Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Mělník

Říjen 2014

Tento měsíc byl pro klienty 5. běhu projektu poslední. Jejich účast byla zakončena dne 24.10. a všichni byli předáni zpět do péče Kontaktních pracovišť okresu Mělník.
Všichni děkuji za účast v projektu, některé mrzí, že nebyla možnost více dotovaných míst a někteří litují, že těchto projektů není více, že by rádi hned vstoupili do dalších.
Září 2014

Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se.
John Lennon
I naši klienti tento měsíc chtěli zazářit, bohužel zatím se klientům  nepodařilo uplatnit své znalosti a dosavadní praxi. Budeme všem i nadále držet palečky a snažit se jim pomáhat v jejich snaze o získání zaměstnání. Srpen 2014

"Život Vám vrátí to, co do něj v každém okamžiku vkládáte."
Richard K. Sprenger
 
 
I naši klienti pro sebe mnohé udělali a tím jsou právě rekvalifikace. Všichni se nyní poctivě snaží rozesílat emaily a žádosti o zaměstnání. Někomu z klientů jsou nabídnuty brigády, ale bohužel za 50 Kč na hodinu a to klienti nechtějí přijímat. Někdo z nich však pracuje na dohody v sociálních zařízeních - každý začátek je dobrý.
Mnoho z nich má zkušenosti s tím, neposílat CV přes emaily, jelikož třeba nemají přístup k internetu, ale rovnou docházet za zaměstnavateli. Budeme všem i nadále držet palce.Červenec

Klienti 5.běhu -
Někteří klienti během měsíce července ukončili své rekvalifikace. Hodnocení  rekvalifikací jsme dali klientům na další měsíc, neboť většina z nich ihned po rekvalifikaci odjíždějí na dovolené. Ale už máme informace, že ti, kteří byli na praxích v rámci PSS dostanou nabídky na zaměstnání. Ti co na dovolenou nejedou se stále aktivně účastní pohovorů u zaměstnavatelů.
Svou rekvalifikaci předčasně ukončila klientka na PSS nástupem do zaměstnání. Výhodou je, že si rekvalifikaci mohla dokončit už ve svém vlastním zájmu, což klientka učinila. Gratulujeme.
 
 
Klienti 4.běhu -
Tento měsíc byla dne 18.7. ukončena účast všech klientů ze 4.běhu, kteří se nezaměstnali. Klienti byli předání zpět do péče KoP okresu Mělník.  


Červen 2014

John Bruner:  Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat.
 
Běh 5. -
Ještě v předchozím měsíci si klienti vybírali svoje rekvalifikace. Tento měsíc již na rekvalifikace nastoupili, někteří z nich v nich i nadále pokračují a někteří je již zakončili. V tomto běhu převažuje RK Pracovník v sociálních službách, kde nastoupilo celkem 9klientů. Na této RK si klienti mohou zkusit praxi v různých zařízeních. Praxi si vyhledali někteří sami, někdo s naší pomocí.
Dále zde byly rekvalifikace Obsluha PC, Obsluha motorových vozíků, ta je již dokončena a účetnictví.
Hodnocení rekvalifikací samotnými klienty si necháme na další měsíc.
 
Běh 4. -
Tento měsíc nastoupí dva klienti do zaměstnání. Gratulujeme!
Ostatní klienti stále zaměstnání hledají a jedna klientka nastupuje na mateřskou dovolenou.
 


Květen 2014

Výběry do 5. běhu proběhly již v dubnu opět ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu bylo vybráno 23 klientů. Byli rozděleni do dvou tříd.
Aktivita Úvodní modul
Ve dnech 2.5. a 5.5. začaly aktivity na okrese Mělník.
První blok - Informační modul
Klienti se seznámili podrobněji s projektem a jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika.
Jde o komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivita proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou.
Aktivita Minimum pro život
V tomto měsíci naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
 
V průběhu měsíce si klienti postupně vybrali jednotlivé rekvalifikace a někteří z nich na vybrané již nastoupili.
Jsou i klienti, kteří si z nabízených rekvalifikací nevybrali a chtěli jen dobře zpracovaný životopis a motivační dopis.


naše budoucí účatní Naši budoucí svářeči
Klienti podepisují dohody o účastti v rekvalifikaci Klienti v okresu Mělník
Duben 2014

V daném měsíci ukončili všichni klienti své rekvalifikace.
Hodnocení projektu klientem RK PSS panem Janem -

