Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Nymburk

Říjen 2014
Měsíc říjen byl posledním měsícem našich klientů v projektu. Rychle nám to uteklo, ale je to tak. Někteří naši klienti mají místa už rozjednaná a jen čekají, co přinese nový rok. Přeci jenom zaměstnavatelé na konci roku moc nepřijímají. Máme i klientku, která se rozmýšlí, jak rozjet vlastní podnikání – ale nebudeme předbíhat, jen jí určitě budeme moc držet palce, aby se jí vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. 
Všem klientům přejeme především hodně zdraví a pak hodně štěstí, aby narazili na toho pravého zaměstnavatele, který rozpozná jejich kvality a nabídne jim dlouhodobou práci.

Srpen 2014
Měsíc srpen byl nejenom měsícem odpočinku na dovolených a výletech, ale pro některé měsícem studijním. Klientka Jana a klient Ivan nám zdárně a úspěšně absolvovali rekvalifikaci Pracovníka grafického studia. S výukou byli spokojeni a Ivan si dokonce zajišťuje ve spolupráci s KoP ÚP ještě doplnění a rozšíření v této oblasti. Oba uvažují, že by se co nejdříve pustili do práce v oboru. Nejlépe jako živnostníci a dokonce uvažovali, že třeba i spolu! No, uvidíme. Tady je vždycky dobrá poctivá příprava a nic nelze uspěchat. Uvidíme, co tedy časem přijde.
Ostatní klienti bedlivě sledovali nabídky práce a také, vzhledem ke krásným slunečným dnům, i odpočívali.
Doufejme, že načerpali dostatek sil pro hledání práce a že další měsíc přinese i nějaké podepsané pracovní smlouvy. Všem držíme palce!

Červenec 2014
V červenci jsme se rozloučili s klienty 4.běhu. Máme dvě nové zaměstnané - paní Jana bude pracovat v oboru rekvalifikace - Pracovník v sociálních službách, kde využije především svou komunikativnost a řidičské oprávnění a klietka Petra bude pracovat rovněž sociálních službách - ta ještě na svou smlouvu netrpělivě čeká. Doufáme, že i ostatní budou úspěšní. Přejeme všem hodně zdaru!
Z pátého běhu máme dalšího úspěšného absolventa z rekvalifikace - a to Honzu. Ten absolvoval svářečské zkoušky a tak může hned hledat zaměstnání i v tomto oboru.
A poslední dva, kteří na svou rekvalifikaci čekali až do července - paní Jana a pan Ivan nastoupili na rekvalifikaci Pracovník grafického studia. Končit budou až v srpnu, takže o jejich úspěšnosti budeme informovat až v dalším měsíci.
Přeje všem krásné prožití letních měsíců se spoustou sluněčních paprsků wink

ČERVEN 2014
Červen byl ve znamení rekvalifikací 5.běhu. Všichni naši klienti úspěšně rekvalifikaci absolvovali a ukončili a tak nám na trhu práce přibyli 4 noví řidiči na VZV, 4 maséři, 1 svářeč a 2 nové účetní. Všichni se do zaměstnání moc těší, takže zaměstnavatelé neváhejte a dejte jim šanci! enlightened

Klienti 4. běhu už po svých rekvalifikacích mají a tak už „jen“ hledají práci. Zatím nemáme v ruce podepsané pracovní smlouvy, ale dvě dámy mají místo přislíbené, tak budeme doufat, že to klapne.
Přejeme všem krásné slunečné dny a hodně úspěchů!!

DUBEN 2014

Vyjádření k projektu naší úspěšné klientky Jany.
"Děvčata, 
chtěla jsem vám moc poděkovat za vaši podporu při hledání zaměstnání. Možná si ani neuvědomujete, jak jste byli pro nás důležité, nejen, že jste nám dávali rady, ale i vzpruhu a energii. Já jsem třeba ani netušila, že existuje nějaký motivační dopis a že mohu někomu nabídnout svoje schopnosti. Vidíte, poslala jsem ho a vyšlo to. yes
Jste moc prima, krásně sehraná dvojka Gábinka je živel, dává nám energii a Markétka to krásně doplňuje svojí rozvahou a klidem.

Ať vám dlouho vydrží váš pracovní elán. Veliký dík za vše!      Jana D.

