Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Skupinová podpora a poradenství

10)           SKUPINOVÁ PODPORA A PORADENSTVÍ
V zájmu udržení aktivity a motivace klientů žadatel plánuje aktivitu skupinového poradenství.
Psycholog provede formou řízené diskuse motivaci klientů s důrazem na jejich aktivitu a možné uplatnění na trhu práce. Aktivita proběhne dvakrát, jednou před nástupem klientů na rekvalifikaci a jednou po proběhlých rekvalifikacích.
Aktivita doplňuje individuální podporu a poradenství. Práce se skupinou má při dobrém vedení za strany psychologa výhodu v tom, že aktivnější klienti dokáží pozitivně ovlivnit klienty ostatní.
Účast: cca 50 účastníků