Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Příbram

Říjen 2014

Měsíc říjen byl pro nás posledním měsícem, kterým končí i náš projekt „Směr práce“. Byl to projekt perfektně připravený a díky našim zpětným vazbám od klientů  i velice prospěšný.
K 24. říjnu jsme ukončili poslední z našich klientů a popřáli jim hodně úspěchů při hledání zaměstnání. Nemám o naše poslední ovečky žádný strach jsou velice dobře připravení na novou práci, jen ještě zřejmě nenastal ten pravý čas.
A co náš projekt vlastně obsahoval? V 5 bězích jsme absolvovali vstupní modul, bilanční diagnostiku a hlavně rekvalifikace, kterých jsme měli v nabídce 18 druhů. Nejčastěji vybíranou rekvalifikací byl Pracovník v sociálních službách a hned po něm Účetnictví a Obsluha PC. Všechny rekvalifikace se klientům velmi líbily a byli s nimi spokojeni.
V každém běhu bylo 12 – 14 úspěšných absolventů,  se kterými jsme zhruba půl roku intenzivně pracovali a většina z nich našla i svá nová zaměstnání.
Jako koordinátorka bych chtěla na konci tohoto projektu říci: „Jsem ráda, že jsem u tohoto projektu mohla být a provádět všechny naše ovečky jejich někdy svízelnými situacemi.  Projekt byl velice dobře připravený a pro naši cílovou skupinu, kterou byli klienti Úřadu práce, byl ušitý přímo na míru.  Děkuji Vám všem, že jsem měla to štěstí Vás potkat a moci sdílet s Vámi radosti i starosti, které život přináší.“
Chtěla bych také všem svým klientům poděkovat za jejich důvěru, ochotu a vůli se svým životem něco udělat. Bylo mi s Vámi všemi moc hezky a ráda se s Vámi budu setkávat i nadále.
Doufejme, že se podobný projekt objeví i v budoucím období, jelikož ohlasy našich klientů byli všechny pozitivní a stále volají noví a noví zájemci o tento projekt.
Za okres Příbram Vám krásné podzimní dny přeje koordinátorka Monika Větrovská


Září 2014

Blíží se nám konec našeho projektu, ale my to nevzdáváme. Stále vyhledáváme vhodná zaměstnání a spolu s našimi klienty přepracováváme a vylepšujeme zasílané životopisy. Některým šťastnějším pomáháme s přípravou na přijímací pohovory a některé utěšujeme při neúspěších.
Všichni vyhledávají zaměstnání velice aktivně a někdy mám pocit, že už ani více dělat nemohou. Praxe ukazuje, že se naprostá většina nakonec zaměstná, jen ta doba čekání je nyní nějak delší než bývala.
Pro většinu lidí, kteří byli celý život zaměstnaní a jsou nyní v evidenci ÚP je to doba velice těžká a nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny a známé. Jedním z faktoru je samozřejmě nedostatek financí, ale někdy mnohem důležitější je psychika, se kterou se snažíme krom rodiny pomoci i my koordinátoři nebo individuální poradci.
Doufejme, že se nám i z posledního běhu podaří zaměstnat většina klientů, uděláme pro to vše a snad nám pomůže i přízeň osudu.
Z Příbrami koordinátorka Monika Větrovská
 

Srpen 2014

Ani jsme se nenadáli a máme znovu po prázdninách. Ale nezaháleli jsme ani v tomto období. V srpnu se nám zaměstnal opět jeden klient a i za to jsme rádi, jelikož byla z našich zkušeností takzvaná okurková sezóna a na pracovním trhu se nic moc nedělo.
Povzbuzením k naší další práci je i to, že se náš klient úspěšně zaměstnal po rekvalifikaci Svářeč, která mu byla doporučena projektovým psychologem a byla to viditelně dobrá volba.
Stále oslovujeme nové a nové zaměstnavatele a doufáme, že i ostatním pomůžeme najít zaměstnání.
2 klienti mají zaměstnání rozjednané a jeden uvažuje o založení živnostenského listu.
V září se do hledání zaměstnání znovu obujeme a doufáme, že se začátkem školního roku a ukončením dovolených znovu objevíme nějaké to volné místečko.Červenec 2014

