Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Kladno

Říjen 2014

Tak nám to všechno strašně rychle uteklo a máme tady konec  5. Běhu, a tím i celého projektu „SMĚR PRÁCE“.
Poslední měsíc projektu byl velmi úspěšný, podařilo se získat zaměstnání 3 klientům a 2 klienti mají zatím příslib práce od prosince 2014. Jeden klient je zaměstnán ve firmě LINET Želevčice, kde pracuje jako zámečník, druhý je zaměstnán ve firmě BAUMAX,  jako prodavač. Třetí je klientka, která uplatnila svoji rekvalifikaci a nastoupila do Domova pro seniory, jako pečovatelka. Tak jim držíme palce a přejeme, ať se jim v novém zaměstnání daří.
Celý projekt byl vyhodnocen na Krajské konferenci regionálního individuálního projektu SMĚR – PRÁCE, která proběhla 29.9. 2014 v hotelu Fortuna v Praze. Bylo shledáno, že všechny monitorovací indikátory byly splněny, dokonce přeplněny, což nás opravdu těší. Tímto se s celým projektem loučíme a těšíme se na další obdobnou práci v projektech.


Tady se odehrávaly individuální pohovory             Plakát, který nás provázel po celou dobu


Září 2014

Tak už máme za sebou rekvalifikace. V tomto měsíci klienti už jen chodili na individuální pohovory, kde se konzultoval případný další postup. Také s klienty probíráme, kam poslali životopis a s jakým výsledkem.
V tomto měsíci jsme také refundovali poslední mzdu z dotovaného místa. Zaměstnavatel i klient byli spokojeni. Jednalo se o mladého muže, kterému chyběla praxe. Byl zaměstnán ve firmě, která přepravuje pacienty do nemocnice, na vyšetření a podobně. Klientovi se práce líbila, byla zajímavá a pestrá. Zaměstnavatel si také vyzkoušel, jak dotované místo funguje, jaké je kolem toho papírování a kontroly. Zjištění, že vše proběhlo v pohodě, bylo pro něj příjemné a zase by do dotovaného zaměstnání šel.
 
Lenka Králová a Romana Hrdličková za Obslužnou společnost, a.s.

   V učebně                                                                Bude přestávka

Srpen 2014

Na začátku měsíce srpna se zaměstnali další 2 klienti. Brzo po ukončení rekvalifikace Svářeč CO2 se jim povedlo najít práci nedaleko svého bydliště ve strojírenské firmě ve Slaném. Využijí i své nově nabyté znalosti svářeče. Tak jim držíme palce a přejeme hodně pracovních úspěchů. Z tohoto běhu se tedy k srpnu zaměstnali 4 klienti.
Dále v tomto měsíci skončili 2 klienti rekvalifikaci Pracovník grafického studia a Pracovník v sociálních službách. Oba úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
V tomto měsíci již další klienti na rekvalifikaci nenastoupí, pokračovat v rekvalifikacích se bude až začátkem září.
Všichni klienti nás tento týden navštívili, probrali jsme, které firmy kontaktují, zda mají něco rozjednaného a zda potřebují pomoci přepracovat životopis či motivační dopis.
Z Kladna Lenka Králová a Romana Hrdličková, koordinátor a individuální poradce

Klienti v kladneské učebně při semináři                Klient při individuálním pohovoru

Červenec 2014

Od 1. 7. 14 došlo na našem okresním středisku k výměně zaměstnanců, Zuzana Králová pracuje na Úřadu práce Kladno a nahradila ji Romana Hrdličková, která má letitou zkušenost s lektorováním, prací s lidmi a vedením zaměstnanců. Věříme, že se jí bude práce u nás líbit.
4. běh projektu: K 18. 7. 14 jsme ukončili 4. běh projektu, můžeme tedy provést rekapitulaci. Z 9 klientů, kteří do projektu vstoupili, víme, že se 6 zaměstnalo. Dále 1 klientka má rozjednané pracovní místo od září a v současnosti se zdokonaluje v němčině, kterou bude potřebovat. Není to špatná bilance. Také nás potěšilo, že jeden ze zaměstnaných klientů přišel k práci tím způsobem, že nás kontaktoval bývalý klient z 3. běhu projektu, který se zaměstnal ve vedoucí pozici v kladenské firmě a nabídl pracovní místo našemu klientovi. Z vlastní zkušenosti věděl, že do projektů přichází šikovní lidé. A povedlo se, mladý chlapec vyučený v oboru truhlář, bez praxe, dostal šanci a zaměstnal se na hlavní pracovní poměr. Podle jeho slov jsou ve firmě zkušení pracovníci, od kterých se má co učit a opravdu se učí práci na různých mašinách, se kterými ve škole nepřišel do styku.
5. běh projektu: V tomto běhu se zaměstnala další klientka, dojíždí do zaměstnání do Prahy, jedná se o úřednické místo u soukromé firmy a využije zde i jazyky, které ovládá.
Další 3 klienti v tomto měsíci absolvovali rekvalifikaci, 2 na Pracovníka v soc. službách a 1 na Pracovníka grafického studia. V rámci rekvalifikace Pracovníka v soc. službách klienti vykonávají povinnou praxi u některého poskytovatele soc. služeb dle vlastního výběru. Klient si vybral Metu Kladno. Pomáhal klientům s denní hygienou, úklidem domácnosti, nákupy apod. Všichni klienti s námi pravidelně komunikují, kontaktují zaměstnavatele a dochází na přijímací pohovory.
Z kladenského okresu zdraví Lenka Králová a Romana Hrdličková.

