Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Beroun

Říjen 2014

Říjen byl pro klienty posledním měsícem účasti v projektu. Naše klientka, která v září stále čekala na příspěvek od ÚP na start podnikání, se příspěvku dočkala a konečně má svůj masérský salón otevřený. Další klientka má rozjednané pracovní místo jako prodavačka na částečný úvazek, přesně tak, jak si kvůli péči o děti přála. Pokud vše dobře dopadne, v což samozřejmě všichni věříme, bude to již jedenáctá zaměstnaná klientka tohoto běhu!! Všem třem zbývajícím a zatím stále hledajícím práci držíme palce, aby byli nejméně tak úspěšní jako jejich kolegové a těšíme se třeba zase někdy na shledanou – nejlépe v lepších časech!!
Z Berouna zdraví Hana Čápová, okresní koordinátor


Září 2014

Berounské středisko je zplnomocněno prohlásit, že ani září letošního roku nezklamalo očekávání! Ukončili jsme účast v projektu u dalších tří klientů z důvodu zaměstnání na pracovní smlouvu!!! Všem samozřejmě moc gratulujeme a přejeme jim, aby práce vydržela co nejdéle!!! Další klientka už má připraveno podnikání (masérský salón) a jediné, co jí nyní brání v „rozjezdu“ je schválení finanční podpory pro start podnikání od úřadu práce – a my už se těšíme, že budeme jedny z prvních návštěvnic!
Z Berouna zdraví Hana Čápová, okresní koordinátor


Srpen 2014

V druhém prázdninovém měsíci jsme „obdržely“ hned dvě pozitivní informace – samozřejmě se týkaly zaměstnání našich klientů. Jedna klientka se zaměstnala na pracovní smlouvu a další z klientů také, i když v jeho případě to nebylo bohužel v návaznosti na absolvovanou rekvalifikaci. Ale nemusí pršet, jen když kape, že? A to už nemluvím o tom, že několik dalších klientů má pracovní místa na dobré cestě – ale samozřejmě už víme, že dokud není pracovní smlouva podepsaná a klient nenastoupí na pracovní místo, ještě není nic jistého.
A jsme rády, že se znovu potvrdilo, že ani v letních tzv. „okurkových“ měsících, není zaměstnání rozhodně nemožnou záležitostí.
Hana Čápová, koordinátor okresu BerounČervenec 2014

V prvním prázdninovém měsíci „nám“ běžely i končily stávající rekvalifikace, doufáme, že jen a jen ke spokojenosti našich klientů. Do rekvalifikace Obsluha osobního počítače dvě plánované klientky nenastoupily, ale je to pro nás všechny pozitivní zpráva, protože se shodou okolností obě dvě na začátku července úspěšně zaměstnaly. V tomto měsíci jsme se také rozloučili s klienty 4. běhu, pro které to byl poslední měsíc účasti v projektu – někteří z nich se odhodlávají začít s podnikáním, tak pokud se do této pracovní možnosti pustí, přejeme jim hodně zdaru a pevných nervů! A samozřejmě i všem ostatním držíme palce do dalšího hledání práce – po skončení dovolených to snad půjde ještě lépe!
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun

Červen 2014

V červnu nastoupila většina klientů 5. běhu na vybrané rekvalifikace – Masér, Účetnictví, Pracovník v sociálních službách a Svářeč. Některé z nich budou pokračovat ještě dále v červenci, což bude také měsíc, který je termínem pro rekvalifikaci Obsluha PC. Aktuální informace z probíhajících rekvalifikací máme od klientů zatím jen pozitivní, tak doufáme, že tomu tak bude i nadále (a musíme pochválit i klienty, protože stejnou odezvu mají naši klienti od „jejich“ rekvalifikačních lektorů).
Účast v projektu prozatím ukončila jen jedna klientka – a to z důvodu poskytování péče o závislou osobu. Doufáme tedy společně, že už ta pomyslná smůla bránící nalezení zaměstnání brzy zmizí a naopak se objeví reálné pracovní nabídky pro naše klienty!!
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun

Květen 2014

V pondělí 5. května jsme zahájili již – bohužel – poslední běh projektu „Směr práce“. Na první aktivitu projektu nazvanou Úvodní modul nastoupilo všech 15 klientů – sešla se skupina se silnou převahou žen (muži jsou v menšině čítající pouhé tři osoby), ale i tak je to skupina poměrně pestrá a opravdu jsme se v průběhu celodenních aktivit nenudili. V dalších dnech všichni klienti pokračovali v Bilanční diagnostice s psychologem PhDr. Ivanem Nedomou, kde si klienti na základě proběhlého testování a pohovorů s panem psychologem mohli porovnat své plusy i mínusy co se týče vlastních možností na trhu práce a lépe si tak případně vybrat z nabídky vhodných rekvalifikací.  Takzvaně povinné aktivity jsme završili třídenní aktivitou Minimum pro život zaměřenou na pracovněprávní vztahy, živnostenské právo a environmentální výchovu a vzdělávání. Pomalu ale jistě se blíží letní prázdniny, a i když se našich klientů samozřejmě netýkají, často se týkají jejich dětí – proto jsme velmi rádi, že ke konci měsíce větší část klientů již nastoupila na vybrané rekvalifikace a budou je tak v převážné míře moci absolvovat ještě do konce června. Držíme palce, aby vše zvládli tak, jak si to naplánovali!!
Hana Čápová, koordinátor okresu BerounDuben 2014

Také měsíc duben proběhl ve znamení probíhajících rekvalifikací, některé z nich budou pokračovat ještě v květnu. Ti, kteří již své rekvalifikace ukončili, se aktivně věnují hledání práce – bohužel zatím bez úspěchu. Nezbývá tedy než v hledání zaměstnání dále setrvat a neztrácet elán podpořený nově nabytými schopnostmi a vědomostmi.
Čas běží, a tak jsme na konci května absolvovali informační schůzku pro zájemce o již poslední – pátý – běh projektu. Zájem ze strany uchazečů o zaměstnání je, takže doufáme, že počátkem května nastoupí na povinné aktivity projektu v plném počtu. Už se na všechny nově příchozí těšíme!
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun
Březen 2014

V březnu naši klienti průběžně nastupovali a pak se plně věnovali zvoleným rekvalifikacím, které si zvolili po přechozích aktivitách – zejména po aktivitě Bilanční diagnostika. Někteří z klientů možnost poradit se s psychologem skutečně uvítali.  Průběžné reakce na obsah a průběh rekvalifikací jsou od klientů pozitivní, takže věříme, že to tak bude i po jejich ukončení. No a po jejich absolvování nastane ten správný čas pro úpravy životopisů a hledání nových zaměstnání, kde budou moci klienti nově získané znalosti a dovednosti uplatnit.
 
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun


Únor 2014

V pondělí 3. února začal pro naše nově vstupující klienty další, pro nás již čtvrtý, běh projektu. Opět se nám podařilo do tohoto běhu přijmout plný počet účastníků – tedy čtrnáct, z toho 11 žen a 3 muže.
Všichni úspěšně absolvovali první den Vstupního modulu a hned další den již byl připraven se svými testy psycholog PhDr. Nedoma, který zahájil další povinnou aktivitu zvanou Bilanční diagnostika právě dvoudenním testováním. Klienti z toho mají často za začátku obavy, ale jak sami po skončení říkají, naprosto zbytečně. Po testování následovaly individuální pohovory, které panu psychologovi doplňují výsledky testování. Klienti byli s průběhem této aktivity spokojeni, mnozí konstatovali, že se o sobě dozvěděli zajímavé věci. Po Bilanční diagnostice, sloužící právě k lepšímu poznání sebe sama zejména v oblasti pracovního zaměření, jsme se společně vrhli na poslední z povinných aktivit – Minimum pro život, kterému podle jeho obsahu říkáme také právní minimum. Skládá se za základních a nejdůležitějších částí Zákoníku práce, Živnostenského zákona, státních orgánů zabývajících se sociálním pojištěním a ochranou a spoustou pro život určitě důležitých informací.
Po absolvování povinných aktivit budou nyní klienti průběžně nastupovat na jimi zvolené rekvalifikace. Společně s nimi doufáme, že i to bude znamenat přísun v dalším -  úspěšném - hledání práce!
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun


Leden 2014

Zimní měsíce skutečně hledání práce nepřejí…  Ale nemusí pršet, jen když kape! Důkazem toho jsou naši dva zaměstnaní klienti a další z klientů, který si obnovil živnostenský list a rozhodl se nehledat zaměstnání, ale pracovat sám na sebe – i to je samozřejmě jeden ze způsobů řešení nezaměstnanosti, i když samozřejmě není vhodný úplně pro každého.
V lednu jsme absolvovali informační schůzku na úřadě práce pro zájemce o – již čtvrtý – běh projektu Směr práce. Opět jsme byli mile potěšeni zájmem ze strany uchazečů o zaměstnání, takže naplnit plánovaný počet čtrnácti klientů vstupujících v březnu do projektu se jeví jako skutečně reálné. Pro zájemce byla velmi pozitivní i informace o tom, že v průběhu týdne, kdy na náš okres připadají jarní prázdniny, nejsou pro klienty projektu naplánovány žádné povinné aktivity. Byla to totiž pro mnohé zcela zásadní otázka, neboť mají často děti předškolního či mladšího školního věku. Na nové klienty projektu se už těšíme a těm stávajícím držíme palce, aby se už nějaké zaměstnání našlo i pro ně!
 
Hana Čápová, koordinátor okresu Beroun


Prosinec 2013

Zimní měsíce skutečně hledání práce nepřejí… Menší je i nabídka inzerátů na volná pracovní místa. Potvrzují nám to i naši klienti – jak někteří říkají, ani moc nedoufají, že by se v prosinci či v lednu podařilo práci najít. Ale teď je potřeba to nevzdávat a snažit se dál…
V prosinci jsme v projektu ukončili účast jen jednomu klientovi, a to z důvodu ne příliš pozitivního – nástup do výkonu trestu… Ale i to je, bohužel, součást života…
A tak do nového roku přejeme všem našim klientům pokud možno klidné vánoce a všichni si držíme palce, aby vstup do nového roku byl co možná nejšťastnější a nový rok 2014 úspěšnější než ten letošní!


Listopad 2013

V listopadu klienti dokončili zbývající rekvalifikace, bohužel jeden z účastníků nebyl úspěšný při skládání závěrečné zkoušky, a tak nemohl dostat Osvědčení o absolvování rekvalifikace s celostátní platností. Bohužel i to se někdy stane a je potřeba, aby klienti skutečně zvážili, zda je pro ně vybraná rekvalifikace skutečně vhodná a zda jí chtějí věnovat čas i po skončení denního vyučování.
Společně s klienty hledáme práci, bohužel zatím ne příliš úspěšně – ale nějaké „vlaštovky“ se přece jen objevují. Jednu klientku budeme od prosince přeobsazovat na již existující dotované místo, protože zaměstnavatel se stávající zaměstnankyní (naší bývalou klientkou) není právě spokojen, a tak se domluvili na skončení pracovního poměru ve zkušební době. I to si naši klienti musí uvědomit, že dotované místo je zaměstnání jako každé jiné, a že i když jej z projektu podpoříme dotací mzdových prostředků ještě to neznamená, že se snad oni sami nemusí snažit, protože místo mají jisté… Tak to rozhodně není!
 
Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun

Říjen 2013

V říjnu se klienti třetího běhu projektu věnovali především studiem vybraných rekvalifikací a nyní už nastává ten pravý čas na aktivitu další – hledání nového zaměstnání, kde by mohli uplatnit své minulé pracovní zkušenosti i na rekvalifikacích nově získané znalosti.
Pro druhý, tzv. dvojitý, běh znamenal říjen poslední měsíc účasti v projektu. Při závěrečných schůzkách (pohovorech a hodnoceních) jsme od většiny klientů slyšeli celkově pozitivní reakce na projekt: „Škoda, že už to končí…“, „Nemohl bych jít ještě do dalšího běhu?“, „Můžu do záporů hodnotícího dotazníku napsat, že by měl být projekt delší?“, „Jsem ráda, že jsem do toho šla, hodně mě to nakoplo!“….  Zrekapitulovali jsme také počty a zjistili, že se nám společně podařilo zaměstnat cca polovinu klientů tohoto běhu a někteří další mají pracovní místa rozjednaná. Držíme jim, a samozřejmě i těm zbývajícím nezaměstnaným, aby se úspěch brzy dostavil!
 