Kurz byl pro mne od začátku do konce velmi přínosný , jak po stránce odborné , tak osobní. Odborná stránka pro mne byla přínosná tím , že na začátku kurzu jsem si připomněl , jak se chovat, co říkat, a jak se obecně připravit na pracovní pohovor - oceňuji vaši profesionalitu a organizační schopnosti.
 Při vyučovacích hodinách na RK s paní Roseckou, která je člověkem na svém místě ( odbornost, přístup k životu, životní názor, smysl její práce ), jsem se dozvěděl plno nových informací , zkušeností z praxe , získal jsem jiný pohled na sociální péči než jsem měl dosud ( fungování Domovů pro seniory, Azylové domy, LDN , ....). Do odborné stránky ještě přidávám odbornou praxi, při které jsem absolvoval návštěvu psychiatrické léčebny, návštěvu azylového domu, a při které jsem také pracoval s lidmi s duševní chorobou ( schizofrenie, ...), a s lidmi , kteří se léčí z různou závislostí.  
Do osobní stránky přiřazuji absolvování psychotestů, pohovor s psychologem panem Mgr. Kudou a účast na vyučovacích hodinách paní D.Rosecké. Tímto Vám chci , vážená paní magistro, velmi poděkovat za skvěle odvedenou vaši práci. Čas strávený na RK byl pro mne velmi přínosný pro můj profesní a musím říci i pro můj osobní život.
Hodnocení projektu klientkou RK PSS paní Monikou -
Ohledně celé rekvalifikace chci jen říci že jsem byla velice spokojená s paní lektorkou.Paní Rosecká je opravdu na svém místě a hodně mi to dalo,teď už jen najít práci, jelikož jsem na tom opravdu dost špatně. Byla jsme tam dobrá parta a myslím si, že paní Rosecká byla spokojená.Ohledně praxe....chodila jsem do Jitřenky a do ČČK k paní ředitelce Dvořákové, u které jsem domluvená,že když budou potřebovat tak přijdu pomoci, pokud budu stále bez práce.
Hodnocení projektu klientkou RK PSS paní Věrou -
RK PSS sděluji: velmi mě překvapila vstřícnost k nám klientům . Především, ale chci vyzvednout samotné proškolování v Praze. Tak skvělého člověka, jako jsme měli v pani lektorce Rosické jsem ještě nepotkala. Byla opravdu profesionálem na svém místě. Školení samotné, k práci PSS, bylo velmi obsáhlé, profesionální, ale také velmi srozumitelné. V neposlední řadě vlastně i zábavné. Pani lektorka byla opravdu skvělá a hlavně i lidská. Jediné, kde byl trochu zádrhel byl počet hodin u praxe. Celé toto proškolování, jak v Mělníku, tak i v Praze jsem absolvovala ráda a moc mě bavilo. Děkuji


Březen 2014

Právě probíhají praxe našich šesti klientů na rekvalifikacích PSS - někdo je na praxi v Českém červeném kříži na Mělníku, někdo v Chráněné dílně a bydlení na Mělníku a někdo v Domově důchodců.
Tento měsíc nám také nastupují dvě klienty na RK Obsluha PC a účetnictví. Klientka na RK Obsluha PC měla sice první den najít rekvalifikační zařízení, to jí však trvalo jen deset minut, nazpět nám volala, jak se jí na rekvalifikaci líbí a je ráda, že se nakonec do Prahy vydala. Všem klientům na rekvalifikacích je propláceno jízdné a stravné.
Na další měsíc se už také chystá ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice výběr do dalšího běhu projektu. Kdo z Vás by se chtěl výběru účastnit, máte možnost, obraťte se na nás.
Únor 2014

Dne 21.2 byla ukončena účast všech sedmi klientek z 3. běhu z okresu Mělník. Byly předáni do péče Kontaktního pracoviště úřadu práce v  Mělníce. Oceňovaly hromadně přístup lektorů k nim, toleranci, trpělivost. Během aktivit si osvojily různé dovednosti, nejvíce z oblasti pracovního práva.
Držíme jim palce, ať najdou v budoucnu pro ně vhodné zaměstnání.

