Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Kutná Hora

Říjen 2014

A je to. Došli jsme do konce projektu Směr práce v jeho pátém pokračování. Máme za to, že jeho struktura a pojetí byly pro většinu přínosem. Ohlédneme-li se do minulosti, je třeba říct, že mnoho účastníků projektu dokázalo využít poznatky ( bilanční diagnostiku, rekvalifikaci atd. ) k tomu, aby získali zaměstnání. Byly to úsměvné, pohodové a kreativní dny, které jsme společně strávili v projektu a pravda, někdy nechyběly ani momenty dramatické,napjaté i psychicky náročné. Stalo se nám i to, že si účastník našel po dvou letech strávených na úřadu práce zaměstnání jenom proto, aby nemusel poslouchat  „ ty naše chytré řeči“ – i to se ale dá počítat jako úspěch, že? Několika jsme pomohli rozplést i sociální a rodinné problémy, někdo si u nás našel nové známé a kamarády. Tak. Teď zbývá jen vypořádat se z nutnou administrativou a doufat, že se podaří vypsat a získat zase jeden takový projekt. A k tomu držíme palce!
 
                                                                                                                                                                   Ladislav Hynek, Ivana Berková
Září 2014

 Středu 24. září jsme si vyhradili k pravidelnému setkání s účastníky V. běhu , kteří ještě zbývají, ještě se jim nepodařilo najít práci.  Tento měsíc nám ale udělalo radost několik účastníků, kterým jsme rádi připravovali výstup z projektu, protože našli práci. Naše pocity – jak už to bývá – někdo opravdu usilovně zaměstnání hledá, někdo má stále pocit, že na něj práce čeká za rohem a že pro to nemusí nic udělat. Snažili jsme se poskytnout aktuální informace o současném dění v našem regionu,  nabídnout několik volných míst a znovu motivovat všechny k tomu, aby právě tento měsíc věnovali hledání práce co nejvíce času, protože po dovolených některé firmy a podniky opět navyšují výrobu a tím i pracovní kapacity.    
Ladislav Hynek, Ivana BerkováSrpen 2014

 Srpen bychom mohli charakterizovat jako finiš rekvalifikací s administrativou s tím spojenou.Všichni absolventi zdárně ukončili vybrané kurzy a proto jsme je mohli ke konci měsíce pozvat na pravidelnou schůzku. Je samozřejmě znát, že někteří toto období využívají k relaxaci a oddechu, nicméně musíme konstatovat, že s námi pravidelně komunikují a domlouváme náhradní termíny. Proto i aktivita v hledání práce není zas až tak stoprocentní. Největší zájem z řad našich účastníků by byl v oblasti sociálních služeb. Během praxe spojené s touto rekvalifikací se účastnice poptávaly po eventuální možnosti a posílaly životopisy. Vzhledem k tomu, že praxe vždy probíhala k oboustranné spokojenosti, máme přání a držíme palce, aby se alespoň na některé vyškolené sociální pracovnice štěstí usmálo.
                                                                                                                                                                         Ladislav Hynek, Ivana BerkováČervenec 2014

V pátek 18. července jsme se rozloučili s účastníky 4, běhu projektu. Samozřejmě, že ne se všemi, mnozí již v tuto dobu získali pracovní smlouvy. Zajímavé u tohoto běhu bylo, že se podařilo najít zaměstnání většinou uchazečům, kteří se z počátku jevili spíše introvertně, nejistě a nedůvěřivě. Pro nás pěkné vysvědčení.
Většina účastníku 5.běhu si vybrala některou z nabízených rekvalifikací, takže teď jezdí do Prahy, nebo jsou na praxi – účastnice rekvalifikace pracovník v sociálních službách. Ostatní se více či méně snaží o získání zaměstnání. Tady máme na srpen připraven aktivizační program. Pokud jde o hodnocení průběhu rekvalifikaci opět velice dobré ohlasy máme na lektorku pracovníka v sociálních službách.
                                                                                                                                                                          Ladislav Hynek, Ivana BerkováČerven 2014