Nová individuální poradkyně                                    Klient se zaměstnalČerven 2014

4. běh projektu Směr – práce je v běhu jak víte od 3. 2. 2014 a v příštím měsíci bude jeho ukončení, zatím je ale ještě vše v plném proudu a dokonce s venkovními teplotami stoupá i aktivita klientů.
Z celkového počtu 9 klientů se nám průběžně 3 klienti zaměstnali (informovaly jsme v minulých příspěvcích). Od 1. 6. 2014 se zaměstnaly dvě klientky jako pracovnice v sociálních službách.        Paní Vlaďka v Horoměřicích v Domově Fénix, což je zařízení pro seniory a slečna Lenka v Azylovém domě pro muže v Praze. Obě prostředí znaly, neboť v „každá ve svém“ vykonávaly odbornou praxi v rámci rekvalifikace, ale obě tam i pracovaly jako dobrovolnice. Obě jsou spokojené a účast v projektu hodnotily jako velice užitečnou a prospěšnou a to ne jen po profesní stránce a pomoci při zvýšení kvalifikace, ale i lidsky, poznáním sebe sama a uvědoměním si svých předností.
Pan Martin je na zkušené (na jeden měsíc) ve firmě na výrobu obalových technologií v Kladně, a pokud se osvědčí, od 1. července by pracoval na smlouvu. Je to mladý chlapec, a i když je toto nestandardní postup, on souhlasil a přijal tuto „podmínku“. Podle jeho slov jsou s ním spokojeni, jeho práce baví a líbí se mu, tak nezbývá, než mu držet palce a věřit, že se osvědčil.
Tři zbývající klienti, pan Miroslav, paní Jitka a paní Renáta práci stále hledají. Renáta a Mirek s pozitivním přístupem, paní Jitku momentálně trochu „převálcovala nepřízeň osudu“, ale je to silná osobnost a jistě vše zvládne.
Domníváme se, že dvoutřetinová úspěšnost za 5 měsíců je slušné skóre.
 
 
5. běh projektu Směr – práce z minulého měsíce již víte, započal 5. 5. 2014.
Tady jsou nároky na úspěch ještě předčasné, neboť většina klientů je na rekvalifikaci, nebo se na ni teprve chystá.
Pan Jiří má RK Obsluha VZV již hotovou a zkoušku složil na výbornou. Momentálně čeká na vydání průkazu pro obsluhu VZV, osvědčení již má.
Paní Jana a paní Monika od začátku měsíce navštěvovaly RK Účetnictví a úspěšně ukončily poslední týden v červnu. Gratulujeme. Věřte, že je k čemu. Obě se doma poctivě učily a připravovaly na další den.
Pánové Zdeněk, Miroslav, Jaroslav, Štěpán od poloviny měsíce navštěvovali RK Svářeč a na konci měsíce taktéž úspěšně absolvovali. Všichni čekají na vydání svářečského průkazů. Osvědčení obdrželi ihned po závěrečné zkoušce.
Pan Gustav navštěvuje RK Pracovník v sociálních službách a bude pokračovat až do poloviny července. Na teoretické části výuky se mu velmi líbilo, lektorka je úžasná a pan Gustav si velmi chválí její přístup a odbornost. Místo praxe si sám dopředu zvolil, vybral podle vlastní vůle a představ. Je spokojený i s praxí.
O rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách je takový zájem, že je každý běh vždy rozdělen do několika skupin. Ve skupině od poloviny července je zařazena i další naše klientka slečna Jana. Společně se slečnou Janou měla tuto rekvalifikaci navštěvovat ještě paní Kamila, bohužel ale termín RK se kryje s termínem plánovaného chirurgického zákroku její malé dcerky, a tak pochopitelně z tohoto důvodu rekvalifikaci zrušila.
Další kdo ještě čeká do více jak poloviny července je paní Jana, která si zvolila RK Obsluha osobního počítače
Našim klientům přejeme úspěšné zvládnutí všech výukových aktivit a Vám ostatním krásné a pohodové léto.
 
 
Z Kladna zdraví 2x Králová – Lenka a Zuzana


                                                        Klienti s lektorkou


Květen 2014

Ve 4. běhu máme několik novinek. Dva muži se zaměstnali, vždy šlo o místa s dobrou kvalifikací - prodej letenek a stavbyvedoucí.  Jedna klientka se zúčastní výběrového řízení na pozici vedoucího pracovníka.
Na počátku května také všechny 3 klientky úspěšně složením závěrečné zkoušky absolvovaly rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách a dvě z nich již mají příslib zaměstnání od 1.7.2014 v oblasti sociálních služeb.
Dále během května také dokončil rekvalifikaci Pracovník grafického studia další klient. Podle jeho slov jde o náročnější rekvalifikaci. Doporučuje všem, kteří tuto rekvalifikaci budou navštěvovat, se pravidelně doma připravovat z hodiny na hodinu. Na závěr úspěšně složil závěrečnou zkoušku.
 
Od 5. 5. 14 se rozjel 5. a také už poslední běh tohoto projektu. Do projektu vstoupilo tentokrát 14 klientů.  7 mužů a 7 žen. Je zde zastoupeno celé spektrum vzdělání, počínaje základním a konče vysokoškolsky vzdělaným klientem a čekají na nástup. Klienti prošli již povinnými aktivitami, úvodním modulem, psychologickým testováním a pohovory, proškolením zákoníku práce, živnostenského zákona, finanční gramotností. Přihlásili se na rekvalifikace obsluha elektromotorového vozíku, Obsluha osobního počítače, Pracovník grafického studila, Pracovník v sociálních službách, Svářeč CO2 a Účetnictví.
Všechny proběhlé aktivity klienti hodnotili kladně, byli pro ně přínosem.
Jedna klientka z 5. běhu se již také stihla zaměstnat a ukončila tak svou účast v projektu. Zaměstnala se jako finanční účetní.
 
Z Kladna Lenka a Zuzana Královi, koordinátor a individuální poradce projektu


Při aktivitě Úvodní modul s lektorkou                         Testování při Bulanční diagnostice                        


Duben 2014

Letos se Apríl ani moc aprílově nechoval. Máme krásné jaro, tím pádem lepší náladu a můžeme se s klienty všichni společně v klidu a s úsměvem věnovat hledání zaměstnání, práce na sobě sama, zlepšení komunikace, úprav CV a tak.
 4. běh projektu „Směr – práce“.
Minule jsme Vás informovali o tom, že se nám v důsledku velkého zájmu o RK posunuly termíny konání u RK Pracovník grafického studia a Pracovník v sociálních službách.
 
Všechny tři klientky rekvalifikace Pracovník v sociálních službách už mají splněnu teoretickou přípravu a momentálně navštěvují každá dle svého výběru zařízení sociálních služeb, kde vykonávají odbornou praxi. 6. 5. 2014 ukončí tuto rekvalifikaci závěrečnou zkouškou, na základě které obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
 
Na rekvalifikaci Pracovník grafického studia nakonec nastoupil pouze jeden klient pan Miroslav a podle jeho slov je zatím moc spokojen. RK se mu jeví jako přínosná, zajímavá a je vedena opravdu profesionálně. Závěrečná zkouška ho čeká až v polovině příštího měsíce.
Druhý z klientů pan Daniel se na RK velice těšil, ale „usmálo se na něho štěstí“ a on získal práci u ČSA Praha, kde využije i znalost několika jazyků.
 
