Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Mladá Boleslav

Říjen 2014

Říjen, jako poslední měsíc celého projektu, byl ve znamení vysoké aktivity klientů při hledání zaměstnání. Blížící se konec roku však nabídkám moc nepřeje. Předpokládáme, že na přelomu roku se objeví nabídek více.
Z naší strany jsme pro klienty zajišťovali pomoc při úpravách motivačních dopisů, při hledání nových nabídek na internetu a objevil se i požadavek na pomoc při úpravě životopisu.
Několik klientů absolvovalo výběrová řízení. Většinou však neúspěšně. Někteří mají nová zaměstnání rozjednaná. Je to však dlouhá cesta k jejímu získání a vypadá to až na začátek roku.
Při závěrečných pohovorech všichni klienti projevovali naprostou spokojenost s průběhem projektu a hlavně s průběhem rekvalifikací. Žádný negativní postřeh se neobjevil.
Tento poslední běh byl zatím, co se týká úspěšnosti získání nového zaměstnání, nejhorší.
Přejeme proto všem končícím klientům více úspěchů v hledání než doposud.
Září 2014

Projekt se blíží k závěru. Všichni klienti mají ukončené rekvalifikace a snaží se o získání nového zaměstnání.
Paní Barbora stoprocentně využila možnosti vybrané rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a po absolvování praxe a závěrečné zkoušky nastoupila do Domova důchodců v Dolním Cetně, kde předmětnou praxi absolvovala. Dle jejího vyjádření byla velice spokojena jak s průběhem rekvalifikace, tak je spokojena i v novém zaměstnání. Přejeme jí mnoho úspěchů a dobrý, nový kolektiv.
Někteří další klienti mají nová zaměstnání rozjednána a ostatní klienti nová zaměstnání intenzivně hledají. Jsou s námi ve spojení a své aktivity s námi konzultují. Srpen 2014

V měsíci srpnu, kdy je v Mladé Boleslavi pusto a prázdno a většina podniků má dovolenou, dokončovali poslední klienti projektu svoji vybranou rekvalifikaci.
Daniela měla praxi v domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti a Barbora v domově v Dolním Cetně. Obě po dokončení praxe úspěšně absolvovaly i závěrečnou zkoušku a tím celou rekvalifikaci. Pro Barboru byla její praxe zároveň brána i jako zkušební období pro nové zaměstnání. S jejím zaměstnavatelem byl projednán její nástup do zaměstnání v dalším měsíci.
Ostatní klienti zjišťovali nové nabídky, kterých v době dovolených je velice málo. Přesto někteří mají částečnou naději na budoucí zaměstnání.
Všem přejeme hodně štěstí při hledání nových nabídek práce a při výběrových řízeních.Červenec 2014

4.běh

 
Klienti čtvrtého běhu se v červenci dostali do poslední etapy projektu.
 18. 7. jsme  tento  4.běh ukončili. Pěti klientům se podařilo nastoupit do zaměstnání a ti, kteří zatím nenastoupili do zaměstnání, byli předáni zpět do péče Úřadu práce.
Jako poslední v tomto běhu měla štěstí klientka Jitka, která 1. 7. nastoupila do zaměstnání a proto jí přejeme na novém místě mnoho pracovních úspěchů.

5.běh

 
Pátý běh se dostal do etapy, kdy klienti dle svého výběru nastoupili na některé rekvalifikace uskutečněné v tomto období. Klientky Daniela a Barbora začaly navštěvovat rekvalifikaci  Pracovník v sociálních službách. Zatím mají úspěšně za sebou část teorie a nastoupily na vybrané praxe.
Klientka Lenka na začátku měsíce rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách úspěšně  dokončila, neboť se zúčastnila rekvalifikace, která se konala již v dřívějším termínu.  Pro velký zájem se tato rekvalifikace uskutečnila v několika  bězích neboť počet zájemců naplnil více tříd klientů.
V tomto běhu se vzhledem k prázdninovému období budou některé rekvalifikace uskutečňovat i v dalších měsících.
V tomto měsíci se již podařilo najít zaměstnání  klientovi    Ladislavovi, kterému přejeme mnoho úspěchů.
 Červen 2014

