Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Dovednosti IT

8)           DOVEDNOSTI    IT
Pro účastníka se jedná o nepovinnou aktivitu s tím, že bude nebo nebude zařazen s ohledem na výstupy z Individuálního plánu a Bilanční diagnostiky a testu úrovně znalostí obsluhy PC.
Školení Dovednosti IT bude zaměřeno na získání základních dovedností klientů projektu v oblasti výpočetní techniky se zaměřením na pochopení logiky fungování aplikací, se kterými se může setkat v praktickém pracovním životě. Obsahem bude získání základních znalostí pro ovládání nejpoužívanějšího operačního programu a aplikací, používání elektronické pošty a internetu. Po absolvování kurzu budou klienti připraveni ke zkouškám dle sylabu ECDL .
Účast: cca 30 účastníků