Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Kolín

Říjen 2014

A je tu konec projektu „Směr – práce“. Společně jsme se rozloučili 23. října. Byl to moc fajn projekt, který obohatil nejenom naše klienty, ale i nás. Děkujeme…
 Hodnocení paní Lianou: „Celkový dojem z projektu mám dobrý. Pozitivně hodnotím přístup obou koordinátorek, jejich vstřícnost a empatii, kterou projevovaly během celého projektu. Velmi dobře hodnotím průběh rekvalifikačního kurzu a přístup lektorky. Nadále zůstávám v kontaktu se společností Mavo, pro případné další vzdělávání. Ráda jsem se kurzu zúčastnila.“
Hodnocení paní Janou: „Chtěla bych poděkovat za to, že jsem se mohla zúčastnit posledního běhu rekvalifikačního kurzu Směr práce se zaměřením Pracovník v sociálních službách. Byl to příjemně, zajímavě i poučně strávený čas, ať už se týkal všeobecného životního, finančního a ekologického minima nebo psychologických rozborů. Potom následovala teoretická část vlastního rekvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách v Praze a námi vybraná praxe opět v Kolíně. Byla jsem překvapená, že v Kolíně i Praze účastníci téměř okamžitě vytvořili báječný kolektiv, i když byli nejrůznějšího vzdělání, věku i sociálního postavení. A především bych chtěla poděkovat všem našim lektorkám, které se nám stále věnovaly, zodpovídaly nejrůznější dotazy a povzbuzovaly nás. Doufám, že se mi podaří najít takové zaměstnání, abych zužitkovala nabyté vědomosti.“
 Hodnocení paní Pavlou: „Do projektu "Směr práce" jsem se přihlásila z důvodu získání rekvalifikace Obsluha osobního počítače. Zařadila jsem se mezi další účastníky projektu a byla jsem velmi mile překvapená milým a vstřícným vystupováním lektorek, které se nám maximálně věnovaly. Dozvěděla jsem se užitečné informace v oblasti pracovně- právních vztahů, finanční gramotnosti a životního prostředí. Projekt byl pro mě velkým přínosem. Chtěla bych poděkovat paní Anetě a Martině za velmi krásný a citlivý přístup k nám všem a popřát jim hodně štěstí v další práci na projektu.“
 Hodnocení panem Ivem: „S časovým odstupem rád konstatuji, že program Směr Práce mi byl přínosem pro zorientování se v možnostech, které současný trh práce nabízí. Uvítal jsem vhled do záležitostí týkajících se pracovně právní problematiky, finanční gramotnosti i dalších aktuálních "společenských" témat, velmi dobrou zpětnou vazbu mi poskytl pohovor s psycholožkou, z jehož závěrů čerpám ve svém pracovním i osobním životě. Skvělá atmosféra dvoutýdenního programu byla pro mě občerstvujícím zážitkem. Rekvalifikační kurz, vedený zkušenými lektory, mi přinesl vítané rozšíření dovedností práce s PC a grafickými programy. Děkuji tímto zejména oběma oběma kolínským organizátorkám, paní Klepalové a paní Hrabákové, za jejich vstřícný přístup a péči.“
 Hodnocení slečnou Martinou: „Účast v projektu pro mne byla rozhodně nová a zajímavá zkušenost. V Úvodním modulu jsem se nejprve seznámila se všemi jednotlivými částmi projektu, které mě čekají. Nejzajímavější pro mne byla bilanční diagnostika, která člověku pomohla najít své silné stránky, ale i odhalit nedostatky. Následná rekvalifikace mi určitě pomohla rozšířit mé možnosti uplatnění na trhu práce, jen je mi líto, že mi nastínila mnou vybraný kurz Pracovník grafického studia opravdu jen v základních možnostech a nebylo možno se zabývat jednotlivými částmi a programy v oboru grafiky více do hloubky, ale chápu, že v rámci takových to kurzů to asi opravdu není možné. Informace poskytnuté mi v projektu mi určitě pomohly si uvědomit, jak je důležité mít životopis zpracovaný ve správné formě a jaké mé vlastnosti v něm eventuálně vyzdvihnout. Dále i to, jakou důležitou roli může hrát motivační dopis, který by měl doprovázet můj životopis při oslovování potencionálních zaměstnavatelů.“
Všem klientům, kteří se zúčastnili tohoto projektu, přejeme pozitivní mysl, lásku a radost v duši.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková


Závěrečné setkání v říjnu                                                Pan Martin. Už pracuje!


Září 2014

Společné setkání pro klienty se uskutečnilo 25. října. Příjemně jsme společně popovídali. Velkou radost máme ze slečny Ivety a Marka, kteří nastoupili tento měsíc do zaměstnání. 
Po intenzivním hledání pracovního uplatnění se klientce Ivetě podařilo najít zaměstnání přes pracovní agenturu Randstad, s.r.o. se sídlem v Praze. Nastoupí na pozici operátorka skladu pro firmu MENLO WORLDWIDE LOGISTICS Republic spol. s.r.o., místem výkonu práce je Dobrovíz. Pracovní poměr je zatím sjednán na dobu určitou od 12.9.2014 do 31.3.2015. Přejeme klientce hodně sil, aby zvládla náročné zaměstnání, které je směnového charakteru a klade velkou náročnost na dojíždění.
Hodnocení slečny Ivety:
„Jsem ráda, že jsem byla zařazena do vzdělávacího programu „Směr – práce“.
 Poznala jsem tak nové lidi. Naučila se, jak úspěšně hledat zaměstnání, tvořit životopis a podobně. Vážím si toho, že jsem se mohla účastnit projektu a získat Osvědčení pro odbornou způsobilost: „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“. Naučili jsme se základy fyziologie, komunikace se zákazníkem apod.
Všichni instruktoři se nám dostatečně věnovali. S kolegy jsme příjemně spolupracovali a navázali přátelství. Byl to pro mě skvělý start pro začátek do podnikání. Jsem si jista, že tuto kvalifikaci v životě plně využiji.“
Hodnocení pana Marka, který nastoupil 15.9. prvně do pracovního procesu  v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry TPCA, na pozici kontrolora kvality:
„V tomto projektu jsem dostal neočekávané - například pozornost, vidinu budoucnosti a sebevědomí. Nejdůležitějším je pro mě absolvovaná rekvalifikace Svářeče. Díky této rekvalifikaci jsem si mohl doplnit vzdělání a získal jsem tak vhodné pracovní místo. Myslím si, že tyto projekty jsou velice dobře nastaveny a mnozí díky rekvalifikacím, tak získají vhodné uplatnění na trhu práce. Jsem rád, že jsem se projektu v rámci Obslužné společnosti mohl zúčastnit.“
Všem klientům přejeme úspěšné podzimní dny. V říjnu nás čeká poslední rozloučení s projektem.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková

Slečna Ivetka, která nastupuje do nové práce                                     Pan Marek také nastupuje do práce
                                                        Společné setkání v září


Srpen 2014

Společné setkání pro klienty 5. běhu se uskutečnilo 26. srpna. Hodně jsme probíraly ukončenou rekvalifikaci Pracovníka sociální péče a hodnotily uskutečněné praxe.
 Názor na rekvalifikaci paní Lianou: „První týden praxe jsem absolvovala v domově pro seniory Libice nad Cidlinou. Jednalo se z mé strany  pravděpodobně o nepříliš dobře zvolené zařízení, postrádala jsem zde u ošetřovatelek lidskost a porozumění, protože jednou budeme všichni staří. Jediný výstup z této části praxe mám, že zde nechci skončit jako ležící klient. A to je velmi málo.
Druhý týden jsem strávila v Kolíně, ve společnosti Mela, která se zabývá péči o psychicky nemocné lidi od 18 let. Oceňuji naprosto skvělý přístup personálu ke klientům a velkou snahu mi všechno ukázat. Společnost provozuje denní stacionář a chráněné bydlení. Měla jsem možnost strávit část praxe jak ve stacionáři, tak v chráněném bydlení a jsem velmi spokojena. Vedoucí i asistenti se mi věnovali, mohla jsem se na cokoli zeptat, všechno mi vysvětlili.
Celkově hodnotím praxi pozitivně.“
Hodnocení paní Petry: „Posílám mé hodnocení praxe, která proběhla v Kutné Hoře - raná péče.
Jednalo se o příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence.
Praxe byla podle mého očekávání -  hodnotím za výbornou kolektiv výborný.
Beru to jako skvělou zkušenost.“
Hodnocení slečny Martiny, která absolvovala rekvalifikaci Pracovníka grafického studia: „Lektoři vše vysvětlovali vcelku srozumitelně, v případě nějakých nejasností byli ochotni pomoci a poradit. Jen bych uvítala vzhledem k velkému rozsahu probírané látky více času, po kterém bychom se mohli jednotlivým programům více věnovat, neboť takto jsme se sice věnovali všem možným a důležitým funkcím, ale probrali se opravdu jen základy a ukázali jsme si vše jen na několika příkladech.
Jinak jsem ráda, že jsem mohla rekvalifikaci absolvovat a doufám, že se mi nově nabité znalosti pomohou najít vhodné zaměstnání.“
 Hodnocení slečny Jany, která nastoupila v srpnu do Základní školy v Plaňanech na pozici učitelky: „Nejprve jsem si v kolektivu připadala nepatřičně a hloupě, protože i mladší "spolužáci" měli větší praxi než já. Postupně jsem se tak nějak "zabydlela". Vážně obdivuji, jak se Vám podařilo sestavit kolektiv.  Paní Klepalová, ráda bych Vám vyjádřila svůj obdiv. Fascinovalo mě, jak dokážete téměř každou teoretickou informaci doprovodit příběhem ze svého života. Je to skvělý přístup, který spoustě lidí pomůže si informace zapamatovat, protože si je spojí s Vaším příběhem.  Lektorkami na kurzu Pečovatelky nám byly Mgr. Gabriela Roztočilová a Mgr. Ludmila Felkrová. Každá z dam je úplně jiná, přesto nám dokázaly i ne úplně záživnou látku podat stravitelnou a často i zábavnou formou.“
Pan Martin, který bohužel nemohl nastoupit na rekvalifikaci Pracovníka grafického studia ze zdravotních důvodů, má přislíbené zaměstnání od září ve firmě Parker Hannifin v Sadské do provozu. Budeme mu tedy držet palce, aby vše dopadlo k jeho spokojenosti.
Všem ostatním přejeme úspěšné pracovní pohovory a příjemný konec léta.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.