4.běh.
Všichni klienti již úspěšně dokončili vybrané rekvalifikace a snaží se intenzivně najít zaměstnání. Zúčastňují se výběrových řízení, při kterých jim pomáháme s úpravou životopisu a motivačního dopisu a zpětně hodnotíme výsledky řízení.
Paní Vlastě se již vše podařilo a začátkem měsíce nastoupila do nového zaměstnání, ve kterém úspěšně absolvovala praxi rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Nastoupila do Domova u Anežky v Luštěnicích. Gratulujeme.
Někteří ze zbývajících klientů jsou na tom špatně zdravotně a nemohou nastoupit do zaměstnání. Přejeme jim brzké uzdravení.
5. běh
Část klientů posledního běhu nastoupila na vybrané rekvalifikace. První z nich už je úspěšně absolvovali a nastoupili do zaměstnání. Velkou smůlu měl p. Lukáš, který první den nástupu měl vážný pracovní úraz, který si vyžádá dlouhodobé léčení. Přejeme mu, aby vše bylo bez následků.
Další klienti budou postupně na rekvalifikace ještě nastupovat.


Květen 2014

Směr   4. běh 

 
V květnu nám dobíhaly některé rekvalifikace v Praze a konkrétně u nás dokončovaly rekvalifikaci Pracovník v soc. službách paní Vlasta  a Mirka. Obě úspěšně absolvovaly kurz a paní Vlastě se dokonce podařilo vzápětí nastoupit na pracovní místo.
Z tohoto běhu v květnu našly zaměstnání ještě slečna Markéta a Michaela. Oběma těmto dámám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů a věříme, že ostatní je budou brzy následovat.
 

Směr 5. běh

 

5.5. 2014 jsme započali 5.- poslední běh Směru práce, kdy se nám ve třídě sešlo přes veškerou naši snahu jen jedenáct klientů.
Po ukončení úvodní etapy minima pro život a bilanční diagnostiky se nám devět klientů rozhodlo pro následné rekvalifikace v Praze.
 Klienti Ladislav a Lukáš  se přihlásili na RK VZV, pan Dušan a slečna Vendula pro RK Účetnictví, slečny Lenka s Danielou si vybraly Pracovnici v soc. službách. Slečna  Jiřina bude navštěvovat RK Pečovatelka, pan  Štefan si udělá Svářečský kurz, a my  všem přejeme úspěšné absolvování všech RK.
Někteří klienti již svoje RK zahájili. Pomohli jsme jim s hledáním optimálních spojů a na mapě vysvětlili, kam budou docházet. Vzhledem k blížícím se letním prázdninám se RK kurzy rozprostřou časově do delších úseků, než obvykle, ale budeme se snažit vyjít našim klientům  všemi možnými způsoby vstříc


Co tram zaškrtnout?                                             Vyplňování prvních dokladů         Testování v Bilanční diagnostice


Duben 2014

V dubnu nám další klienti 4. běhu začali nastupovat na Rekvalifikace v Praze a někteří dokončovali RK z března.
Rekvalifikace Pracovník v soc. službách se v dubnu odvíjela hlavně od vykonávání praxí v místě bydliště a na závěrečné ukončení v Praze se klientky chystají na začátku měsíce května. Dle našich kontrol máme ověřeno, že obě klientky jsou ve vybraných zařízeních spokojeny a očekávají po ukončení rekvalifikace i možné zaměstnání.
Z tohoto běhu nám v dubnu nastoupila do zaměstnání klientka Michaela. Gratulujeme a přejeme na novém místě hodně pracovních úspěchů.
Koncem měsíce jsme absolvovali několik výběrových pohovorů na ÚP pro 5. běh. Zatím můžeme konstatovat větší zájem klientů a předpokládáme, že se nám podaří plně obsadit poslední běh projektu.Březen 2014

V březnu nám klienti 4. běhu začali nastupovat na Rekvalifikace v Praze.
Konkrétně z našeho okresu jsme posílali pana Petra na RK VZV, paní Jitku na účetnictví a další dva
klienty na Obsluhu osobního počítače.
Pan Petr svoji rekvalifikaci již úspěšně dokončil a teď bude intenzivně hledat s naši pomoci nové zaměstnání jako řidič vysokozdvižného vozíku.
Další klienti budou nastupovat na zbylé RK v dubnu.
Na závěr jedna radostná zpráva.  Do zaměstnání nám nastoupila slečna Markéta, gratulujeme a přejeme ji mnoho úspěchů.