PS: Budu dávat o sobě hlášení, až bude nějaké setkání účastníků, tak ráda přijedu."

A tady je naše usměvavá Jana: 


BŘEZEN 2014

Projekt „SMĚR – PRÁCE“ očima účastníka...      

                "V průběhu evidence na Úřadu práce jsem se přihlásil do projektu „Směr – Práce“. Tento projekt napomáhá lidem v podobné situaci získat nové zaměstnání a uplatnit se na trhu práce v naší společnosti. Součástí tohoto projektu byla organizátorem hrazená odpovídající rekvalifikace. Motivující nabídkou bylo proplacené cestovné po dobu trvání rekvalifikačního kurzu i denní stravné.

                Při prvním sejití nám naše koordinátorka trpělivě a srozumitelně vysvětlila podmínky a pravidla našeho projektu. Ona i její asistentka na nás udělaly dobrý dojem. Účastníci kurzu a poradkyně vytvořily tým založený na vzájemné důvěře, kdy se nám všem dobře spolupracovalo v atmosféře povzbuzení a optimismu.

                Daný projekt se skládal ze tří základních částí. První byla „BILANČNÍ DIAGNOSTIKA“, která nám za odborného vedení kvalifikované psycholožky pomohla najít naše silné a slabé stránky. Cílem bylo uvědomit si své přednosti a umět je vhodně nabídnout budoucímu zaměstnavateli. Naopak se příliš nezaměřovat na své slabosti a spíše na nich ještě pracovat. Výuka byla vedena formou účelně zaměřených testů a zakončena pohovorem s naší psycholožkou, která odborně vypracovala zprávu pro „BILANČNÍ DIAGNOSTIKU“. Tuto zprávu lze rovněž nabídnout budoucímu zaměstnavateli.

                V části „MINIMUM PRO ŽIVOT“ nám byly připomenuty základní pracovně – právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Praktická a užitečná byla výuka „o ochraně spotřebitele“ spolu s pravidly „dluhového desatera.“ Velmi důležitým bodem této části bylo vytvoření a zpracování vlastního motivačního dopisu, zároveň se strukturním životopisem nebo-li „CV.“

                Poslední a praktickou částí tohoto projektu byly již zmíněné REKVALIFIKAČNÍ KURZY. Účast na tomto kurzu byla podmíněna doporučením paní psycholožky a našich poradkyň. Ve stanoveném termínu jsem zahájil základní počítačový kurz v Praze, zakončený odbornou zkouškou s vystaveným platným certifikátem.  Bylo zde klidné, čisté a příjemné prostředí s ochotným personálem. Naši lektoři k nám byli trpěliví a vstřícní.

             Podle mého mínění byl celý projekt „SMĚR – PRÁCE“ velice prospěšný a užitečný, neboť nás velmi dobrým způsobem připravil na nástup do nového zaměstnání. Umožnil nám co nejlépe se prosadit „na trhu práce“ v daných podmínkách. Proto chci také poděkovat našim dvěma koordinátorkám za jejich ochotu, pochopení a trpělivost i celkově za jejich práci na daném projektu zde v Nymburce."

V Nymburce, dne 6. 3. 2014                                                           absolvent: Jaroslav K.ÚNOR 2014
Začal nám 4.běh projektu. Do projektu nám nastoupilo 12 klientů. Převážná číst žen, jen jeden muž. Skupinka se vytvořila velmi příjemná a hlavně komunikativní, což klienti přivítali. Během společných a povinných aktivit jsme se dozvěděli spoustu informací, které, jak doufáme, klienti použijí na trhu práce.
Během následujících dní budou klienti postupně nastupovat do rekvalifikací, které si klienti vybrali a byli jim i doporučeny ze strany pana psychologa při absolvování bilanční diagnostiky.
Pro autentičnost přikládáme vyjádření naší klientky - paní Kláry P.
"Dobrý den, 
ráda bych se vyjádřila k projektu Směr práce - 4.běh. 
Jak jsem už v úvodním dotazníku uvedla, zaujala mě především bilanční psychologie. Musím konstatovat, že po absolvování bilanční psychologie jsem byla velmi mile překvapená a velmi nadšená. Také pohovor s panem psychologem považuji za velmi přínosný a milý. Závěrečná zpráva výstižná. 
Část minimum pro život byla také velmi příjemná a přínosná. Koordinátorka pí. Hořínková kladla důraz na důležité praktické věci (jak napsat životopis, motivační dopis, jak odpovídat při pohovorech, na co si dát pozor...). Pro věc dokázala nadchnout. Zvlášť jsem ocenila, že pro vše měla konkrétní příklady, což oživilo výklad. Koordinátorka pí. Čapková má organizační záležitosti v malíčku a výborně doplňovala paní Hořínkovou. 
Co mi to přineslo? Vylepšila jsem svůj životopis. Pochopila jsem, že motivační dopis, který jsem považovala za zbytečnost, je nutný a je třeba se mu věnovat. Musím také věnovat pozornost oblečení, hlídat si vystupování nejen během pohovoru atd. A v neposlední řadě jsem poznala nové a milé lidi.  
Shrnutí!!! Předčilo to mé očekávání."     Klára P.


