Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktuálně - obecně

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2012
      Klienti, kteří byli umístěni na nově vytvořená pracovní místa jsou ze strany svých zaměstnavatelů hodnoceni velmi kladně. Někteří díky svému aktivnímu přístupu získají možnost zůstat u zaměstnavatele i nadále, což nás velmi těší.
        Část klientů bohužel zaměstnání do 31.10. nenašla a tak opustí náš projekt alespoň s nabytými znalostmi a motivací to nevzdávat a zkoušet to dál Jednou to přeci musí vyjít!
        Všem klientům děkujeme za jejich aktvní přístup k projektu a velmi dobrou spolupráci se svými individuálními poradci. Přejem všem pevné zdraví a hodně úspěchů nejen na poli zaměstnání, ale i v soukromém životě.

ČERVENEC a SRPEN 2012
      Letní měsíce nebývají v oblasti trhu práce nějak výrazně úspěšné, což bohužel musíme potvrdit. Spousta zaměstnavatelů nyní spíše řeší čerpání dovolené svých zaměstnanců a vzájemné zastupování, takže nejsou nijak aktivní v hledání nových pracovních sil. Naši klienti tedy využívají letních měsíců k načerpání nových sil a samozřejmě plní rodinné povinnosti babiček a dědečků. Přejem tedy všem krásné letní měsíce a spoustu radostí a sil.smileycool

ČERVEN 2012
      Dnes se zaměříme na plnění předepsaných monitorovacích indikátorů projektu, protože čísel není nikdy dost.
      Níže uvedeme stav k monitorovacímu období do 30.4.2012, kdy se podařilo splnit všechny monitorovací indikátory projektu, týkající se zaměstnanosti klientů.
      K 30. 4. 2012 38x klientů ukončilo projekt nástupem do zaměstnání. (z toho 31x klientů doložilo nástup do zaměstnání předložením kopie pracovní smlouvy, 2x klientů předložilo DPP, 1x DPČ a 4x klientů zahájilo živnostenské podnikání).
     K 30. 4. 2012 bylo v rámci našeho projektu vytvořeno celkem 17x nově vytvořených pracovních míst a to: 13x nově vytvořených dotovaných míst, podpořených dotacemi na čerpání mzdových příspěvků a 4x klienti doložili zahájení svého živnostenského podnikání. Dále 1x pracovní místo bylo rovněž podpořeno dotacemi na mzdové prostředky, ovšem jednalo se o volné pracovní místo.
      Posledních 5x nově vytvořených pracovních míst podpořených dotacemi projektu vzniklo k 1.5.2012.
      Výše uvedené údaje jasně dokazují, že tento grantový projekt již nyní splnil svůj účel a že tedy podobné projekty mají smysl.

KVĚTEN 2012
     Na 1.den v květnu se těšilo dalších 5 klientů projektu. Ptáte se proč?? Protože od právě 1.5. nastupují do svého zaměstnání. Ano, v květnu bylo vytvořeno 5x nových pracovních míst podpořených dotacemi na mzdové prostředky klientů z našeho projektu. Tím se nám podařilo vyčerpat všechny vyčleněné peníze a nutno říci, že bychom jich užili i více. Celkem tedy v projektu bylo 19 klientů umístěno na dotovaná místa u 14 zaměstnavatelů. Vzhledem k ohlasům lze konstatovat, že zamětsnavatelé možnost dotací na nové pracovníky uvítali a přenesli se i přes nutnou administrativu. Rovněž naši klienti si pochvalují tuto možnost, která je často předurčí pro finální výběr na pracovní pozici před ostatními uchazeči a zájemci.

Duben 2012
    I v tomto měsíci můžeme hrdě oznámit, že v rámci našeho projektu byly vytvořeny další čtyři pracovní místa pro naše klienty. K dubnu tedy máme 14 klientů umístěných na pracovních místech, dotovaných projektem.
   Ale nemáme zaměstnané klienty jen díky dotacím. K 1.4. evidujeme celkem 36 zaměstnaných klientů! (z toho 14 na dotovaných místech). Většina klientů podepsala Pracovní smlouvu, jedna klientka nastoupila na DPP a 4x klienti se rozhodli začít podnikat. Všem klientům moc gratulujeme a přejeme, aby jim zaměstnání vydrželo, co nejdéle!! yes
    Zbývající klienti projektu tak mají dobrou motivaci, si dále práci hledat, protože od svých spoluklientů vidí, že to jde. Jen člověk musí mít dostatečnou chuť a taky výdrž hledat a hledat…
 
Březen 2012
    Měsíc březen byl velmi úspěšný, co do vzniku nových pracovních míst, dotovaných naším projektem. Hned šest klientů nastoupilo do svého nového zaměstnání. A tak máme nové Lektory-administrátory, Lektora-grafika a Administrativní pracovníky. Naši klienti tak dostali šanci ukázat, že se s nimi ještě stále musí počítat, a že prostě mají, co nabídnout. Ostatně konkrétní příklady a ohlasy si můžete přečíst v záložce „Aktuálně - z oblastí (okresů)“.
 