Společné setkání

Červenec 2014

Tento měsíc jsme ukončily při Závěrečném pohovoru ze 4. běhu projektu 9 klientů. Jen paní Stáňa nastupuje od srpna do nové práce, ostatní předáváme na ÚP v Kolíně.
Hodnocení paní Kateřiny: : „ V úvodu svého závěrečného hodnocení bych chtěla velice poděkovat paní Anetě Klepalové a paní Martině Hrabákové, které mě osobně, po celou dobu projektu podporovaly. Velice si cením individuálních pohovorů po absolvování rekvalifikačního kurzu "Pracovník v sociálních službách". Chtěla bych dále poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci projektu. Dále bych chtěla poděkovat i všem "kolegyňkám", které se IV. běhu projektu zúčastnily. Když jsem v polovině února 2014 zasílala hodnocení projektu, použila jsem větu: "Holka, a dost, musíš jít jiným směrem!".  V té době jsem netušila, že se tato věta pro mě stane osudnou, a to i v mém osobním životě. "Neusnula jsem na vavřínech", a v současné době jsem absolvovala pracovní pohovory v sociálních zařízeních, a dále jsem si podala i přihlášku na školu se sociálním zaměřením. V závěru hodnocení jsem si dovolila zhodnotit vlastnosti "dobrého sociálního pracovníka":" Z mého pohledu "dobrý sociální pracovník" by měl být člověk, který si sám v životě prožil nějaká psychická traumata. Tyto zkušenosti ho posílily natolik, aby získal nadhled, správně vyhodnotil danou situaci a dokázal pomoci."
Hodnocení paní Světlany: „O projektu "Směr práce" jsem se dozvěděla na pobočce ÚP v Českém Brodě od pí Pivoňkové. Projekt mě na první pohled zaujal a hned jsem se vydala na okresní středisko do Kolína. I když už bylo po pracovní době, dvě milé dámy Aneta Klepalová a Martina Hrabáková mi s ochotou vysvětlily, co tento projekt obnáší. Domů jsem šla plná informací, dobré nálady a vznášela jsem se na motýlích křídlech :-)))Celý projekt probíhal bezvadně. Každý den jsme se dozvídali něco nového i užitečného pro každého z nás. Naše lektorky, psycholožka pí Hana Svobodová a lektorka MAVO s. r. o, Dagmar Rosecká, vždy byly připravené odpovědět na jakoukoli i záludnou otázku. Poznala jsem tam různé lidi, někdo mi byli blíž, někdo dál, ale všechny nás spojovala snaha naučit se co nejvíce, abychom se dostali do vysněného zaměstnáni. Jsem ráda a je mi ctí, že jsem se toho projektu mohla zúčastnit a za to všem ze srdce děkuji.“
Klienti 5. běhu projektu navštěvují zvolené rekvalifikace.
Hodnocení rekvalifikace Pracovník v sociálních službách paní Lianou:
„RK pracovníka v sociálních službách hodnotím velice kladně. Lektorka paní Dagmar Rosecká má úžasný přístup, a pokud má někdo jakoukoli otázku, vždy dostane vstřícnou a fundovanou odpověď. Celý RK je veden velmi přehledně a některé části, např. reminiscence, nás dohnaly k slzám. Měla jsem možnost si neustále připomínat, co je pro mě důležité a jaké priority mám.
Ke kurzu nemám jedinou výtku a ráda jsem se ho zúčastnila. Ještě nás čeká 14 dní praxe, což bude určitě taky zajímavá zkušenost.
Ještě jednou velký dík paní Dáše.“


Hodnocení rekvalifikace Pracovník v sociálních službách paní Petrou:
„Přišla jsem z úřadu práce a šla jsem na rekvalifikaci Sociální pracovník,
kterou jsem cítila jako doplnění vzdělání a snad i něco co by mě naplňovalo, posílat svou vnitřní radost dál, aby se lidé cítili více šťastný.
Na rekvalifikaci se cítím dobře. Poznávám jiné lidi,  jiné osudy - něco málo poznávám i osobě a je to takové potvrzení, co jsem již dávno věděla, ale slyšet to od odborníka, je skvělé. Jinak si říkáme spoustu užitečných informací, které určitě uplatním.
Jsem ráda, že si jdu svou cestou a pomalu a jistě se posunuji vpřed a kdo neví, co se sebou - vřele doporučuji.“


Všem našim klientům přejeme sluníčkové léto a úspěšné hledání pracovních příležitostí.
Vaše Aneta Klepalová a Martina HrabákováZávěrečné rozloučení                                          Z  rekvalifikace pracovník grafického studia                                            Červen 2014

Společné setkání klientek ze 4. běhu proběhlo 20. června. Společně jsme si popovídaly, a poté individuálně pohovořily o pracovních možnostech a rodinných situacích. Bohužel tento měsíc se žádné klientce nepodařilo přijít s pracovní smlouvou. Na vyjádření čeká paní Kateřina, která by mohla od srpna pracovat ve Zvonečku v Českém Brodě. Budeme jí tedy držet palečky, aby byla úspěšná. Naposledy se setkáme v červenci.
Co se týká 5. běhu, tak většina klientů teprve čeká na zvolené rekvalifikace. Tento měsíc skončí rekvalifikace Maséra, Svářeče a Účetnictví. Pan Martin je aktivní a již absolvoval pracovní pohovor ve společnosti Karma a.s. v Českém Brodě na pozici Nákupčího. Koncem měsíce se dozví, jestli uspěl.  Pan Ivo je také velmi aktivní a již spolupracuje se společností Mavo s.r.o. na akreditacích. Mnoho spokojených klientů přejeme slečně Ivetě, která ihned po rekvalifikaci začíná pracovat na OSVČ jako kadeřnice v Kolíně.
Hodnocení rekvalifikace Masér od Ivety:
„Naučila jsem se, jak správně masírovat. Jakou péči věnovat klientům i jak pomoci od různých bolestí. Sportovní i rekondiční masáže určitě ráda využiji při práci na živnostenský list. Nejen že teď mám nové znalosti, ale také vznikly nové přátelství, jež můžu dál rozvíjet. Měli jsme dobrého učitele, který nás toho hodně naučil. Jsem ráda, že jsem tento kurz mohla absolvovat.“
Hodnocení rekvalifikace Účetnictví od Marie:
„Školení v Praze na rekvalifikačním kurzu Účetnictví hodnotím určitě kladně.
Nejen, že se tam sešli milí lidé, díky čemuž je to mnohem příjemnější.
Ale zejména díky lektorovi - p. ing. Horálkovi. Jeho výklad byl, sice náročnější - což jinak nejde, ale pochopitelný a srozumitelný. S jakýmkoliv dotazem či nejasností jsme se na něj mohli obrátit a vždy rád a ochoten naslouchal a znovu vysvětloval.
Ze své současné zkušenosti, nemám jedinou výtku a jsem velice ráda, že jsem se mohla tohoto kurzu zúčastnit.“

Hodnocení pana Marka, který absolvuje rekvalifikaci Maséra:
„ je to docela dřina, ale baví mě to a jsem i sám překvapený, že mi to jde! :) Lidi, se kterými tam jsem, jsou strašně v pohodě a mistři jsou vážně mistři, už jen kvůli trpělivosti a s ochotou to člověka vážně naučit. Jsem ve dvojici s kolegou, s kterým si strašně rozumím a pomáháme si navzájem, což je pro mě něco nového, aby se mnou cizí člověk takhle bavil a kamarádil, a tak nějak všechno. Je to pro mě nový, protože lidi na mě koukají jako na toho CIGÁNA :), ale lidi tam mě berou a necítím se tam, tak ani nevím, jak popsat ten pocit, který jsem míval i u vás v Kolíně. Je fakt, že jsem jen občas cítil jako že odstrčený, ale jinak taky to s vámi bylo fajn a i s ostatními :)


Děkuji vám za možnost se rekvalifikovat jako svářeč!“


Všem našim klientům přejeme úspěšné absolvování rekvalifikací, které je čekají v červenci a ostatním příjemné odpočívání na dovolených.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.


            Iveta při rekvalifikaci Masér                           Společná v červnu                       Paní Stáňa a Jana při pohovorech


Květen 2014

V měsíci květnu jsme zahájili již poslední 5. běh projektu Směr – práce, kterého se zúčastnilo 14 klientů.
Hodnocení pana Iva:
Projekt Směr práce, který v Kolíně vedou dvě zapálené lektorky, paní Klepalová a paní Hrabáková, mi ve správnou chvíli a na správném místě dal to, co jsem očekával a na co jsem byl ve svém životě momentálně připravený.
 Absolvování projektu v obou jeho částech, v Minimu pro život i v bilanční diagnostice, pro mě představuje důležitý stavební kámen v mozaice mého osobnostního profilu, který svému potenciálnímu zaměstnavateli rád předložím a nabídnu. Jsem bohatší o nové poznatky, které zejména z právního a finančního hlediska souvisí s hledáním zaměstnání.
V Minimu pro život jsem získal ucelený soubor nástrojů pro hledání a získání zaměstnání (jak a kde hledat práci; vytvoření životopisu a sepsání motivačního dopisu; právní minimum s přehledem nejdůležitějších zákonů týkajících se zaměstnání a pracovního trhu; finanční gramotnost).
Bilanční diagnostika, vedená zkušenou psycholožkou, mi poskytla komplexní vhled do mé osobnosti – posvítila na mé silné a slabé stránky, dovednosti a schopnosti, osobnostní výbavu. Do rukou se mi tak dostal cenný materiál, který pro potenciálního zaměstnavatele představuje důležitý prvek při rozhodování a může oběma stranám - mně i zaměstnavateli - výrazně zjednodušit proces „vzájemného“ hledání a „testování“.
Výbornou atmosféru dvoutýdenního výukového a sebepoznávacího celku dotvářel příjemný kolektiv, ve kterém se dobře doplňovaly osobnosti všech generačních úrovní. I přes početní nadvládu ženského prvku se mužská menšina neztratila a ukázalo se – zejména ve chvílích, kdy „o něco šlo“ -, že opravdu každý „má co nabídnout“ a může druhé obohatit, byť „jenom“ tím, že se na programu podílí a „je tam s námi“.
Je skvělé, že se podobné projekty „narodily“ a fungují a pomáhají zaplnit mezery na pracovním trhu. Pokud se navíc spojí s lidmi, kteří podobně jako paní Klepalová a paní Hrabáková jsou do věci zapálení a vloží do svého úsilí „lidský prvek“, představuje to pro nás, kteří jsme těmi „bludnými ovcemi“ a pohybujeme se momentálně v šedých zónách, tu správnou injekci.
 
