Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Vstupní modul a Bilanční diagnostika

5)           VSTUNÍ MODUL A BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

a) Aktivita má dvě části. Pro účastníka se jedná o povinnou aktivitu.
Aktivita Vstupní modul proběhne první den účasti klienta projektu v projektu. Cílem této aktivity je nejen klienty informovat, ale i motivovat a seznámit s realizačním týmem i mezi sebou navzájem.
Formou přednášky a diskuze budou účastníci seznámeni s jednotlivými částmi projektu a s harmonogramem projektu. Dále budou klienti projektu podrobně seznámeni s pravidly účasti v projektu. Bude následovat školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci a principy udržitelného rozvoje. Součástí bude krátká přednáška o postupu hledání zaměstnání.
Účast:  cca 66 osob.

b) Bilanční diagnostika (dále Bdg.) představuje komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce.
Bdg. bude obsahovat tyto části:
1. Informativní vstupní část a sběr dat (testování klientů)
2. Individuální pohovor (doplnění potřebných údajů o klientovi)
3. Vytvoření osobní strategie a závěrečný individuální pohovor
Bdg. je jednou z klíčových aktivit projektu a má značný význam pro vytvoření Individuálního plánu klienta a jeho celkové nasměrování a motivaci do dalších aktivit. Průběh a obsah Bdg. bude realizován v souladu s Chartou kvality Bdg.
Účast: cca 60 účastníků