V tomto měsíci jsme se rozloučili s klienty 3.běhu, který tak byl finálně uzavřen. Někteří klienti už jsou úspěšně zaměstnaní a další mají zaměstnání přislíbené v následujících dnech a měsících. Všem držíme palce!! 

LEDEN 2014
První měsíc v tomto roce není pro hledání práce moc přívětivý. Naši klienti se o tom sami denodenně přesvědčují. bohužel v tomto měsíci nemáme žádnou dobrou zprávu - nikdo z klientů nepředložil Pracovní smlouvu. Ale budeme společně doufat, že další měsíc bude v tomto směru štědřejší. Uvidíme...

PROSINEC 2013
I v posledním měsíci tohoto roku se naši klienti snaží najít práci. Není to jednoduché, takže v mezidobí se připravují na vánoční svátky.
Klientka Jitka Nám napsala pár řádek o tom, jak absolvovala rekvalifikaci "Praovník v sociálních službách"
"Kurz Pracovník v sociálních službách“ hodnotím jako vysoce kvalitní. Úroveň přednášejících lektorů byla velice profesionální. Přístup lektorů k účastníkům kurzu byl velmi lidský, příjemný a podání bylo srozumitelné. Daná teorie a výuka byla zajímavá a poučná. Díky kurzu jsme získali mnoho vědomostí, které jsme si mohli vyzkoušet i v praxi. Jsem velice ráda, že jsem mohla absolvovat tento kurz, který bych si přála uplatnit v budoucím zaměstnání." Jitka Š.

LISTOPAD 2013
Do 3.běhu projektu nám nastoupilo 14 klientů. 11 z nich se rozhodlo pro některý z nabízených rekvalifikačních kursů. V listopadu nám rekvalifikaci ukončili zbývající klienti, a tak na Nymbursku máme: dva nové svářeče, dvě pečovatelky, jednu sociální pracovnici, jednoho maséra, jednu účetní, dva řidiče pro VZV a dva klienti absolvovali rekvalifikaci na počítačích. Vzhledem k tomu, že všichni rekvalifikaci úspěšně, budeme doufat, že jim to v nalezení práce pomůže. K dnešnímu dni máme ze 14 nastoupených osob 4 zaměstnané, tak snad se nám teď toto číslo zvýší. Zaměstnání s klienty aktivně hledáme, ale vzhledem k situaci na trhu práce to jde opravdu pomalu. Tak snad další měsíc budeme mít další přírůstky.
Pokud byste se do našeho projektu chtěli zařadit, pak se optejte na úřadu práce, protože další běh rozjíždíme v únoru. V lednu tedy bude informační schůzka a dále budou následovat pohovory a výběry.

