Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Rakovník

Říjen 2014

Tento měsíc, ke dni 24. 10. 14, ukončilo svoji účast v projektu všech zbývajících sedm klientů, kteří se doposud nezaměstnali a byli předáni zpět do péče Úřadu práce. Dle klientů byli v projektu velmi spokojeni, z povinných aktivit je nejvíc zaujal osobnostní rozvoj a finanční gramotnost, přičemž někteří uvádějí, že mnohé informace využili i následně ve svém soukromém životě. Klienti také kladně hodnotili příjemné prostředí, ve kterém se projekt školil a také to, že díky projektu našli nové kamarády. Co se týče profesních rekvalifikací, tak by někteří pouze uvítali, kdyby např. u  RK - Účetnictví mohlo být víc výukových hodin, aby byl čas na vstřebání všech informací. Shodně všichni také hodnotí kvalitu školících lektorů.
Pokud zhodnotíme projekt za všechny realizované běhy, tak můžeme konstatovat opravdový úspěch, protože se zaměstnala téměř třetina uchazečů.
Z tohoto výsledku máme velikou radost, protože vidíme, že naše práce měla opravdu smysl.
 
Všem účastníkům přejeme, aby na chvíle strávené v projektu rádi vzpomínali a se získanými informacemi správně naložili ve svém dalším životě.
 
M. Chudobová – Koordinátor Rakovník
I. Procházková – Individuální poradce Rakovník


Září 2014

V průběhu tohoto měsíce se nám opět zaměstnal jeden klient, a to pan Pavel, který pracuje jako obsluha čerpací stanice PHM, v jedné rakovnické obci.
Další dobrou zprávou je, že paní Martina (klientka 2. běhu), která hned po rekvalifikaci účetnictví nastoupila na dotované místo a kde strávila 14 měsíců jako ekonomický asistent, je od 1. září zaměstnána u téhož zaměstnavatele, a to i po skončení dotace, neboť s ní zde byli velmi spokojeni. Je vidět, že tehdejší krok naší klientky do neznáma, se vstupem na rekvalifikaci, vyplatil.
Od ostatních klientů máme informace, že aktivně vyhledávají zaměstnání.
Tak třeba příště tyto stránky opět potěšíme nějakou podobnou pozitivní zprávou, jako tento měsíc.
 
M. Chudobová
KOO Rakovník

Srpen 2014

Tento měsíc byla ukončena RK – Pečovatelka a za její úspěšné absolvování získala klientka osvědčení – velmi gratulujeme a věříme, že si klientka v brzké budoucnosti najde odpovídající zaměstnání.
Jinak i tento měsíc máme dobrou zprávu, a sice, že se zaměstnala další klientka, a to paní Martina, která bude dojíždět za prací do Kladna. Velmi nás tento úspěch těší a věříme, že se  klientce v novém zaměstnání bude líbit.
Od dalších klientů máme informace, že aktivně vyhledávají zaměstnání, tak třeba příště tyto stránky opět potěšíme.
 
M. Chudobová
KOO Rakovník
 Červenec 2014

Tento měsíc byla zahájena RK – Pečovatelka, na kterou nastoupila velmi perspektivní slečna Tereza. Tato klientka má velmi pěkný vztah k dětem a svoji budoucnost vidí pouze v jejich společnosti. Tento měsíc absolvuje kromě teorie v Praze i praxi ve školce, a to přímo ve svém bydlišti v Novém Strašecí, kde si vše sama vyjednala. Pokud vše dobře dopadne, v srpnu obdrží osvědčení.
Co se týče ostatních klientů, tak v současné době mají po všech aktivitách a na základě získaných rad v motivačním modulu nyní vyhledávají pracovní příležitosti.
Ale na závěr si přece jen ponecháváme radostné sdělení  - zaměstnal se nám první klient 5. běhu  „Směru“. Je jím  pan Oldřich, který  do projektu nastoupil za účelem získání osvědčení z RK – Svářeč, což se mu splnilo a nyní bude pracovat u pražské stavební firmy jako pomocník na stavbě, kde  tuto specializaci uplatní. Tento klient je „první vlaštovkou“ tohoto běhu, kterému se podařilo záhy po absolvování rekvalifikace najít práci. Máme z toho velikou radost a panu Oldřichovi gratulujeme.
Snad budou mít štěstí i ostatní klienti.
 
M. Chudobová
KOO RakovníkČerven 2014

Tento měsíc klienty 5. běhu  čekaly již jen profesní rekvalifikace. RK – Obsluha motorových a elektrických vozíků byla zahájena koncem května a 6. června už měl klient osvědčení z RK v ruce. V průběhu měsíce získali osvědčení ještě klienti z RK – Svářeč (1x) a Účetnictví (3x), všem gratulujeme. Zbývající rekvalifikace se uskuteční ještě v červenci a srpnu.
Jeden z klientů 4. běhu má příslib zaměstnání, ale zda vše dobře dopadne stránkám sdělíme hned, jak tuto zprávu obdržíme.
 
