Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Rekvalifikace

9)           REKVALIFIKACE
Pro účastníka se jedná o nepovinnou aktivitu.
V rámci této aktivity bude probíhat doplnění či zvýšení stávající kvalifikace, rekvalifikace a prohloubení všeobecných dovedností tak, aby byl klient projektu co nejatraktivnější pro zaměstnavatele v oblasti Manažer (170 hodin.) a Lektor (150 hodin.).
Výběr těchto dvou rekvalifikací má vazbu na skutečnou poptávku po profesích, zjištěnou jednáním a průzkumem u zaměstnavatelů.
Konkrétní druh rekvalifikace bude stanoven na základě výsledků předcházejících aktivit a především s ohledem na výsledky bilanční diagnostiky. Díky pracovní diagnostice realizované při výběru klientů do projektu by neměla nastat situace, že by ani jedna z těchto rekvalifikací nebyla pro klienty projektu vhodná.
Profesní školení bude situováno na území HL města Prahy. Je to dáno specifickou spádovostí Středočeského kraje.