ŘÍJEN 2013
Tak tu máme zase jeden z okamžiků, které nemáme moc rádi – loučení. Tento měsíc ukončujeme 2.běh našeho projektu, respektive ti, kteří nám ještě v projektu zůstali.  Když se za ním ohlédneme, musíme konstatovat, že i tento běh byl úspěšný. Máme 50% zaměstnaných klientů a to se jistě další v průběhu následujících měsíců přidají.
Asi za většinu našich klientů to pěkně shrnula klientka Vlasta:
 „Tento projekt se opravdu povedl! Přinesl mi nejen nové poznatky, jak se uplatnit na trhu práce, jak se připravit na pohovory, ale pomohl mi hlavně ke zvýšení sebejistoty, že i člověk po padesátých narozeninách má šanci na uplatnění se v pracovním procesu. A za toto vše mohu poděkovat především našim lektorkám – paní Hořínkové a paní Čapkové. Moc Vám děkuji.“ Vlasta Skůpová.
Taková slova při posledních individuálních pohovorech padala a my za ně všem klientům velmi upřímně děkujeme.
Důležité je i to, že naši, dnes už „bývalí“, klienti ví, že přestože jejich účast v projektu oficiálně skončila, že kontakty na nás jim stále zůstávají a že je rádi uvidíme.

ZÁŘÍ 2013
V září jsme so projektu přijali novou partu - nových 14 klientů.
Absolvovali jsme spolu povinné aktivity - Bilanční diagnostiku a Minimum pro život, kde jsme se spolu více poznali.
A tady jsou všichni v plné práci:
    

                                     

S klienty 2.běhu jsme se samozřejmě také viděli a máme mezi nimi další úspěšné a zaměstnané.
Máme z nich velkou radost a jsou dobrou motivací pro ostatní.
Držíme palce yes


SRPEN 2013
Klienti 2.běhu vytvořili výborné týmy a v jednom z nich byla ztmelovací osobou právě Monika. A ta je autorkou naší básničky níže:
"Naše třído v poho,
není nás tu mnoho.
 
Dneska je poslední den,
pak za svým půjdeme si snem.
 
Velké díky patří Markét, Gabče, taky Hanče,
dovolte mi předat Vám 3 zralé pomeranče.
 
Dozvěděli jsme se dost,
snad budete mít z nás radost.
 
David, Vláďa, Hela,
namasírujou nám těla.
 
Dvě Janči, Libuška a Kačka,
účetnictví to je hračka.
 
Borůvka a Janičky,
šikovné sociální pracovničky.
 
Ráďa, taky Janička,
hlásí se na PCčka.
 
Bylo mi tu s Vámi fajn,
je dobře, že zkoušky všichni daj.
 
Všem Vám hodně zdaru přeji,
aby jste kolem sebe jen fajn lidi měli."


Při přednášení do tohoMonika dala opravdu všechno angel. U nás byla prostě sranda!
      

ČERVENEC 2013
1.BĚH

Je to smutné, ale je to tak. Ukončujeme 1.běh! Z 12ti nastoupených klientů máme ke konci projektu 8 zaměstnaných. To je úspěch, ne?? A věříme, že zbývajícím čtyřem, se to povede také brzo.
 A tady je jedna z našich posledních zaměstnaných z 1.běhu.
Gratulujeme Natálko k získání zaměstnání!! Máme z toho velkou radost!! yes

2.běh
Náš projekt rovněž ukončil pan Petr. tady je jeho pár slov.
"Projekt "Směr-práce"
 
Začátkem května tohoto roku jsem nastoupil do projektu "Směr-práce", ostatně jako dalších asi 30 účastníku, registrovaných na místním úřadu práce.
Tento se skládal z několika bloků, jako například vstupní modul, bilanční diagnostika, pohovory s psycholožkou, testování, minima pro život a v mém případě vyvrcholen rekvalifikačním kurzem.
Získali jsme základní právní informace o formách a způsobech pracovních vztahů, jako "HPP, DPP, DPČ a OSVČ", daňových přiznání, zkušebních dobách, výpovědních lhůtách a dalších dotčených témat. Vytvořili jsme si každý osobní SWOT analýzu, skládajících se z vlastních silných a slabých stránkách, příležitostí, hrozeb a kotev. K tomuto nám i pomohly rozbory a testování ve spolupráci s paní psycholožkou Slobodovou. Velmi užitečné, kdy se člověk vypracoval k určité míře sebepoznání a může toto využít jako stavební kameny pro průpravu k uchazečství o zaměstnání. 

Dále jsme se zabývali tvorbou motivačních dopisů, obsahem a přípravou na přijímací pohovor (první dojmy, příprava, plat, ukončení poměru, nejčastějšími otázkami pokládanými personalisty).