Únor 2012
    V únoru všech sedm klientů úspěšně ukončilo svou odbornou praxi. Čtyřem klientům z této skupiny bylo nabídnuto pokračovat v započaté práci – nástupem na nově vytvořené dotované místo. Tyto nástupy se uskuteční k 1.3.2012. Gratulujeme klientům k úspěchu.
   1.2.2012 vznikly další dvě nová pracovní místa pro naše klienty. Tyto místa vznikly za finanční podpory našeho projektu. Jsme tak rádi, že zaměstnavatelé využili této ojedinělé nabídky a dali našim klientům přednost před ostatními uchazeči o zaměstnání.
   Zbývající klienti projektu nelenoší, ba naopak! Úzce spolupracují se svými individuálními poradci a aktivně si vyhledávají zaměstnání. Někteří jsou úspěšní jiní stále na svoji šanci čekají.
 
Leden 2012
   A máme tu první měsíc nového roku.
   Na leden byla naplánována aktivita odborná praxe. Tato aktivita tak volně navazovala na uskutečněné rekvalifikační kurzy Lektor a Manažer. Rekvalifikace skončily v prosinci, a tak vybraní klienti měli ještě dostatečný čas na regeneraci sil. Na odbornou praxi bylo vybráno a nastoupilo 7x klientů – úspěšných absolventů rekvalifikace Lektor. Praxe byla zahájena 16.1. a bude ještě pokračovat i v následujícím měsíci. Klienti mají možnost své čerstvě nabyté znalosti uplatnit v praxi a konzultovat si tak své názory s ostatními. Klienti dostávají konkrétní úkoly a témata, které zpracovávají a pak je prezentují před ostatními. Tím si upevňují své prezentační a komunikační schopnosti a připravují se na své budoucí, možné zaměstnání.
    V lednu vznikly, v rámci našeho projektu, dvě nově vytvořená pracovní místa pro naše klienty. Tyto místa budou finančně dotovány z vyhrazených finančních prostředků. Jsme rádi, že se našli zaměstnavatelé, kteří mají zájem dát našim klientům šanci zase pracovat. Oslovujeme i další zaměstnance a těšíme se, že takových míst přibude.

PROSINEC 2011

     V prosinci pokračovali klienti projektu „Zkušenost má hodnotu“ ve studiu rekvalifikačních kurzů v oborech Manažer nebo Lektor. Pár dní před Vánoci je čekala závěrečná zkouška.
     Budoucí lektoři skládali písemnou a praktickou část závěrečné zkoušky. Po úspěšném zvládnutí písemného testu, tedy mohli teprve přistoupit k prezentaci svých projektů. Každý měl za úkol přednést výklad na předem zadaná témata a doprovodit je svou k tomu vytvořenou prezentací v PowerPointu. Témata byla nejrůznější –Zdravý životní styl, Stromy, Možnosti trávení volného času, Senioři apod.
     Provedení přednášek u zkoušek bylo na vysoké úrovni. Ukázalo se tak, že naši klienti se ke zkouškám poctivě připravili. V rekvalifikačním kurzu se naučili hodně nového, zdokonalili svoje prezentační dovednosti a chtějí to všechno skutečně následně využít pro své budoucí profesní uplatnění – např. k výuce cizích jazyků, vedení kurzů životního stylu nebo pro prezentování cestopisných přednášek.  Nejúspěšnější absolventi závěrečných zkoušek dostali příležitost získat praxi v lektorské činnosti. Budou přednášet na středních školách nebo v klubech seniorů.
     Manažeři si k závěrečné zkoušce připravovali případovou studii, kterou pak při zkoušce obhajovali. Zkoušku skládali těsně před Vánocemi 23.12.   Gratulujeme k získání Osvědčení o rekvalifikaci!!! wink
      
Zároveň přejeme všem našim klientů příjemné a klidné prožití vánočních svátků a nechť nám nový rok přinese více úspěchů na trhu práce.  yes yes
 
LISTOPAD
     V listopadu část našich klientů pokračovala volitelnou aktivitou Dovednosti IT. Na konci aktivity klienti obdrželi Osvědčení o absolvování této aktivity. Důležitější však jistě byly čerstvě nabyté zkušenosti a informace. Doufáme, že je klienti již brzy upotřebí ve svém zaměstnání.
     Dále se v tomto měsíci rozjeli 2 druhy rekvalifikačních kurzů. A to velmi specifické – „lektor“ a „Manažer“. Rekvalifikace, stejně jako předchozí aktivita Dovednosti IT, má za cíl zvýšit kvalifikaci našich klientů a zlepšit tak jejich šance na trhu práce.
     Rovněž jsme v listopadu zaznamenali pár úspěchů v hledání zaměstnání. Jsme rádi, že klienti neztrácí víru v hledání a jsme jim v tom oporou. Doufejme, že další měsíce nám přinesou více úspěchů v tomto směru.