M. Chudobová
KOO RakovníkKvěten 2014

Dne 5. května byl zahájen již poslední – 5. běh „Směru“, do kterého nastoupilo deset klientů a opět je to ve stejném poměru jako minule: 5mužů a 5 žen. Tento stav je dobrý hlavně pro různorodost názorů, ale také zkušeností.
Hned při Úvodním modulu, po „zahřívacím kole“, kdy se klienti mezi sebou seznámili a svěřili se svými dosavadními zkušenostmi, v souvislosti se ztrátou zaměstnání, pracovními podmínkami u soukromých zaměstnavatelů apod., mnozí zjistili, že jsou na tom všichni velmi podobně, a to i co se týče obtížnosti uplatnění se na trhu práce, ale i nutnosti absolvovat některou z nabízených rekvalifikací projektem.
Klienti se nám svěřili, že je oslovila široká nabídka rekvalifikací, z nichž byl největší zájem o účetnictví, dále o obsluhu motorového a elektrického vozíku, pečovatelku, pracovníka v sociálních službách, obsluhu PC a svářeče.
Při aktivitě Bilanční diagnostika si klienti po náročném dvoudenním testování a po pohovorech s psychologem PhDr. Jarmilou Divišovou ujasnili, zda je pro ně zvolená rekvalifikace vhodná a to i v souvislosti s požadavky trhu práce.
    
 
Po absolvování  aktivity Minimum pro život byly klientům předány Závěrečné zprávy zpracované paní Divišovou, zde klienti získali veškeré informace o své osobě, včetně individuálního plánu.

 
V současné době klienti vyčkávají na zahájení profesních rekvalifikací, přičemž Obsluha motorového vozíku byla zahájena již 26. května, ostatní až v červnu. Tak držíme palce, ať se klientům daří.
Z klientů 4. běhu se zatím nikdo další nezaměstnal.
 
M. Chudobová
KOO Rakovník
 
Paní Vladěna při individuálním pohovoru Bilančnáí diagnostiky s PhDr. Divišovou Klienti při testování Bilanční diagnostiky
Poslední den Minima pro život, kdy byli klienti naposledy pohromadě, byl veselý.  Tuto krásnou kytici nám uvázala paní Ruslana na závěr všech aktivit. No, není to nádhera?


Duben 2014

Letí to, letí, a to hlavně klientům, kteří v dubnu absolvovali profesní rekvalifikace. Co se týče Rakovníka, tak zde se již jednalo pouze o RK – Účetnictví, kterého se účastnily samé ženy (4)                 a s radostí konstatujeme, že úspěšně. Získané osvědčení si klientky opravdu zasloužily, protože po dobu tří týdnů, každý den, bylo nutné se připravovat na výuku formou studia a vyhotovení zadaných úkolů, a to až do závěrečných zkoušek. Takže se naše klientky na pár dnů vrátily do školních lavic, aby měly novou kvalifikaci a byly tak více zaměstnatelné na trhu práce. Všem gratulujeme.
A co nám sdělila jedna z absolvujících klientek v průběhu RK – Účetnictví?
Čtěte text SMS její zprávy:
„Kurz je pěkný, jakoby vtahoval všechny účastníky zpátky do života. Je vidět, jak se ty ženský začínaj dávat dohromady, začínaj o sebe víc dbát, začínaj se líčit, vytahujou „lepší“ oblečení  a mě to nějak i psychicky dostává na moji předchozí úroveň a přestávám se cítit jako hadr na podlahu …“
Další klientka, která byla zařazena na dotované místo, je paní Renata a ta nám napsala tyto řádky:
„Dobrý den,
předem bych Vás chtěla moc pozdravit a popřát Vám oběma krásné jaro .-).
Píši Vám, protože chci poděkovat za úžasnou příležitost, i když jen na pár měsíců, práce, kterou momentálně vykonávám. Né vždy jsou dny, kdy je vše hezké a usměvavé, ale jsem moc ráda za to, že mohu pracovat zde, ve speciální škole  s těmito dětmi.
Každé ráno vstávám s vědomím, že budu v zaměstnání potřebná a nejen to, pracovní den s dětmi utíká opravdu rychle. Ani jsem se nenadála a brala jsem po hodně dlouhé odmlce konečně svoji výplatu. Je to krásný pocit, v poslední době jsem i dost vyrovnaná, protože jsem si zde uvědomila, jaké mám štěstí, když mám zdravou rodinu!!!
Omlouvám se, jestli Vás tímto e-mailem obtěžuji, ale měla jsem potřebu to sdělit někomu, kdo mi věřil, že to dokážu!!!
Nepřipadám si bůhvíjak zvláštní, ale mé sebevědomí uvnitř mého ,,JÁ" stouplo  a je to prý na mně i znát (říká můj manžel).
Řekněte prosím všem, kteří se rozhodnou pro jakoukoliv rekvalifikaci u Vás, že to smysl má, i když se to někdy nezdá. Pak si člověk nepřijde tak bezcenný a opravdu to není ztráta času! Chce to jen mít odvahu a nebát se zlého, protože to tak vždycky není.
Děkuji Vám ještě jednou a přeji krásné sluníčkové dny plné pohody!!
S pozdravem Renata“
Asi není potřeba k těmto slovům obou klientek nic dodávat a my za ně opravdu děkujeme. Nyní víme, že naše práce v projektech ESF má pro nás všechny smysl.
Dne 17. dubna 2014 se uskutečnil avizovaný nábor posledního, tj. 5. běhu projektu Směr – práce, pozváno bylo 38 osob, ale dostavilo se pouze 28 klientů a do projektu nastoupilo 13 klientů. Klienti, kteří do projektu nenastoupili, měli nejrůznější důvody – zdravotní problémy, blížící se nástup do zaměstnání nebo málo finančních prostředků na dojíždění, ale udivil nás i jeden z důvodů, a to když klient uvedl, že se nemůže účastnit proto, že má doma psy a kdo by se prý o ně staral. Největší zájem je jako vždy o RK – účetnictví, obsluha mot. a el. vozíků, svářeč, pracovník v soc. službách, pečovatelka a obsluha PC.
Tak se už na novou skupinku těšíme a 5. května 2014 začínáme.
M. Chudobová
KOO Rakovník
 