Paní Renáta 24. 4. 2014 ukončila RK Účetnictví. Závěrečnou zkoušku i celý kurz zvládla, i když jako doposud všechny klientky přiznala, že se opravdu musela učit ze dne na den a nic neponechat náhodě. Zvolala: HURÁ, Osvědčení mám!
Ostatní klienti se již intenzivně věnují hledání práce.
Pan Václav se rozhodl oslovit firmu Metrostav Praha, kde jsme na jejich webových stránkách našli pracovní inzerát na pozici, která plně odpovídá jeho vzdělání a letité praxi. Držíme palce.
Pan Martin a pan Jaroslav v polovině dubna poštou obdrželi Svářecí průkazy a Osvědčení a tak se již mohli naplno vrhnout do oslovování zaměstnavatelů. Pan Martin se pokoušel ihned po RK, ale nemohl se prokázat průkazem. Nyní si domluvil pohovor v truhlářské firmě a tak s napětím čekáme, až nám dá vědět, jak dopadl. Moc mu držíme palce. Je to mladý muž zatím ještě bez praxe (chodil při škole pouze na brigády) a určitě by si zasloužil, aby dostal šanci.
Pan Jaroslav by rád jezdil dodávkou.
 
Doufejme, že úsměvy sluníčka budou mít vliv i na úsměvy a dobrou mysl a náladu všech lidí. Zaměstnanc i zaměstnavatelů.
S úsměvem jde přece všechno líp.
 
 
Moc pozdravů z Kladna posílají Lenka a Zuzu Králové

 

O přestávce vaříme kávu                                    Březen 2014

Mnozí z nás s přáteli oslavili svátek Josefa a hlavně nám již začalo kalendářní jaro a tak máme všichni důvod k radosti.
4. běh projektu „Směr – práce“ samozřejmě také. Naši klienti se těšili, že v průběhu tohoto měsíce většina z nich již bude mít absolvované jimi vybrané rekvalifikace a s vervou se vrhnou na hledání vhodných pracovních příležitostí, ale tentokrát bohužel došlo ke zdržení v realizaci rekvalifikací. Rekvalifikační střediska jsou totiž zahlcena návalem zájemců a na jednotlivé obory je vytvořeno i několik skupin. Aby totiž RK měla smysl a lektor se mohl aktivně a naplno klientům věnovat, nesmí počet lidí ve třídě přesáhnout maximální přípustný počet „studujících“.
V měsíci únoru nám začala rekvalifikace Svářeč a oba „chlapi“ úspěšně absolvovali a byli s RK spokojeni. Hlavně mladší z nich pan Martin byl přímo nadšený, moc by si přál uplatnit se jako svářeč a dodělat si ještě i rozšíření o evropskou zkoušku. Čekají sice ještě na Osvědčení z RK a svářečský průkaz, ale již se snaží zmapovat si případné nabídky práce. Pan Martin už má i vyhlédnuto, kde by rád pracoval a svářeče i poptávají, teď už jen trochu toho štěstíčka aby uspěl mezi ostatními uchazeči.
Koncem prvního týdne tohoto měsíce začala RK „Obsluha VZV“, kde Kladno mělo jednoho klienta a pan Václav nejen, že úspěšně absolvoval, ale i si po celou dobu chválil jak teoretickou, tak praktickou přípravu, práci lektora a mistra, jejich připravenost a přístup. Navíc dle jeho slov se v této skupině sešla i dobrá parta a tak celou RK hodnotil jako přínosnou a příjemnou. Klidně prý mohla být delší. Hned si samozřejmě začal hledat práci, ale je od ukončení teprve týden a tak nemá ještě žádné odpovědi.
Paní Renátě začala RK Účetnictví 31. 3. 2014 a tak se ještě zatím ani nestačila „rozkoukat“. Příští měsíc Vám řekneme více.
Dvě rekvalifikace – Pracovník v sociálních službách a Pracovník grafického studia pro naše klienty (paní Vlaďku, Lenku a Jitku) začínají 1. 4. 2014 a závěrečná zkouška je čeká 6. 5. 2014 a pro klienty (pana Mirka a Daniela) začíná RK až 22. 4. 2014 a závěrečnou zkoušku budou končit 16. 5. 2014.
Všichni si zatím drží dobrou mysl a těší se.
Držíme jim palce a Vám příště sdělíme co je nového.
 
 
Krásné jaro z Kladna přejí Králová Lenka a Zuzana


Je zaměstnán ve firmě Sanitar                 Klient s psycholožkou projektu


Únor 2014

3. běh projektu „Směr – práce“

V měsíci únoru byl v řádném termínu ukončen 3. běh tohoto projektu.
Hned na začátku měsíce si našla práci a od 3. 2. 2014 je zaměstnaná paní Eva. Popřáli jsme jí hodně úspěchů v novém zaměstnání a hlavně radost a spokojenost z práce.
Zbylých 6 klientů bylo po sepsání výstupních ukončujících dokladů převedeno a vráceno zpět do péče úřadu práce. Nikdo z těchto lidí není „pecivál“ a všichni jsou aktivní v oblastech, které jsou momentálně pro ně důležité. Paní Jarmila z důvodu péče o předškolní dítě momentálně hledá spíše krátkodobé brigády, paní Irena pomáhá v podnikání svému manželovi, pan Michal urychleně řeší bytový problém a alespoň částečně opravuje dům po babičce, pan Jaroslav si velice intenzivně hledá pevné pracovní zázemí. Paní Ivana bohužel musí hodně zvažovat jak (hlavně psychicky) náročná ta která pracovní pozice je, protože její zdravotní stav jí stále ještě neumožňuje pracovat ve velkém vypětí. Paní Petra zase musí brát ohledy na své čtyři děti. Nikdo ale nepolevuje.
Rozloučení bylo srdečné a milé, protože jsme si na sebe zvykli a stali se z nás dobří známí. Život ale běží dál.
 