Prázdniny v Příbrami probíhají ve znamení dokončených rekvalifikací a vyhledávání zaměstnání. Bohužel i u nás je nyní okurková sezóna a tak zaměstnavatelé také čerpají dovolené a na pracovním trhu se nic moc neděje. I přes to jedna klientka z 5. běhu našla své nové zaměstnání za což jsme velice rádi. Opět se ukazuje, že nejčastěji nacházejí zaměstnání klienti po dokončené RK Pracovník v sociálních službách, kterou absolvovala i naše zaměstnaná klientka.
Přejeme jí v novém zaměstnání jen samou radost a žádnou starost J
Ostatní pilně vyhledávají zaměstnání, ale často se nedočkají ani odezvy na zaslaný životopis.
 
Také jsme ukončili  4. běh a nyní se tedy naplno věnujeme klientům z 5. běhu aby i oni byli co nejúspěšnější ve vyhledávání zaměstnání.
 
Krásné letní dny přeje koordinátorka Monika Větrovská


Červen 2014

Červen byl pro klienty z Příbramského okresu ve znamení rekvalifikací. Všech 12 klientů z 5. běhu nastoupilo na vybrané rekvalifikace  a někteří  na konci června  svou rekvalifikaci také dokončili. Stále ještě probíhá rekvalifikace Pracovníka v sociálních službách.
Všem se na rekvalifikacích líbilo, jen jedna klientka ukončila ze závažných důvodů předčasně. Klienti z rekvalifikace Pracovník v sociálních službách absolvovali také část praxe, kterou si domluvili v různých zařízeních dle svého výběru. I tyto praxe jsou velice neocenitelné pro další získání nového zaměstnání, jelikož díky nim zaměstnavatelé přímo vidí, jak se budoucí Sociální pracovník bude k ošetřovanému nebo handicapovanému člověku chovat a jestli bude umět  pomáhat.
Nyní čeká naše úspěšné absolventy doba prázdnin, ale samozřejmě i nových možností ,  jak najít nová zaměstnání.
Všem přeji krásné prázdniny, a úspěch v hledání zaměstnání
Koordinátorka z Příbrami Monika VětrovskáKvěten 2014

V květnu jsme spustili poslední 5. běh našeho projektu. Do projektu nastoupilo 12 zájemců, kteří absolvovali blok Minimum pro život, Bilanční diagnostiku a někteří stihli nastoupit i na rekvalifikační kurz dle svého výběru.
A pro jakou rekvalifikaci se rozhodli klienti nejčastěji? Odpověď je velmi jasná, 8 klientů se rozhodlo nastoupit rekvalifikační kurz Pracovníka v sociálních službách, 3 na rekvalifikační kurz Účetnictví a jeden klient RK Svářeč.
Právě Pracovníci v sociálních službách nastoupili již 30. 5. 2014, byli velice rádi, že kurz stihnou ještě do prázdnin, protože právě o prázdninách budou mít větší možnost záskoku za dovolené a třeba na svých místech zůstanou natrvalo.
Ostatní kurzy se rozeběhnou hned počátek měsíce června a do prázdnin, budou všichni klienti připraveni nastoupit do nových zaměstnání.Testování v Bilanční diagnostice psychologemDuben 2014

V dubnu většina našich klientů dojížděla na rekvalifikace do Prahy, měli krásné počasí a tak někteří využili zbytek odpoledne k procházkám Prahou nebo k nákupům.
Účastníci RK – Obsluha osobního počítače a Účetnictví úspěšně dokončili a klienti dojíždějící na RK – Pracovník v sociálních službách budou skládat závěrečné zkoušky v prvních květnových dnech.
Všem se na rekvalifikacích líbilo a podle jejich slov, jsou velkým přínosem.
Také jsme uskutečnili výběry do posledního běhu našeho projektu. Na informační schůzku přišlo 35 uchazečů, ze kterých jsme vybrali 12 klientů, kteří se těší na vše nové, co jim projekt nabízí.  Zejména na bilanční diagnostiku a  rekvalifikace.
Ze 4. běhu se zaměstnaly 2 klientky, kterým přejeme aby se jim v novém zaměstnání líbilo a doufáme, že to bylo pomyslné prolomení ledu a nyní už bude situace na trhu práce jen a jen lepší.