Březen 2014

Tento měsíc byla ukončena rekvalifikace svářeč, dále se uskutečnila RK – Obsluha elektrovozíku a motovozíku, kterou úspěšně absolvovali jeden klient. Jako poslední byla zahájena RK – Účetnictví, na kterou nastoupily čtyři klientky - tato RK se časově překlopí  do dubna.
Velmi dobrou zprávou je, že se nám zaměstnali dva klienti, kteří původně chtěli na RK – PSS a Pečovatelka, ale jelikož se jim naskytla pracovní příležitost, přijali jí. Pan Jiří nastoupil jako konstruktér do oddělení konstrukce, a to u firmy sídlící mimo Rakovník a pan Ondřej jako skladník v jedné rakovnické firmě. Oběma klientům přejeme, aby v novém zaměstnání uspěli, realizovali se a aby zde zúročili alespoň některé informace, získané v našem projektu.
Pro zájemce pro vstup do 5. běhu tohoto projektu uvádím, že poslední běh bude zahájen      5. května 2014, přičemž nábor do posledního běhu se uskuteční 17. dubna 2014 v 9 hodin na Úřadu práce v Rakovníku, vchod z levé části budovy. Více informací ohledně nabídky profesních rekvalifikací získají zájemci u svých zprostředkovatelek.
Na případnou návštěvu se budeme těšit.
M. Chudobová
KOO Rakovník
Únor 2014

Je až neuvěřitelné, jak to vše letí. Již 4. běh byl zahájen 3. února a musíme konstatovat, že se nám tentokrát sešla velmi vyvážená skupinka klientů, a to jak v rovině muži (5) – ženy (5), tak i věkově v rozmezí 23 - 48 let. Máme zde Roma a velmi sympatickou klientku původem z Ukrajiny, takže můžeme našim stránkám sdělit, že se sešla opravdu kompaktní skupinka perfektních lidiček, kteří si „vzájemně sedli“. Panuje zde pohoda, a to nás opravdu těší.
Klienti si po úvodním dnu prošli aktivitu Bilanční diagnostika, kdy je první dva dny čekalo náročné testování a poté i individuální pohovory, na základě kterých obdrželi poslední den této aktivity Individuální plán a Závěrečnou zprávu. Klienti si ujasnili, která cesta je pro ně optimální, reálná a hlavně si uvědomili, že základem všeho je nejen vyšší míra sebevědomí, ale také se nebát prosadit. Jelikož se říká, že vše souvisí se vším, tak i profesní stránka věci musí jít ruku v ruce s poklidným rodinným zázemím. Ano, mnohé si klienti ujasnili a je jen na nich, jak dlouho jim to vydrží a zda se získanými radami budou řídit. 