4. běh projektu „Směr – práce“
 
3. února začal 4. běh projektu a jeho povinné aktivity. Nastoupilo a i úspěšně absolvovalo 9 klientů.
První den jsme se v Úvodním modulu nejen vzájemně seznámili, ale probrali jsme i nové trendy v sestavování osobních strukturovaných životopisech.
Mimo 3 dnů „Minima pro život“, kde se klienti seznámí s problematikou udržitelného rozvoje, s finanční gramotností a základy pracovního práva, je součástí tohoto projektu i Bilanční diagnostika, což je testování a pohovory s psychologem. Všichni klienti tuto aktivitu hodnotili velice pozitivně, protože se o sobě dozvěděli mnoho podstatného a užitečného. Většinu věcí sice o sobě vědí, protože se znají, ale přece se najdou i věci v naší duši uschované a netušené. Rozhodně se všichni shodli, že jsou to informace, které mohou využít.
Z našich klientů začala rekvalifikace ještě v únoru pouze u 2 klientů a to RK „Svářeč“. Ukončení této RK bude až v měsíci březnu, ale dosud jsou oba muži spokojení jak s volbou, s výběrem RK, tak i s obsahem učiva, přístupem lektora a mistrů výuky.
Ostatní klienti si ještě musí na svoje rekvalifikace počkat až na měsíc březen.
Všichni se těší a my máme radost, že jsou spokojeni a dobře naladěni.
 
Za měsíc zase na „čtenou“.
 
Královny z Kladna


Začínáme v projektu Směr práce                           Taky tu máme muže!Leden 2014

V tomto měsíci se zaměstnal pan Jan a to v renomované firmě v našem okrese, která vyrábí zařízení pro nemocnice, sociální zařízení atd. V jejich sortimentu najdete např. dálkově ovládané polohovací postele, polohovací anatomická křesla, kombinované víceúčelové zdravotní stolky a mnoho dalších výrobků. Tato firma nejenže vyrábí pomůcky pro nemocné a zdravotně handicapované spoluobčany, ale již dlouhé roky je příkladná její sociální firemní politika směrem ke svým zaměstnancům. Dokonce mají (mimo jiné) i svoji firemní MŠ. Panu Janovi z celého srdce přejeme, aby byl spokojen a zaměstnavatel s ním také.
Ze zbylých sedmi klientů paní Jarmila bohužel stále řeší zdravotní potíže s hybností velkých kloubů (zdravotní problém je větší a vleklejší než se původně zdálo). S velkým vypětím se účastní individuálních schůzek.
Paní Eva a pan Jaroslav velice intenzivně a akčně hledají vhodné pracovní místo a společně jsme i z jejich aktivity konzultovali úpravy životopisu, aby se jejich šance o zájem ze strany oslovovaných zaměstnavatelů zvýšily.
Tím ale nechceme říci, že paní Ivana, Petra, Irena a pan Michal by ve svých snahách polevili.
Naše středisko se již velice aktivně připravuje na 4. běh tohoto projektu a poslední středu v měsíci jsme ve spolupráci s ÚP Kladno provedli výběry dalších zájemců do tohoto běhu.
Další informace poskytneme v únoru. Zahájení projektu je v pondělí 3. 2. 2014.
Stále pracujeme s plným nasazením a motivací a hnacím motorem pro nás je spokojenost a uznání lidí, kteří již absolvovali projekt.
Přejme si navzájem, aby nám nezamrzl úsměv na rtech. (Na Kladně totiž máme pěkný mráz).
Královny z KladnaRozhovor s poradcem                                 Při individuálním pohovoru


Prosinec 2013

Pan Ondřej – všechno se povedlo a pan Ondřej nastoupil na dotované místo v jedné malé kladenské firmě a obě strany jsou spokojeny, a to je důležité.
Paní Eva a paní Petra – obě rozeslaly své životopisy a motivační dopisy do Domů pro seniory jak v místě svého bydliště, tak i v okolí. Byly i ve všech oslovených na pohovorech, ale zatím mají všechna zařízení plné stavy a tak si je zařadily do evidence. Po novém roce se ale prý šance zvyšují, protože v některých zařízeních půjdou některé pracovnice do důchodu. Paní Eva je dokonce tak aktivní, že si zjistila, že v obci Žižice se staví nový soukromý Domov pro seniory a od jara by měl být v provozu.
Paní Jarmila – ta bohužel celý měsíc řeší zdravotní problémy. Z obyčejného nachlazení se vyklubala viróza a z toho následně problémy s klouby, neboť zrovna v nich se viry usadily a paní Jarmila má i problémy s pohybem. Přejeme jí, aby se brzy dala do pořádku.
Pan Michal – má o svém budoucím povolání své přesné představy. Rád by pracoval aktivně a kreativně v oblasti přírody. Oslovil proto v okolí Správu lesů a chystá se oslovit ještě další organizace pracující ve stejném odvětví. Dokonce i zvažuje případné další studium, např. na zemědělské fakultě.
Pan Jaroslav, Jan a paní Irena a Ivana – jsou sice plni optimizmu a neztrácejí chuť ani odhodlání oslovovat nové potencionální zaměstnavatele, ale všichni mají stejnou zkušenost. Ozvěte se po novém roce.
Je asi pravda, že v prosinci před nekrásnějšími svátky v roce mají lidé ve firmách jiné starosti. Dohnat mezery v plnění plánu, vybrat si dovolené do konce roku, nakoupit dárky atd. a zaučovat novou sílu není asi moc času ani lidského potenciálu.
Tak tedy po novém roce.
Všem přejeme hezké a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a taky štěstí do nového roku.
Držme si palce.
 