Březen 2014

V březnu všichni naši klienti netrpělivě čekali na nástupy do rekvalifikací. Dočkali se a nyní už všichni dojíždí na vybrané rekvalifikační kurzy do Prahy.
 
Dojíždění je pro ně příjemným zpestřením a výuka je zajímavá.
 Klienti, kteří si vybrali RK Pracovníka v sociálních službách absolvují svoji praxi v místě bydliště, nejčastěji v různých sociálních zařízeních v Příbrami. Často se nám také stává, že po absolvování praxe se klient na toto místo vrací už jako zaměstnanec, který měl možnost se na praxi představit a zaměstnavateli tak odpadá starost s výběrovým řízením.
Praxe nám tedy ukazuje velký podíl zaměstnanosti zejména po absolvování RK Pracovníka v sociálních službách, tento potenciál se bude i nadále zvyšovat se stárnutím naší populace. Většina klientů, kteří si tuto rekvalifikaci vyberou se do 3 měsíců po jejím absolvování zaměstná.
 
V dubnu nás čeká  výběr do 5. běhu našeho projektu, který bude poslední.Únor 2014

V únoru jsme zahájili již 4. běh našeho projektu „Směr práce“.
Do projektu se rozhodlo zapojit 12 zájemců z řad klientů úřadu práce, kteří jsou v evidenci více než  5 měsíců.
V druhém únorovém týdnu jsme prošli Úvodním modulem, Bilanční diagnostikou, Minimem pro život a většina klientů se po těchto aktivitách rozhodla pro některou z nabízených rekvalifikací.
2 klientky si vybrali RK Účetnictví, 1 klientka RK Obsluha PC a 7 klientů RK Pracovník v sociálních službách.
Nyní čekáme na nástupy do jednotlivých rekvalifikací a klienti jsou velice zvědaví, co nového se na rekvalifikacích naučí.
Ukončili jsme také 3. běh našeho projektu, ze kterého se zaměstnaly 4 klientky a další 3 mají přislíbeno zaměstnání od března tohoto roku. Doufejme, že se tyto sliby naplní a najdou zaměstnání všichni.

Leden 2014

Měsíc leden byl v Příbrami ve znamení výběrů nových klientů do 4. běhu. Výběry se uskutečnily 13. ledna v prostorách ÚP v Příbrami, kde se sešlo 27 potenciálních klientů, kteří měli o projekt zájem.  Se všemi byl sepsán vstupní dotazník, a při osobním pohovoru s každým klientem prokonzultována jeho momentální situace .
Z těchto předvýběrů, byla sestavena skupinka 14 lidiček, kteří od 10. února začnou docházet na pravidelné aktivity a po té na vybrané rekvalifikace.
Už se na novou skupinku moc těšíme a doufáme, že jim budeme umět pomoct v jejich někdy nelehké životní situaci.
 
Ve 3. běhu se nám v měsíci prosinci zaměstnaly další 2 klientky.  Z 13 lidiček máme již v péči jen 9 a to je pro nás v této nelehké době, kdy v našem okrese procento nezaměstnanosti láme rekordy, veliký úspěch. Doufejme, že číslo ještě zmenšíme a podaří se nám rozveselit životy našich klientů.
 Prosinec 2013

V prosinci se v našem okrese nedělo nic významného. Zaměstnavatelé nehodlali rozšiřovat své řady a tak i když naši klienti vyvíjeli stále velkou aktivitu při hledání zaměstnání, nemělo to valný výsledek.
Po novém roce se pustíme do nového boje a doufejme, že se situace zlepší.
Začínají se nám také hlásit noví zájemci o náš projekt a to nás samozřejmě velice těší. Dostávají se k nám od svých známých, kteří jim tento projekt doporučili a to je pro nás tou největší pochvalou.