Únor 2014

První týden v měsíci jsme v Mladé Boleslavi měli jarní prázdniny, začínali jsme tedy 4. běh projektu až 10.2. Do tohoto běhu se nám přihlásilo 14 klientů. Těsně před nástupem dva klienti dostali nové zaměstnání. Nakonec jsme začínali s 12 klienty, které jsme s paní psycholožkou provedli Bilanční diagnostikou a pomohli klientům s výběrem rekvalifikace.  Po ukončení Minima pro život se dvěma klientům podařilo najít zaměstnání. Jedna klientka ze zdravotních důvodů nemohla na rekvalifikaci nastoupit, čímž nám na rekvalifikace nastupuje devět klientů. Všichni byli poučeni o nutných prohlídkách a časovém harmonogramu, aby nastupovali na rekvalifikace se všemi potřebnými náležitostmi. Všem přejeme úspěšné absolvování rekvalifikací.
21. 2. jsme ukončili 3. Běh Směru, kde nám zbylo ze čtrnácti klientů sedm, kteří zatím nesehnali nové zaměstnání a které jsme vrátili zpět do péče ÚP. Několik z nich čeká v krátké době výběrové řízení.     I jim přejeme získání nové práce v dohledné době a další úspěchy v pracovní kariéře.Testování v Bilanční diagnostice                        Udržitelný rozvoj                                         .... a další hodnoceníLeden 2014 

V měsíci lednu se bohužel podařilo nastoupit do zaměstnání jen pani Dagmaře. Nastupuje do školy jako asistentka pedagoga. Gratulujeme. Nicméně zaměstnavatelé dále nabízejí volná pracovní místa a uchazeči měli možnost se zúčastnit výběrových pohovorů, kde byli někteří i úspěšní a postoupili do další výběrové fáze. A tak se některým ze zbývajících osmi klientů přiblížila možnost zaměstnání od února 2014.
Držíme palečky a spolupracujeme na individuálním poradenství, aby při ukončení projektu 21. 2. 2014, bylo našich nezaměstnaných klientů předáno do péče ÚP co nejnižší počet.

S předvýběry klientů jsme nic nenechali náhodě a 27. 1. 2014 jsme absolvovali v pořadí již třetí výběry do 4. běhu projektu Směr práce. Po dlouhé době jsme mile potěšeni zájmem a počtem potencionálních klientů. Prosinec 2013

V prosinci jsme se věnovali klientům třetího běhu hlavně formou individuálního poradenství a spoluprací s oslovenými zaměstnavateli na okrese, kde jsme se snažili vybrat  z řady našich klientů  vhodné kandidáty na možná volná pracovní místa.
Konkrétní nabídka se nakonec ukázala úspěšná u klientky Michaely, kde jednání probíhají, ale konečný výsledek budeme znát až po Novém roce, kdy se upřesní zaměstnavatelovy možnosti a konkrétní nabídka.
Další klient z tohoto běhu pan Vladislav se rozhodl svou životní situaci řešit předčasným starobním důchodem, přičemž při svém vysokoškolském vzdělání a rekvalifikací Tvorba webových stránek, si chce hledat zaměstnání jako přivýdělek. Držíme palce a dál budeme pomáhat, bude-li nějaká vhodná nabídka .
Do zaměstnání nastoupila klientka Věra, která se díky rekvalifikaci dokázala uplatnit v rodinné firmě. Gratulujeme a přejeme moc pracovních úspěchů.
V listopadu nám během rekvalifikace onemocněla klientka Martina, mladá maminka. Přes veškerou naši snahu jí vyjít vstříc dodatečně a individuelně, její zdravotní stav to bohužel nedovolil.
 
 A tak alespoň jí, i všem ostatním srdečně přejeme klidné, šťastné a veselé vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku 2014!)


