Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Právní minimum

 
6)           PRÁVNÍ MINIMUM
Pro účastníka se jedná o povinnou aktivitu. Tato aktivita bude realizována ve dvou blocích:

Právní prostředí:
Tento blok klientům projektu poskytne přehled o základních pracovně právních předpisech a možnostech podnikání v praktické formě. Především se bude jednat o důležité části Zákoníku práce a další související předpisy. Dále základy živnostenského podnikání, co obnáší a předpokládá. Součástí bude předání CD-ROM: Praktické právní minimum, které obsahuje plné znění nejdůležitějších zákonů, metodické články, právní vzory a metody ochrany spotřebitele. V rámci výuky budou 2 vyučovací hodiny věnovány vysvětlením jak s Praktickým právním minimem pracovat se zaměřením na vysvětlení základů finanční gramotnosti.

Udržitelný rozvoj:
V průběhu tohoto bloku bude klientům projektu přiblížena problematika udržitelného rozvoje ve všech svých rovinách - enviromentální, ekonomické a sociální. Účastníci školení budou seznámeni s dokumenty udržitelného rozvoje Evropské unie a České republiky. Důraz bude kladen na oblasti, které může ovlivnit každý jedinec, například třídění odpadů, zacházení s neobnovitelnými zdroji. Součástí bude rovněž přednáška zaměřená na praktickou aplikaci zásady rovných příležitostí v běžném a pracovním životě.