V únoru byla zahájena první rekvalifikace, a to RK – Svářeč, na kterou se klient velmi těšil. Budeme doufat, že jeho představy budou naplněny. V březnu se postupně rozběhnou i další profesní rekvalifikace a pokud Vás zajímá, o které mají klienti největší zájem, tak zde je přehled » účetnictví (4x), obsluha motor. a el. vozíků (2x) a pracovník v soc. službách (2x). Byl zájem i o RK - tvorba www stránek a pečovatelka (o děti 3-15 let), ale pro velmi malý zájem z ostatních středisek se nemohly bohužel realizovat. Nyní si už jen budeme přát, aby klienti úspěšně absolvovali zvolené rekvalifikace, aby byli na trhu práce lépe zaměstnatelní.
Marcela Chudobová
 
Koordinátorka projektu v Rakovníku


PhDr. Jarmila Divišová při testování klientů   Individuální pohovor vede PhDr. Jarmila Divišová s panem Ernestem a paní Valentynou                       Leden 2014

Dne 15. ledna 2014 se konal nábor do 4. běhu „Směru“, a přestože se dostavil příznivý počet uchazečů, do projektu jich nakonec vstoupilo pouze dvanáct. Důvody, proč někteří nenastoupili do nabízených rekvalifikací, byly různé – rozjednané zaměstnání, zdravotní důvody, finanční problémy, pravděpodobné těhotenství, nechuť dojíždět na rekvalifikace do Prahy, požadují jinou rekvalifikace, než nabízíme apod. Na mnohých bylo ovšem vidět, že si zvykli na život bez povinností a raději zvolili výmluvy, než aby ustoupili na pár dnů ze svého pohodlí. Dne 3. 2. 2014 začínáme s výukou, a tak budeme věřit, že se nám podaří zájemce o rekvalifikace ještě navýšit. Klienti, kteří vstoupili do projektu mají zájem především o rekvalifikace – účetnictví, svářeč, pečovatelka, obsluha PC, tvorba www stránek, obsluha motorových a elektrických vozíků a pracovník grafického studia. Někteří si však úplně své rozhodnutí neujasnili, což zatím nevadí, neboť jim s tímto poradí psycholog při Bilanční diagnostice, která je součástí úvodního modulu projektu.
Co se týče 3. běhu, zaměstnala se nám jedna z klientek paní Jaroslava a máme informace, že někteří z dalších klientů mají příslib od potenciálního zaměstnavatele, tudíž budeme věřit, že se snad ještě někomu z nich podaří uspět.
 
Marcela Chudobová
 
Koordinátorka projektu v RakovníkuProsinec 2013

Vánoční atmosféra zavítala i do domovů našich klientů, přičemž si jistě všichni užívali zaslouženého odpočinku po absolvovaných rekvalifikacích a vánočním shonu. Tento měsíc se klienti věnovali spíše shánění dárků, pečení cukroví a vytváření sváteční pohody, což je vidět i z toho, že se žádný z klientů nezaměstnal. Věříme, že o to více se budou snažit uspět, aby nový rok byl po této stránce úspěšnější.  
Co by ovšem tyto stránky měly vědět je to, že se již připravuje nábor 4. běhu „Směru“, a to  již 15. ledna 2014 v 9 hodin na ÚP v Rakovníku (zasedací místnost). Takže tímto upřímně zveme všechny případné zájemce o rekvalifikace, protože po výběrech už 3. února 2014 začínáme.

Nezbývá, než všem klientům popřát do nového roku hodně zdraví, osobní i rodinnou pohodu a v novém roce 2014 štěstí v získání pracovního uplatnění.

Marcela Chudobová koordinátorka projektu v Rakovníku


Listopad 2013

V tomto měsíci byly ukončeny všechny profesní rekvalifikace v Praze a kromě paní Lindy, která v průběhu RK onemocněla, získali ostatní klienti osvědčení o absolvování. Některé RK vyžadovaly rovněž vykonání několikadenní praxe v některém ze zařízení – domov důchodců, spec. škola, či stacionář, což klientky velmi uvítaly, protože si většina na vlastní kůži ověřila, co obnáší péče o seniory, případně mentálně postižené děti. Některé klientky měly již vlastní zkušenosti z rodiny, ale v cizím a větším prostředí je to jistě trochu jiné. Ale nesetkali jsme se s žádnou negací, naopak některé klientky se vyslovily v tom smyslu, že se jim trochu pozměnil žebříček hodnot a dále že si ujasnily, jakou práci by v životě rády vykonávaly. Velmi si ovšem všechny chválily prostředí na praxi, a to jak ve speciální škole, která patří mezi nejlépe vybaveným školám v republice, tak i v Ráčku, kde klientky měly možnost s Ráčaty vyzkoušet svoji zručnost a vzájemnou komunikaci.
Nyní je na každém jednotlivci, jak nabité zkušenosti v našem kurzu a s osvědčením v ruce zúročí na trhu práce. My každopádně budeme naše stránky o každé této pozitivní změně informovat.
Říjen 2013