Listopad 2013

Na začátku listopadu nám ještě probíhal zbytek některých rekvalifikací a dál jsme sledovali výkony svých svěřenců. Jak se ukázalo, pan Oldřich si při výběru RK naložil velké břemeno a tak jsme spolu s ním nedočkavě čekali na závěrečnou zkoušku RK.
Souběžně končila rekvalifikace Obsluha PC, kam nám nastoupila klientka Věra a ta nám přes svůj střední věk, dělala velkou radost, svými vědomostmi.  Při předávání certifikátu byla velmi potěšena a již má v dohlednu začít pracovat na novém místě.
Klientka Martina nám během rekvalifikace bohužel těžce onemocněla a vzhledem k tomu, že není zdravá dodnes, bude se s certifikátem Pečovatelky bohužel rozloučit. Ale my jí hlavně přejeme brzké uzdravení a hodně štěstí a spokojenosti v soukromém i pracovním životě.
Dobrá zpráva přišla od pani Martiny A., která nastoupila do nového zaměstnání. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.
S dalšími klienty jsme se během měsíce ještě několikrát sešli, abychom v rámci individuálního poradenství, pomohli najít odpovědi na jejich dotazy a pomoci při řešení jejich problémů v rámci hledání zaměstnání.
V posledním týdnu jsme se zabývali předvýběrem nových klientů do 4. běhu v únoru 2014.Říjen 2013

Říjen byl pro skupinu měsíc, kdy nastupovali účastníci do vybraných rekvalifikačních kurzů.
Na rekvalifikaci Účetnictví nastoupilo 6 klientek. Další dvě klientky nastoupily na rekvalifikaci Pečovatelka. Tři klienti si vybrali kurz Tvorba www stránek, na který ale nakonec nastoupili jen dva, protože klientka Markéta měla štěstí a nastoupila do zaměstnání. Souběžně začala rekvalifikace Obsluha PC, kam nám nastoupila klientka Věra.
Již během rekvalifikací jsme měli reference na všechny probíhající kurzy. Vzhledem k poměrně velké skupině v Účetnictví, jsme byli příjemně překvapeni připraveností všech klientek a odezva na kurz, i přes velkou náročnost na vstřebání množství nových údajů byla ode všech velmi, velmi kladná.
Klienti, kteří nám tentokrát nastoupili na „WWW stránky“, nebyli, jak se ukázalo, až tak zběhlí v obsluze PC, jak by bylo potřeba dle úrovně, na jaké paní lektorka školí. Klienti jsou pánové středního věku a uživatelská úroveň práce s počítači, byla málo na to, aby se bez problémů zapojili.
 
18. 10. 2013 jsme dle projektu ukončovali klienty druhého běhu, šlo o tři zbývající klienty, kteří nejsou dosud zaměstnaní a byli předáni zpět do péče ÚP. Přejeme i jim, aby v brzké době rovněž našli novou práci.


Září 2013

Třetí běh začal  2.9.,dle harmonogramu a podařilo se nám jej obsadit 14 ti klienty. Po rozhovorech s psycholožkou PhDr. Skalíkovou se 13 klientů rozhodlo absolvovat rekvalifikaci v Praze.
 Sešel se komunikativní, sympatický a kreativní tým lidí, kteří si mezi sebou brzy vytvořili kamarádské vazby.
Skupina klientek, která se rozhodla pro RK Účetnictví, nastoupila 23. 9. v plném počtu (6). Další rekvalifikace začínají v příštím měsíci.
Na rekvalifikace nakonec nastupuje 12 klientů. Na pani Janu se nakonec usmálo štěstí a získala nové zaměstnání. Gratulujeme.

Z druhého běhu se tento měsíc podařilo zaměstnat dalším dvěma klientkám. Jednu, která u nás absolvovala rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách  v místě výkonu původní praxe v rekvalifikaci. Způsobilo nám to dvojitou radost, protože se ukázalo, že dokážeme v rámci spolupráce, naše klientky „prodat“ na trhu práce. Druhá klientka po absolvování rekvalifikace účetnictví se nakonec rozhodla sama podnikat a stala se OSVČ.

Oběma klientkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nové práci.
 
Máme dobrý kolektiv Pohovor s psycholožkou
Příprava individuálního plánu Seznamování s kolektivem


Srpen 2013

V průběhu měsíce jsme měli další dva předvýběry klientů do 3. běhu Směru, kde jsme byli konečně spokojeni s množstvím doporučených zájemců ze strany ÚP. Díky tomu, jsme mohli naplnit třídu 14 klienty a těšíme se na začátek 2.9.2013
Klienti druhého běhu, kteří ještě nejsou zaměstnaní, intenzivně kontaktovali potencionální zaměstnavatele. Výsledkem je pravděpodobné zaměstnání další klientky v příštím měsíci. Rovněž je velká naděje i v projednávání NVDM pro pani Lenku. To bude pravděpodobně po dodání potřebných dokladů od 1.října.