Vše nejlepší do nového roku Vám přeje Vaše koordinátorka Monika Větrovská


Listopad 2013

Většina rekvalifikací pokračovala ještě v měsíci listopadu a  tak 8 našich klientů zdárně dokončilo až nyní. Můžeme tedy říci, že všech 13 klientů bylo velice úspěšných a 2 klientky díky rekvalifikaci  nastupují do svých nových zaměstnání.
Přejeme jim, aby se jim v novém zaměstnání líbilo.
Ostatní rozesílají své životopisy a docházejí na pohovory, někteří ještě neznají výsledky výběrových řízení, ale doufají, že po získání rekvalifikací budou mít větší šanci na získání nového zaměstnání.
Velice se nám osvědčují rekvalifikace Pracovníka v sociálních službách, po kterých klienti velice často zaměstnání najdou, v nejlepším případě zůstanou zaměstnaní v místě vykonávání praxe při rekvalifikaci.
Nyní se s klienty scházíme na individuálních pohovorech, kde řešíme úpravy životopisů, možnosti volných pracovních míst a přípravu na přijímací pohovory.


Krásný předvánoční čas vám přeje koordinátorka Monika Větrovská
 

Říjen 2013

V říjnu jsme  v Příbrami moc nepobyli, jelikož všichni klienti jezdí na rekvalifikace do Prahy.
Na rekvalifikacích se všem líbí a pochvalují si hlavně krásné počasí, které jim umožňuje bezproblémové dojíždění.
 
5 klientek, již  úspěšně dokončilo rekvalifikaci Účetnictví. Klientky byly spokojené, i když přiznaly, že učení bylo mnoho a tak se vrátili do studijních let. Většinou se učily v autobuse, po večerech o víkendech doma a všude kde to šlo.
Ostatní pokračují v rekvalifikacích i v měsíci listopadu, jsou na nich všichni spokojení a doufejme, že zdárně dokončí.
 
V měsíci říjnu jsme ukončili klienty z 2. běhu, tedy jen zhruba polovinu, jelikož se 6 klientů úspěšně zaměstnalo, ať na nově vytvořených pracovních místech, tak i na pracovních místech bez dotace.
Zbylým bychom chtěli popřát hodně štěstí ve vyhledávání vhodného zaměstnání.Září 2013

Začátkem září jsme spustili již 3. běh našeho projektu „Směr práce“ .
Do projektu nastoupilo 13 klientů, tedy přesně 12 klientek a 1 klient. Všichni prošli aktivitou Úvodní modul , která obsahuje:  úvodní seznámení s projektem, bilanční diagnostiku, pracovní právo a udržitelný rozvoj.
Při kávě a koláčcích se všichni seznámili, řekli si něco o pracovním právu, živnostenském zákoně i ekologii.
V rámci Bilanční diagnostiky s panem Mgr. Alešem Kudou, všichni prošli testováním. Po  vyhodnocení testů se při individuálních pohovorech s psychologem rozhodli,  jaká rekvalifikace by pro ně byla nejpřínosnější. Pan psycholog  předal každému  Závěrečnou zprávu a společně s individuálním poradcem sestavili Individuální plán.
Všichni klienti se rozhodli pro rekvalifikaci: 2 pro RK Masér,  2 pro RK Tvorba www stránek, 2 pro RK Pracovník v sociálních službách, 2 pro RK Obsluha PC  a 5 klientů pro RK Účetnictví.
Rekvalifikace Účetnictví začala již 30. září a další na sebe nenechají dlouho čekat a začnou již v měsíci říjnu.

