Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Odborná praxe

13)           ODBORNÁ PRAXE
V rámci aktivity bude klientům zajišťována odborná praxe. V daném případě se bude jednat o praxi v oblasti dovednosti management a lektorské a prezentační dovednosti.
Cílem je umožnit klientům si v praxi ověřit nově získané znalosti a dovednosti. Odborná praxe bude dostupná především u absolventů rekvalifikace. Trvání praxe bude 2 až 6 týdnů. Zaměstnavatelé praxi pro klienty projektu zajistí na základě smlouvy se žadatelem. Klient na praxi bude přidělen zkušenému pracovníku zaměstnavatele, který bude po dobu praxe lektorem odborné výchovy. Klient bude povinen si nechávat od zaměstnavatele potvrdit docházku na speciální kartu, kterou mu zajistí žadatel. Na závěr praxe zpracuje lektor odborné výchovy závěrečnou zprávu a hodnocení o průběhu praxe a výsledcích klienta - praktikanta.
Zaměstnavatelé, kteří odbornou praxi pro klienty projektu umožní, budou ve smlouvě s žadatelem poučeni, že klienti budou vykonávat praxi zásadně zdarma. Pokud by zaměstnavatelé chtěli klientům za jejich práci na praxi platit, musí respektovat pravidla ohledně nekolidujícího zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti.
Účast: Aktivity využije cca 15 klientů projektu