Výběry do 4. běhu proběhly v lednu a v únoru  ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu bylo vybráno 14 klientů. První den se dostavilo pouze 12 klientů.
Aktivita Úvodní modul
Dne 3.2. začaly aktivity na okrese Mělník.
První blok - Informační modul
Klienti se seznámili podrobněji s projektem a jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika, té se zúčastnilo pouze 11 klientů.
Jde o komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivita proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou.
Aktivita Minimum pro život
V tomto měsíci naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
 
V průběhu měsíce února si klienti postupně vybrali jednotlivé rekvalifikace. V březnu budou nastupovat.
Hodnocení projektu klientem:
Chtěl bych poděkovat, že jsem se mohl zúčastnit programu, který pořádal pracovní úřad. Celé dva týdny byly zajímavé a velmi poučné. Dozvěděl jsem se mnoho nových informací, které jsou a budou prospěšné v mém osobním i pracovním životě.                          pan Tomáš
 
 
                Co tam hledá.....?                              Klienti okresu Mělník 4. běh                      O přestávce


Leden 2014

Peter Urs Bender:  Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno!
 
Tak tímto citátem se řídí i naši klienti a zatím nikde neuspěli na pohovorech. Klientce, která měla nastupovat, jako záskok za mateřskou dovolenou, termín nástupu posunuli na březen, tak moc držíme palce.
Dne 27.1. proběhl na půdě kontaktního pracoviště úřadu práce Mělník výběr do 4.běhu projektu. Musíme poděkovat opětovné spolupráci jeho zaměstnankyň v Mělníce, Neratovicích a Kralupech nad Vltavou. Především pak vedoucí zprostředkovatelek paní Balcarové. 4.běh začíná 3.2..
Prosinec 2013

V tomto měsíci se zaměstnala jedna klientka. Gratulujeme a připojujeme její hodnocení projektu:
Klientka Veronika - za sebe mohu o kurzu závěrem shrnout, že vše bylo naprosto perfektní. Od Vás, přes pana psychologa, jste všichni prvotřídní profesionálové. Všechny aktivity se mi líbily i zázemí kurzu bylo v pořádku, jen mi přišlo, že pro účetnictví nám bylo úřadem práce vyhrazeno málo hodin na to, aby se člověk mohl s účetní problematikou dobře seznámit. K ucelenější představě určitě vždy přispěje praktická část na počítačích. Myslím, že účetní programy si budou podobné, proto účastníkovi pomohou i kdyby nakonec pracoval v programu jiném. V každém případě jsou rekvalifikace velice užitečné a jejich zajištění prostřednictvím společností MAVO a Obslužné společnosti je na velice vysoké úrovni. Přitom je vše každému účastníku vysvětlováno citlivě i zábavně. Prostě perfektní, co víc mohu dodat.
 
Všem našim klientům přejeme příjemný vstup do nového roku.


Listopad 2013

Tento měsíc nastoupil na NVDM pan Martin
HODNOCENÍ PROJETU panem Martinem -
Projekt, kterého jsem se mohl zúčastnit, mohu vřele doporučit každému, kdo se ocitne nezaměstnán.    Hlavními důvody jsou především psychická podpora pro každého, kdo přišel o práci, nebo  jí dlouhodobě nemůže získat, zejména formou pohovoru s psychologem, tak i lektorem. Veškeré informace, které jsem mohl v kurzu získat, jsou praktické a potřebné k uplatnění na trhu práce. Nehledě na to, že je možné vybrat si z několika možných rekvalifikačních kurzů, které zvýší hodnotu každého, kdo hledá práci. Dalším velkým pozitivem je individuální pomoc a podpora lektora po celou dobu kurzu. Dle nejen mého názoru je to člověk na svém místě, který upřímně poradí a pomůže.    Díky tomuto projektu a dotačním fondům EU jsem měl možnost získat nové pracovní místo, za což touto formou děkuji.Spokojená účetní na nově vytvořeném pracovním místě.


Říjen 2013Za měsíc říjen připojujeme hodnocení rekvalifikace, na kterých jsou nyní naši klienti. Někteří i v průběhu aktivity chodili na pohovory k zaměstnavatelům a dvě klienty ještě po rekvalifikaci ihned nastoupily do zaměstnání – gratulujeme.
 