Zuzana Králová, individuální poradce projektu a Lenka Králová, koordinátor projektu

                                    
Klient při poledním rozhovoru. Rozhodl se podnikat       Klient při závěrečném pohovoru, nastupuje na dotované zaměstnámí

Listopad 2013

Z minulého měsíce již víme, že se nám zaměstnala paní Ivana, která kvůli zaměstnání nedokončila RK. Pracuje v Dobrovízi a e-mailem nám pro představu naší i ostatních klientů popsala, o jakou práci se jedná a jak je spokojená. Zatím je vše v pořádku.
V listopadu končily dvě rekvalifikace a to „Účetnictví“ a „Pracovník v sociálních službách“.
RK PSS úspěšně ukončily obě klienty, paní Eva a Petra. Spokojenost s úrovní lektorky teoretické části je již tradičně veliká a zatím všechny naše klientky, které tuto RK absolvovaly si její znalosti, připravenost a přístup k lidem nemohly vynachválit. Eva byla na praxi v Domově Slaný, což je klasický domov důchodců, ale i při naší osobní návštěvě v tomto zařízení jsme se mohli přesvědčit, že kvalita poskytovaných služeb a přístup ke staříčkům je opravdu na vysoké profesionální úrovni. Petra byla na praxi v Domově Pod lipami ve Smečně – penzion pro seniory a jeho vysoká profesionalita a kvalita péče je již dlouhodobě známá v širokém okolí. Obě si intenzivně hledají uplatnění, Petra má příslib v DD Kladno a Eva se snaží o totéž, ale směr Kralupy nad Vltavou – pro lepší dojezdnost.
Paní Irena a Jarmila úspěšně absolvovaly RK Účetnictví. Obě, jako již mnohé před nimi přiznaly, že tato RK je náročná a je třeba se denně učit a připravovat jako do školy. Byly s lektorem, jeho profesionalitou, přístupem a přípravou na každý výukový den i co se týká učebních materiálů pro klienty tak nadšené, že si dokonce paní Jarmila připlatila ještě kurz Účetnictví s výukou na PC. Mimochodem, ten také úspěšně ukončila. Paní Irena se pokoušela o dotované zaměstnání a tuto možnost konzultovala s účetní, která pracuje pro jejího manžela, ale ze strany účetní nebyl zájem. Ona by ráda pracovala buď v tomto oboru, nebo v tom co vystudovala – chemii.
Co se týká aktivity ani Jarmilka nezůstává pozadu, ale její největší omezení je péče o malé dítě a tak by jí nejlépe vyhovoval zkrácený úvazek.
Pan Ondřej od 1. 12. 2013 nastupuje v Kladně na nově vytvořené dotované místo a již se velice těší.
Pan Michal by nejraději pracoval tvůrčím způsobem v přírodě, neboť toto poznal při svém ročním pobytu na Novém Zélandu. Chystá se proto oslovit Lesní správy v okolí a je dokonce připraven v případě potřeby i studovat vysokou školu.
Pan Jan absolvoval RK Svářeč a rád by pracoval v oboru. Z naší strany mu bylo zasláno obrovské množství pracovních inzerátů. Teď je řada zase chvilku na něm a musí se pokusit oslovit a zaujmout svým CV a motivačním dopisem.
Pan Jaroslav a paní Ivana byly na pohovoru v Praze, ale zatím přesně neví, o jakou pozici by se mělo jednat a tak se každý vydal svou cestou. Pan Jaroslav absolvoval pohovor na rozvozového řidiče do firmy Tesco a nyní čeká na odpověď.
Paní Ivance o chloupek unikla pracovní pozice prodavačky v butiku v Kladně.
Nikdo ale nehází flintu do žita a všichni se snaží, a byť jsou vánoce na krku, v aktivitě nepolevují.
Tak tedy – ŠŤASTNÉ A VESELÉ.
 
 
Zuzana Králová, individuální poradce projektu a Lenka Králová, koordinátor projektu


Podepisování při poradenské schůzce                            Klient při individuálním pohovoru


Říjen 2013

V tomto měsíci klienti absolvovali rekvalifikace dle vlastního výběru.
Dvě klientky máme na RK Účetnictví – to je jedna z delších rekvalifikací a končí až v měsíci listopadu. Obě klientky jsou s výběrem spokojené, ale přiznávají, že je tato rekvalifikace dost obtížná a opravdu se doma musí učit a připravovat se na další den. I tak ale jedna z nich uvažuje o dalším rozšíření, které by si sama zafinancovala.
Další dvě klientky zvolily RK Pracovník v sociálních službách, ta také končí až v listopadu. V tuto chvíli klientky pracují v rámci odborné praxe na pracovištích, kde se starají o přestárlé osoby. Teoretická výuka, hlavně výklad lektorky se jim moc líbil a byl pro ně velkým přínosem.
Dva klienti si zvolili RK Tvorba www stránek. Jeden klient úspěšně absolvoval a obdržel Osvědčení, druhá klientka nedokončila, protože si našla práci a zaměstnavatel by jí nepočkal.
Jeden Klient se zdokonaluje na RK Obsluha VZV a po jejím absolvování má již zajištěno dotované místo u zaměstnavatele v Kladně.
Dva klienti zvolili RK Obsluha osobního počítače a oba také úspěšně absolvovali.
Poslední klient navštěvoval RK Svářeč. Moc se mu tato práce líbí, a protože je vyučen ve strojírenském oboru, rád by toto rozšíření své kvalifikace využil.
Rádi konstatujeme, že všichni klienti byli na rekvalifikacích opravdu spokojeni. Máme z toho upřímnou radost, neboť o to tady právě jde.
No a teď se všichni společně vrhneme do hledání pracovních příležitostí a budeme si navzájem držet palce.
 
Ještě zhodnotíme 2. běh tohoto projektu. Jak už jsme konstatovali minule:
5 klientek zaměstnaných, 1 klientka bude po dvoudenní zkoušce zaměstnaná od 1.11. Další klientka má za sebou docela náročnou přípravu na finančního poradce a zkoušku a certifikát z ČNB. Teď už jen čeká na vydání živnostenského oprávnění. Jedna klientka má příslib od 01/2014 ve státní správě. Pak máme bohužel dvě klientky, které bydlí v menších obcích našeho okresu a mají malé děti v MŠ. Obě mají problém s provozní dobou tohoto zařízení, a proto se snaží najít práci na poloviční úvazek – jedna účetnictví a druhá v sociálních službách. Zbylé tři se také úpěnlivě snaží, ale řeší momentálně své osobní problémy a dokonce i zdravotní. Moc jim držíme palce.
Klienti obou běhů byli informováni o možnosti zajet si na Veletrh práce v Praze Holešovicích.
Tak se necháme překvapit.
 