Paní Pavla zaslala toto hodnocení:
Do projektu Směr práce jsem se přihlásila z důvodu získání rekvalifikace Obsluha osobního počítače. Zařadila jsem se mezi další účastníky projektu a byla jsem velmi mile překvapená milým a vstřícným vystupováním lektorek p. Klepalové a p. Hrabákové, které se nám maximálně věnovali. Dozvěděla jsem se užitečné informace v oblasti pracovně-právních vztahů, finanční gramotnosti a životního prostředí. Projekt byl pro mě velkým přínosem, který zakončím, jak doufám, úspěšně rekvalifikací.                                                     
Chtěla bych moc poděkovat paní Anetě a paní Martině za velmi krásný a citlivý přístup k nám všem a popřát jim hodně štěstí a hodně pracovních úspěchů v dalších projektech. Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit a za to všem ještě jednou děkuji.
Hodnocení pana Daniela, který již nastoupil do nového zaměstnání:
S ne moc velkou praxí v oboru jsem nesehnal zaměstnání a poté skončil na delší dobu na Úřadu Práce. Když jsem šel do projektu, nebyl jsem si moc jistý, co od toho mohu očekávat. Lektorky mě však hned v prvním dni uklidnily, vysílají velmi pozitivní energii a to, že již mají zkušenosti s prací se skupinou lidí, bylo poznat. Hodiny vedly velice dobře, přístup ke skupině i k jednotlivci byl příjemný a profesionální. Vzhledem k tomu, že jsem málo zkušený v ohledu hledání práce a věcem co k tomu patří, např. sepsání životopisu, procvičení pohovoru atd… Jsem moc rád, že sem se mohl zúčastnit projektu, poznat nové sympatické lidi, rozšířit si znalosti na trhu práce a jiné. Lektorkám bych tímto chtěl poděkovat, že nám tak pěkně přednášely, a že se nám snaží pomoci. Mně osobně přinesl projekt nový pohled na mou situaci, dámy mi pomohly připravit se na pohovor, a i díky tomu jsem zvládl svůj přijímací pohovor. Tudíž musím, i když nerad, ukončit svou účast v projektu předčasně.
V následujícím měsíci klienti budou absolvovat zvolené rekvalifikace, na které se už velmi těší.
Ve čtvrtém běhu se podařilo najít nové pracovní místo paní Věře, která nám poslala toto hodnocení:
na Úřadu práce jsem vedena od 1. 1 .2013, kdy jsem si dálkově dodělala SŠ vzdělání, obor podnikání. Smůlu jsem měla v tom, že školu jsem měla, ale žádnou potřebnou kvalifikaci.
Díky projektu Směr práce, jsem byla na rekvalifikaci, která mi pomohla získat zpět sebedůvěru a jistotu v účetnictví.
Naskytla se práce účetní u firmy O. C. S. s. r. o. Praha.
Chtěla bych Vám poděkovat za vaši ochotu a vstřícnost. V tomto projektu jsem se setkala se zajímavými lidmi, a mohu říci, že mám nové kamarádky, se kterými si píši.
Přeji Vám, aby tyto projekty pokračovaly dále, lidem, kteří Vaší pomoc potřebují.
 
Vaše spokojená Věra.
 
Všem přejeme láskyplné květnové dny.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková

Setkání klientek v květnu                  Klienti při výuce

Paní Věra je již zaměstnaná                                   Společná fotografie účastníků 5. běhu

Duben 2014

Společné setkání s klienty proběhlo 28. dubna, kdy nám už většina klientek již úspěšně ukončila zvolené rekvalifikace. V květnu bude ještě pokračovat jen rekvalifikace Grafika. Velkou radost máme, že již čtyři klientky našly nové pracovní místo.
Klientka Iveta po absolvování rekvalifikace nastupuje do Domova Hačka se sídlem v Olešce, kde vykonávala praxi.  Její hodnocení:  „Děkuji za šanci účastnit se projektu „Směr práce“. Mým cílem bylo rekvalifikovat se na Pracovníka v sociálních službách a časem získat pracovní uplatnění v okolí mého bydliště. Tento obor mě zajímá a o praxi, která byla součástí rekvalifikace, jsem se v Domově seniorů ujistila, že mě tato činnost naplňuje, i když jde o náročné poslání. Shodou náhod se v daném zařízení naskytlo volné pracovní místo, takže s radostí po dokončení kurzu od května nastoupím do pracovního poměru. Trochu mě tato rychlá situace zaskočila, ale mile. Tento rok 2014 jsem nastoupila prostě do šťastného vlaku, mohu-li to tak napsat. Štěstím bylo už to, že jsem byla vybrána do projektu „Směr práce“, mohla jsem se zúčastnit rekvalifikace a nakonec mi byla nabídnuta práce v Domově seniorů, kde je super kolektiv i vedení.  Zní to až pohádkově, ale je to tak. Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným.“ Něco na tom je. Takže se moc těším do práce a přeji úspěch i dalším účastníkům Směru práce. U mě projekt splnil svůj účel myslím na 100%.“
Když se neotevřela rekvalifikace Pečovatelky, kterou chtěla klientka Šárka absolvovat, nastupuje do společnosti Informační linky s.r.o se sídlem v Kolíně jako operátorka. Její hodnocení: „ Do projektu „SMĚR PRÁCE“ jsem se přihlásila, abych se ve svém životě posunula zase o něco dále a naučila se novým věcem. Což se díky skvělým lektorkám splnilo. Paní Aneta i paní Martina jsou ženy s velkým srdíčkem a dokážou člověka velmi pozitivně naladit. Jejich výklad byl vždy velmi zajímavý, naučný, srozumitelný a hlavně v běžném životě použitelný. Jsem opravdu velmi ráda, že jsem projekt absolvovala. Seznámila jsem se s partou skvělých mamin. Troufám si napsat, že jsem byla fajn parta a všechny jsme se těšily na další den v projektu a byly zvědavé, co se zase nového dozvíme. I dny s paní psycholožkou Hankou Slobodovou měly úžasnou atmosféru a i závěrečný pohovor byl pro mě velmi zajímavou zkušeností a jsem strašně ráda, že jsem slyšela od profíka, jaká vlastně jsem, na čem bych měla více zapracovat, kde naopak ubrat a jakým směr bych se měla vydat. Moc mě mrzí, že se neotevřela rekvalifikace, kterou jsem si vybrala (Pečovatelka o děti) a bohužel nebudu absolvovat ani náhradní rekvalifikaci, jelikož nastupuji do práce, která se mi po 8měsících nezaměstnanosti naskytla a tak jsem po ní skočila. Obslužné společnosti děkuji za možnost se tohoto projektu účastnit. Díky projektu jsem si zvýšila sebevědomí, začala si více věřit a naučila se i správně hospodařit a investovat do věcí, které mají význam a smysl a jsou pro mou rodinu důležité. Děkuji i paní Anetce a paní Martince za vždy milé přijetí, vlídná slova, pochopení a povzbuzení. Přeji Vám hlavně hodně zdravíčka a spoustu spokojených klientů.“
Hodnocení rekvalifikace, praxe paní Kateřinou:
„Praxi, která je součástí rekvalifikačního kurzu "Pracovník v sociálních službách" jsem zahájila 1. 4. 2014 v sociálním zařízení Zvoneček Bylany, které pečuje o klienty se zdravotním postižením. Na svou práci jsem se velice těšila, ale zároveň jsem se ve skrytu duše obávala, zda ji budu zvládat psychicky i fyzicky. Mé obavy se rozplynuly již po prvním dni, kdy jsem zjistila, že právě toto je má cesta - můj směr - mé poslání, kterou se chci vydat. Práce mě velice naplňovala, stala se pro mě potěšením, na které jsem se těšila každý den, a které se promítalo i do spokojenosti v mém osobním životě. Poznávala jsem klienty, jejich potřeby, a učila se s nimi pracovat. Setkala jsem se i s novými lidmi z řad pečovatelek, které mi s velkou trpělivostí předávaly své zkušenosti. Můj velký dík patří paní ředitelce, která byla velice vstřícná, a umožnila mi pracovat ve velice příjemném a přátelském prostředí, a poznat práci, se kterou jsem se doposud nesetkala.
Závěrem bych chtěla podotknout, že i když je tato práce nelehká a velice zodpovědná, bylo mi potěšením pracovat ve Zvonečku.
Děkuji...“
Hodnocení rekvalifikace Účetnictví paní Věrou:
„Hodnocení rekvalifikace účetnictví MAVO s. r. o., bych zhodnotila jako přínos pro mé další vzdělání. Lektor p. Horálek byl velice vstřícný a také byl ochoten zodpovědět jakoukoliv naší otázku. Dokázal s námi udělat náskok, abychom si jeden mohli vyzkoušet účetnictví na počítači, které k naší smůle bylo zrušeno. S kurzem jsem byla spokojená a úspěšně jsem ho absolvovala.“
Všem klientkám přejeme příjemné jarní dny, plné radosti a optimismu.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.
 
Klientky na rekvaůlifikaci PSS                               Klientky na rekvalifikaci Účetnictví

 

Poděkování lektorce paní Rosecké
Březen 2014

 

Společné setkání klientů proběhlo 20. března. Sešla se téměř celá skupina, vzájemně si popovídaly a individuálně jsme se všemi probíraly přípravu na zvolené rekvalifikace, na které již všechny klientky netrpělivě čekají.
 
Hodnocení povinných aktivit paní Monikou:
„Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za příjemně prožité chvíle v projektu Směr práce.  Dozvěděla jsem se pár nových informací, nad kterými se určitě zamyslím a pokusím se je dále zpracovat ve svůj prospěch. Za zmínku také stojí setkání s novými a zajímavými lidmi, s kterými se velice ráda opět shledám. Děkuji celému týmu a především Anetě a Martině za velmi lidské a vstřícné vystupování.!
 