 
Paní Veronika a její hodnocení kurzu:
1) projekt Směr práce - tento projekt hodnotím velice kladně, neboť jsme byli seznámeni s neustále se aktualizujícím zákoníkem práce, ale i se spoustou nových, zajímavých a pro nástup do nového zaměstnání velmi užitečných rad. Z vlastního pohledu jsem velice vděčná za pomoc se sestavením životopisu dle evropských předpisů a pomoc s vytvořením motivačního dopisu. Ihned po absolvování kurzu jsem sehnala nové zaměstnání, které je velmi blízké mému oboru studovanému na vysoké škole a věřím, že mému přijetí napomohl i na kurzu sestavený životopis.
2) rekvalifikace účetnictví - tento kurz taktéž hodnotím velice kladně, neboť mne zasvětil do pro mě zatím nepoznaného oboru účetnictví. Absolvováním kurzu se zvýšila má konkurenceschopnost na trhu práce. Zlepšení a upevnění pozice na trhu práce je v dnešní době, kdy je nalezení práce velmi obtížné, velice podstatný aspekt rekvalifikačního kurzu.
 ZÁŘÍ 2013

Tento měsíc do zaměstnání nastoupili dva klienti z druhého běhu , pan Vojtěch a paní Petra. Gratulujeme a přejeme jim jen a jen úspěch v zaměstnání a práci na dlouhou dobu. Jedna klientka ukončila z důvodu nástupu na další rekvalifikaci – na navazující mzdové účetnictví, ukončila svou účast v projektu také.
Ostatní klienti rozesílají svoje životopisy, i když nebyli zatím pozváni na pohovor.

Výběry do 3.běhu proběhly již minulý měsíc ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu bylo vybráno 14 klientů.
Aktivita Úvodní modul
Dne 2.9. začaly aktivity na okrese Mělník.
První blok - Informační modul
Klienti se seznámili podrobněji s projektem a jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika
Jedná se komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivita proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou.
Aktivita Minimum pro život
V tomto měsíci naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
 
V průběhu měsíce září si klienti postupně vybrali jednotlivé rekvalifikace a už na posledního týden v září nastoupilo 5 klientek na RK. Ostatní čekají na počátek října. Do zaměstnání nastoupila 1 klientka – gratulujeme.
 
Jak klienti hodnotí dané aktivity:

Paní Vlasta: mně se zatím líbilo vše! Dostatek srozumitelných informací. Přístup koordinátorky i pana psychologa, prostě vše.

Další klientka napsala:
Dobrý den všem,
tímto bych se chtěla podělit o zkušenosti z projektu Směr práce, do kterého jsem byla vybrána.  Projekt mi umožní získat rekvalifikaci, která mi, věřím, pomůže lépe sehnat práci.  Kurz se skládá ze dvou částí. Naše skupina již absolvovala část první, která je velmi poučná a nečekaně i zábavná. Ve skupině je legrace a paní lektorka i s panem psychologem jsou opravdu hodní. Naučili jsme se, jak se chovat na pohovoru, jak profesionálně sepsat životopis i motivační dopis a mnoho dalšího. Psychologické testy byly neméně zajímavé. Pomohou člověku ujistit se, jestli je pro něj ta či ona práce vhodná ve vztahu k jeho osobnosti.  Teď nás čeká přímo rekvalifikace, kterou jsme si zvolili. Já se těším na účetnictví.  Každopádně jsou rekvalifikace užitečné a každému je mohu jen doporučit.
Tak hodně štěstí, Veronika

Administrativa                                               Klienti okresu Mělník                              Počáteční aktivity

SRPEN 2013

Klienti mají po rekvalifikacích a snaží se rozesílat své životopisy.
Dva klienti ukončují svou účast v projektu nástupem do zaměstnání. Pan Karel jako OSVČ, což se dalo očekávat, neb klient je profesionál přes IT.
Na NVDM na pozici účetní nastupuje od 1.9. paní Jitka. Oběma klientům gratulujeme.


ČERVENEC 2013

1.běh

V polovině tohoto měsíce ukončili svou účast v projektu všichni klienti z 1. běhu. I přes velkou snahu klientů nikdo v tomto měsíci do zaměstnání již nenastoupil, všichni zbývající klienti byli předáni do péče KoP.
Klienti si aktivity projektu chválili, nejvíce asi aktivitu rekvalifikace, neboť ta jim nyní stále otvírá cestu uplatnit se na trhu práce.

