Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Publicita

3)           PUBLICITA
Inzerce v médiích
Tištěné materiály – plakáty, letáky
Informace účastníkům projektu
Webové stránky projektu, měsíčně aktualizované
Při realizaci projektu  budou v rámci publicity dodržena pravidla vizuální identity ESF v ČR podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR, Manuálu vizuální identity OP LZZ a Manuálu pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013.