Klienti 4. běhu svoje úsilí teď směrují k hledání zaměstnání, pozitivní je, že většina to s hledáním zaměstnání bere vážně. Máme jich už osm zaměstnaných na pracovní smlouvu. Skutečnosti zůstává hit této doby zaměstnání na DPP se setrváním v evidenci ÚP – s odůvodněním musíme si vás prověřit. Taky jich několik je. Nutno věřit, že potom získají řádnou smlouvu. Sami jsme měli a předali několik námětů na možná volná místa, tak uvidíme.
Většina účastníku 5.běhu si vybrala některou z nabízených rekvalifikací, takže teď jezdí do Prahy. Ukončené máme vozíky, maséra a účetní, všichni si chválí průběh a to měli někteří z Prahy obavu. Ještě je skupina, která na zahájení čeká. Ostatní mají jediný úkol najít si zaměstnání. Také jim průběžně předáváme poznatky o možných volných místech. Tam, kde víme o pracovních pohovorech věříme, že se přemění v pracovní smlouvu.
Ladislav Hynek, Ivana BerkováKvěten 2014

Klienti 4. běhu postupně ukončili rekvalifikace a svoje úsilí teď směrují k hledání zaměstnání, pozitivní je, že většina to s hledáním zaměstnání bere vážně. Sami jsme měli několik námětů na možná volná místa, tak uvidíme.
Pátého a sedmého května nastoupilo do dalšího pokračování Projektu celkem 28 klientů. V průběhu jednotlivých aktivit se nám opět potvrdilo, že mnoho z nich nemá dostatečné informace z oblasti pracovního práva, psaní životopisu, motivačního dopisu. Asi pro většinu byla novou věcí a pro některé překvapením Bilanční diagnostika s psychologem. Tady jsou některé reakce – bylo to velmi přínosné… z psychologického hlediska velmi dobrý odhad mé osobnosti… perfektní byly testy, jsem velice ráda, že jsem to mohla absolvovat… někdy je potřeba vědět o sobě jaká skutečně jsem…  .
V tomto období začínají jednotlivé rekvalifikace. K nim i dalším ohlasům se zase příští měsíc vrátíme.
 
Ladislav Hynek, Ivana BerkováDuben 2014

V dubnu jsme měli ve Směru opravdu rušno – končily nám téměř všechny rekvalifikace, včetně praxí u pracovníků v sociálních službách, kde jsme opět využili místních zařízení. Závěr rekvalifikace proběhl pohodově, neovlivnil to ani drobný administrativní zádrhel. Navíc se opětovně potvrdilo, že tato rekvalifikace je velice kladně hodnocena, především paní lektorka Dáša. Začala i poslední rekvalifikace – pracovník grafického studia. Po celý měsíc jsme se průběžně scházeli se všemi absolventy nejen kvůli jízdenkám, osvědčením, především šlo o to co a jak dál. Společný čas jsme dál věnovali práci s životopisem a motivačním dopisem, vždyť všechny teď čeká hledání práce. Čas ale letí, taky jsme se proto věnovali dalšímu pokračování projektu.                                                                   Ve fotografii se ještě vracíme k povinným aktivitám.
Ladislav Hynek, Ivana Berková

 

   Březen 2014

Pěkné březnové počasí nás zastihlo v pilných přípravách na realizaci rekvalifikací 4 běhu projektu. V podstatě každý týden se v tomto měsíci rozbíhá nějaký kurz. Velký zájem je o rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. S tím souvisejí jednání se zástupci domovů sociální péče, se kterými domlouváme praxi našich účastníků.  Se všemi protože dojíždějí na jakoukoliv rekvalifikaci, absolvujeme schůzky, kde všechny informujeme o termínu, dopravním spojení, místě, časovém rozpětí apod.. Díky tomu se nám ještě nikdo v Praze neztratil a mohou tím být v pohodě. Některé rekvalifikace taky jsou už úspěšně ukončené. Absolventi mají před sebou to nejdůležitější získané poznatky přeměnit v pracovní smlouvy a získat tak zaměstnání.  Potěšitelné je, že první střípky tady máme, jen ať jich je víc.
Ve fotografii se ještě vracíme k povinným aktivitám.
Ladislav Hynek, Ivana Berková
 Únor 2014

