Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Doprovodná opatření

14)           DOPROVODNÁ OPATŘENÍ
Přímá podpora (doprovodná opatření) je určena pro účastníky, u kterých existuje překážka bránící jejich účasti v projektu. Předmětná doprovodná opatření budou účastníkům projektu poskytována výhradně v souvislosti s jejich osobní účastí na aktivitách projektu. Tyto skutečnosti budou prověřovány na základě příslušných prezenčních listin.
Žadatel zajistí poskytnutí těchto prostředků účastníkům v souladu s pravidly OP LZZ a provede řádnou administraci těchto prostředků.
Přímá podpora bude zahrnovat:
a)    Cestovné
Příspěvek na úhradu cestovného bude poskytován všem účastníkům, kteří nebudou mít bydliště v místě konání aktivity, a to po předložení platných jízdních dokladů z místa bydliště do místa konání aktivity. Podpořeny budou všechny aktivity, kde to pravidla OP LZZ připouští. V rámci rozpočtu bylo cestovné kvalifikovaně odhadnuto s rezervou.
b)   Stravné
Příspěvek na úhradu stravného bude poskytován pouze u aktivit, jejichž délka trvání je min. 5hod/den. U aktivity Vstupní modul bude poskytována všem účastníkům - u aktivity Rekvalifikace je přípustná úhrada stravného pouze pro ty účastníky projektu, kteří na aktivitu dojíždějí. Maximální výše stravného je určena ve výši 70 Kč na osobu a den.
c)    Ubytování
Ubytování bude hrazeno účastníkům nerezidenční (zážitkové) části Motivačního klubu (2 noci).