Tak, jak jsme předeslali v minulém příspěvku, tento měsíc byly zahájeny profesní rekvalifikace klientů 3. běhu a koncem měsíce klientky z RK – Pracovník v soc. službách a Pečovatelka nastoupily po teorii i na praxi, a to část klientek do Domova Ráček v Rakovníku, další do Speciální školy v RA a jedna klientka měla štěstí získat na pár dnů cenné zkušenosti v Domově důchodců Na Zátiší. Kromě těchto RK absolvovali dva z klientů RK – Účetnictví, které úspěšně zakončili zkouškou, takže oběma klientům gratulujeme.
Dále jedna klientka zahájila RK – Tvorba www stránek - tato RK se překlopí ještě do listopadu a jeden klient nastoupil na RK – Obsluha PC a i tato potrvá ještě v listopadu.
Co se týče 2. běhu klientů „Směru“, tak se doposud zaměstnala jedna třetina, což považujeme za velký úspěch, ale třeba se na někoho z klientů ještě usměje štěstí a číslo se navýší. Jelikož jsme neustále i s těmito klienty ve styku víme, že se čas o času naskytne pracovní příležitost a i nyní jde jedna z klientek na pohovor, tak držíme palce.
Ještě lepší „výsledky“ v počtu zaměstnaných klientů máme z 1. běhu, kde se dle našich informací zaměstnala již polovina účastníků kurzu.
Příští měsíc dáme těmto stránkám vědět, jak dopadli současní absolventi v získání osvědčení.


Září 2013

Tak zde máme měsíc září a s ním je spojen nejen nový školní rok dětí školou povinných, ale i zahájení 3. běhu „Směru“. Jak jsme již stránky informovali, nábor a výběr se uskutečnily již v předstihu, takže teprve před zahájením běhu jsme si upřesnili počet zájemců, protože se někteří za tu dobu stačili zaměstnat, takže nakonec nastoupilo 13 klientů, a to v přesile 10 žen proti 3 mužům, které si zde hýčkáme.
V tomto měsíci klienti absolvovali, kromě úvodního dne, všechny povinné aktivity v Rakovníku, tzn.  že absolvovali Bilanční diagnostiku a Minimum pro život a nyní čekáme na zahájení profesních RK, kromě RK – Účetnictví, která odstartovala již 30. 9.

 
Výběr zvolených RK se trochu změnil oproti původnímu zájmu při náboru, ale i tak je stále stejný zájem o RK - Pracovník v soc. službách, Pečovatelka, Účetnictví, Torba www stránek. O RK - Profesní průkaz a Stříhání psů zájem nebyl, jako při náboru, což nás překvapilo, ale výběr rekvalifikací je dobrovolný, takže se přizpůsobujeme klientům.
Zajímavostí je i skutečnost, že jeden z klientů se rozhodl dokončit si středoškolské studium na zdejší Průmyslové škole v Rakovníku, kde se konaly úvodní aktivity projektu. Jeho rozhodnutí vyplynulo z pohovoru s psychologem při Bilanční diagnostice, kdy byly shledány velmi dobré intelektové schopnosti technického směru a klient tudíž upřednostnil studium před nástupem do zaměstnání, což vítáme i my, protože vyšším vzděláním má pan Zdeněk i pravděpodobnější možnost uplatnění na trhu práce.
A na závěr zde máme velmi dobrou zprávu o klientce z 2. běhu paní Božence, která od 2. 9. nastoupila na dotované místo v 2. ZŠ v Rakovníku jako pomocný pracovník a dle získaných informací je zde velmi spokojená. Gratulujeme a přejeme jí příjemný kolektiv spolupracovníků a poslušné děti, o které se zde bude starat.
Dalším zaměstnaným je pan Pavel, který našel uplatnění u pražské firmy jako řidič nákladního vozu. Díky naší pomoci získal profesní průkaz, který zde využije. Přejeme mnoho kilometrů bez nehod.Srpen 2013
V tomto měsíci neprobíhaly žádné aktivity projektu, o to víc jsme se zajímaly o přípravy na zahájení 3. běhu „Směru“, protože od 2. září začínáme a my se jen můžeme těšit na nové klienty. Nábor, včetně výběru, se uskutečnil v červenci a o vstup do projektu projevilo 14 zájemců. Předběžný výběr rekvalifikací je především z oblasti Pracovník v soc. službách, Pečovatelka, Účetnictví, Torba www stránek, Profesní průkaz, ale také Stříhání psů. Tak uvidíme, zda si klienti po zahájení aktivit některou z rekvalifikací ještě nerozmyslí.
Co se týče klientů předchozího běhu, tak se zaměstnaly doposud čtyři klientky a pátá zatím vyčkává, zda jejímu zaměstnavateli bude schválena dotace. Pokud ano, dáme stránkám vědět, zda se klientce poštěstilo.
Pro tentokrát už končíme, ale příště budeme určitě sdílnější. Vždyť 2. září začínáme.