Bilanční diagnostika                                                 Úvodní modul

Srpen 2013:
V srpnu jsme krom dovolených a krásného počasí, samozřejmě vyhledávali dále vhodná zaměstnání.
Od 1. srpna nastupovaly 3 klientky na své nové pozice v sociálních službách, z toho 2 osoby na dotovaná místa.  1 klientka nastoupila na administrativní pozici, takže už nám z našeho prozatím posledního běhu zůstává jen 8 klientů a věřím, že i ti se v brzké době zaměstnají.
Proběhl také výběr nových klientů do 3. běhu z 30 zájemců o náš projekt jsme vybrali skupinu 14, kteří od 2. září budou tvořit novou skupinku. Už se moc těším na nové tváře.
Krásný zbytek léta přeje koordinátorka Monika Větrovská
 


Horký červenec v Příbrami:
Ani o prázdninách v Příbrami nezahálíme. Klienti, stále rozesílají svá CV a docházejí na pracovní pohovory.
1 klientka nastoupila do zaměstnání na místo své praxe,  kam docházela na rekvalifikaci Pracovníka v sociálních službách, za což jsem moc ráda, protože se ukazuje kvalita a potřeba rekvalifikací.
Další 2 klientky také po rekvalifikaci pracovníka v sociálních službách  nastupují do svých nových zaměstnání a to na nově vytvořená dotovaná místa.
 
Na konci června jsme měli na ÚP výběry do dalšího již 3. běhu projektu . Výběrů se zúčastnilo 27 zájemců o projekt a zhruba v polovině srpna  z nich vybereme další skupinku, se kterou budeme celé září pracovat v naší učebně v Příbrami a od měsíce října pokud budou mít klienti zájem budou moci dojíždět na rekvalifikace do Prahy.
 
Už se na nové tváře moc těším, ale samozřejmě budeme pracovat i s naší nynější skupinkou se kterou se i nadále budeme setkávat a společně vyhledávat nová zaměstnání.


Červen ve znamení rekvalifikací:
V měsíci červnu většina klientů docházela na zvolené rekvalifikace. Trochu jim cestování do Prahy zkomplikovalo počasí a to zejména povodně, ale všichni se snažili, seč mohli aby na rekvalifikace dorazili.
Do měsíce července pokračuje jen rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Všechny ostatní rekvalifikace jsou zdárně dokončeny a nyní všechny čeká aktivní vyhledávání nových zaměstnání.

RK Masér
V červnu také proběhla informační schůzka na KoP ÚP v Příbrami, kde se sešlo 26 nových zájemců o další běh, který začne v září. 
 

Květen 2013
V měsíci květnu náš poslední klient z 1. běhu zdárně dokončil RK Kominík a nyní se rozhlíží co se získanou rekvalifikací….
Zda se nechat někde zaměstnat nebo začít podnikat??? Uvidíme  jak se rozhodne, hlavně aby ho práce bavila  a samozřejmě uživila…
 
 A jelikož náš projekt pádí v rychlém tempu, začali jsme se 13 novými klienty další běh, v pořadí druhý a absolvovali jsme aktivity jako je Minimum pro život, Bilanční diagnostiku a výběr rekvalifikací. Největší zájem byl jako již tradičně na našem okrese o rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, kterou si vybralo 5 klientů. 3 klienti si zvolili rekvalifikaci Tvorba www stránek,  2 klienti RK Masér a po jedné klientce RK Obsluha PC a RK Účetnictví.
Rekvalifikace Masér začala již 27. května, a další budou následovat hned začátkem června.
 
Rýsují se nám i další 2 dotovaná místa, tak doufejme, že vše dobře dopadne a budou spokojení jak zaměstnavatelé i naši klienti, kteří na dotovaná místa nastupují.
 
Hezký doufejme, že skutečně už letní měsíc přeje Monika Větrovská koordinátorka z okresu Příbram.

Duben 2013

V Dubnu, za krásného letního počasí, dokončili klienti vybrané rekvalifikační kurzy, na kterých se jim velice líbilo. Do května pokračuje jen  rekvalifikace Kominík, na kterou chodí jeden klient, a doufejme, že se po jejím dokončení co nejdříve zaměstná.