Červenec 2013

První týden v měsíci jsme ukončovali rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a Pečovatelka. Na předávce v Praze jsme dostali certifikát pro naši Pečovatelku Romanu a velikou chválu od paní lektorky, což velmi mile potěšilo nás, ale především klientku.
Tato absolventka se velmi dobře uvedla i na praxi v MŠ, kde bude v dohledné době i zaměstnána.
Další úspěch jsme zaznamenali  u pracovnic v sociálních službách, kdy ze třech klientek se po praxi podařilo dvěma sehnat v místě konání praxe zaměstnání na HPP.
Klientky se dostavily pro vyzvednutí certifikátů a vyřízení administrativy, současně nás informovali o svých poznatcích z rekvalifikací a praxí. Rádi jsme slyšeli, že s obojím byly velmi spokojené a bylo vidět, že i na jejich psychiku tyto aktivity kladně zapůsobily.
V dalších týdnech jsme měli na ÚP předvýběry do dalšího běhu, který se bude konat v září 2013. Bohužel se opakovala znovu stará bolest se spoluprací s ÚP Mladá Boleslav, kdy nám na výběry nominovali velmi malý počet potenciálních klientů.
V dalším období jsme se věnovali ukončování  1.běhu Směru, kde se přes velkou snahu klientů, v letním období, práci sehnat mnohým nepodařilo. Přesto gratulujeme paní Janě,panu Liborovi a panu Miroslavovi, kteří  již zaměstnání mají  a přejeme jim  mnoho pracovních úspěchů.
Ostatním  přejeme více štěstí při hledání zaměstnání.Červen byl pro skupinu měsíc, kdy nastupovali do vybraných rekvalifikačních kurzů.
Měli jsme dva účastníky rekvalifikace účetnictví, tři pracovnice v soc. službách a jednu pečovatelku o děti.
Již během rekvalifikací jsme měli velmi dobré reference na všechny probíhající kurzy.
V účetnictví jsme měli úplné nováčky a tak po první třetině dostali strach z neúspěchu, ale po namotivování  individuální pracovnicí kurz zdárně dokončili.
Rekvalifikace péče o děti se u naší klientky setkala s velkým úspěchem a tradičně byly  velmi spokojené pečovatelky- pracovnice v sociálních službách.
Zároveň je vhodné vypíchnout, zodpovědný přístup klientů k rekvalifikacím v době povodní, kdy přes dopravní komplikace vzorně plnili docházku.
S klienty 1. běhu jsme ve spojení jak e-mailem tak telefonicky. Pokud mají  jakýkoliv problém  přicházejí k nám a doplňujeme životopisy a umožňujeme práci na internetu.
Přejeme jim více štěstí při hledání nových nabídek.


Květen v Mladé Boleslavi.
Tak jak jsme uváděli již minulý měsíc, měli jsme velký problém se zajištěním účasti klientů pro 2. běh projektu. I když měl ÚP dostatek času na výběr zájemců, nebyl schopen připravit nám dostatek klientů ani pro naplnění jedné třídy. Na výběr pozval pouze 12 klientů a ještě ne všichni splňovali podmínky výběru. I přes několikeré urgence u ředitelky ÚP se situace nezlepšila, do 2. běhu nastoupilo pouze 6 klientů. Je pro nás naprosto nepochopitelné, že za současného stavu nezaměstnanosti není ÚP schopen nabídnout dostatek klientů pro projekt. Ti klienti, kteří nastoupili, i ti z předchozích běhů, si stěžují, že ÚP rekvalifikace nenabízí a že je musí sami urgovat a žádat o zařazení do projektu.
2. běh nakonec začal s 6 klienty, kteří si vytvořili dobrý kolektiv se zájmem o zvýšení své kvalifikace a se snahou o získání nových znalostí, hlavně nového zaměstnání. Všichni koncem měsíce začali navštěvovat vybrané rekvalifikace.
  