ŘÍJEN
     V říjnu pokračovaly výukové povinné aktivity projektu a zároveň začala aktivita nepovinná – Dovednosti IT. Jde o aktivitu, která má klientům přiblížit práci s počítačem a lépe je tak připravit na pohovory u zaměstnavatelů, kde se dnes již běžně předpokládá, že zájemce počítač běžně užívá.
 
ZÁŘÍ
     Září bylo prvním aktivním měsícem pro klienty. Klienti vstupovali do projektu s jistým očekáváním, ale rovněž i s obavami, protože se s podobným projektem nesetkali. Většina přijmula možnost zúčastnit se projektu jako nabízenou rukavici, jiní zase jen jako vytržení ze stereotypu nezaměstnaného.

SRPEN
    Je léto a doba dovolených, což ale pro náš projekt neplatí! Naopak – projekt je v plné aktivitě a to především díky pohovorům a výběrům do projektu. Na pobočkách úřadu práce se konají informační schůzky k projektu – potencionální zájemci jsou informováni aktivitách projektu. Vybraní jedinci podepisují Dohodu o účasti v projektu a už se těší na začátek září, kdy to vypukne. Ještě nejsou všude naplněni kapacity, takže ještě máte šanci se do projektu zapojit. Někdy je těžké se rozhodnout pro důležitý krok, člověk váhá a pak zjistí, že je již pozdě. Neváhejte příliš dlouho! Je třeba pro sebe něco udělat, nezůstat jen tak nečinně čekat, co život přinese.
    Pojďte příležitosti naproti! Těšíme se na Vás!  smiley

ČERVENEC
   Průběžně naši individuální poradci ve spolupráci s pobočkami úřadu práce oslovují vhodné uchazeče splňující hodnoty cílové skupiny. A jaké to jsou? Jste uchazeč v evidenci ÚP, starší 50 let? Ano, čtete správně! U nás je věk nad 50 let právě výhodou! Máte minimálně středoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vedení lidí? Pak právě Vy byste mohli být potencionálním klientem projektu. Projektu jehož hlavním cílem je pomoci – pomoci uspět na trhu práce a přesvědčit zaměstnavatelé, že osoby nad 50 let jsou zkušení a schopni zastat svěřenou práci svědomitě a poctivě. (což nebývá dnes zvykem, že?).
   Pokud tedy spadáte do cílové skupiny projektu a chcete se o projektu dozvědět více, kontaktujte naše individuální poradce. Kontakt na ně naleznete v sekci „Kontakty“. Počet míst projektu je omezen!
 

ČERVEN
   Náš projekt se postupně dostává do povědomí veřejnosti.
   V rámci aktivity Publicita byly vytištěny barevné letáky a plakáty, které jsme umístili nejen na pobočky Úřadu práce, ale i na další veřejná místa, aby se o projektu dozvěděla široká veřejnost. Jsou v bílo –oranžové kombinaci, takže Vás pěkně ťuknou do očí. A dále jste možná postřehli inzerát o našem projektu v denících Bohemia – Střední Čechy (okresní města) a Praha. Doufáme, že se informace o spuštění projektu dostane ke všem uchazečům, kteří by byli potencionálními klienty projektu. Možná, že i Vy jste už o projektu slyšeli, nebo jste byli pozváni na informační schůzku na Váš úřad práce – budeme se na Vás těšit! wink
 

KVĚTEN
   Projekt "Zkušenost má hodnotu" byl úspěšně zahájen.
   Dochází k personálním výběrům do realizačního týmu, připravují se podklady, formuláře a vše potřebné ke zdárnému postupu projektu dle harmonogramu. Realizátor zadal výrobu reklamních plakátů a letáků pro distribuci mezi občany, potencionální klienty projektu. V rámci publicity byly vytvořeny tyto webové stránky, které Vás budou měsíčně provázet aktuálním děním projektu.
   Pokud Vás zaujal projekt a měli byste zájem o konkrétní informace, kontaktujte naše individuální poradce - viz. záložka Kontakty.smiley