Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Monitoring projektu

2)           MONITORING PROJEKTU
Cílem monitoringu je průběžné sledování a zjišťování pokroku v realizaci projektu, porovnání aktuálních informací s výchozím plánem a případná identifikace možných rizik. Jde o aktivitu průběžnou realizovanou realizátorem projektu. Jejím hlavním nástrojem je sběr dat a informací a jejich vyhodnocení, kontrola a porovnání s plánovaným stavem.
Realizátor bude při monitoringu projektu postupovat v souladu s příručkou pro příjemce finanční podpory. Ve stanovených termínech bude předkládat průběžné monitorovací zprávy včetně požadovaných příloh a přehledy monitorovacích indikátorů, jak finančních tak i věcných. S ukončením projektu předloží závěrečnou monitorovací zprávu, včetně zprávy auditora.