K samotnému rekvalifikačnímu kurzu, tvorbě webových stránek ve stručnosti jen to, že jsem byl mírně zklamán s nastavením časového rozvrhu. I samotní lektoři uznali nepřiměřenou dobu vyčleněnou na tak obsáhlou problematiky tohoto tématu. Byli jsme tak nuceni svižným tempem a bez důkladného procvičování absolvovat a dotestovat tento blok.
 
Za největší přínos tohoto projektu jsem považoval tzv. "dotovaného zaměstnaní", které po splnění jistých podmínek mělo navýšit šance získání práce na základě lukrativních aspektů pro zaměstnavatele. Ovšem tato forma "benefitu" byla a je přímo závislá na rozpočtové politice v úzké spolupráci s evropskými fondy a našeho administrativního aparátu.

Celkově považuji tento projekt za přínosný v oblasti získání jisté formy sebejistoty, odvahy, vyrovnanosti a informací a vítám možnost další spolupráce, ač nástupem na další rekvalifikační kurz jsem nucen z tohoto projektu odstoupit.
Děkuji tímto místně příslušným koordinátorkám, paní Hořínkové a Čapkové, paní psycholožce Slobodové a i samotnému pracovnímu úřadu (paní Eliškové), za profesionální, osobní a osobitý přístup, jakým se zhostily této funkce.
Doufám a věřím, že se i nadále vazby a spolupráce mezi mnou a Vámi udrží a i prohloubí a v budoucnosti se vše zhodnotí v podobě získání pracovního uplatnění. Děkuji a jsem s pozdravem!  Petr L.
 

ČERVEN 2013
1.běh
Klienti 1.běhu jdou do finále a musíme říci, že úspěšného! Máme hned několik nově zaměstnaných osob.
Jitka získala zaměstnání v zařízení, kde absolvovala svou praxi v rámci rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Zájemců mají stále dost, ale vybrali si naši Jitku. Super!
 Jitka s pracovní smlouvou do DD Luxor v Poděbradech.
Další zaměstnaný je Honza. Ten sice absolvoval rekvalifikaci Kominíka, ale objevila se možnost pracovat jako bezpečnostní pracovník na Letišti v Praze. A jelikož už má s podobnou prací zkušenosti, nejde do neznámého. Jen to ranní vstávání (musí být před šestou již na místě!)!
Ještě máme další želízka v ohni, tak uvidíme, co přinese další měsíc.

2.běh
Začátkem měsíce června, kdy klienti absolvovali rekvalifikace, se naší klientce Libušce ozval zaměstnavatel, že by pro ni měl práci. Byla na vážkách - dodělat rekvalifikaci Účetnictví, na kterou se moc těšila a přijít o to místo, nebo po dvou dnech ukončit rekvalifikaci a nastoupit do zaměstnání?? Těžká volba! Ale práce zvítězila, i když jen na dobu určitou.
A tak můžeme Libušce gratulovat a popřát jí hodně štěstí!! Než nás opustila v projektu, požádali jsme ji o osobní vyjádření k projektu. Tady je:

                                                                                                                        V Poděbradech dne 31. 5. 2013
   Vážená paní Hořínková a paní Čapková,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za možnost účastnit se projektu Směr práce. Celý  průběh byl velkým přínosem a troufám si říci, že nejen pro mne. V naší skupině se sešla parta lidí z různých pracovních koutů a myslím, že jsme si, jak se říká, sedli. A i legrace byla a to je dobře, protože v naší situaci optimismus, sebevědomí, odvaha a dobrá nálada ubývá. Takhle jsme si to vše s Vaší vydatnou pomocí mohli navzájem dodávat a pomáhalo to. Alespoň mě ano.
    Moc mi pomohly také rady jak vytvořit životopis, motivační dopis a jak se chovat případně nechovat při pohovoru. Absolvovaná bilanční diagnostika s paní psycholožkou Hanou Slobodovou byla velmi zajímavá a vyzvedla vlastnosti a schopnosti (o některých jsem ani netušila, že je vlastním), které bych mohla případnému zaměstnavateli nabídnout. A samozřejmě, co je potřeba zlepšit a toho je také dost.
     Na mnou vybraný a paní psycholožkou schválený rekvalifikační kurz účetnictví jsem se těšila. A opravdu jsem nebyla zklamaná. Paní lektorka Toupalová mluvila překvapivě lidsky a i pro mne absolutního neúčetního srozumitelně. Po počátečním prokousání nezáživnými paragrafy a definicemi to třetí den začalo být zajímavé. A světe div se – pořád jsem ještě chápala, o čem se mluví. Za to velký dík paní lektorce a můj velký obdiv její trpělivosti. S  lítostí, ale i radostí tuto rekvalifikaci ukončuji teprve po třech dnech (možná včas, alespoň nezjistím, že to nezvládnu, protože paní lektorka najednou začne mluvit čínsky) neboť nastupuji do zaměstnání. SLÁVA.
     Děkuji Vám oběma za podporu a pomoc při získávání a zvyšování schopnosti uplatnit se na pracovním trhu. Přeji Vám, aby Vaše chuť být pro ostatní oporou a to vždy s úsměvem vydržela i nadále a odměnou Vám bylo co nejvíce spokojených a hlavně opět zaměstnaných účastníků projektů.  Ráda se s Vámi vždy setkám, ale pevně doufám, že to již nikdy nebude z pozice nezaměstnané.
     Přeji krásné a hlavně konečně slunečné dny.                     Líba
      Zaměstnaná Líba
 