S účastníky 3 běhu jsme opětovně sešli, tentokrát k ukončení jejich účasti v projektu. Přes dosažené jich několik bohužel vracíme zpět do péče Úřadu práce. Tento běh byl poznamenán větším nárůstem nezaměstnanosti, pak také závěrem roku, tady jsou zaměstnavatelé obzvlášť opatrní. V průběhu schůzky jsme nejprve všechny seznámili s možným uplatněním, opětovně jsme je připravili na pracovní pohovor. Přejeme všem, aby se jim podařilo zajistit si zaměstnání.
Současně s tím jsme otevřeli už 4 běh projektu a jak je u nás normální, zařadili jsme do dvou skupin 26 uchazečů. I když to nebylo nejjednodušší, díky aktivní spolupráci s kontaktním pracovištěm úřadu práce se to podařilo. Na účastníky hned po začátku čekala Bilanční diagnostika, pro většinu něco úplně nového a neznámého. Tato část s pohovorem s psychologem je vždy zajímavým zpestřením tohoto projektu a vybízí i ke vzájemné diskuzi mezi účastníky. Stále se setkáváme s tím, jak lidé, kteří hledají práci, podceňují význam dobře zpracovaného životopisu. Snažíme se proto v maximální míře s každým individuálně spolupracovat a podporovat všechny ke zvýšené motivaci pracovat sami na sobě.

Jedna z reakcí od klientky –„ vše jsem ještě vylepšila a na chyby jsem si významně posvítila, snad je to teď prezentace hodné. Moc děkuji za připomínky a musím říci, že i můj kritický muž valil oči, kam se požadavky zaměstnavatelů posunuly. Myslím si, že minimum pro život by mělo být uzákoněno jako povinný vyučovací předmět a možná, že ta doba nebude daleko“.
Co k tomu víc dodat?
Ladislav Hynek, Ivana Berková
 

 


Leden 2014

Po začátku roku jsme se s účastníky 3 běhu opětovně sešli, zase jich bylo o něco méně – což je dobře, že klienti jsou úspěšní v hledání zaměstnání. V průběhu schůzky jsme nejprve všechny seznámili se změnami k pracovnímu právu, navíc jsme upozornili na účinnost nového občanského zákoníku, které se týkají práce a pracovních podmínek. Poté jsme dali slovo všem, aby nás informovali, jaké kroky kdo podnikl k získání práce v období, kdy jsme se neviděli. Pravdou je, že v průběhu vánočních svátků a obecně závěru roku není zrovna lehké práci sehnat. Na druhé straně je nutné si přiznat i to, že někdo si už na pohodlný pobyt doma začíná zvykat a vymýšlí důvody, co a proč nejde. Proto jsme měli připraveny možné nabídky, návrhy a alternativy, které by tyto jedince mohly pobídnout k větší aktivitě, protože doufáme, že v letošním roce bude pracovních nabídek o něco více. V průběhu měsíce jsme pak zaměstnavatelům doporučili čtyři uchazeče na nově vytvořená místa.
Značnou pozornost věnujeme teď přípravě 4. části projektu, se kterým začneme v únoru.
 