Červenec 2013
Obě klientky, které v červnu nastoupily na dotované místo, po absolvování RK – Účetnictví, mají již jeden měsíc za sebou, jistě už zažívají nápor informací a rad od nových kolegů a v příštím měsíci obdrží záslužnou odměnu ve formě první výplaty.  Dle našich informací jsou klientky velmi spokojené a my jsme za to moc rádi.Zde vidíme klientku Janu (sedící vlevo), která nyní pracuje na dotovaném místě jako administrativní pracovnice. Vedle sedící kolegyně je klientka Klára z jiného našeho projektu, kterou si zaměstnavatel před pár lety vzal také na dotované místo a jelikož byl s ní velmi spokojen, pracuje zde dodnes. Nutno podotknout, že zaměstnavatel nemá povinnost, po ukončení doby dotovaného místa,  zaměstnance dále zaměstnávat. O to víc nás těší, že se naše bývalá klientka dokázala prosadit a místo si tak udržela.Druhou klientkou na dotovaném místě je paní Martina, které lze rovněž z jejího výrazu ve tváři vyčíst spokojenost. Vždyť i samotné pracovní prostředí můžeme Marině závidět. Nyní je jen na ní, jak na pozici ekonomického asistenta intenzivně využije tuto praxi k získání nových informací v účetnictví.
 
Kromě těchto dvou klientek se v tomto běhu zaměstnaly ještě další dvě klientky, které vlastní iniciativou získaly nové zaměstnání – jedna jako asistentka obslužné péče v Praktické škole v Jesenicích a druhá jako samostatná asistentka v Mateřském centru paleček v Rakovníku. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
V tomto měsíci se uskutečnil nábor do 3. běhu projektu Směr – práce, jehož zahájení se uskuteční 2. září 2013, takže je ještě asi měsíc čas pro ty zájemce, kteří čtou tyto stránky, náš projekt je zaujal a rádi by absolvovali některou z nabízených rekvalifikací. Pokud ano, volejte na tel. číslo 739 571 402. Máme jen omezený počet přijatých uchazečů a poslední čísla můžete doplnit svým jménem právě Vy. Proto neváhejte, těšíme se na Vás.

Takto vypadala atmosféra z náboru 3. běhu projektu Směr - práce na ÚP KoP v Rakovníku.
 
Říká se, že to nejlepší až nakonec.
Řádky, které nyní budete číst, jsou od pana Honzy, který je klientem 2. běhu a nás jen mrzí, že už se s ním budeme setkávat jen sporadicky. Tento klient vstoupil do projektu s tím, že měl zájem rozšířit si znalosti v oblasti Tvorba www stránek. Při náboru jsme netušili, že v tomto zamlklém, mírně zamračeném, ale sympatickém muži, je tolik energie, komunikativnosti, optimismu a vtipu, což prý získal hlavně díky našemu projektu. Jaká jsou jeho další slova, si můžete přečíst zde:
Hodnocení pana Honzy:
Do projektu jsem nastupoval bez jakýchkoliv konkrétních informací o tom, co mě čeká, jak bude probíhat nebo v jakém rozsahu a kde. Přiznám se, že chuť zúčastnit se, nebyla velká.
Nicméně díky projektu jsem se opět dostal do kolektivu lidí, kterým místo schůzek poskytovalo prostředí k nenucenému vzájemnému kontaktu. V tomto prostředí nám ale také byla předkládána řada úkolů, které šikovně napodobovali pracovní prostředí.
Díky tomu všemu jsem získal pocit, že docházením na kurz dělám po delší době něco, co má smysl, ať už to ve skutečnosti smysl opravdu mělo nebo se to jen takto chytře tvářilo. Výsledek byl stejný. Nyní jsem mezi lidmi komunikativnější, tolik se nezdráhám projevit se. Hlavně ale vím, že už to tak může zůstat, že dřívější stav mi neslušel a proto se k němu nechci vracet. To je pro mě z projektu největším přínosem.
Samostatným, a pro mě velkým, přínosem byla možnost vybrat si z velké nabídky rekvalifikačních kurzů. Já si vybral kurz „Tvorba WWW stránek“. Objevil jsem tím činnost, o které jsem dříve vůbec neuvažoval, natož abych se jí někdy pokoušel věnovat. Ale která především bude ve věku komunikace a informatiky vždy využitelná. Je to jako kdybych v době začátku velkých zámořských objevů prošel kurzem „geografie a kartografie“. Abych to k něčemu přirovnal.
Kurz ze mě sice neudělal hotového programátora nebo webmastera, ale dal mi základy a zbytek je teď na mě. Od konce kurzu mám za sebou už čtvrtou odbornou knihu a pokouším se každým dnem v tomto oboru zlepšovat. Konkurence v této oblasti je obrovská a má na mě náskok, ale tvorba WWW stránek mě baví, takže to nehodlám vzdávat. Jsem přesvědčen, že využití této dovednosti v profesním, ale i soukromém životě,  bude. Možná větší, než si myslím.
S poděkováním a pozdravem
Jan
 