Hodnocení paní Věry:
„Dobrý den, posílám své hodnocení na Projekt "Směr - Práce". Dozvěděla jsem se zajímavé věci jak o právním prostředí, tak i o udržitelném rozvoji. Výklad paní Anety i Martiny byl srozumitelný, při řešení naších dotazů byly obě ochotné nám poradit. Já osobně jsem vděčná za zkontrolovaný životopis.“
 
 Hodnocení paní Stáni:
„Účast v projektu Směr-Práce, který zajišťuje Obslužná společnost, mi dala možnost zvýšit své šance na trhu práce. Bylo to prostřednictvím rekvalifikace a také dobrých programů, a
příjemným kolektivem, včetně lektorek Anety Klepalové a Martiny Hrabákové.
Také psycholožka Hana Slobodová přispěla svým dílem komunikace s námi všemi. Program 
 a rekvalifikace mají vysokou úroveň. Účast v projektu mi zvedla sebevědomí při dalším hledáním zaměstnání.“ 
  
Hodnocení paní Renaty, která úspěšně absolvovala rekvalifikaci Maséra:
Dobrý den Paní Anetko, chtěla bych Vám a Paní Martince poděkovat za průběh
výuky, který byl prezentován s profesionální vstřícností a ochotou. Výklad byl
dostatečně srozumitelný. Určitě vás jako lektory pro vzdělávání v dané oblasti
doporučím známým či přátelům. 
S kurzem jsem velmi spokojena a myslím si, že mohu mluvit i za ostatní účastnice. Vyučující pan Igor Šíplák byl přátelský, ochotný a jeho přístup velmi profesionální. Prostředí studia bylo velice příjemné.“


Paní Renata na rekvlifikaci maséra           Setkání v březnu                                       Společné setkání v březnu

Únor 2014

3. února začal 4. běh projektu Směr – práce. Tentokrát jsme jen ženské osazenstvo. Máme za sebou všechny povinné aktivity a již netrpělivě očekáváme termíny rekvalifikací. Zatím nám začala jen rekvalifikace Maséra, na kterou nám nastoupila paní Renata. Velmi nás klienty potěšily, že napsaly i článek o projektu do místních novin. Přikládáme hodnocení přímo od klientů:
Hodnocení paní Kateřiny:
„Vše začalo začátkem tohoto roku (2014). Po několikaměsíční evidenci na úřadu práce a usilovném hledání práce jsem si řekla, "Holka, s dost, musíš jít jiným směrem". Se svou vizí jsem se rozjela na úřad práce v Kolíně, kde jsem po velice příjemné konzultaci obdržela informace o projektu "SMĚR - PRÁCE". Tento projekt mě velice oslovil, především svou návazností jednotlivých aktivit. A hlavně (pro mě velice důležité) komunikací s klientem, kdy je sledován jeho další vývoj i po případné rekvalifikaci. "Kdo se o vás v dnešní době bude starat a nenechá vás usnout na vavřínech?"
        Na blížící se pohovor jsem se začala připravovat, a zároveň i velice těšit. Byla to přece moje první práce! Postoupila jsem mezi účastníky projektu a všechna má očekávání se začala plnit. Čekalo mě velice příjemné prostředí, empatické paní lektorky a parta bezvadných kolegyň. Získala jsem spoustu cenných informací, které byly ověřovány testy. Velice přínosnými se pro mě staly pohovory s paní psycholožkou a psychologické testy.
        V současné době se připravuji na rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách" a pracuji na svých osobních aktivitách z "Individuálního plánu klienta". Protože chci uspět, musím neustále "živit" nadšení pro své rozhodnutí.
        Závěrem bych chtěla poděkovat lektorkám paní Anetě Klepalové a Martině Hrabákové, které odvádějí profesionální práci, Realizátorům projektu a všem dalším zúčastněným, kteří se na projektu podílí. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým kolegyňkám, se kterými byla radost pobývat a předávat si cenné rady a zkušenosti.
       Moc se těším na další spolupráci.“
Hodnocení paní Ivety:
„Do projektu‘‘Směr práce" , jsem se přihlásila ze dvou důvodů, první důvod, byla má dlouhodobá nezaměstnanost a druhý důvod touha po rekvalifikaci na Pracovnici v sociálních službách. V projektu jsem si oprášila své znalosti a získala i mnoho nových poznatků v oblasti pracovně-právních vztahů, finanční gramotnosti, domácím rozpočtu a také jsme se věnovali životnímu prostředí a třídění odpadů.  Seznámila jsem se s partou fajn lidí, kteří mají podobné problémy s prací jako já. Lektorky Aneta Klepalová a Martina Hrabáková byly velmi příjemné a profesionální, dodávají všem sebevědomí a i legrace byla. Děkujeme za rady k úpravám  Životopisů, které jsou důležitou součástí při hledání zaměstnání. Dalším velkým přínosem byla Bilanční diagnostika od paní psycholožky Mgr. Slobodové. Nic překvapivě nového jsem se o sobě sice nedozvěděla, ale to právě napovídá o profesionalitě paní psycholožky. S psychologickým posudkem plně souhlasím a jsem i ráda, že jsem si připomněla své nedostatky, které se budu snažit zneškodňovat. Byla to pro mě příjemná zkušenost. Teď už jen s velkým napětím čekám na rekvalifikaci a doufám, že vše dopadne dobře. Děkuji koordinátorce Anetě Klepalové a individuální poradkyni Martině Hrabákové, že mi umožnily se tohoto projektu účastnit, byly vždy velice ochotné poradit a pomoci, jsem ráda, že nám bylo všem tak fajn.“


Hodnocení paní Šárky:
„Jsem opravdu moc ráda, že jsem byla vybrána a mohla se účastnit projektu Směr práce. Každý den strávený v projektu byl pro mě velkým přínosem…. Dal mi nejen nové přátele, ale i nové, velmi cenné a zajímavé informace. Díky testům paní psycholožky Hanky jsem poznala více sama a ujasnila si svá pozitiva, ale i negativa. Paní lektorky Aneta Klepalová a Martina Hrabáková byly vždy usměvavé a perfektně připravené na každý den projektu. Výklad lektorek byl vždy srozumitelný a nezaskočila je ani žádná z otázek klientů. Každý den panovala v učebně dobrá nálada a nechyběly ani vtipné vsuvky. I výklad pana Michala Karbana ve věci financí byl velmi zajímavý a naučný a myslím, že pro nás všechny byl velkým přínosem. Výklad lektorky Anety a Martiny byl vždy zajímavý a naváděl na diskuzi mezi účastníky.
Za sebe mohu říci, že jsem se již dlouho nesetkala s takovou andělskou tváří, jako je paní Aneta a Martina. Jsou to opravdu lidi na správném místě - obě mají obrovský dar – pomáhat druhým. Jsou velmi vstřícné, milé a dodávají vám sílu bojovat – zatnou zuby a jít dál. Celkově byl projekt pro mne velkým pozitivem a pomohl mi posunout se ve svém životě zase o kus dál. Děkuji.“
 
K 21. 2. jsme ukončily 3. skupinu klientů. Paní Zdeňce se podařilo uspět při pohovoru do společnosti Velkoobchod Puchoň, kde bude pracovat na zkrácený úvazek jako administrativní pracovnice. Přikládáme její závěrečné hodnocení:
„Projekt Směr-Práce, který pořádá Obslužná společnost a.s., hodnotím velmi kladně a vážím si toho, že mi byla dána možnost se zúčastnit jak úvodního modulu, tak i následné rekvalifikace, která je pro účastníky projektu zdarma a tím zvyšuje dlouhodobě nezaměstnaným šanci uspět na trhu práce.
Velmi bych chtěla vyzvednout práci jak koordinátorky projektu paní Anety Klepalové, tak i individuální poradkyně paní Martiny Hrabákové. Jejich přístup ke klientům je nejen profesionální, ale zároveň i velmi vstřícný, s opravdovým zájmem pomoci. Jejich přednášky byly vždy zajímavé a plné dobrých rad, dle mého názoru dělají svou práci kvalitně a se zaujetím, čehož si velice vážím a zároveň jim děkuji za to, že díky jejich doporučení se mi povedlo najít zaměstnání.
Celkově má projekt vysokou úroveň a byl mi přínosem, ostatním ho mohu jen doporučit.“
Závěrečné hodnocení paní Renaty:
„Do projektu jsem nastupovala s tím, že se chci rekvalifikovat pro pracovní obor, který mě zajímá a mohla bych ho vykonávat - Pracovnice v soc. službách. Velkým přínosem pro mě byla bilanční diagnostika a následný pohovor s p. psycholožkou, kde jsem se dozvěděla něco víc o sobě a svých možnostech při hledání zaměstnání. Samotná rekvalifikace potom v Praze mi dala mnoho cenných rad a informací pro výkon povolání.  Lektorka p. Rosecká byla naprosto perfektní.  Má letité zkušenosti s tímto oborem a v praktické části jsem si pak všechno opravdově vyzkoušela. Musím říci, že tato práce opravdu není lehká. Nicméně jsem dostala pracovní nabídku do jednoho Domova se zvláštním režimem od června, tak doufám, že vše dobře dopadne a nastoupím. Též patří velké díky lektorkám z Kolína p. Hrabákové a p. Klepalové, které byly vždy perfektně na vše připravené a mě osobně, když jsem cokoliv potřebovala, ochotně vyšly vstříc. Líbilo se mi také, že projekt proplácel i náklady na jízdné. Nebyly to rozhodně zanedbatelné částky. Jsem moc ráda, že jsem tento projekt absolvovala.“
Všem klientům, kteří již ukončili účast v našem projektu, přejeme, aby co nejdříve našli svou práci, kterou budou dělat s láskou v srdci…
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková          4. běh - společné foto                                                 Klienti při aktivitě
     Klientky při stavění věží                                      Paní psycholožka Hana s Martinou    
Leden 2014

V měsíci lednu u nás proběhly další výběry klientů do 4. běhu projektu, kterých se zúčastnilo 35 uchazečů. Vybraly jsme 14 nejlepších a věříme, že si užijeme spousty legrace a vzájemného povzbuzení. Začínáme 3. února.
S klienty 3. běhu jsme se společně sešli 17. ledna. Bylo to velmi přátelské a milé posezení. Držíme palečky paní Zdeňce, která je pozvaná na osobní pohovory do společnosti velkoobchod Puchoň v Kutné Hoře a do Městského divadla v Kolíně na pozici odborné referentky. Paní Jitka stále čeká na rozhodnutí o Dotovaném místě, na které by mohla nastoupit od února na pozici administrativního pracovníka v obchodě paní Lebedové.
Hodnocení paní Renaty Š.:
 „ S obavou jsem v září vstupovala do projektu ,,Směr práce“. Sešla se bezvadná parta, která absolvovala vstupní modul. Při Bilanční diagnostice jsem se o sobě dozvěděla svoje klady a zápory, na kterých bych měla zapracovat. Dozvěděla jsem se, jak správně vypracovat životopis a jak se chovat u pohovoru.  Lektorky nám vždy vše s ochotou a úsměvem vysvětlily. V říjnu a začátkem listopadu jsem absolvovala rekvalifikaci Pečovatelka, kterou jsem zdárně zakončila závěrečnou zkouškou a obdržela jsem certifikát. Jsem ráda, že jsem si mohla rozšířit svoji kvalifikaci a zvednout si tím možnost uplatnění se při hledání zaměstnání.“
Hodnocení paní Moniky P:
„Dobrý den, ráda bych se touto cestou vyjádřila k hodnocení celého projektu.  Jsem velmi ráda, že jsem se projektu mohla zúčastnit, setkala jsem se s mimořádně vstřícnými lidmi a získala mnoho nových poznatků a zkušeností. Myslím si, že tento projekt je velmi dobrým prostředkem pro získání kompetentních znalostí pro velké množství profesí a každý člověk, který má možnost se tohoto projektu účastnit se do budoucna stane velmi schopným a zajímavým článkem pracovního trhu.  Pokud budu mít tu možnost, vřele projekt doporučím svému okolí.“
 Hodnocení paní Jitky :
Pokud to s odstupem času shrnu: pozitivní je, že člověk naváže nové známosti, nová přátelství. Co bych vyzdvihla, byla praxe. Měla jsem štěstí, že jsem se dostala v mateřské školce k paní učitelce, která své práci opravdu rozumí. Ukázala mi a vysvětlila, jak takový den má ve školce vypadat, k čemu má směřovat, poznala jsem práci opravdového odborníka. Co se týká samotné výuky, dozvěděli jsme se pár zajímavostí, ale v postatě jsme se učili věci, které člověk zná sám z výchovy vlastních dětí.
 Pokud mi vyjde dotované místo, musím říct, že celkově pro mě měl kurz význam, že budu mít aspoň na čas vytvořené pracovní místo. Doufám, že v budoucnu najdu uplatnění na základě nově získaného certifikátu.