Pečlivě vyplňujeme dotazníky 

V 1. běhu projektu se nikdo další zatím nezaměstnal, přesto jednu potěšující novinku máme. Paní Andrea místo nového zaměstnání, očekává nový přírůstek do rodiny. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví. angel

Duben 2013

Začátkem měsíce jsme se setkávali s klienty, kteří ukončili na konci března rekvalifikace. Všichni úspěšně dokončili. Jediná rekvalifikace, která pokračovala ještě v měsíci dubnu, byl masér. I tu náš klient úspěšně dokončil.
Teď všechny čeká ještě důležitější úkol, nalézt si co nejdříve nové, odpovídající zaměstnání. Prozatím si všichni absolventi při individuelních návštěvách doplnili své životopisy. Někteří potřebovali i nové motivační dopisy.
Čekala nás i jedna radostná událost, paní Jana se rozhodla po skončení rekvalifikace podnikat a stala se OSVČ. Gratulujeme!
 Někteří další klienti čekají na zprávy z absolvovaných výběrových řízení. Ostatním klientům zasíláme vybrané nabídky pracovních míst nebo jim umožňujeme , v rámci poradenství, používat na našem středisku k hledání nabídek náš počítač.
V polovině měsíce jsme měli i první výběry do druhého běhu projektu.Kontaktní pracoviště úřadu práce nám připravilo na výběry pouze 12 klientů. Z tohoto počtu se nám ještě část zájemců odhlásila z různých důvodů / péče o dítě, brigáda, problém s dojížděním atd./ Stále ještě doufáme, že se nám v dalších dnech stav klientů zvýší.


Březen 2013

Klienti prvého běhu projektu byli i po skončení základních povinných aktivit v plné práci. Někteří již koncem února a ostatní začátkem března začali jezdit každý den na rekvalifikační kurzy do Prahy. Při poslední společné schůzce dostali veškeré informace o místech rekvalifikace a společně jsme dohledali nejideálnější dopravní spojení.
Každodenní rekvalifikační povinnosti byly pro klienty, jako dlouhodobě nezaměstnané, zásadní změnou v chodu rodiny. Nastaly nové povinnosti a plnění domácích úkolů. Mimo tuto činnost měli za úkol nadále intenzivní hledání nového zaměstnání.
Většina rekvalifikací byla do konce měsíce, jen jeden klient, budoucí masér, pokračuje i v měsíci dubnu.
Vzájemně jsme si popřáli hezké prožití svátků jara a všem přejeme, aby byli úspěšní při hledání nové práce.Únor 2013

Nový projekt“Směr práce“ na okrese Mladá Boleslav začal 1. února přivítáním nových klientů.
I přes velký věkový rozdíl 23 – 58 let se sešel velmi dobrý, přátelský kolektiv 7 žen a 4 mužů. Hlavní náplní uvítacího dne bylo seznámení s jednotlivými aktivitami projektu.  Neméně důležitým bodem bylo osobní představení klientů, popovídání o dosavadních zkušenostech ze zaměstnání a hledání práce a o svých budoucích záměrech a možnostech rekvalifikací.
V dalších aktivitách projektu si klienti připravili nebo doplnili své životopisy a vypracovali motivační dopisy. Podrobně se seznámili se záludnostmi Zákoníku práce a hlavně s jeho aktuálními úpravami. V další části byly probírány možnosti podnikání a založení živnosti. Klienti byli rovněž seznámeni s možnostmi podpory podnikání v jeho začátnících od ÚP.
V další části se klienti zabývali testy z bilanční diagnostiky za přítomnosti psycholožky. Výsledek  testů, který následně psycholožka s každým individuelně prošla, byl velkou motivací při vyplňování testů a všichni k tomu přistupovali zodpovědně a s chutí.
Školení o finanční gramotnosti a udržitelném rozvoji bylo přijato velmi pozitivně, jak již bylo zmíněno, kolektiv byl velmi dobrý a výborně spolupracoval. Vznikla příjemná diskuze k daným tématům a všichni se zapojovali se svými zkušenostmi, či dotazy.
Koncem měsíce proběhla schůzka se skupinou, kdy 9 účastníků se rozhodlo využít možnost rekvalifikace a dostali od nás přesné pokyny o jejich konání.
Přejeme všem úspěšné absolvování rekvalifikací a hodně štěstí při hledání nového zaměstnání.