájit lednem své podnikání, všichni po předchozí reálné úvaze a na základě své předchozí pracovní praxe. Gratulujeme jim k tomuto rozhodnutíyes! Budou se zabývat účetnictvím a daňovým poradenstvím nebo působit v obchodě a poradenství. Impulzem pro dalšího z nich bylo absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor. Rozhodl se být v budoucnu lektorem angličtiny. Věříme, že se jim bude dobře dařit, protože velmi dobře vědí, do čeho jdou!!

PROSINEC
     V prosinci pokračovali klienti projektu „Zkušenost má hodnotu“ ve studiu rekvalifikačních kurzů v oborech Manažer nebo Lektor. Pár dní před Vánoci je čekala závěrečná zkouška.
     Budoucí lektoři skládali písemnou a praktickou část závěrečné zkoušky. Po úspěšném zvládnutí písemného testu, tedy mohli teprve přistoupit k prezentaci svých projektů. Každý měl za úkol přednést výklad na předem zadaná témata a doprovodit je svou k tomu vytvořenou prezentací v PowerPointu. Témata byla nejrůznější – Zdravý životní styl, Stromy, Možnosti trávení volného času, Senioři apod.
                     


  
   
      Provedení přednášek u zkoušek bylo na vysoké úrovni. Ukázalo se tak, že naši klienti se ke zkouškám poctivě připravili. V rekvalifikačním kurzu se naučili hodně nového, zdokonalili svoje prezentační dovednosti a chtějí to všechno skutečně následně využít pro své budoucí profesní uplatnění – např. k výuce cizích jazyků, vedení kurzů životního stylu nebo pro prezentování cestopisných přednášek.  Nejúspěšnější absolventi závěrečných zkoušek dostali příležitost získat praxi v lektorské činnosti. Budou přednášet na středních školách nebo v klubech seniorů.
    Manažeři si k závěrečné zkoušce připravovali případovou studii, kterou pak při zkoušce obhajovali. Zkoušku skládali těsně před Vánocemi 23.12., o průběhu tedy poreferujeme v lednu. Víme však, že všichni závěrečné rekvalifikační zkoušky úspěšně složili.
     Gratulujeme k získání Osvědčení o rekvalifikaci !!! yesyes
 
       Do nového roku přejeme všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti !
       Mnoho úspěchů při vykonávání nových profesních úkolů, které nás v roce 2012 všechny čekají!
                                                                                              Marta Podroužková, individuální poradkyně
 
  LISTOPAD
 
    Od  listopadu v projektu probíhají pouze nepovinné aktivity projektu. Přesto je o ně velký zájem, to dokresluje odhodlání našich klientů udělat maximum pro vylepšení svých šancí najít si co nejlepší práci.
    O jaké aktivity se tedy jedná? Byly dvě možnosti, jak na sobě v projektu dál zapracovat. Přihlásit se na kurs Dovednosti IT nebo na některý z rekvalifikačních kurzů. Dovednosti IT byly vedeny podle osnov ECDL, takže klienti tak podle svého zájmu mohli využít i ECDL certifikace svých znalostí. Kdo se tak rozhodl, vykonával navíc ještě ECDL zkoušku. která je dosti náročná. Dvě dámy z našich klientů tento certifikát ECDL získaly. Gratulujeme!!! yes
     Výuka IT byla rozdělena do dvou tříd podle stupně pokročilosti. Klienti si v závěru kurs velmi pochvalovali. Naučili se mnoho nového a především si utřídili své znalosti práce s počítačem, které mnohdy získávali takzvaně za pochodu, tedy často v rychlosti pracně sami, útržkovitě a někdy, jak teď vidí, zbytečně komplikovaně. Oceňována byla připravenost lektorů a jejich práce se třídou. Očima Olgy představuje tento kurs nejpřínosnější aktivitu projektu, vidí bohaté konkrétní výsledky, které okamžitě uplatňuje v praxi při své práci na počítači. Iva nám o kurzu napsala mail:
     "Kurz počítačů byl určitě přínosný, vedený opravdu na profesionální úrovni. Mohu porovnat, absolvovala jsem před tím něco podobného a tento byl určitě kvalitnější. Pro mě měl význam v tom , že jsme se učili na MS Office 2010 /Excel, Internet, Word, PowerPoint/, které jsem neznala a které mají přece jen jinou logiku než verze předešlé. Škoda jen, že jsme neprobrali i méně známé programy, např. program databází, to bych opravdu ráda. Ale celkově - velká spokojenost. A paní lektorka velmi příjemná paní wink."                 Iva