                                                   Společné setkání klientůProsinec 2013

Společné vánoční setkání klientů proběhlo 16. prosince.  Ochutnávali jsme cukroví a popovídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích v rodinách. S těmi, kteří se nemohli společného setkání zúčastnit, jsme si individuálně pohovořily v náhradních termínech. Trochu s napětím očekáváme schválení dotovaného místa pro paní Jitku, která by měla pracovat v obchodě paní Lebedové. 
Hodnocení projektu panem Ing. Alešem, který v prosinci nastoupil do společnosti PragueInvest s.r.o. v Praze na pozici recepčního.
„Účast v projektu ESF (program Směr práce), který zajišťuje Obslužná Společnost, mi dal možnost zvýšit své šance na trhu práce. Bylo to prostřednictvím rekvalifikace samotné a také díky dobrým programům v obecné části kurzu a společných setkáních. Program Směr práce a rekvalifikace samotná mají velmi vysokou úroveň, nabudí totiž člověka novou energií a hlavně sebevědomím, které má déle nezaměstnaný člověk nižší. Účast v projektu mi moc pomohla a dala mi cenné informace a pomohla mi také při shánění nové práce.
Děkuji moc všem, kteří mi dali možnost být v tomto projektu.“
Všem klientům přejeme opravdu klidné vánoční svátky, upřímnou radost z dávání a mnoho lásky v srdci…
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.

             Pan Aleš                                   Setkání v prosnci                    Vánoční setkání

Listopad 2013

Společné setkání klientů se uskutečnilo 20. listopadu. Zúčastnilo se ho 10 klientů. Setkání bylo zpestřeno přednáškou paní Petry, která se zabývá homeopatií a přírodní léčbou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a rad, abychom byli přes zimní období zdraví a fit. Klienti určitě využijí možnost osobní konzultace o svých problémech. Společně si všichni popovídali o poznatcích z rekvalifikací, o možných pracovních možnostech, o svých osobních radostech i starostech. Většině jsme při individuálních pohovorech nabídly pracovní nabídky, upravovali společně životopisy. Opravdu velkou radost máme z klientů pana Vladimíra a pana Doana, kteří prošli výběrových řízením v pracovní agentuře Work servise v Praze, která vybírá vhodné uchazeče pro společnost Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. v Brandýse nad Labem na pozice operátora ve výrobě. Měli by nastoupit od 1. prosince.  Klienti se znali ze společnosti TPCA, společně absolvovali rekvalifikaci VZV a dále budou společně pracovat. Velmi se tím upevnil jejich přátelský vztah.  
Hodnocení pana Vladimíra: „ Myslím si, že tento projekt plně nahrazuje smysl Úřadu práce. Lektory mohu hodnotit jako vstřícné a profesionální. Každopádně rozšiřuje lidem obzor a možnosti na trhu práce. Velice mile mne překvapilo, že lektorky nám byly nápomocny při hledání nového zaměstnání. Jejich vlídné vystupování zvyšuje lidem optimismus. Závěrem děkuji za zařazení do tohoto projektu, který mi dal přesně to, co jsem postrádal u státních institucí.“
Hodnocení pana Doana: „Co se týče minima pro život, tak mohu hodnotit jako dobré, pro zvýšení aktivity samotných účastníků v hledání nového zaměstnání. Co se týče lektorů - je příjemné a odborné vystupování, dodají lidem optimismus.  Dále si myslím, že tento projekt plně nahrazuje Úřad práce, při hledání práce a objevení se nějakých komplikací, či potíží se máme vždy na koho obrátit pro pomoc. Osobně, v mém případě, jsem byl překvapen asistencí při domluvě s eventuálním zaměstnavatelem, za což mnohokrát děkuji. Celkově tento projekt má velký smysl, protože dodává lidem větší šanci najít nové zaměstnání. Dále přeji tomuto projektu do budoucna rozšiřování pro všechny dlouhodobě nezaměstnané. Ještě jednou děkuji vám, že jste mne vybraly do tohoto projektu a  za vše co jste pro  mne udělaly.“
Paní Jitka vážně přemýšlí o možnosti dotovaného místa v rodinné firmě a ráda by využila rekvalifikace Pečovatelky. Chce nabídnout možnost hlídání dětí maminkám, které nemohou dát děti do místní školky.  Klientky Renata a Monika úspěšně dokončily tento měsíc rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, s kterou byly velmi spokojené. Obě se snaží ihned nabízet na trhu práce.
Hodnocení paní Renaty: „Dobrý den, zasílám hodnocení své praktické části rekvalifikačního kurzu"Pracovník v soc. službách", nastoupila jsem do Kutné Hory, do Domova v Barboře. V den nástupu mi hlavou probíhaly myšlenky, jak a co budu zvládat, musím říci, že mé přijetí bylo velmi milé, vstřícné. Byla jsem na oddělení zdravotně postižených mužů a dvou žen. Každé ráno jsem se dostala k jiné pečovatelce, se kterou jsem vykonávala ošetřovatelskou činnost po různých pokojích a klientech, ověřovala jsem si teorii v praxi a poznávala chod oddělení a podstatu náplně práce pracovníků v soc. službách. S kolektivem pracovníků jsem si velmi rozuměla, vše se mi snažili dobře vysvětlit a ukázat. Za těch pár hodin, které jsem tam vykonala, jsem se s nimi a i s klienty natolik sžila, že při ukončení praxe ukápla i slzička. Při odchodu jsem též navštívila personální oddělení, kde jsem zanechala svůj životopis, s přáním kontaktu o volném místě. Celkově jsem byla velmi spokojena a svoji práci jsem zvládala dobře.“
Všem klientům přejeme příjemný adventní čas a brzký návrat do pracovního režimu. 
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková


Pan Vladimír, který nastupuje do nového zaměstnání
                                                                                Paní Monika po rekvalifikaci PSS, která již hlídá malého chlapečka

Říjen 2013

V měsíci říjnu jsme ukončily další skupinu klientů z druhého běhu. Z tohoto běhu se zatím podařilo najít zaměstnání třem klientkám, z toho jedna půjde na Dotované místo. Ostatním budeme držet palečky, aby našli co nejdříve pracovní uplatnění.
Hodnocení paní Venduly, která od listopadu nastupuje na Dotované místo: „Do tohoto projektu jsem se přihlásila z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti. V průběhu tohoto projektu nám lektorky odborně a s úsměvem radily, jak se ucházet o zaměstnání, jak psát svůj životopis, kde hledat po internetu práci, jak o sebe pečovat. Psali jsme různé testy, abychom zjistili, jak jsou na tom naše znalosti a jaká jsme osobnost. Kdo mohl, využil možnosti rekvalifikace, která byla zdarma. Získala  jsem osvědčení na Obsluhu osobního počítače. S kurzem jsem byla spokojená, až na časté střídání lektorů. Bohužel podmínky na splnění dotací byly pro většinu zaměstnavatelů nesplnitelné. Navíc v mém oboru (kuchařka-servírka), potřebují někoho na celý provoz, což já nemohu, kvůli dětem. Zatím je stále málo pracovních nabídek pro matky po mateřské, které nemohou pracovat na plný úvazek. Naštěstí se mi podařilo, díky tomuto projektu, práci najít  s podporou dotací i na poloviční úvazek, za což jsem velmi ráda. Moje hodnocení je kladné, bylo nám přínosem, poučením a potkali jsme se s příjemnými lektory i lidmi v projektu.“
 
Hodnocení slečny Kateřiny: „Na projektu se mi asi nejvíc líbila ta atmosféra. Ač jsme všichni přišli v zásadě kvůli nouzi o práci, dobrou náladu měli na schůzkách vždy všichni. Na druhé 1. místo bych postavila váš osobní přístup k našim maličkostem.  Dál, že jsme se (tedy vlastně jste nás) poučily, jak nejlépe shánět práci, a jakým nejúčinnějším způsobem se na trhu práce prosadit. I naše životopisy stouply na váze... Vlastně víc už pro získání pracovního místa znát nepotřebujeme a snad ani nemůžeme. Po dobu semináře jsme asi každý získal i potřebné sebevědomí. Možná je to sobecké, ale mně pomohlo i to, že jsem byla mezi lidmi, kteří se mají podobně. Trošku mě posílilo, když jsem viděla, že v tom nejsem sama a mohla promluvit i s lidmi, co také neúspěšně práci stále hledají. A ještě lepší bylo, že jsme si ji všichni vzájemně přáli.“
Hodnocení paní Gabriely: „ Celkově hodnotím projekt Směr práce velmi kladně, obě koordinátorky projektu vyvíjely velkou snahu, aby všem svým klientům pomohly uplatnit se na trhu práce. Školení i následné schůzky, které se konaly po ukončení rekvalifikací, se snažily zpestřit přednáškami. Snažily se nám neustále pomoci, abychom našli zaměstnání. Přeji Anetce i Martince hodně dalších úspěchů a další projekty tohoto typu, protože si myslím, že to MÁ mysl :)“
Hodnocení paní Dity: „Začátkem května tohoto roku jsem nastoupila do projektu "Směr-práce". Společně jsme absolvovali několik bloků, jako například vstupní modul, bilanční diagnostiku, pohovory s psycholožkou, testování, minima pro život a následoval rekvalifikační kurz. Lektorky nám poradily jak správně napsat životopis a motivační dopis. Bilanční diagnostika byla určitě přínosná. Závěrečnou zprávu od paní psycholožky si budu brát s sebou na pohovory a případně předložím zaměstnavateli. Pro mne bylo velkým přínosem setkání a povídání s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci, jako jsem já. Řešení stejných problémů v tomto kolektivu mi ohromně pomohlo a zvedlo sebevědomí. Tento projekt byl pro mne určitě přínosem.“
Klienti z třetího běhu absolvují zvolené rekvalifikace.
Hodnocení klientky Pavlíny, která absolvovala rekvalifikaci Obsluha PC: „rekvalifikace byla úžasná. Sešla se tam dobrá parta lidí a hlavně lektorka nás hodně naučila. Kurz mi dal hodně. Tak doufám též v úspěch najít si práci.“
 Hodnocení paní Pavlíny: „ Díky rekvalifikačnímu kurzu “Tvorba webových stránek” pořádaného v rámci projektu SMĚR PRÁCE jsem si osvojila potřebné znalosti na úroveň, se kterou mohu být spokojena a jsem schopna vytvořit nepříliš náročné webové stránky. Jedná se o dobrý základ k doplňování zkušeností a osvojování dalších prvků při tvorbě www.  Celý kurz byl lektorkou paní Danielou Hellebrandovou pojat velmi srozumitelně a profesionálně. Na řadě praktických příkladů a cvičení nás paní Daniela nenásilnou formou zasvěcovala do probíraných témat. Kurz probíhal v příjemném prostředí společnosti S-Comp Centre CZ s.r.o. Práci lektorky a prostory pro konání kurzu mohu hodnotit jako nadprůměrné.“
Máme radost z klienta Petra, který získal nové pracovní místo na Krajském úřadě v Praze 5, jako administrativní pracovník na ekonomickém úseku Odboru dopravy.
Všem klientům přejeme úspěšné absolvování rekvalifikací.
Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková.