 
Lenka Králová, koordinátor projektu a Zuzana Králová, individuální poradce


Individuální pohovor                                                        Klient na individuální poradenské schůzce


Září 2013

A je tu září, nový školní rok a s ním začal i 3.běh PROJEKTU „Směr – práce“.
Po červencových výběrech na Úřadu práce v Kladně 2. 9. 2013 nastoupilo 12 klientů.
Jeden se telefonicky omluvil a později i doručil omluvení od lékaře, neboť byl nemocen. Nenastoupil na rekvalifikaci z důvodu, že se zaměstnal. Je vidět, že aktivita i během nemoci se vyplatí.
Druhý nastoupil 2.9.na aktivitu Úvodní modul, ale již další den nám přišel říci a ukázat pracovní smlouvu a od 4.9. je také zaměstnaný.
Ostatních 10 klientů s námi absolvovalo všechny povinné aktivity. Byla to skupina, ve které byl opravdu zájem o jednotlivé bloky přednášek a aktivně se podíleli na každé probírané oblasti otázkami a následnou diskuzí.
Velice je zajímalo téma psaní životopisů, motivačních dopisů, probírání možných otázek u pohovorů i jakási hra na přijímací pohovor.
Dále se zajímali i o pracovní právo a velkým přínosem pro ně byla práce s psychologem – Bilanční diagnostika. Všichni klienti se shodli, že povinné aktivity pro ně byly rozhodně přínosem, protože je zaktivovaly a vrátily jim sílu a chuť pustit se do další práce v hledání zaměstnání.
Probrali jsme společně i jejich vybrané rekvalifikace.
Jeden klient začal již 30.9. rekvalifikaci  / RK /– Svářeč – ZK 135 1.1, ostatní budou nastupovat průběžně během začátku října do jimi vybraných rekvalifikací.
Jeden klient – RK - Obsluha vysokozdvižného vozíku a klientka na RK - Obsluha PC, klient a klientka na RK – Tvorba www.stránek. , dvě klientky na RK – Pracovník v sociálních službách, a poslední dvě klientky na RK – Účetnictví.
Přejeme jim mnoho úspěchů.
 
Informace z 2. běhu -  nyní je od září zaměstnaná pátá klientka a další čtyři mají příslib zaměstnání (dvě čekají na vyřízení ŽL a dvě od 1.10. 2013). Tak si myslíme, že je to docela pěkný výsledek. A to ještě nekončíme.
 
Přejeme našim klientům, ale i sobě, aby se nám společné dílo dařilo minimálně jako dosud.
 
                                           
Zuzana Králová, individuální poradce  a Lenka Králová, koordinátor

             Úvodní modul                                                   Testování                                                         Testování


Srpen 2013

Tak a prázdniny nám končí, máme konec srpna.
Od 2. září začíná 3.běh projektu „Směr – práce“. Na výběrech jsme se sice s lidičkami viděli, ale jaká parta z toho vznikne, ukáže vždy až denní setkávání. Už se těšíme.
Z  2.běhu tohoto projektu (jsou to samá děvčata) máme již 4 děvčata zaměstnaná z minulého měsíce. V srpnu si práci rozjednala další 3 děvčata, nastupují od září. I další se snaží.
Jedna klientka bude pracovat na výrobě šperků a vedení drobné administrativy – již si vše potřebné zařizuje a od 1. 9. 2013 se již bude těšit na zajímavé zaměstnání. Jedná se o menší rodinnou firmu a podle jejích slov ji u přijímacího pohovoru přijali velice mile a vstřícně. Myslím, že spokojenost bude na obou stranách, protože zrovna tato klientka je velice milá, bystrá a ochotná.
 Další klientka chce zkusit své štěstí jako finanční poradce ve firmě Fin centrum. Již během prázdninových měsíců se byla u nich „na návštěvě“ podívat, aby měla trochu představu, o co se jedná. Podle jejích slov jí tato činnost není úplně cizí a tak alespoň rámcově ví, co bude její pracovní náplní.
A do třetice všeho dobrého, další klientka se s velikou vervou pustila do pojišťovnictví. Její komunikační potenciál je na takovou práci dostatečně rozvinutý a ona sama se podle vlastních slov již moc těší, až podepíší pracovní smlouvu.
Zbylých šest děvčat také aktivně hledá práci, jen jim jejich snahy trochu kazily prázdniny. Nevím jak v kterém okrese, ale na Kladensku byla typická okurková sezona.
Tentokrát jsme vyfotografovali prostranství před areálem fy Solvent, vstup do vrátnice a vchod do administrativní budovy, kde máme kancelář a učebny.
 
               Zuzka Králová, individuální poradce projektu a Lenka Králová, koordinátor projektu
prostranství před areálem fy Solvent             vstup do vrátnice                           vchod do administrativní budovy,


Červenec 2013


Ukončení 1. běhu
1. běh projektu se přiblížil ke konci a my můžeme bilancovat. Z celkem 21 klientů, ve dvou skupinách, na rekvalifikaci nastoupilo 20 klientů a ukončilo 19 klientů / 1 klientka onemocněla a nedokončila /.
6 klientů se dosud zaměstnalo na hlavní pracovní poměr, 1 klientka se zaměstnala na hlavní pracovní poměr na tzv. dotované místo. Další klientka má rozjednané dotované místo a čekáme na posouzení Krajské pobočky úřadu práce Příbram, zda místo odsouhlasí.  Od září mají přislíbeno pracovní místo 4 klienti. 1 klient si vyřídil částečný invalidní důchod, který mu pomůže, jak věříme, získat místo v Metě Kladno, která zaměstnává jen zdravotně postižené občany. 1 klientovi jsme pomohli vyřídit hmotnou nouzi. 2 další klienti byli na pohovorech a čekají na vyjádření zaměstnavatele.
 
Téměř všichni klienti během běhu projektu kontaktovali zaměstnavatele dle našeho nebo vlastního výběru. Někteří klienti využívali možnosti individuálního poradenství a přepracovávali jsme s nimi životopisy pro různé pozice a zaměstnavatele. Také využívali možnost konzultace a poradenství pro výběr zaměstnavatelů a přípravy na přijímací pohovor. Celkem jsme měli rozjednáno nebo o dotovaná místa projevilo zájem cca 6 zaměstnavatelů, z tohoto počtu je 1 uskutečněno a 1 je v jednání.
Všem klientům, kteří dosud zaměstnání nemají anebo jsou v ‚očekávání‘ vyrozumění od zaměstnavatele či blízkého nástupu přejeme, aby se brzy zaměstnali a v práci se jim líbilo.
Tentokrát na fotografiích vidíte naše klienty při individuální poradenské schůzce.