2.běh

Hodnocení RK od slečny Gabči:
RKF proběhala naprosto v pohodě, bylo super opět být v jiném kolektivu, mít jinou náplň dne než obvyklý stereotyp. Naše skupina, která RKF procházela, si sedla tak moc, až na konci při loučení ukápla i nějaká ta slzička - byly jsme ve složení pouze ženského pokolení a vzniklo mezi námi přátelství, jedna druhou jsme podporovaly, podržely, když pomalu docházelo k závěrečným zkouškám. Ty probíhaly ve formě testu, který se dal po nastudování materiálů, které jsme obdržely během celého kurzu, hravě zvládnout (alespoň dle mého názoru). Součástí závěrečné zkoušky bylo vypracování tří závěrečných prací, a to ve formě plánu náplně dne pro dítě do 5-ti let, dítě mladšího školního věku a dítě staršího školního věku.

Během celého kurzu jsem získala mnoho informací, mj. o tom jak pracovat s dítětem, které je "postiženo" tzv. lehkou mozkovou dysfunkcí - toto téma dokonale přednášela jedna z lektorek - sama má v tomto směru příslušné pedagogické vzdělání - získala jsem přehled o tom, jak se těmto dětem věnovat atd.
Součástí RKF byla i praxe - tu  jsme si většinou zařizovaly sami - např. školky, školní družiny, chráněné dílny atd. Před zkouškami jsme odevzdávaly vyplněný a potvrzený harmonogram o absolvování praxe.

Co se týče hodnocení samotných lektorek - obě byly na výtečnou - opravdu super přístup, příprava jak samotné přednášky, tak i písemných materiálů, které jsme dostávaly průběžně, abychom se mohly připravit na závěrečnou zkoušku. 
Hned v úvodu jsme odevzdávaly kopii maturitního vysvědčení, výpis z rejstříku trestů nebo je možné podepsat čestné prohlášení a lékařské potvrzení, že jsem po zdravotní stránce způsobilá danou práci dělat.
 

Pohovorů u zaměstnavatelů se tento měsíc účastnili někteří klienti a čekají na konec měsíce na výsledky.

Paní Tereza absolvovala RK účetnictví                  Skvělá banda

ČERVEN 2013
1.běh

Tento měsíc nastoupí do zaměstnání 3 klienti, všem gratulujeme.
Ostatní se snaží posílat životopisy, ale nebyli pozváni ani na pohovor, kde by zužitkovali své znalosti z aktivit projektu. Někteří klienti mají na různých portálech internetu své CV zaregistrované. Uvidíme, jak se jim bude dařit v následujících dnech.

2.běh
Klienti celý tento měsíc dochází na rekvalifikace.
Hodnocení jednotlivých rekvalifikací očima klientů:

Pan Karel je na rekvalifikaci účetnictví
Kurze je pěkný. Co se týče náplně kurzu, mě osobně se líbí, i když je to trošku náročné na udržení pozornosti přeci jenom udržování pozornosti nad ohromným množství informací po dobu cca 5-6 hodin je docela náročné. Ale co se týče podávání informací, pro mě je adekvátní - dle výkladu jsem schopen pochopit většinu odborné látky a ten zbytek mi nedělá problémy dohnat samostudiem. Z mého pohledu se jedná o jeden z velmi dobrých vzdělávacích kurzů - porovnávám i s různými školeními, které jsem absolvoval v rámci práce, a které měli za úkol mi doplnit dovednosti, co se týče soft skillů( komunikace, prezentace a vystupování).

Paní Jitka, taktéž účetnictví
Rekvalifikační kurz účetnictví je intenzivní, lektor vstřícný, vysvětluje dostatečně, materiály poskytnuté k výuce, jsou přehledné, umožňující eventuální samostudium. Dojíždění bylo náročnější v době po povodních, nyní už je to únosné, vzhledem k provozní době školky, která nám končí v 16.30 hod, odcházím z kurzu ve 14.20 (25) hod., dojíždím autem.
 
Pan Vojtěch – VZV
S rekvalifikací jsem spokojen, pan Kimmer nám řádně všechno přednese a na praktické výuce vše vysvětli, takže žádné problémy.


květen 2013
2.běh

Výběry do 2.běhu proběhly v dubnu ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu bylo vybráno 14 klientů. Zájem byl velký, proto klienti, kteří tentokrát neuspěli, budou zařazeni přednostně do 3.běhu.
Aktivita Úvodní modul
Dne 3.5. začaly aktivity na okrese Mělník. První blok - Informační modul
Klienti se seznámili podrobněji s projektem a jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika
Jedná se komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivita proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou. Všichni klienti projektu odcházeli spokojeni se závěrečnou zprávou v ruce.
Velice si tuto aktivitu pochvalovali, někteří si nebyli jisti s výběrem rekvalifikace, jiní využili pomoci pana psychologa jinak.
 
