Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Motivační klub a poradenství

7)           MOTIVAČNÍ KLUB A PORADENSTVÍ
Aktivita motivační modul bude realizována tak, aby byl naplněn hlavní cíl této aktivity, tj. motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny, ze které pocházejí.  Pro účastníka se jedná o povinnou aktivitu.
První 2 dny bude probíhat aktivita v jednotlivých okresech. Standardní obsah motivačního kurzu bude obsahem a metodami přizpůsoben na míru cílové skupiny. Cílem aktivity pro klienty je získání orientace na trhu práce a nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Bude se provádět formou skupinového poradenství a bude zahrnovat 3 moduly: orientace na trhu práce, osobní portfolio a příprava na přijímací pohovor (zkoušky na kameru).
Z cílem efektivní motivace bude následovat 3 denní kurz zaměřený na sociální komunikaci a ukotvení výstupů prvních 2 dnů modulu, provedený zážitkovou formou soustředění mimo bydliště klientů se zajištěným ubytováním (2 noci). Důraz bude kladen na trénink sociálních dovedností, návrat motivace a optimismu a posílení sociální a osobní identity zážitkovou formou za účasti lektora  a odborného asistenta. Nadstandardně budou na seminář jako hosté pozváni bývalí klienti žadatele, kteří se nacházeli v obdobné situaci, ale dokázali se na trhu práce uplatnit. Rovněž proběhne motivační prezentace několika zaměstnavatelů. Cílem je, aby se zvýšila motivace klientů v dalších aktivitách s vizí, že budou-li aktivní, je velmi reálné, že naleznou vhodné zaměstnání.
Účast: cca 55 účastníků