 
2. běh
Zaměstnávají se už i klienti 2. běhu. K dnešnímu dni jsou ze 14 klientů zaměstnáni 4. Naposledy získala zaměstnání klientka v oblasti péči o seniory. Nabídky k práci dostala dokonce 2.
Začali jsme jednat o dotovaném místě pro klientku 2. běhu v mateřské školce, v  obci nedaleko Kladna. Ostatní klienti kontaktují zaměstnavatele a dochází na pravidelné poradenské schůzky. Individuální poradce, zasílá klientům do mailu pracovní inzeráty, na které odpovídají.
 
3. běh
23. 7. 13 od 9 hodin proběhla v zasedací místnosti Úřadu práce Kladno Informační schůzka pro 3. běh projektu Směr – práce. Na schůzku se dostavilo 25 klientů, na osobní pohovory bylo pozváno 19 klientů a nakonec se do projektu dostalo 14 klientů, kteří podepsali 24.7. Dohody o vstupu do projektu. 3. běh začínáme 2. 9. 2013 v 8,30 hodin na adrese naší okresní kanceláře: Wolkerova 2766, Kladno – Kročehlavy.
   Nashledanou v příštím běhu
                                                                     Lenka Králová, okresní koordinátorka projektu
                                                                       Zuzana Králová, Individuální poradce projektu
       
                                                                         

Červen 2013
To nám ten čas běží. V únoru 2013 nám začal 1. běh projektu „Směr – práce“, v květnu 2013 2. běh téhož projektu a už tu máme léto.
Z 1. běhu se nám zaměstnalo 7 klientů, z toho jedna paní na dotované místo v Domově pro mentálně postižené ve Vraném u Slaného.
      
Další dva klienti mají také vidinu zaměstnání na dotované místo, jen se čeká na vyřízení potřebných formalit. Dále jedna klientka má příslib zaměstnání od 1. 7. 2013 a druhá od 1. 9. 2013. U další se čeká na výsledek výběrového řízení.
Myslíme si, že je to velice pěkný výsledek.
 2. běh. Ze 14-ti žen se, mimo dvou, všechny přihlásily na rekvalifikaci. Tři klientky na rekvalifikaci nenastoupily a ukončily účast v projektu, protože se při našich společných povinných aktivitách tak namotivovaly a psychicky pozvedly, že si našly zaměstnání ještě před nástupem na rekvalifikaci.
Jedna z těch dvou, co o rekvalifikaci neměly zájem, nastoupila do zaměstnání 24.6.2013 a ta druhá navštěvuje podnikatelský kurs, který se rozhodla hradit ze svých prostředků.
V pátek 21. 6. 2013 úspěšně dokončily 3 klientky rekvalifikaci – Účetnictví a ve čtvrtek 27.6.2013 dalších 5 klientek rekvalifikaci Pracovnice v sociálních službách.
Všechny byly s úrovní výuky a přístupu lektorů velice spokojeny. Teď už nám nezbývá, než jim držet palce a věřit, že s naší pomocí v sobě také probudí dostatek aktivity, síly a energie.
Jsou to šikovná děvčata a společně to jistě zvládneme.

A ještě foto z individuálního pohovoru s psycholožkou projektu:
 
Nashledanou zase za měsíc.
 
                                                               Zuzana Králová, individuální proradce projektu a
                                                               Lenka Králová, koordinátor projektu
 
Květen 2013

3. května se nám rozjel 2. běh projektu Směr – práce. Do 2. běhu vstoupilo 14 klientů. 1 muž a 13 žen. Začali jsme jako vždycky Vstupním modulem.  Nejdřív jsme se všichni představili, řekli jsme si, co od projektu čekáme a jaké jsou naše zkušenosti s hledáním zaměstnání. Potom individuální poradce Zuzana Králová vysvětlila klientům, co všechno od projektu mohou získat a co se bude chtít naoplátku zase po nich.
Projekt dále pokračoval Bilanční diagnostikou, v rámci které klienti podstoupili testování s naší psycholožkou pí. Lucií Skalíkovou. Potom proběhly také individuální pohovory s psycholožkou a naší individuální poradkyní Zuzanou Královou. Tady mohli klienti dostat také radu, která se týká jejich soukromí.
V tomto měsíci proběhla aktivita Minimum pro život, kde během 3 dní se klienti dozvěděli základy pracovního práva, jak předcházet zadlužení a něco z tematiky udržitelného rozvoje. Ve zbylém čase se rozproudila diskuse na téma pracovní pohovory, jak se na ně připravit. Také si klientky jeden vyzkoušely.
A teď už všechno spěje k rekvalifikacím. Přihlášení už proběhlo, čekáme jen na termíny a adresy učeben.
1. běhu probíhá kontaktování zaměstnavatelů a individuální poradenské schůzky, kde klienti sdělují, které zaměstnavatele oslovili, kde byli na výběrovém řízení a své individuální potřeby.
Dotované místo se podařilo a do Domova Vraný jako pracovník v sociálních službách nastoupila naše klientka. Přejeme jí, aby jí práce těšila.
K 5 klientům, kteří se zaměstnali do dubna, přibyli další 2. Jedna klientka se zaměstnala jako pracovnice v sociálních službách a druhá jako úřednice. Celkově se zatím zaměstnalo 7 klientů.
I tentokrát jsme se při aktivitách vyfotili a tak nás můžete vidět při Vstupním modulu a naši paní psycholožku při testování.
   