 
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek
 
  
 Prosinec 2013

Máme za sebou poslední schůzku III. běhu v tomto roce a před sebou vánoce a přivítání nového roku. Doufáme, že všechny přísliby práce, které mají  někteří naši účastníci projektu, budou v začátku roku 2014 zakončeny pracovní smlouvou. V průběhu celého prosince jsme u většiny zúčastněných  zaznamenali velkou aktivitu v hledání práce, zejména těch,  kteří se po rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách rozhodli pracovat v sociální sféře. Doufejme, že se v příštím roce zhodnotí vše to, co pro sebe naši klienti letos udělali a že i s naší podporou se jim splní jejich největší přání – získat práci.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví, optimismu a krásné vánoce.
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek


Listopad 2013


Všichni mají za sebou úspěšně složené zkoušky z rekvalifikací a před sebou hledání práce. Před námi je čas vánoc a někoho právě toto období motivuje k větší píli, někdo zase naopak propadá špatné náladě a pesimismu. I z toho důvodu jsme na poslední schůzce všech zdůraznili, ať s námi nezapomínají držet kontakt, ať nás informují o jakémkoliv počinu, který uskuteční v rámci hledání práce, ať se neobávají konzultovat s námi cokoliv, co by se týkalo pohovorů, motivačních dopisů apod. Faktem je, že většině z této skupiny se podařilo navázat během rekvalifikací přátelské vztahy mezi sebou a je vidět, že se snaží i jeden druhého podporovat. Uvidíme, zda se někomu podaří najít práci – ty signály tady jsou. Máme naději, že se umístí nejméně dvě z kolektivu a to v sociální sféře.
Jinak všem přejeme, aby toto období i s nastupující zimou zvládli co nejlépe.
 
 
Ivana Berková, Ladislav HynekŘíjen 2013

V polovině října se sešli všichni klienti dosud bez zaměstnání z druhého běhu projektu. Projekt pro ně skončil. Někteří přišli s příslibem zaměstnání, někteří byli trochu zklamaní, že dosud pracovní místo nesehnali. Je to pochopitelné, že v některých případech je hledání práce běh na dlouhou trať, ale právě u této skupiny jsme zaznamenali velké individuální rozdíly ve vynaloženém úsilí při hledání práce. Věříme, že i tentokrát, podobně jako v předchozím běhu, kdy se bezprostředně po ukončení zaměstnali tři absolventi, dojde i zde k následným zaměstnáním. Držíme palce a jsme připraveni radou.
Pro účastníky třetího běhu je říjen měsícem rekvalifikací. Všechny jsme vybavili plánky, adresami školících míst spolu s konkrétním dopravním spojením. Tam, kde je nutná praxe, jsme zajistili jednotlivá pracoviště. Přitom máme zájem, aby se našlo případně na těchto místech následně nové zaměstnání. První nám úspěšně skončil Svářeč, další postupně přibývají. Protože nebyl žádný problém, očekáváme úspěšné dokončení všech rekvalifikací.
 
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek


Září 2013Účastníci II. běhu projektu měli v průběhu prázdnin nelehký úkol – v těch největších vedrech shánět zaměstnání . Pravda, počasí se trochu odrazilo na jejich aktivitě a úsilí, nicméně hned na naši další společné schůzce v září jsme všechny vrátili do reality  a některým odpovědím typu – práce není, nikde nic není, jsme oponovali tím, že jsme průběžně zasílali nabídky práce mailem, který si, bohužel, mnozí ani neotevřeli. Přesto jsme zaznamenali nástup do práce, zahájení  podnikání a taky jedna z účastnic si dodělá jeden školní rok s cílem získat maturitu.
Druhý zářijový den jsme zahájili III. běh projektu, opět jsme otevřeli dvě skupiny – 22 zájemců, takže vše bylo o něco náročnější. V průběhu měsíce pak všichni prošli Úvodním modulem, a především Bilanční diagnostikou – testování a pohovory s psychologem bylo pro všechny velice zajímavé. Téměř všichni s překvapením konstatovali, jak přesně testy odhalili jejich silné a slabé stránky. Zajímavá byla také aktivita Minimum pro život. Teď všechny čekají rekvalifikace a práce.
 