Klient Petr se Zdeňkou                              Paní Zdeňka při pohovoru             Poslední společné setkání s námi       Závěrečný pohovor s panem Karlem

Září 2013

2. září nám začal 3. běh projektu „Směr – práce“, kterého se zúčastnilo 14 klientů. Již po ukončení povinných aktivit se klientce Míše naskytla lákavá pracovní nabídka ve společnosti TOP TANK, s.r.o. v Domažlicích na pracovní pozici area manažerky, kde bude zajišťovat několik poboček v západních a severních Čechách. Nastupuje do pracovního poměru po úspěšném pohovoru od 23.9.2013. Je to velice náročná pozice, kde klientka využije svých nabytých zkušeností z dosavadního studia a předchozí praxe v oblasti obchodu analýz efektivity a managementu. Je to pro ni velká výzva a věříme, že se s ní úspěšně vypořádá. 

Hodnocení Míši: „Deset dní, kdy jsem docházela na okresní středisko Kolín jako ostatní účastníci projektu Směr práce, mi velice pomohly v uvědomění si mnoha věcí a učinit důležitá rozhodnutí. Možnost zúčastnit se projektu mi dala nejen nové přátele, ale i nové informace. Poznala jsem více sama sebe díky bilanční diagnostice, kterou vedla a vyhodnocovala paní Slobodová a pomohly mi i pohovory s ní. Skutečně skvělou atmosféru vytvářely paní Klepalová a paní Hrabáková. Jejich přednášky byly zajímavé, naváděly na diskuze mezi účastníky. Dny, které byly náročné na testování, byly zpestřeny i vtipnými scénkami, které se týkaly pracovních pohovorů. Celkově projekt hodnotím pro sebe přínosem.“

Hodnocení povinných aktivit paní Pavlínou: „Do projektu “Směr práce” jsem vstoupila pouze za účelem doplnění svých znalostí v oblasti PC, konkrétně o tvorbu webových stránek s využitím nepovinné aktivity REKVALIFIKACE. V době nástupu na ÚVODNÍ MODUL jsem netušila, že mne výklad paní Anety Klepalové zaujme natolik, že se mi v projektu nakonec začne líbit. Nejen díky jejímu skvělému výkladu, vstřícnému přístupu, snahou pomoci a velkou empatií. Ale také díky skvělému kolektivu, na jehož složení bylo vidět, že i s výběrem si jak paní Klepalová, tak paní Hrabáková daly práci a nejednalo se pouze o náhodně vybrané klienty. Velké překvapení na mne čekalo v podobě informace o možnosti využití další aktivity, konkrétně DOTOVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ. Této možnosti se pokusím v plné míře využít, pokud mi Úřad práce v Příbrami vyjde vstříc a žádost projde schvalovacím procesem. Je to pro mne po více než roce evidence na Úřadu práce první možnost zaměstnání v oblasti, kterou znám, ve které se již nějaký čas pohybuji a kterou bych i do budoucna velice ráda vykonávala. Díky aktivitě BILANČNÍ DIAGNOSTIKA si klienti mohou urovnat své myšlenky a zaměřit pozornost správným profesním směrem.  Sice jsem nezjistila o sobě žádnou zázračnou novinku a ani jsem nebyla překvapená ze svých výsledků. Znala jsem je předem a vím, že byly příliš ovlivněny současnou situací, ve které se nacházím a kterou mi pomůže vyřešit výše uvedené dotované zaměstnání. Ale pro ostatní byla Bilanční diagnostika jistě velkým přínosem. Vstup do projektu mohu doporučit všem, kteří budou mít to štěstí a budou vybráni.”Směr práce”je velkým přínosem pro všechny, kteří mají chuť a vůli na sobě pracovat.“ 
Hodnocení klientky Renaty:“ Do projektu‘‘Směr práce, jsem se přihlásila z důvodu své dlouhodobé nezaměstnanosti. Po mnohých pokusech hledání práce jsem se snažila najít i jiné možnosti, ve kterých bych se uplatnila. V projektu jsem se cítila dobře. Potkala jsem tu partu lidí, kteří mají také problém najít si práci. Program byl zajímavý, lektorky Aneta Klepalová a  Martina Hrabáková. Jsou velmi příjemné a dodávají odvahu pustit se do něčeho nového. Paní psycholožka Slobodová a její Bilanční diagnostika, byla pro mne velkým přínosem a pomohla mi v dalším rozhodování ohledně nového zaměstnání. Teď už jen s velkým napětím čekám na rekvalifikaci.“  

Hodnocení projektu „Směr- práce“ – 3. běh  klientkou Zdeňkou: „ Účast v projektu po mě měla samá pozitiva. Seznámení se s novými lidmi ve stejné životní situaci, získání nových a potřebných informací potřebných ke hledání zaměstnání. Celý kolektiv byl milý a přátelský, paní lektorky vždy usměvavé a perfektně připravené na každý den projektu, mají přístup ke každému klientu individuální, jejich zájem o klienty je opravdový. Velkým přínosem pro mě byla bilanční diagnostika. Paní psycholožka mi pomohla ujasnit si mé přednosti a klady, co mohu využít ve svém budoucím zaměstnání a čím upoutat budoucího zaměstnavatele, a v čem se zlepšovat.“

Společné setkání pro klienty 2. běhu bylo 16. září, kterého se zúčastnila i paní Michaela, která je poradkyní pro společnost Mary Kay. Všechny klientky nalíčila a poradila, jak pečovat o svou pleť, aby se cítily spokojené a lépe působily při pracovních pohovorech. Klientky se nám proměnily před očima a dvě z nich se zúčastnily ještě týž den pohovorů u zaměstnavatelů. Velkou radost máme z klientky Lusi, pocházející z Ukrajiny, která zařizuje otevření  nové zahraniční  firmy pro šití společenských a svatebních šatů na vývoz do Izraele.  Po schválení veškerých záležitostí na úřadech, se stane jednatelkou této společnosti.  I pan Karel uvažuje o otevření živnosti Maséra, v oboru, ve kterém se rekvalifikoval.  Nejdříve musí vyřešit své osobní problémy.

Věříme, že i ostatní klienti z 2. běhu brzy naleznou uplatnění na trhu práce. Klientům 3. běhu přejeme  úspěšné absolvování zvolených rekvalifikací.

Vaše Aneta Klepalová a Martina Hrabáková
 
 
 
Jirka a Míša púři loučení společných aktivit Klientky úpři testování - stavba věží
Monika při podpisu prezenční listiny Po líčení s Míšou

 
 
 
 
 
Srpen 2013

Společné setkání měli klienti z 2. běhu 16. srpna, kterého se zúčastnila většina klientů, bohužel někteří nemohli  z rodinných důvodů  nebo právě byli na dovolené. Toto setkání bylo obohaceno velmi zajímavou přednáškou paní Blanky, která se snaží ostatním předávat své rady a zkušenosti v oblasti zdravého způsobu stravování a správného pozitivního přístupu k životu. Klienti se dozvěděli  něco více o „zelených potravinách“.  Něco pro zasmání:  „Člověk je vlastně dvakrát přetrávená tráva. Kráva žere trávu a člověk krávu…… Ať děláme, co děláme, stejně jíme jenom trávu…..“ Tyto přednášky pořádáme, aby se klienti cítili zdraví a plní pozitivní síly, aby byla jejich vyrovnanost cítit i při pohovorech se zaměstnavateli.  Společně jsme si dále povídali o plánovaných dovolených, dalších pracovních příležitostech a pracovních pohovorech. S některými klientkami jsme nacvičovaly pracovní pohovory u zaměstnavatelů, aby byly lépe připravené na případné otázky, s kterými se mohou setkat. Většina klientek dostala další nové pracovní nabídky. Věříme, že upravené životopisy jim pomohou lépe oslovit případné zaměstnavatele.  Pan Karlos, který byl jediným mužem 2. běhu a  absolvoval  rekvalifikaci Maséra,  plánuje otevření masérských služeb pro veřejnost.  Moc mu to přejeme, protože je prý velmi šikovný. Ostatní dámy zatím nejsou tak úspěšné.  Věříme, že i ony zaujmou zaměstnavatele svými přednostmi a brzy najdou práci, ve které budou spokojené. Radost máme z paní Vendulky, která  byla  téměř devět let na mateřské dovolené, a podařilo  se jí přesvědčit  pana Volného o svých přednostech a pokud vše dopadne dobře, tak by od října nastoupila na dotované místo v restauraci Vodní svět v Kolíně, kde by pracovala v cateringu. Od září tam bude  prozatím  pracovat na Dohodu o provedení  práce, aby se vzájemně více poznali.  Snad do té doby, pan Volný předloží všechny důležité podklady pro schválení  dotovaného místa.
V září začíná již 3. běh projektu „Směr – práce“, kterého se zúčastní 14 klientů. Už se opět těšíme na nové tváře a věříme, že i oni nás překvapí svými přednostmi a životními zkušenostmi.
Všem přejeme krásné babí léto…
Vaše koordinátorka Aneta Klepalová a individuální poradce  Martina Hrabáková.