zapsala Lenka Králová, koordinátor projektu

Duben 2013

Na začátku měsíce nám skončily další rekvalifikace 1. běhu projektu. Byl to Masér a Pracovník v sociálních službách. Rekvalifikace Kominík potrvá cca do poloviny května a bude zakončena závěrečnou zkouškou, na kterou si náš klient zajede až do Brna.
Klienti se nám již začínají zaměstnávat. Rozloučily jsme se s klientkou, která se zaměstnala jako administrativní pracovnice v kladenské firmě a také s klientem, který je zaměstnaný ve firmě Student Agency. Další klientka nastoupí na místo úřednice v květnu a 3 klientky, které dokončily rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, mají již příslib zaměstnání. Tak jim držíme palce, ať to dobře dopadne.
Pro jednu klientku je v jednání dotované místo v Domově Vraný. Uchází se o místo Pracovnice v sociálních službách. Domov je určen pro osoby s mentálním postižením. Klientka zde již vykonávala praxi v rámci rekvalifikace. Prostředí dobře zná a do práce se těší. Věříme, že další dotovaná místa na sebe nenechají dlouho čekat. Oslovily jsme několik zaměstnavatelů přímo v Kladně.
Klienti, kteří již skončili rekvalifikaci, dostávají do mailu pracovní kontakty a inzeráty. Odpovídají na ně a účastní se přijímacích pohovorů. Navštěvují nás pravidelně při osobních pohovorech a společně konzultujeme další „strategii“.
Díky přispění našich klientek Vám ukážeme, jak vypadala rekvalifikace Účetnictví. Níže na fotografiích vidíte klienty při výuce, na další pana lektora u popsané tabule a na třetím snímku jsou zápisky pečlivé klientky.
                                                              zapsala Lenka Králová, koordinátor projektu
Březen 2013
 
Tak a je to, rekvalifikace jsou v plném proudu. Někteří už úspěšně skončili, ale většina klientů pokračuje do příštího měsíce a jeden dokonce až do května.
Někteří klienti se za námi i během rekvalifikace celkem pravidelně stavují v kanceláři a tak víme, jak se jim líbí a co jim to přináší. Ohlasy jsou pozitivní a klienti spokojení.
Ukončené máme dva klienty, kteří absolvovali Obsluhu VZV – oba mladí hoši se hned pyšnili osvědčením, ale hlavně průkazem obsluhy motorového vozíku.
Dále máme ukončeného jednoho Svářeče. Je to také mladý chlapec, který si rekvalifikaci moc pochvaloval a také úspěšně ukončil a již je rozhodnut, že si ještě na radu odborného mistra výcviku udělá evropské osvědčení „Evropskou zkoušku“.
Dále jsou ukončeni tři klienti - Obsluha PC a to ve dvou náročnostech.
Klientky na Pracovníka v sociálních službách, i když ještě pokračují,  jsou také velice spokojené. Výklad a přístup paní Rosecké je úžasný, profesionální a přesto lidský.
Dva klienti ještě navštěvují rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Ti končí příští měsíc, ale od jednoho již teď víme, že se v tomto oboru chce dál rozvíjet a zdokonalovat.
Poslední je Kominík, ten se bude učit až do května, tak je na nějaké hodnocení ještě příliš brzy.
Další shrnutí a vyhodnocení si povíme v měsíci dubnu.
                                                           zapsala Zuzana Králová, Individuelní poradce projektu


 


Únor 2013
Tak už nám to vypuklo. 1. 2. 2013 odstartoval 1. běh projektu Směr – práce. V 1. běhu máme 21 klientů, ve 2 skupinách. Sešli jsme se v učebnách okresní kladenské kanceláře na adrese
Wolkerova 2766, Kladno / areál MTH Solvent
V únoru prošli klienti těmito aktivitami: Vstupní modul, Bilanční diagnostika, Minimum pro život.
Oblíbenou aktivitou se stala Bilanční diagnostika, kde psycholožka Lucie Skalíková pomáhala klientům poznat sama sebe, zvolit vhodnou rekvalifikaci, popřípadě i s osobními problémy. V Minimu se klienti dozvěděli užitečné věci z pracovního práva, důchodové problematiky, finanční gramotnosti a udržitelného rozvoje.
Mezitím jsme se také trochu poznali a našli jsme si k sobě cestu. V tomto projektu jsou zastoupeni klienti různého věku, vzdělání a profesí. Od mladých lidí čerstvě po škole, maminek od rodin až po zkušené, už roky praxe mající klienty. Má to své výhody, ať různého věku či pohlaví, všechny klienty spojuje potřeba pracovat a mohou si předávat své životní zkušenosti. To se také daří a všichni obohacujeme jeden druhého.
V současné době už mají jasno, jakou rekvalifikaci si zvolí a připravují se na nástup na ní. Ty se postupně rozbíhají od 25. 2. 2013 a budou podle druhu rekvalifikace pokračovat až do května. Klienti budou dojíždět na různá rekvalifikační střediska do Prahy.
Už máme i první zaměstnanou klientku, další klientka má předjednané dotované místo, aby po rekvalifikaci mohla nastoupit a o dalším dotovaném místě se jedná. Pěkně nám to začalo.
 
A teď příspěvek z pera našeho klienta:
Projekt Směr-Práce: Osobní zkušenost
Nikoho asi nepřekvapí, že nemít práci není ta nejlepší věc na světě. Kapsy prázdné, perspektiva žádná a ještě ten společenský cejch. Pořád jen voláte, píšete, upravujete životopis, otravujete známé a probíráte se inzeráty, jako se dříve přebírala čočka. Za čas vám ale mysl vypoví službu, inzeráty se slejí v nesourodou masu odporu a vy rezignujete. První krize přichází asi po půl roce, když člověk zjistí, že je opravdu taková nezaměstnanost, jako říkala ta hezká paní včera ve zprávách. 
Člověk se potom cítí hrozně. Je jedno kolik životopisů denně pošlete, kolikrát voláte nebo kolik pohovorů absolvujete – stejně se cítíte jako lempl. Lempl a naprosto zbytečná osoba, která nezavadí o práci, i když všichni kolem jsou zaměstnaní. Rodina začne mít pochybnosti, zda opravdu děláte vše, co se v dané situaci dělat dá. Jenže vy už nic dělat nechcete. Inzeráty vás znechucují a z pohovorů naskakují pupínky. Už jste jich prošli tolik, co by mohl jeden změnit?
Pak mě napadlo, že chyba je možná někde jinde. Možná ve specializaci. Lidí, kteří umí to co já, je mraky. Není divu, že nemůžu o nic zavadit. Začal jsem se proto zajímat o rekvalifikace. Nemůžeš se uplatnit v tom, co umíš? Nauč se něco jiného. Přizpůsob se! Vzpomeň si na šváby, ti přežijí všechno, a to jen díky své přizpůsobivosti. Tím nechci říct, že se nechám přeoperovat na švába, ale malá inspirace ještě nikomu neublížila.