Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Individuální podpora a poradenství

11)           INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A PORADENSTVÍ
V rámci aktivity bude klientům projektu přidělen Individuální poradce (dále IP). Individuální podpora a poradenství bude účastníkům projektu poskytována po celou dobu jejich účasti v projektu.
Podpora bude zaměřena na sledování naplnění Individuálního plánu osobního rozvoje (IP sestaví s každým klientem ve spolupráci psychologem Bdg. Individuální plán), na činnosti související s průběhem dotovaného zaměstnání po dobu vyplácení mzdového příspěvku a na činnosti zaměřené na vyhledávání a zprostředkování vhodného zaměstnání u zaměstnavatelů (samostatná aktivita, kterou realizuje celý realizační tým, nejen IP)
IP bude ke každému klientovi projektu přistupovat individuálně a bude mu pomáhat odstranit nesprávné návyky tak, aby se stal zajímavější pro potencionální zaměstnavatele.