Aktivita Minimum pro život
V tomto měsíci naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
 
Koncem měsíce května si klienti vybrali také požadovanou rekvalifikace, stihli podepsat dohody s Úřadem práce a dvě klientky svou rekvalifikaci již zahájily.
Dva klienti v tomto měsíci zakončili aktivity nástupem do zaměstnání – gratulujeme. yes

  spokojení klienti projektu
Krátké postřehy našich klientů:
Chci Vám velmi poděkovat za možnost účastnit se kurzu "Minimum pro život". Ráda jsem jej navštěvovala, byla jsem zvědavá na další informace, líbila se mi Vaše vstřícnost, komunikativnost i Vaše snaha "nalít" do nás více sebevědomí a pozitivního myšlení :). Kromě toho se z naší skupiny postupně stala celkem dobrá parta, poznala jsem nové lidi a budu ráda na tuto aktivitu vzpomínat. Ještě jednou velmi děkuji! :)         Martina

S projektem Směr - práce, jsem byl velice spokojen. Projekt mě obohatil o nové poznatky a vědomosti. Díky tomu budu mít možnost širšího výběru zaměstnání. Nejvíce se mi líbil celkový přístup paní koordinátorky.                   Vojta

Účast v projektu "Směr práce" považuji za zajímavou zkušenost. Osvěžila jsem si informace ohledně pracovně-právních vztahů, získala jsem nové poznatky z oblasti trhu práce a seznámila jsem se se zajímavými lidmi. Oceňuji také přátelský a osobní přístup všech zúčastněných. Celkově účast v aktivitě "Minimum pro život" vnímám jako pozitivní podporu.          Tereza

Co mi kurz přinesl (do života)
Jako první je to naděje v lepší budoucnost ve všech směrech. Jsem ráda,že jsem měla to štěstí a mohla se kurzu zúčastnit a jsem za to velice vděčná. Cením si velice solidního přístupu všech lektorů a příjemné atmosféry,ve které kurzy probíhaly, kterou jsme si všichni společně dokázaly vytvořit. Získala jsem spoustu potřebných informací a jsem ráda, že se můžu na paní lektorku obracet i nadále, protože pro člověka ztraceného o samotě mezi úřadem práce a zoufalými činy k získání zaměstnání, je to maják na naší cestě.Těším se na rekvalifikaci, věřím, že získám spoustu nových informací,znalostí a další zkušenost.Věřím, že mi přinese nové zaměstnání a tím mi pomůže na mé další cestě životem. Přeji i všem ostatním účastníkům našeho kurzu totéž a pevně věřím, že budeme mít
všichni úspěch, protože si ho zasloužíme. Tak nám ho přejte       Jarka

Tento kurz se mi moc líbil. Prostředí by mohlo být malinko čistější, ale dalo se to. Dozvěděla jsem se spoustu nových a hlavně užitečných věcí, jak se obléknout na pohovor, jak odpovídat na otázky personalistů a nenechat se od nich nachytat. Taky člověka potěší, že v podobné situaci, ač to není vůbec hezké, není úplně sám, a že to nemá jen tak vzdávat. A paní koordinátorka je moc milá, moc jsme se nasmáli, ráda jsem jí poznala, a tímto jí za tyto zážitky a také pomoc se životopisem moc děkuji a doufám, že jsme se neviděli naposledy.  PEŤULA smiley

Do projektu "Směr práce" jsem se přihlásila především kvůli možnosti rekvalifikace, ale velmi mile mě překvapily i další aktivity, které tento projekt nabízí. Dozvěděla jsem se cenné rady pro přípravu k pohovorům u případného zaměstnavatele ( přijímací testy, vylepšila jsem si životopis ). Oceňuji nejen aktuální informace ohledně finanční gramotnosti a zákoníku práce, ale také možnost dotovaného zaměstnání pro získání praxe po absolvování vybraného kurzu. Zaujaly mě jak testy k pohovorům, tak i testy osobnostní pro výběr budoucího zaměření v zaměstnání -  v nich je vaše charakteristika popsaná srozumitelně a ohleduplně i k případným nedostatkům a také s popisem jak problém případně odstranit. Celý projekt probíhá v přátelské atmosféře, paní lektorka i pan psycholog všem vychází vstříc - jsou ochotní. Jsem ráda, že jsem se mohla tohoto projektu účastnit, určitě má smysl.                      Zdravím Jana