A my  také moc děkujeme, protože tato slova nás ujišťují v tom, že naše práce má smysl.
Červen 2013
Tento měsíc někteří klienti pokračovali v započatých rekvalifikacích z května – jednalo se o RK – Masér, Pečovatelka a Účetnictví. Další klienti teprve na rekvalifikace nastoupili, jednalo se o RK – Obsluha VZV, Pracovník v sociálních službách a Tvorba www stránek. Osvědčení zatím získali klienti z RK – Obsluha VZV, Masér, Tvorba www stránek a Účetnictví. Všem klientům gratulujeme a věříme, že se získaným dokladem o další kvalifikaci budou nyní více úspěšní při návštěvách u potenciálních zaměstnavatelů.
Takto poctivě bere svoji práci paní Marie, která získala osvědčení z RK – Masér a která by se časem tomuto oboru věnovala profesionálně.


Další skvělou zprávou je získání zaměstnání naší klientky Jitky, která našla uplatnění ve speciální škole v jedné z obcí na rakovnicku, kde pracuje jako asistentka obslužné péče. Paní Jitce gratulujeme a přejeme jí, aby svoji práci vykonávala ráda.

Také obě klientky, které absolvovaly RK – Účetnictví získaly zaměstnavatele, který byl ochoten je zaměstnat na dotované místo. Do práce nastupují od června a my jim držíme palce, aby zde zúročily vše, co se při rekvalifikaci naučily.

Květen 2013
V předchozím měsíci dubnu se uskutečnil nábor do druhého běhu „Směru“ a z vybraných zájemců jsme získali skvělou partu lidiček, které nebaví sedět za pecí a naříkat, že se nic nedaří, ale naopak se rozhodli být aktivní.
Úvodní den jsme zahájili hned po prvomájovém svátku, a to Úvodním modulem kde jsme klienty seznámili s přehledem celého projektu, harmonogramem, s možnostmi vyhledávání práce, nabídkou rekvalifikací apod. Uskutečnilo se i seznámení klientů ve skupině, kde každý z přítomných o sobě řekl jen to, co sám chtěl. Mile nás ovšem překvapilo, že se mnozí nebáli mluvit i o svých problémech, což nakonec vedlo k bližšímu poznání všech přítomných a zjištění, že každý si na svých „bedrech“ nese nějaké problémy, které přinesl život, ale zároveň i snahu jít dál, rozšířit si kvalifikaci a hledat uplatnění na trhu práce.
 Soustředění klienti při Úvodním modulu.

Klienti dále absolvovali bilanční diagnostiku s psychologem, který je uvítal dvěma testovacími dny a poté i individuálními pohovory, kde měli klienti možnost svěřit se se vším, co je tíží. Jelikož vše souvisí se vším, tak víme, že nezaměstnanost má vliv na vztahy v rodině, mezilidské, či partnerské vztahy a celkovou pohodu člověka vůbec. Proto je nutné tuto situaci řešit a postupně „rozplétat“. Na základě všech získaných informací zpracovala klientům PhDr. Jarmila Divišová (psycholog) Závěrečné zprávy, kde klienti o sobě získali informace, které možná jen tušili, ale nebyli ochotni si je připustit. Mnozí si však neuvědomovali ovšem i to, že mají pozitivní vlastnosti, které jim mohou pomoci. Výstupem bilanční diagnostiky byl Individuální akční plán, kde si klienti ve spolupráci s individuálním poradcem naplánovali konkrétní kroky k získání zaměstnání a jedním z nich byla i zvolená rekvalifikace. 
   
Klienti pan Radek a Zdeňka při individuálních pohovorech s PhDr. Jarmilou Divišovou.

Velký zájem byl o pracovníka v sociálních službách, pečovatelku o děti od 3 do 15 let, účetnictví, obsluhu vysokozdvižných vozíků, maséra, tvorbu www stránek a profesní průkaz.
Poslední aktivitou v tomto měsíci bylo Minimum pro život, kde klienti získali nejen všeobecné znalosti z oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a udržitelného rozvoje, ale i mnoho užitečných informací a rozšířili si tak své vědomosti, které se jim někdy v životě určitě hodí.
A na závěr příjemné poznání. Při individuálních pohovorech se nám klienti shodně svěřují, že jim tento kurz moc dává, naplňuje a zvyšuje sebevědomí. Vždy se už těší na další aktivitu apod. A co nás nejvíc potěšilo? Když nám jeden z klientů, který byl již od náboru velmi zamlklý a uzavřený řekl, že mu náš projekt opravdu moc pomáhá, že už se i rozpovídal a získal chuť do života, má zájem pokračovat ve studiu na VŠ. Dokonce prý zjistil, že vyhledává komunikaci s lidmi, což prý před tím neznal. My jsme toto pozorovali každým dnem, že tomu tak je, ale když to klient sám vyslovil, tak to byla pro nás ta největší odměna a my nyní víme, že naše práce má smysl. A to potěší.