Přidáváme několik pohledů na testování.
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek
 
SRPEN 2013

Účastníci II. běhu projektu úspěšně zakončili rekvalifikace a začalo období hledání zaměstnání. Začátek prázdnin a mimořádné letní počasí tuto snahu příliš nepodporovalo – a to na obou stranách, nicméně se podařilo umístit dvě naše klientky na velmi pěkná dotovaná místa. Ostatní zatím hledají, i když několik pracovních nabídek již „ visí ve vzduchu“. Ve druhé polovině srpna jsme se začali připravovat na zahájení již III. části tohoto projektu, máme za sebou výběry a pohovory s případnými uchazeči, zařazujeme opět 24 klientů. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Kutné Hoře a poděkovat všem zainteresovaným, protože zorganizovat schůzku pro cca 30 uchazečů v době dovolených a během prázdnin není zrovna jednoduché.
Účastníky druhé části opět aktivujeme a motivujeme k uplatnění na trhu práce. S vybranými pak 2. a 3. září začneme další díl.
 
Všem, pak přejeme brzké uplatnění v zaměstnání.
 
Přidáváme několik pohledů.
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek
 ČERVENEC 2013

Jak to vše letí – červenec, kdy jedna skupina projektu končí a pro druhou skončila doba rekvalifikací a mimo léta je tady cesta hledání zaměstnání.
 Nejdřív několik slov k těm, co končí. V průběhu projektu se našla práce pro 15 klientů z toho 4 na dotovaném místě. V srpnu pak dvě nastoupí do školství. Za daných podmínek v okrese určitě úspěch. Na závěr jsme všem, kteří se vrací do péče Kop ÚP opětovně doporučili, kde hledat zaměstnání, kam se obrátit, včetně toho, že se s nimi přešel životopis. Navíc jim necháváme otevřenou cestu pro radu.
Další skupina má za sebou rekvalifikace, příjemné je, když hned najdou uplatnění v oboru. Tak nám hned jedna nastupuje. Na dotované místo nám nastupují dvě klientky. Řada dalších se hned vrhla na hledání zaměstnání, což teď bude hlavní náplní jejich práce. Snažíme se to trochu usnadnit. Jak máme povědomí o volných místech, hned upozorňujeme a posíláme. Chceme věřit, že i pokračující léto otevře u zaměstnavatelů zájem otevírat nová pracovní místa.
 K hledání a této naději všem přejeme pěkné léto.
 
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek

ČERVEN 2013
Začátkem května tohoto roku jsme otevřeli 2. běh projektu Směr práce. Na základě přijímacích pohovorů nastoupilo 23 uchazečů, ve dvou skupinách. Již 2.května jsme přivítali první skupinu na Úvodním modulu. Hned na to nastoupila i druhá skupina. Bylo nám jasné, že každý z nich očekával od projektu něco jiného a tak bylo na nás, abychom s nimi vše řádně prodiskutovali a vysvětlili, jaké jsou naše cíle. Bylo vidět,že větší část účastníků jsme oslovili a že jsou připraveni s námi aktivně spolupracovat. Pravdou také je, že někteří již předem zaujímali negativní stanovisko a někdy přijímali naše informace s despektem. Na nás bylo, abychom získali důvěru všech v tom, že nám jde o společnou věc – společně najít ten správný směr – Směr práce. Červen je pak pro účastníky měsícem rekvalifikací. K nim příště.

Ještě, stále monitorujeme činnost účastníků prvního běhu projektu. Postupně si k nám zveme ty, kterým jsme schopni nabídnout práci nebo kteří si přijdou pro radu či pomoc. Skutečnosti je, že většina už práci má, nebo v nejbližší době nastoupí, a tak jich na řešení máme jen několik. K nim se teď směřuje naše pozornost.