V květnu ukončil svou rekvalifikaci poslední klient našeho okresu pan David. Složil závěrečné zkoušky – rekvalifikace Kominík. Nyní se budeme snažit o co nejbližší nástup do zaměstnání.
  Parta kominíků wink   u zkoušky
Tento měsíc do zaměstnání nastoupí dvě klientky – gratulujeme. yes
 
Hodnocení rekvalifikace Kominík klientem:
 
Shrnutí a ohlédnutí za rekvalifikaci kominík
V projektu Směr práce, kde byla příprava na to, co nás bude čekat při rekvalifikaci a v naší budoucnosti, jsem byl spokojený a dost připravený na RK. Když jsem přijel do Prahy na RK na střední školu odbornou, tak jsem nevěděl, co mám v ten moment očekávat.
Pan lektor Ing. Kotulič k nám byl příjemný a hned nám vysvětlil, jak vše bude fungovat a co nám musí za naší krátkou dobu vložit do hlav,abychom si vše pamatovali a věděli. Měli jsme mnoho lektorů, kteří nám vše vysvětlovali a poskytli. Zodpověděli nám naše otázky. Byla nám poskytnuta praxe, jak od školy, tak i v místě našeho bydleni, takže jsme si i odzkoušeli, jak to funguje a od profesionálů se naučili více. Taky jsme měli návštěvy známých firem, které komíny vyrábí, staví nebo dávají do provozu. Stal se z nás výborný kolektiv a všichni jsme si navzájem pomáhaly.
Po uplynutí dvou měsíců nastala naše etapa k závěrečným zkouškám. V úvodu zkoušek nás přivítal ředitel společně se zástupcem školy. Vysvětlili nám, co nás bude čekat, a jak vše poběží. První den se konala praktická zkouška, která trvala od 11h. do 17h., a kterou každý zvládl úspěšně a bez problémů. Druhý den ráno jsme začínali v 8h. testem, kde jsme dostaly 30 otázek. Po tom začaly ústní zkoušky. Po uplynutí celých zkoušek byl každý nervózní.  Na konci dne nám všem slavnostně oznámili úspěšné zakončení rekvalifikace. Předali nám osvědčení. Moc bych chtěl všem poděkovat za možnosti projektu.

Duben 2013

Tento měsíc ukončili další klienti rekvalifikace, pokračuje nám jen rekvalifikace Kominík.
 A máme tady další hodnocení od klientů:
„Jsem velice ráda, že jsem mohla absolvovat rekvalifikační kurz pracovník sociální služby, protože takovou lektorku, jakou je paní Rosecká, bych přála každému, kdo nějakou rekvalifikaci  absolvuje. Její výklad je velice zajímavý a pro mě osobně poučný.“

„Musím uznat, že jsem si vybral velmi dobře rekvalifikaci, jelikož přístup plus to, co jsem se naučil, bylo v naprostém pořádku a hned po kurzu začnu v tomto podnikat. Masérský kurz z mé strany hodnotím na jedničku.“
 
V tomto měsíci nastoupily dvě klientky na nové vytvořené pracovní místo s dotací do obce kousek od Mělníka. Jedna na pozici pečovatelka a druhá jako administrativní pracovnice. Několik klientů se účastnilo pohovorů u zaměstnavatelů a předběžně dvě klientky uspěly, od dalšího měsíce nastupují do zaměstnání. Více uvidíme v dalším měsíci.

Klientky při úspěšném setkání
Klientky při úspěšném setkání

Březen 2013

 
Tento měsíc všichni klienti, kteří žádali rekvalifikaci, nastoupili.
Bylo to pro ně něco nového, nejprve se museli naučit jezdit po Praze, ale všichni to v pohodě zvládli.
Během rekvalifikací získali nové znalosti z různých oblastí.
Mezi vybrané rekvalifikace patřily – Obsluha PC, Pracovník v sociálních službách, Masér, Kominík, Účetnictví
 
 
Vyjádření klientů k rekvalifikacím:
 
Obsluha PC - Mě osobně se na kurzu moc líbilo, určitě to nebyl zbytečně strávený čas. Bylo to hodně informací v krátké době, ale lektor nám to dobře vysvětloval.
 