Duben 2013

Tak zde máme jaro v plné síle a stejně jako je proměnlivé počasí tohoto měsíce, tak i my máme zprávy pro tento měsíc různorodé.
Nejdříve začneme méně příjemnou zprávou – jeden z klientů byl sankčně vyřazen z evidence KoP v Rakovníku, a to z důvodu, že podepsal Dohodu o rekvalifikaci, na kterou ovšem nenastoupil. Přestože na tyto možné skutečnosti klienty předem upozorňujeme, berou tuto informaci na lehkou váhu, až do doby, kdy se tak opravdu stane. Je zarážející, že dospělý člověk nechá situaci dojít až do této krajnosti. Škoda.
Naopak zde máme klientku Kateřinu, která v projektu končí po řádně absolvované RK – Masér a své zkušenosti chce vyzkoušet i v zahraničí, kam odjela na delší cestu. Přejeme této půvabné klientce, aby zde zúročila nabyté zkušenosti a budeme doufat, že se třeba časem osobně zastaví nebo napíše, jak se jí za hranicemi daří.
Také musíme pochválit pana Dušana a Jiřího, kteří již druhý měsíc trpělivě dochází na RK – Kominík. Příští měsíc budou mít vše za sebou a snad i úspěšně. Držíme palce – vydržte.
Zbývající klienti trpělivě vyhledávají zaměstnání, případně zamýšlí vlastní podnikání. Tak se necháme překvapit, jak se komu dařilo a třeba už příští měsíc budeme vědět víc.


Březen 2013

Máme radostnou zprávu, a sice, že pan Jan získal zaměstnání jako technik u společnosti ManpowerGroup s.r.o. ve Stochově. Tento klient byl od samého počátku velmi aktivní, neustále vyhledával pracovní nabídky, ale zároveň se připravoval k nástupu na profesní rekvalifikaci svářeč - (základy CO2), ale když dostal možnost být zaměstnán, neváhal a zvolil jistotu.
A jak se činili naši další klienti? Tento měsíc absolvovali profesní rekvalifikace, které si sami zvolili. Čtyři klienti získali osvědčení z RK – účetnictví, tuto rekvalifikaci si velmi chválili, neboť jim prý prohloubila dosavadní znalosti. Jeden z klientů, který nastoupil na RK – Tvorba www stránek rekvalifikaci nedokončil z důvodu nemoci. Další dva klienti pokračují v RK - Kominík a jejich výuka bude pokračovat ještě v průběhu měsíce dubna a května. Tato RK je trochu náročnější, ale klienti jsou s tímto smířeni, protože v tomto oboru chtějí uspět a ví, že se tato profese nedá naučit za pár dní. Do druhého měsíce se překlopí i RK – Masér, kde máme jednu klientku. Dle slov klientky Kateřiny je zvolená rekvalifikace velmi odborně vedena a my Vám nabízíme krátký pohled do hodiny výuky z tohoto prostředí.

Klientka Kateřina při výkonu v rekvalifikaci Masér pro sportovní a rekondiční masáže

 
 
  
 
Únor 2013

Nový projekt „Směr – práce“ byl zahájen na Okresním středisku v Rakovníku dne 1. února 2013, ovšem než mohli klienti nastoupit, uskutečnily se dva výběry na Úřadu práce – kontaktní pracoviště v Rakovníku, kde se sešli zájemci o tento projekt. Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP déle než pět měsíců a nebyli v uplynulých dvou letech v žádném z projektů ESF.
Při obou náborech se sice sešlo relativně dost zájemců o projekt, ale mnozí nesplňovali podmínky zadávací dokumentace, čímž byla právě například zmiňovaná doba pěti měsíců evidence na ÚP, dále nesplnění požadovaného vzdělání na některé profesní rekvalifikace apod. Je pravdou, že do prvního běhu nenastoupila také uchazečka jen proto, že bydlí v zapadlé vesnici, odkud je v zimním období problém s dojížděním, takže přislíbila nástup až do druhého běhu. Takže je vidět, že důvody byly různé, a protože každý začátek je těžký, tak i do tohoto rozjezdového prvního běhu nastoupilo pouze jedenáct klientů.
  
Ale musíme konstatovat, že „složení“ skupiny je vyrovnané » pět žen a šest mužů, od základního vzdělání, až po vysokoškolsky vzdělané a přitom se zde nikdo na nikoho nepovyšuje. Zkrátka je to tým, jaký má být, a o legraci zde není nouze. Ale jelikož se zde klienti chtěli především něčemu novému přiučit, prošli si nejdřív povinnými aktivitami, jakými jsou  Úvodní modul, kde se seznámili s celým průběhem kurzu, dále Bilanční diagnostika, kde si klienti za účasti PhDr. Divišové prošli nejprve dvoudenními testy, aby po absolvování pohovorů obdrželi zpracovaný Akční plán s informacemi a radami další seberealizace a profesního růstu.