Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Cíle projektu

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Směr - práce“, kterým je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti. Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na co nejrychlejší návrat účastníků projektu do práce a zabránění tomu, aby se u nich projevovaly, případně prohlubovaly, negativní jevy související s dlouhodobou nezaměstnaností. Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:
- zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu (dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,
- zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu s důrazem na informační a komunikační technologie,
- monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích (dalších dovedností) zaměstnavatelů a ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu Směr – práce.