Účetnictví - Celkově se mi rekvalifikace zdála dobře vedena panem lektorem Ing. Horálkem. Bohužel jsme se shodli již na začátku, že hodinová dotace je příliš malá, abychom dokázali prozkoumat všechny možné situace, které by nás jako účetní potkali v praxi. Na této rekvalifikaci mi silně chyběla možnost vyzkoušet si účetní software v praxi. Byť pan Horálek se snažil maximálně tento nedostatek odstranit tím, že nám vysvětloval účetní případy i co se týče praxe v účetním softwaru. Domnívám se, že na tak malý hodinový fond byl pan Horálek velmi dobře připraven, a že se nám snažil předat co nejvíce informací, které posbíral za svou dlouho účetní praxi. Co se týče prostředí učeben a vybavenosti mám pouze připomínku k již zmiňované počítačové učebně, která sice byla k dispozici, ale nebylo možné ve 120 hodinách se k tomuto dostat. Závěrečný test dle mého názoru byl sestaven jen z těch částí, které jsme s panem Horálkem dokázali prozkoumat, tudíž se byl přiměřený dosaženým znalostem a schopnostem, které jsme získali během kurzu.Test se skládal nejen ze zaúčtování jednotlivých operací, ale i v následném vyhodnocení, zda se účetní jednotka nacházela v provozním zisku či ztrátě a vše završovalo několik teoretických otázek, které souvisely s účetní praxí. Pokud by byl hodinový fond obohacen o cca 20 - 30 hodin, domnívám se, že by to nebylo rozhodně na škodu a že tento příspěvek by ocenili všichni budoucí účastníci projektu.
 
Účetnictví - RK by neměl chybu, kdyby se nešetřilo na 120 hodinách, ale byl by plnohodnotný. Lektor byl výborný a obdivuji ho, co vše do nás za tak krátkou dobu stihnul „nahustit“ a obětavě vše vysvětlit. Sic v letu, protože toho času bylo opravdu málo a je to škoda. Pro nás (většinu) začátečníky by ten kurz musel trvat jednou tak déle a hlavně - mít k tomu i tu možnost "osahat" si to i na PC. Bylo to náročné i pro nás, maminky, toho času na učení taky nebylo mnoho. Když to shrnu, jestli mi tento kurz zvýšil šance na získání zaměstnání. Asi ne, spíš jen takový všeobecný rozhled v účetnictví, max. asistentka účetní. Jelikož účetní bez praxe, bez ovládání jakéhokoli účetního programu asi málo kdo zaměstná. Škoda, sešla se nás dobrá parta, která se opravdu něco chtěla naučit, snažili jsme se, lektor výborný, ale bylo to opravdu krátké a to PC velký mínus.
PSS - RK je vše velice zajímavé, lektorka je úžasná ženská a dává nám „přehršle“ informací. Jsem moc ráda, že jsem si vybrala sociální pracovnici po ukončení RK mám už zajištěné pracovní místo. Jsem se vším nadmíru spokojena a to je nejdůležitější, můj život se otočil o 360stupňů. Moc děkuji za tento RK.
 
 


Únor 2013

Výběry do projektu "Směr - práce“ proběhly už během ledna ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Šlo o výběr potenciálních účastníků projektu, tedy osob, které spadají do cílové skupiny projektu. Poslední výběr na tomto okrese byl dne 24.1.2013. Uchazeči byli podrobně seznámeni s cíli projektu, s tím, jaké aktivity projekt nabízí a co jim může přinést za výhody. Rovněž byla vysvětlena důležitost individuální podpory a poradenství. Vše se odehrávalo na půdě úřadu práce.  Do 1.běhu bylo vybráno celkem 24 klientů.
 
Aktivita Úvodní modul
Klienti byli rozděleni do dvou tříd po 12ti a průběžně za sebou začínaly jejich aktivity.
První blok - Informační modul
Skupina A začala dne 1.2., skupina B až 4.2.. Cílem bylo klienty seznámit ještě podrobněji s projektem, jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika
Jedná se komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivity proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou. Všichni klienti projektu odcházeli spokojeni se závěrečnou zprávou v ruce.
 
Aktivita Minimum pro život
Naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
 
Aktivitou Úvodní modul i Minimum pro život prošlo všech 24 klientů projektu.
 
Během měsíce února si klienti vybrali také požadovanou rekvalifikace, stihli podepsat dohody s Úřadem práce.
Rekvalifikace Obsluha PC začala poslední týden tohoto měsíce, kam nám nastoupilo 5 klientů, resp. klientek.
Ostatní klienti začínají své rekvalifikace až v dalším měsíci.