  Hanka a Lusi                            Rekvalifikace obsluha PC s lektorem      Společné setkání 2. běhu v srpnu

Červenec 2013

V červenci jsme ukončily klienty z prvního běhu projektu. Máme velikou radost, protože z celkového počtu 12 klientů se nám zaměstnalo 8 klientů. 
Hodnocení projektu klientem Vladimírem z  1. běhu projektu:

„Účast  v  tomto projektu  pro  mne představovala  pozitivní  impuls  při  hledání  nového  zaměstnání  a  byla  pro mne  celkově  velmi  přínosná  i  přesto,  že  se  mi  doposud  nepodařilo  získat  vhodné  zaměstnání. V  tomto  projektu  jsem  se  seznámil  s  celou  řadou  zajímavých  a  důležitých  informací  pro  hledání  zaměstnání,  ale  i  pro  celkovou  orientaci. Také  jsem  měl  možnost  se seznámit  s  novými  lidmi,  kteří  se  potýkají  s  obdobnými  problémy  což  bylo  pro  mne  rovněž  přínosné. Práce  koordinátorky  projektu  paní  Klepalové  i  individuální  poradkyně  paní  Hrabákové  byla  profesionální,  citlivá  a  ohleduplná  k problémům,  se  kterými  se  uchazeči  o  zaměstnání  potýkají  a  jejich  práce  si  vážím.  Dle  mého  názoru  dělají  svoji  práci  kvalitně  a  s  velkým  zaujetím. Také  možnost  setkání  s  psycholožkou  v  rámci  tohoto  projektu  považuji  za  užitečnou,  nicméně  se  všemi  jejími  závěry  se  zcela  neztotožňuji,  ale  dost  možná  je  to  způsobeno  poměrně  malým  prostorem,  který  je  této  složité problematice  v  rámci  projektu  vyčleněn. Celkově  tedy  považuji  svoji  účast  v  tomto  projektu  za  užitečnou  a  jsem  rád,  že  jsem  byl  vybrán  mezi  jeho  účastníky,  neboť  mi  umožnila  získat  lepší  přehled  o  problematice  získávání  zaměstnání,  respektive  změně  oboru  práce  a  věřím,  že  se  mi  podaří  také  díky  tomuto  projektu  získat  nové  pracovní  uplatnění  co  nejdříve.“

Závěrečné hodnocení klientky Vlasty  z 1. běhu:
„Můj subjektivní pohled na rekvalifikační kurz a projekt je takový, že jsem získala nové informace a celkový náhled na ekonomicko správní činnost. Například, jak napsat životopis, motivační dopis, což mi pomohlo v hledání zaměstnání. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných věcí třeba, jak spolupracovat v kolektivu a jak je důležitá týmová práce. Poznala jsem nové lidi, rozšířila jsem si obzory v oblasti životního prostředí apd.. Dále zhodnocuji práci koordinátorky A. Klepalové a individuální poradkyně M. Hrabákové, které byly vždy velice ochotné a vstřícně dokázaly poradit a pomoci. Celkově jsem byla s tímto projektem spokojena, dalo mi to hodně nového. Děkuji, že jsem se mohla projektu účastnit.“

Hodnocení projektu klientkou Dášou z 2. běhu, která ihned po rekvalifikaci nastoupila do nového zaměstnání:
„Ve  Směru práce jsem načerpala pozitivní energii, kterou mi daly lektorky kurzu. Též jsem si zvedla sebevědomí, naučila se mnoho nového. Seznámila jsme se s dalšími uchazeči.Velkým přínosem mi byl pohovor s paní psycholožkou Mgr. Rohlíkovou - profesionální přístup. Ve směru práce jsem načerpala pozitivní energii, kterou mi daly lektorky kurzu. Seznámila jsme se s dalšími uchazeči. Velkým přínosem mi byl pohovor s paní psycholožkou Mgr. Rohlíkovou - profesionální přístup. Kurz na VZV byl dalším přínosem do mého sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace. Pan Kimmer kurz vedl profesionálně, byl vždy připraven, jeho školení bylo osvěženo i ukázkami z praxe. Celkově bych zhodnotila kurz "Směr práce " velmi kladně. Jak po lidské stránce, tak profesionální.“
Všem klientům přejeme příjemné dny dovolené….
Vaše Aneta a Martina.

Klientky po rekvalifikaci Luisy tvorba WWW stránek  
Paní Vlasta Společné setkání  


Červen 2013
S klienty prvního běhu jsme se společně setkali 18. června, kdy jsme probírali nové pracovní zkušenosti, pracovní pohovory a osobní starosti. Velkou radost máme z klientky Vlasty, která si našla tento měsíc práci v OBI v Kolíně, kde bude zaměstnána jako prodavačka, a pak také z klientky Romany, která nastoupila do úklidové firmy OKIN GROUP, a.s.  ve Velimi, kde bude pracovat jako uklizečka. Věříme, že časem najde vhodnější práci, pro kterou má větší předpoklady. V tomto měsíci jsme předaly podklady k Dotovaným místům paní Yvety a Jarmily, které konečně od 1. července nastupují jako sociální pracovnice do společnosti Spirála v Kolíně. 

Slavností den v životě si prožila klientka Míša, která se nám 22. 6. vdávala. Ještě jednou moc gratulujeme a přejeme mnoho šťastných společných let!! Ostatní klienti druhého běhu absolvovali zvolené rekvalifikace. Přikládáme jednotlivá hodnocení od klientů:


Hodnocení kurzu Obsluha elektrovozíku a motovozíku od Dáši - školitel pan Pavel Kimmer.
    Pan Kimmer je na velice profesionální úrovni. Jeho hodiny jsou zajímavé, prokládá je krátkými videi k tématu.
Teorie probíhala v učebně - Krakovská 7, Praha 1. Praxe měla být v Libni, ale v pondělí nám bylo oznámeno, že je firma vytopena - povodní.
Pan Kimmer byl pohotový a s jeho kontakty nám zajistil praxi v Modleticích. Měli jsme možnost vyzkoušet ručně vedený elektrický vozík i klasický el. Vysokozdvižný vozík.
Na praxi jsme přemísťovali palety z bodu A do bodu B, couvali, prostě vše jak má být.
S tímto kurzem jsem nadmíru spokojená. Přinesl mi mnoho nového a doufám, že i užitečného. Ostatním ho jen doporučuji, není to nic složitého. Jen se nebát nového.

  Dáša při předávání osvědčení

Hodnocení klientky Dity:
Do kurzu účetnictví jsem vstupovala s obavami, neboť jsem se s účetnictvím nikdy nesetkala. Po pár dnech, díky perfektnímu přístupu paní lektorky, jsem se začala orientovat a nakonec kurz úspěšně absolvovala. Paní lektorka byla velice příjemná, vstřícná a pohodová paní, která se nám snažila všemocně pomáhat. Doufám, že mi absolvovaný kurz pomůže sehnat nové zaměstnání.

 Dita a Šárka na RK účetnictví

Pár řádku od Káti z účetnictví:
Když budu psát jen o samotném kurzu - bylo to skvělé. Od lektorky Nechvilkové jsme se dozvídali věci a rady z životní praxe, odpovídala na všechny dotazy, uklidňovala nás, s námi pomalejšími měla neuvěřitelnou trpělivost. Ač je to zvláštní, i při výuce účetnictví je sranda. Spousta vtipných poznámek, historek, i účetnictví dokáže vyvolat smích. Samozřejmě jako každá třída jsme měli i my svého "Hujera", který se postupem času musel smířit s tím, že bude většinou umlčen. 

A ještě fota z RK masér:
  Karlos na rekvalifikaci

Klientce Kristýně jsme pomohly k Dotovanému místu ve společnosti Stretch s.r.o. v Pečkách, kde od 1. července bude zaměstnaná jako obsluha vyšívacího stroje. Snad jí to lépe pomůže zvládat složitou životní situaci.
Všem přejeme po absolvování rekvalifikací zasloužené dny volna, příjemné dovolené a budeme se těšit na další setkání.
Vaše koordinátorka Aneta a individuální poradce Martina.
Květen v Kolíně:
2. května nám začaly povinné aktivity 2. běhu projektu, kterého se zúčastnilo 14 klientů, z toho nakonec pouze jeden muž – pan Karel.  Začínali jsme vzájemným seznámením ve skupině, připomněli jsme si důležité informace k životopisu a motivačnímu dopisu. Velký zájem byl o Bilanční diagnostiku, kterou nám tentokrát provedla úžasná paní Mgr. Petra Rohlíková. Byla velmi pečlivá a snažila se všem odborně poradit, pro jaké zaměstnání, dle testů, mají větší předpoklady a jaké jsou jejich přednosti. Poté jsme si povídali o pracovních smlouvách, o vlastních zkušenostech se zaměstnavateli a o sociální problematice. V rámci finanční gramotnosti jsme si mimo jiné poslechli i prezentaci pana Radka, ze společnosti OVB – makléřská společnost, který nás více informoval o finančních možnostech na našem trhu. Paní Marcelka nám dávala rady, jaké finty provádějí nebankovní společnosti a nakonec klient, pan Karel, nám předával své vlastní zkušenosti s exekucemi.  Poslední společný den jsme si povídali o ochraně životního, o třídění odpadků a závěrem nám zahrála na heligonku paní Hana, s kterou jsme si i trochu zazpívali. Dámské osazenstvo bylo moc fajn a postupně bylo vidět, jak všem postupně vzrůstá sebevědomí a mají více radosti v duši.  Již pro tři klientky domlouváme Dotovaná místa se zaměstnavateli. Koncem měsíce nám již nastoupí čtyři klienti na zvolené rekvalifikace, ostatní až příští měsíc.
     
Klienti při výuce

  Naše skupinka

Ve skupině máme i talentované klientky Dášu a Kristýnu. Přidáváme i jejich příspěvky:
My chodili jsme do třídy, poslouchali lektory,
jak mít správný cívíčko, jak mít dobrý pocit,
že děláme toho dost - uživit se, žít pro radost!!!
Jak tříditi odpady, žluté, modré, zelené, jsou taky i šedivé!
Třídíš taky občane ???? 
Testů bylo dost a dost i psycholog si smlsnul.
My ustáli to s přehledem, vždyť nejsme malé děti.

Celá třída DĚKUJEM  ANETCE a MARTINCE

však se zase sejdeme, vždyť si práci NAJDEME   !!!!!!