  
      Rekvalifikační kurzy se otevíraly dva, a to Lektor a Manažer. Právě denně probíhají v Praze v Sokolské ulici. Zakončeny budou před Vánoci.      
        Kromě docházky a přípravě do kurzů, se všichni stále věnují komunikaci se zaměstnavateli. Výhodou při přijímacím řízení je, že lze z projektu čerpat dotaci na mzdu. Zaměstnavatel tak může získat ZAJÍMAVOU dotaci. wink
         Přejeme všem hodně úspěchů při rekvalifikaci i při hledání své vysněné práce!
                                                                                                   Ing. Marta Podroužková, individuální poradce

  ZÁŘÍ , ŘÍJEN
Zahájením činnosti projektu Zkušenost má hodnotu vznikla v Praze příjemná skupina lidí, kteří se rozhodli nic neponechat náhodě a udělat co nejvíce pro to, aby znovu nalezli práci, ve které budou šťastní a spokojení.
    Na základě informační schůzky se zájemci o projekt byl proveden definitivní výběr účastníků v projektu. Tyto dny výběru účastníků předznamenaly přátelské prostředí, spolupráci ve skupině a výrazně proaktivní přístup jejích členů k řešení své životní situace.
 
      Většina našich aktivit probíhala v Praze v Dolnoměcholupské ulici. Zahájili jsme vstupním modulem, při kterém klienti získali konkrétní informace o průběhu a činnostech projektu. Následoval Motivační klub a Bilanční diagnostika. Právním minimem jsme zakončili povinná školení projektu.
Přestávka venku v Praze
    
     Zážitkový motivační klub byl proveden formou soustředění mimo bydliště klientů se zajištěním ubytování a stravování v Konopišti v Hotelu Nová Myslivna. Cílem motivačního klubu byla efektivní motivace s důrazem na trénink sociálních dovedností, návrat motivace a optimismu, odpočinek. V Konopišti účastníci pobyli tři dny.
    

  

   
     Počáteční aktivity projektu Vstupní modul, Bilanční diagnostika, Motivační klub a Právní minimum jsou za námi. Zde přinášíme postřehy účastníků:
     „Člověk se seznámil s partou lidí, kteří mají stejné nebo podobné potíže. Otestoval jsem si svoji osobu, poznal náhled lektorů a také psychologa při Bilanční diagnostice. Získal jsem nástin řešení problémů týkající se pracovní aktivity a nabuzení k hledání si nové práce.“     Jiří
    
     „Do projektu jsem vstoupila na základě doporučení úřadu práce. Očekávala jsem seznámení se s lidmi, kteří se ocitli ve stejné životní situaci jako já. Oceňuji předání zkušeností a poznatků, především co se týče struktury a formy jak životopisu, tak motivačního dopisu. Nedocenitelné jsou také testy Bilanční diagnostiky, kde vidím velké využití do budoucna.“                      Iva

   
     „Pro projekt Zkušenost má hodnotu jsem se rozhodl pro možnost zúčastnit se rekvalifikačního kurzu Lektor na doporučení agilní vedoucí odboru ÚP Praha Západ paní Mgr. Konopkové. Mile mne překvapilo, že mnohé z psychologických testů logicky vyjádřilo to, o čem jsem desítky let útržkovitě tušil. Myslím, že pobyt v Konopišti při zážitkovém motivačním klubu také skutečně dodal optimismus. Projekt bych přirovnal k mobilnímu telefonu, který má samozřejmě i takové funkce, které nevyužijete, ale musím chápat, že jsou připraveny pro jiné. Zjistil jsem, že nezaměstnaných je spousta inteligentních, kvalifikovaných lidí, kteří by rozhodně pracovat chtěli a byli schopni.“                  Pavel

   
    „Duch přednášek je přátelský. Je znát jasné porozumění lektorů naší situaci. Uvažuji o činnosti jako OSVČ, uvítal bych proto podporu podobně jako existují dotace nově vzniklých pracovních míst.                              Amir

   
     V současnosti probíhá školení Dovednosti IT, které je zaměřeno na získání základních dovedností klientů projektu v oblasti výpočetní techniky se zaměřením na pochopení logiky fungování aplikací, se kterými se mohou setkat v praktickém pracovním životě. Obsahem je získání základních znalostí pro ovládání nejpoužívanějšího operačního programu a aplikací, používání elektronické pošty a internetu. Po absolvování kurzu budou klienti připraveni ke zkouškám dle sylabu ECDL .
    V polovině listopadu se rozběhnou velmi žádané rekvalifikační kurzy. Klienti vybírali ze dvou možností, buď se zúčastnit rekvalifikačního kurzu Lektor nebo Manažer. Zájem převýšil možnosti kapacity kurzů.
     Přejeme všem úspěšné absolvování zvolených kurzů a nalezení vhodného zaměstnání, případně zahájení vlastního podnikání.