Nejvíce klientů jsme měli na rekvalifikaci Účetnictví.
Byla to jedna z nejnáročnějších, ale děvčata ji zvládla s přehledem. (Určitě i díky trpělivé paní lektorce Mirceangel). Tak tady je pár fotografií z kurzu:
Klientky na účetnictví zabrané do studia. Jana N. - ve 2.lavici vpravo. Vlasta P., Eva B. a Jana F. - naše klientky ve 2.lavici nalevo
Lektorka Mirka První část úspěšných absolventek účetnictví. Zleva: Jana V., Elena G. (bohužel ze zdrav.důvodů musela z RK odstoupit, ale byla stálou psychickou podporou!!), dále Vlasta P., Eva B. a sedící Jana F.

A dále absolventi rekvalifikace Obsluha osobního počítače.
  Zleva Standa C., Jana Š. a Radka P.

KVĚTEN 2013
Květen byl pro nás měsícem nového, druhého běhu.  V Nymburce jsme nabrali 24 nových klientů, rozdělili je na 2 skupiny a čekali na naše první společné aktivity. Vše proběhlo, jak mělo. Bilanční diagnostika nám ukázala směr a další aktivita nám dala spoustu užitečných informací. Během společně strávených chvil jsme se dobře poznali, takže jsme si dokázali vzájemně pomoci. Někteří ještě změnili výběr rekvalifikace, ale nikdo se nerozmyslel úplně, takže jsme objednali 24 míst v rekvalifikacích. Někteří nastupovali už koncem května, takže další měsíc už bychom měli mít první úspěšné absolventy.

1.SKUPINA
 

2.SKUPINA

Klienti 1.běhu pokračují v hledání práce. Tento měsíc, ale nemáme žádnou novinku, bohužel. Snad další měsíc??

DUBEN 2013

Rekvalifikační kurz Účetnictví 27. 2. 2013 – 22. 3. 2013

 
"Co mi přinesl rekvalifikační kurz? Přinesl mi další vzdělání a zkušenosti, které jistě využiji jak v zaměstnání, tak i v osobním životě.
Motivoval mě k dalšímu vzdělávání, ať už v oboru účetnictví, nebo zdokonalit jazykové schopnosti a v neposlední řadě k udělání si řidičského průkazu.
Tento kurz zvedl i mé sebevědomí a přiměl mě dívat se na sebe jinýma očima. Uvědomila jsem si, že jsem kvalifikovaný pracovník a že můžu splnit požadavky budoucího zaměstnavatele. Tak to je asi to nejpodstatnější poznání, ke kterému jsem došla.
Jinak samozřejmě s průběhem rekvalifikace jsem byla spokojena. Zázemí učeben bylo v pořádku, i malá kuchyňka byla k dispozici, kde jsme si mohli udělat kávu, čaj a ohřát v mikrovlnce oběd. Akorát jediné mínus byl nepříjemný zápach u výtahu v přízemí.
Lektor pan Ing. Šrámek byl vynikající, maximálně se nám snažil věnovat a probíranou látku dobře vysvětlit. Nechyběly ani příklady ze života z pohledu účetnictví. S panem Ing. Šrámkem jsme se společně domluvili na přestávkách, příchody i odchody se dodržovaly v předepsaném čase. Závěrečná zkouška proběhla také v pořádku a bez problémů.
Celkový dojem z kurzu mám výborný a jsem velice ráda, že jsem ho absolvovala! smiley"     Lucie H.