PROJEKT
My snaživý lidé jsme úřad práce navštívili, ptali jsme se, zajímali, do projektu nás zařadili.
" Směr práce" se jmenuje! A jak vlastně funguje?
Jako malá škola, vzbuď se mozku! Hola!
Testy jsme se prokousali, vždy něco k tomu pomlsali.
Užitečné rady se dozvěděli, i certifikáty obdrželi!
 
Dnes vím, jak správně napsat životopis, k tomu motivační dopis.
Boj se! Zaměstnavateli! My doma nezůstanem!
Po rekvalifikaci to  opět rozjedem! Zkrátka si uplatnění najdem!!!!
 
Paní koordinátorky chválíme, za přípravu, milí soucit s námi!
Dodání optimismu a pocitu, že vždy stojí za námi!
 

Se skupinkou, z prvního běhu, jsme uspořádaly společné setkání 24. května, kdy jsme zajistily pro naše dámy ukázky a rady o líčení od paní Zdenky, aby se cítily báječně, až půjdou na pracovní pohovory. Toho dne šla na pracovní pohovor i paní Vlasta, tak věříme, že jí proměna zvedla sebevědomí… Máme další zaměstnanou klientku paní Romanu, která má od června prozatím nastoupit jako uklizečka.
Všem klientům děkujeme za aktivní přístup a věříme, že budou spokojeni na rekvalifikacích.
Vaše Aneta Klepalová, okresní koordinátorka a Martina Hrabáková, individuální poradce. 

Duben 2013
Tento měsíc jsme měly největší radost z nově zaměstnaných klientek a to hned 5x! Paní Jaroslava je od 1.4. zaměstnaná jako Pracovnice v sociální službě ve společnosti PRAGOM CS, spol. s.r.o. v Předhrádí. Z nové práce je nadšená. Ihned po absolvování rekvalifikace se jí podařilo najít práci v tomto oboru. Paní Lenka, která absolvovala rekvalifikaci Účetnictví, je také od 1.4. zaměstnaná jako Referentka majetkové správy ve společnosti Dětský domov se školou v Býchorech. Věříme, že i ona bude spokojená s novou prací. Od 9. 4. jsou klientky Ivetka a Jarmilka, které absolvovaly rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, zaměstnány na Dohodu o provedení práce ve společnosti Spirála pomoci v Kolíně jako Pracovnice v sociálních službách – osobní asistentky. S paní ředitelkou momentálně řešíme přípravu všech podkladů k Dotovaným místům pro obě klientky. Touto cestou obě klientky získají požadovanou praxi v tomto pracovním oboru a projekt tímto způsobem velmi podpoří i neziskové organizace, které finančních prostředků  na mzdové náklady mají bohužel málo. Paní Jaroslava K., po aktivním hledání vhodného zaměstnání, nakonec uspěla ve výběrovém řízení  ve společnosti TESCO v Poděbradech, kde bude vykonávat práci jako Koordionátorka služeb zákazníkům. Věříme, že i ona přesvědčí svého zaměstnavetele o svých přednostech, kterých má dostatek. Nové pracovní místo má  od 22.4. 2013.


S ostatními jsme měli společné setkání 19. dubna, které bylo obohaceno o zajímavou přednášku paní Blaničky Medunové, která nám radí, jak se správně stravovat a mít pozitivní přístup k životu i při hledání vhodného zaměstnání. Nabízí klientům i osobní konzultace. Při individuálních pohovorech jsme se zaměřily na motivační dopisy, informace k Dotovaným místům a případně jsme řešily osobní problémy jednotlivých klientů.


Tento měsíc jsme již vybíraly klienty do 2. běhu projektu, který začíná 2.5. 2013. Výběrů se nám zúčastnilo 28 klientů, z nichž jsme vybíraly 14 klientů. Při pohovorech jsme se bohužel setkávaly s klienty, kteří nesplňovali požadavky pro vstup do projektu a pro zvolenou rekvalifikaci neměli požadované vzdělání. Věříme, že i tato skupina klientů bude velmi aktivní, a tak úspěšná při hledání vhodného zaměstnání jako první skupina. S klientkou Kristýnou domlouváme další Dotované místo ve společnosti STRETCH s.r.o. v Pečkách, kde by mohla pracovat na úpravě oděvů.

Těšíme se na další zajímavé poznatky v květnu o nových klientech….
Vaše Aneta Klepalová, koordinátorka pro Kolín a Martina Hrabáková, individuální poradce.

Pracovnice sociální péče                  Úspěšná Jaroslava K.        Paní JarmilkaBřezen 2013


Všichni klienti, kromě pana Romana, tento měsíc absolvovali své zvolené rekvalifikace. První skončila rekvalifikace  Tvorba WWW stránek, která probíhala u nás v Kolíně, což byli všichni rádi, protože nemuseli tak daleko dojíždět. A já si mohla i osobně dojít pro jízdenky za měsíc únor. První dva dny byli klienti překvapení náročností této rekvalifikace, většina opravdu neměla výrazné zkušenosti v této oblasti. Jen pro Lukáše bylo vše jednodušší, protože se počítači více věnuje. Nakonec ale všichni vše zvládli a po absolvování rekvalifikace se společně sešli u nás v učebně, kde jsme vše rozebrali, ještě si příjemně popovídali, zejména o dotovaných místech a úpravě životopisu, která je opravdu důležitá pro následné hledání pracovních příležitostí. Paní Jarka a pan Vladimír se snaží více oslovit zaměstnavatele a nabídnout jim právě dotace na své mzdové náklady. Věříme, že brzy z nich někdo najde práci.
Velkou radost jsme měly z paní Lenky, která také úspěšně absolvovala rekvalifikaci Účetnictví, která prý nebyla opravu jednoduchá. Během rekvalifikace  šla na pracovní pohovor do Dětského domova v Býchorech  a  nakonec uspěla. Od dubna by měla být zaměstnána jako  Hospodářka. Moc tedy ještě jednou gratulujeme a věříme, že bude velmi spokojená a že s ní můžeme ještě spolupracovat v rámci praxí pro sociální pracovnice.
Další úspěšnou zaměstnanou klientkou je i paní Věra, která absolvovala rekvalifikaci Obsluha elektrovozíku a motovozíku a ihned poté nastoupila do Tesca v Pečkách jako Pracovnice obchodního provozu. Při rekvalifikaci prý byla velmi jako žena chválena. Kéž i ona je v novém zaměstnání spokojená!
Jako poslední nám skončila rekvalifikace Pracovník  v sociálních službách. Praxi  absolvovaly 3 klientky v Kolíně v Domově důchodců a paní Jarka v Pečovatelské službě města  Pečky. Bohužel praxi v Domově důchodců v Kolíně si klientky nechválily. Byly velmi zklamané z přístupu některých zaměstnanců ke klientům. Věřím, že je to neodradí od této ušlechtilé práce….  Paní Jarka byla naopak nadšená. Ta navštěvovala i klienty v domácím prostředí. Měla velký zájem pracovat pro tuto organizaci, bohužel zatím mají plný stav zaměstnanců.
Příští měsíc určitě připravíme pro klienty další společné setkání obohacené zajímavou přednáškou a budeme je více připravovat na pracovní pohovory se zaměstnavateli.:-)     
Ještě jednou všem gratulujeme za úspěšné absolvování rekvalifikací!
Vaše koordinátorka Aneta Klepalová a individuální poradce Martina HrabákováÚnor 2013

V měsíci lednu jsme v Kolíně měli výběry klientů ve třech termínech.  Z celkového počtu 28 uchazečů, které nám doporučil úřad práce, jsme nakonec vybraly 12 klientů do projektu. Spolupráce s ÚP v Kolíně je výborná. O účast v projektu byl velký zájem, bohužel někteří klienti museli z finančních důvodů účast v projektu odmítnout, jelikož si nemohli dovolit dojíždět ze svého bydliště na povinné aktivity projektu. Někteří měli rozjednané pracovní pohovory. Jedna z  klientek již s námi měla sepsanou Dohodu o vstupu do projektu, ale na poslední chvíli jsme musely kontaktovat náhradníka, protože klientka od 1. 2. nastupovala na nové pracovní místo.:)
1. 2. 2013 začaly povinné aktivity – Úvodní modul a bilanční diagnostika s psycholožkou paní Slobodovou. Již při úvodním seznámení ve skupině jsme zjistily, že to bude príma kreativní kolektiv.:-) Pana Vladimíra jsme požádaly o fotodokumentaci při aktivitách. V rámci bilanční diagnostiky všichni měli možnost přemýšlet o sobě, o svých přednostech i nedostatcích. Dostávaly rady, jak si upravit své životopisy a jak si efektivně hledat vhodné zaměstnání.  V rámci skupiny si předávaly užitečné rady a kontakty. Při posledním společném dni jsme požádaly paní Jarku, která má someliérský kurz, aby nám předala pár užitečných rad a tipů, jaká vínka jsou na našem trhu ty nejlepší…J. To mělo veliký ohlas a všichni se aktivně zapojili a připravili příjemné posezení – dortík, domácí chleba a obložené talíře. Poté si všichni potykali a navázali i bližší přátelské vztahy….
Během bilanční diagnostiky byli již všichni rozhodnuti, na jaký typ rekvalifikace nastoupí. Největší zájem byl o Tvorbu www stránek a Pracovníka v sociálních službách. Jsme rádi, že klienti nakonec mohou rekvalifikaci absolvovat v Kolíně. Praxi na Pracovníka v sociálních službách jsme domluvily v Domově důchodců v Kolíně, kde nám paní ředitelka vyšla vstříc. Klientky měly možnost i prohlídky Domova důchodců, aby měly větší představu o tom, co je čeká…  Obě tyto rekvalifikace začaly již 25. února. 27. února začne i rekvalifikace Účetnictví, na kterou bude dojíždět do Prahy paní Lenka. Původně se o rekvalifikaci Kominíka ucházel pan Roman, ale bohužel nedostal doporučení od psycholožky.
V rámci povinných aktivit si klienti vyslechli rady z pracovně - právních vztahů, informace o podnikání, o daních, velmi užitečné informace o finančních produktech, o domácím rozpočtu a v neposlední řadě o ochraně životního prostředí a třídění odpadků.
Věříme, že všem klientům tento projekt přinese užitečné rady, možnost vzdělávat se, lepší uplatnění na trhu práce a třeba budou naši klienti i více šťastní ve svých osobních životech…….
Ještě jednou všem děkujeme za úžasnou spolupráci, atmosféru a dárečky..
 Vaše Aneta Klepalová, okresní koordinátorka a Martina Hrabáková, individuální poradce.:-)