Všem přejeme pěkné léto. 
A ještě dvě fota:
      


KVĚTEN 13   
 Tady měl být jiný text, ale jeden z klientů ta svým dopisem změnil. Přečtěte si ho tedy také.
"Dobrý den, pane Hynku, chtěl byl Vám sdělit pár postřehů k projektu "SMĚR PRÁCE". Jednak jsem od začátku velmi příjemně překvapen profesionální úrovní celé akce, líbí se mi osobní lidský přístup lektorů, Váš optimismus, vitalita a naděje kterou do nás účastníků vkládáte, organizace je perfektní, přednášky věcné, konkrétní, zajímavé a hlavně - já osobně to tak cítím - získal jsem znovu velkou naději a šanci pustit se do něčeho nového, pro mě podnětného. Obdivuji Vaši  schopnost dávat lidem, kteří většinou jsou v nejistotě, šanci pro novou cestu životem, možnost  znovu obnovit své schopnost i a předpoklady k pracovnímu zařazení do života. Neméně důležitá je řada nejaktuálnějších informací vybraných ze zákoníku práce, základů pracovního práva a dalších souvisejících oblastí. Závěrem jen stručně : celý koncept projektu i ve spolupráci s psychologem je velmi zdařilý, děkuji za neformální a vnímavý přístup k lidem, za silnou podporu po psychické stránce a Váš  laskavý přístup ke každému jednotlivému účastníku. Nashledanou." Tomáš H.
 
Určitě nás tento názor těší, a jak jsme při četbě hodnocení zjistili není osamocen. Pro spoustu lidí má účast v Projektech má význam a to je dobře.    
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek

Duben 2013

Začátek dubna – všichni účastníci prvního běhu  - až na Kominíky – úspěšně zakončili rekvalifikaci a obdrželi certifikát.
S připomínkou, aby si tento důležitý počin nezapomněli uvést do svého životopisu, začala všem další etapa, možná nejtěžší – hledání práce. S poznatky, které získali u nás, se nebojíme vyslat naše svěřence i na některé klíčové pohovory v regionu – např. v Čáslavi se buduje nový Kaufland a probíhají zde masivní pohovory. S většinou jsme v neustálém kontaktu, proto můžeme průběžně monitorovat jejich aktivitu při shánění práce, popřípadě konkrétně poradit s nějakým problémem. Někteří nám po mailu sdělují i průběh případných pohovorů, což je i přínosné pro naši práci, protože můžeme tyto praktické zkušenosti dále využít. Toto období je celkově pro nás úspěšné a máme z toho radost, podařilo se zaměstnat čtyři z našeho projektu a ve hře jsou ještě nějaké další pracovní nabídky. Proto budeme doufat, že jarní počasí jich přinese ještě více.
 
Ivana Berková, Ladislav Hynek


Březen 2013

V březnu větší části našich účastníků končí jedna z nejdůležitějších částí projektu – rekvalifikace. Průběžně s nimi máme skupinová a individuální poradenství, na příklad po kurzu Obsluha PC. Bylo vidět, že znalosti, které účastníci získali, je posunuly zase o něco dále, minimálně v tom, co někdy chybí – v dostatku sebevědomí. Na základě ukončených rekvalifikací, máme již nějaké přísliby k nástupu do práce včetně nových dotovaných míst. Nesmíme to ale zakřiknout, naše snaha je vše rychle zrealizovat.
Ivana Berková, Ladislav Hynek

Únor 2013

Již od 1. února letošního roku se rozběhl provoz z řady individuálních poradenství a pomoci současně s první aktivitou projektu „ Směr-Práce“. U nás v Kutné Hoře jsme měli možnost pracovat hned se dvěma skupinami – tedy s 24 účastníky doporučených Kop ÚP Kutná Hora. Program směřoval především k posilování vědomostí pro lepší a rychlejší uplatnění na trhu práce.
Vše probíhalo nejen formou školení  - přednášek – pracovní právo, finanční gramotnost, jak se chovat na pracovním pohovoru a další, ale i praktickou individuální pomoci při úpravě životopisu a motivačního dopisu.
Velkým přínosem byla i spolupráce s psychologem, který na základě testů a osobních pohovorů pomohl zorientovat posluchače, jaké předpoklady má každý k té které pracovní činnosti.
Můžeme říci, že v krátké době se v kolektivu vytvořila přátelská atmosféra – všichni se nejen aktivně zapojovali do diskuze, ale postupem času vznikala nová přátelství. V současné době nastupují do rekvalifikací.
Ivana Berková, Ladislav Hynek