V dubnu jsme spolu se zaměstnavateli vytvořili 2 dotovaná místa pro paní Jarmilu a Laďku, které nastupují od 1. května. Obě klientky jsou moc rády, s velkými díky nám napsala paní Jarmila:

 „Školení i celý projekt mě velmi pozitivně nabudil, bylo v něm velmi mnoho užitečných informací a především nabídka rekvalifikací, kterou jsem ráda využila. Úspěšně jsem dokončila rekvalifikaci Masér a i díky ní, jsem našla nové místo. Od 1. května nastupuji do Domova Na Výsluní v Hořovicích, kde jistě tuto rekvalifikaci využiji v péči o klienty domova. Chtěla bych touto cestou poděkovat za možnost zapojit se do projektu i za pomoc s vyhledáváním zaměstnání. Díky projektu mohu znovu pracovat.“

Ale nečekáme na nic a znovu vybíráme klienty do dalšího běhu, který začíná již 2. 5. 2013.
17. 4. 2013 proběl výběr nových klientů a po podpisu dohod o vstupu do projektu nám nic nebrání znovu rozjet nabídku aktivit projektu a zejména rekvalifikací. Na informační schůzce se nejvíce klientů dotazovalo právě na nabídku rekvalifikací a byli velice spokojeni s její pestrou škálou. Myslím, že si vybere každý, ale o tom až v květnu až se všichni rozhodnou…..
Krásné jaro vám přeje vaše koordinátorka Monika


Březen 2013

Ač je březen již jarní měsíc, jaro k nám do Příbrami, zatím nedorazilo. Většina našich klientů dojížděla na rekvalifikaci, některé rekvalifikace pokračují i  v dubnu.  Klientům se na  rekvalifikacích  líbí, klientky z RK Pracovníka sociální péče docházejí na praxi do Farní charity v Příbrami a i tam jsou velice spokojené.
Jedna klientka nastoupila od 1. dubna na dotované místo do Rodinného centra Petrklíč v Sedlčanech, a  dvě klientky mají dotovaná místa rozjednaná. Doufejme, že se podaří vyřídit všechny potřebné formality a budou moci nastoupit od 1. května.
Ostatní klienti stále rozesílají své životopisy a docházejí na pohovory. Doufejme, že se zlepšením počasí přijdou i volná pracovní místa.
Stále jednáme s novými firmami o možnostech zaměstnání našich klientů.
V měsíci dubnu budou probíhat výběry do dalšího běhu našeho projektu, tak pokud máte chuť,  přidat se k nám, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat přímo na našich stránkách.
Z Příbrami koordinátorka Monika Větrovská


Únor 2013

1. 2. 2013 jsme rozeběhli 1. běh projektu „Směr práce“ v okrese Příbram. Tento projekt nezačal nejen v Příbrami, ale v celém středočeském kraji.
My jsme se v Příbrami sešli v naší učebně v Mariánském údolí, a to v plném počtu 12 klientů.
Nálada byla zpočátku trochu rozpačitá a plná očekávání z toho, co nás všechny čeká, ale po úvodním představení z nás všech spadla tréma. Při kávě a voňavém štrúdlu jsme se příjemně seznámili. Podle předem připraveného harmonogramu jsme si vysvětlili,  co nás v průběhu dní bude čekat a prošli jsme si školením BOZP.

Hned následující  den, začalo testování v rámci Bilanční diagnostiky. Testování v Příbrami prováděl PhDr. Ivan Nedoma a skládalo se ze 2 dnů testování a 2 dnů individuálních pohovorů. Na závěr předal klientům pan doktor závěrečnou zprávu, kde se každý klient dozvěděl, co se v jeho nitru skrývá J.  Ale hlavně, na jaké zaměstnání by se hodil a samozřejmě také, jaká je pro něj  vhodná rekvalifikace.

Další naší aktivitou bylo Minimum pro život. Jeho součástí byli pracovně právní vztahy, finanční gramotnost, živnostenský zákon a jeden den Udržitelný rozvoj, v jeho rámci, jsme si povídali o ekologii, třídění odpadů a každý si vytvořil svou vlastní Ekologickou stopu.

V rámci domácích úkolů a individuálního poradenství si všichni klienti vytvořili svůj strukturovaný životopis a motivační dopis, aby již nyní mohli vyrazit na tu někdy nekonečnou bitvu personalistů.
Klienti si vybrali vhodné rekvalifikace a nyní již čekáme na jejich spuštění. O tom zase za měsíc…..
Krásné dny Vám přeje koordinátorka
Monika Větrovská