Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Předběžný výběr a výběr klientů

4)           PŘEDBĚŽNÝ VÝBĚR A VÝBĚR KLIENTŮ
Aktivita má dvě fáze, a to Předběžný výběr a Výběr klientů.
Předběžný výběr je zajišťován realizátorem ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP na území Středočeského kraje
Předpokladem je, že v rámci předběžného výběru bude vytipováno min. 120 osob.
Předmětem fáze Výběr je finální výběr klientů projektu ze seznamu předběžně vytipovaných uchazečů o zaměstnání. Uchazeči absolvují pohovory, které budou probíhat podle strukturovaného dotazníku. Účelem pohovoru bude zjištění představ, zájmů a cílů účastníků týkajících se jejich profesní kariéry i osobního života. Dále s uchazeči promluví psycholog a provede s nimi testy pracovní diagnostiky.
Výstupem aktivity: budou seznamy vybraných uchazečů, Souhlasy a Doporučení do projektu a podepsané Dohody o účasti v projektu. Předpokladem je, že do projektu vstoupí cca 68 účastníků.