Spokojená klientka LUCIE H. 

 

  A další spokojená a hlavně už zaměstnaná klientka Romana. Po absolvování rekvalifikace Prac. v soc. službách získala zaměstnání v Domově důchodců. Práce se jí moc líbí, takže držíme palce!!

Březen 2013
Měsíc březen byl pro naše klienty především ve znamení rekvalifikací.
Zatím máme první úspěšné vlaštovky – Petr a Aleš mají v ruce svářečský průkaz a už přemýšlí, jak získat další certifikát, aby mohli vyrazit za prací za hranice. Druhý Petr absolvovat rekvalifikaci www stránek a dvě klientky zvládli velmi náročné účetnictví – Bohunka a Lucie. K 27.3. nám další rekvalifikaci – Pracovník v sociálních službách ukončily hned čtyři klientky – Romana, Jitka, Kristýna a Natálka. Všechny to zvládly! Gratulujeme.
O tom, jak se Bohunce líbilo na rekvalifikaci Účetnictví, si můžeme přečíst z jejího emailu:
„Dobrý večer paní Hořínková, tímto Vás chci pozdravit a ještě jednou poděkovat, že jste nám umožnili účastnit se kurzu účetnictví.
Přiznáváme, že je kurz náročný, ale jsme velmi spokojené a to jak s panem lektorem, tak vůbec s celým průběhem.
Pan Šrámek / lektor/ se snaží s námi neustále komunikovat, což nás tedy vede být neustále ve střehu a soustředit se na výuku, čímž se asi nejvíce naučíme. Jezdíme společně s Lucií a neustále po cestě řešíme účetní případy. Takže opravdu spokojenost......konečně další posun....
Poslala jsem několika firmám opět životopis, ale zatím mi chodí stále děkovné odpovědi za zájem spojené s informací, že si vybrali vhodnější uchazeče.
Přesto hledám dál. Podle Vaší rady obcházím různé známé.  Bohumila
 
To vše Bohunka psala v době, kdy se pomalu rýsovalo pracovní místo u paní Šrámkové. Zaměstnavatelka podala žádost o dotované zaměstnání a vše se podařilo – její žádost je schválená, a tak naše klientka ihned po ukončení rekvalifikace nastoupí do zaměstnání. Od 1.4. bude pracovat na pozici Obchodní zástupce pro marketing, v oblasti, která ji zajímá a kde své uplatnění vidí. Tak jí moc držíme palce!! Z tohoto úspěchu máme velkou radost.

Únor 2013
 
Na počátku února se uskutečnilo v Nymburce první setkání klientů 1. Běhu projektu "SMĚR - PRÁCE", kteří se rozhodli aktivně měnit svoji situaci. Zájem byl velký a tak se do užšího výběru dostalo jen 12 osob. Skupina byla genderově vyrovnaná 6 mužů a 6 žen.
Hned od počátku se účastníci zajímali o to, co jim projekt nabízí, co mohou prakticky využít ve své současné situaci. Vytvořila se zde přátelská atmosféra, ve které se klienti nebáli podělit o své osobní zkušenosti. Postupně si začali pomáhat a podporovat se. Natálie neměla zkušenosti se psaním na PC, a tak pro ni psaní životopisu bylo zdlouhavé. Aleš se rozhodl jí pomoci a vysvětlil jí základy práce s textovým editorem. Pak už to šlo mnohem rychleji. Poslední týden v únoru nastoupilo 7 klientů na rekvalifikace. Největší zastoupení měla rekvalifikace „Pracovník v sociálních službách“. Čtyři klientky se těšily na nové poznatky v této oblasti, která je zajímá, a mají s péčí o seniory osobní zkušenosti. Dvě klientky nastoupily na rekvalifikaci „Účetnictví“. Jeden klient na rekvalifikaci „Tvorba www stránek“. Všem držíme palce a těšíme se na další měsíc. Co nám přinese?