Hana Čápová, koordinátorka pro okres BerounZáří 2013

Začátek září znamenal také začátek dalšího – v pořadí již třetího – běhu projektu Směr práce. 2. září do projektu vstoupilo všech plánovaných čtrnáct klientů první aktivitou – Informační blok, po které následovala Bilanční diagnostika s PhDr. Ivanem Nedomou. Tato aktivita proběhla k oboustranné spokojenosti – jak klientů, tak pana doktora, který naše frekventanty velmi chválil. Povinnou vstupní část jsme zakončili třídenním Právním minimem, kdy se klienti skutečně aktivně zapojovali do diskuzí, a tak vše uteklo, ani jsme nevěděli jak. Pak už nastal čas, aby se klienti rozhodli, do které z nabízených rekvalifikací se přihlásí – ve většině případů to byly rekvalifikace, o které už měli zájem před vstupem do projektu. Hledáním zaměstnání ve většině případů klienti nechávají až po absolvování rekvalifikace, ale i přesto se nám podařilo zajistit úspěšné podání žádosti o dotované místo a od 1. 10. bude jedna naše klientka z nového běhu takto zaměstnána.
Klienti předchozího druhého běhu se také snaží, dokonce se podařilo získat zaměstnání jedné naší klientce, která je v radostném očekávání – tudíž jsme předpokládali, že ji mezi zaměstnanými spíše neuvidíme. Ale, jak vidíte, je to důkaz toho, že to jde, když se chce! Je to skutečně dobrý příklad pro ty nezaměstnané, kteří někdy více než hledání práce hledají důvody, proč práci nemají…
 
Hana Čápová, koordinátorka pro okres BerounSrpen 2013
Druhý prázdninový měsíc se nám podařilo úspěšně připravit a podat žádost o nově vytvořené pracovní místo, takže od září už bude naše klientka Sandra zaměstnancem na místě, které je pro ni jako ušité – bude pracovat v tanečním centru, ke kterému má, jako rozená sportovkyně, velmi blízko. Jsme moc rádi, že vše takhle krásně dopadlo.
V srpnu jsme také uskutečnili informační schůzku na úřadě práce. Nové zájemce o vstup již třetího běhu projektu Směr práce jsme seznámili s jeho možnostmi a byli(y) jsme skutečně mile překvapeni(y), kolik lidí má o účast v projektu zájem. Počátkem září tedy do dalšího běhu přivítáme dalších čtrnáct nových klientů – už se na všechny těšíme!
 
           Administrativa                                                Klienti okresu Mělník                                   Počáteční aktivity        

Červenec 2013
Směr práce – Beroun
První prázdninový měsíc nebyl pro naše klienty měsícem „okurkovým“, ale naopak poměrně úspěšným – teda alespoň co se týče nalézání zaměstnání.
Z prvního běhu jsme úspěšně podali žádost o nově vytvořené místo a náš klient od 1. srpna nastupuje na pozici účetního (kde, jak doufáme, bude moci dále rozšiřovat své nově nabyté vědomosti z absolvované rekvalifikace), další klient si obnovil živnostenský list – resp. se z něho opět stal profesionální sportovec. Další dvě klientky z prvního běhu mají přislíbené pracovní místo od měsíce září – držíme jim palce, aby vše dobře dopadlo. Pro klienty prvního běhu znamenal červenec také poslední měsíc účasti v projektu.
Také klienti probíhajícího druhého běhu byli v hledání práce úspěšní – tři klientky nalezly zaměstnání, další tři mají prozatím alespoň brigádu na DPP s výhledem možného zaměstnání , jedné klientce domlouváme nově vytvořené dotované místo – takže super a jen tak dál!
Protože bude náš projekt v září pokračovat dalším během, máme rozjednané předvýběry pro nové klienty – informační schůzky proběhnou po dohodě s úřadem práce až v srpnu – jak říká paní Jansová z ÚP Beroun – je o projekt poměrně velký zájem a rozhodně nepředpokládá, že bychom zůstali bez zájemců.
 Jak už jsme psala výše, červenec byl měsícem velmi úspěšným, takže nezbývá než doufat, že se srpen nenechá zahambit!
Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun

Červen 2013
V červnu se naši klienti věnovali zejména probíhajícím rekvalifikacím – jsme rádi, že i přes nepříznivé počasí, které nás v tomto období postihlo, byli všichni na rekvalifikacích spokojeni a že čas strávený výukou považují za velmi užitečně strávený.
Zatím tedy ještě nemůžeme „hlásit“ počty zaměstnaných – to, jak všichni doufáme, nastane v následujících měsících. Ale vlastně ne, co to říkám… od 1. července nastupují dvě klientky na nově vytvořená dotovaná místa a další klientka bude od téhož data tzv. přeobsazena. Náš již bývalý klient, který byl zaměstnán na dotovaném místě v Domově na Výsluní v Hořovicích, z důvodu stěhování na západ Čech ukončil pracovní poměr ve zkušební lhůtě a dal tak šanci jiným. Asi to tak mělo být, protože právě v té době byla v tomto zařízena na praxi při rekvalifikaci paní Sandra, a protože s ní byli nadřízení velmi spokojeni, dostala nabídku na tuto práci. Opět se ukazuje, jak je důležité být ve správnou chvíli na správném místě!
Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun

Květen 2013
Začátek května přinesl začátek dalšího běhu projektu. Po informačních schůzkách na konci minulého měsíce se nám do druhého běhu podařilo umístit celkem 24 klientů. (A musím opět poděkovat za velice vstřícnou spolupráci paní Kateřině Jansové z KoÚP Beroun, bez jejíž ochoty by vše určitě neprobíhalo tak hladce.) Dvacetčtyři klientů je už docela velká skupina, proto, abychom se jim mohli při aktivitách patřičně věnovat, jsme je rozdělili do dvou skupin.
Všichni klienti prošli povinnými aktivitami – vstupním modulem, bilanční diagnostikou, právním minimem a mezi tím si vybírali z jednotlivých nabízených rekvalifikací – někteří byli již předem rozhodnuti, jakou cestou se dát, někteří z klientů své rozhodnutí ještě měnili – zejména po testování v bilanční diagnostice a po pohovoru s psychologem a individuálním poradcem.
Rekvalifikace jsou tedy vybrány a nejen to, větší část klientů také ještě poslední květnový týden na vybranou rekvalifikaci nastoupila. Samozřejmě tomu předcházel ještě podpis Dohody o poskytnutí rekvalifikace na KoÚP, což pro klienty znamená velkou výhodu – po dobu docházky na rekvalifikaci budou od úřadu práce dostávat podporu při rekvalifikaci. Druhá část klientů zahájí rekvalifikace počátkem měsíce června.
My zatím jednáme s několika zaměstnavateli o možnosti zřízení nově vytvořeného dotovaného místa pro naše klienty a vypadá to nadějně – dvě místa máme již ve fázi shromažďování povinných potvrzení a dokladů od zaměstnavatelů a další dvě místa se rýsují. Když vše dobře dopadne, 1. července by naši klienti na pro ně nově vytvořená místa mohli nastoupit – držíte nám palce!!
A jedna dobrá zpráva na konec – panu Vlastimilovi se po úspěšném absolvování rekvalifikace podařilo jak jinak než úspěšně absolvovat pracovní pohovor a získal místo v oblasti logistiky, přesně tak, jak si to přál. Moc mu k úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí nejen v nové pozici pracovní, ale také rodinné, neboť se současně stal hrdým tatínkem krásné holčičky – tak jen tak dál!

    
Aktivita Právní minimum a její test. Že by byl tak těžký??

Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun

Duben 2013

V dubnu naši zbývající klienti na rekvalifikacích úspěšně absolvovali své vybrané kurzy závěrečnou zkouškou – k čemuž všem samozřejmě gratulujeme – a všichni se vrhli do víru hledání nového zaměstnání na pracovním trhu. A jak jinak - nejprve si samozřejmě upravili své pracovní životopisy – doplnili je o ukončenou rekvalifikaci.

Musím všechny pochválit, skutečně se snaží – posílají životopisy, volají na inzeráty, chodí na pracovní pohovory a také úspěšně postupují do dalších kol – a to by v tom byl čert, aby se konečně nezadařilo!!

Rozjela se nám také dotovaná místa – od 1. května nastupují na nově vytvořená pracovní místa s dotací mzdových prostředků hned dvě klientky a další místo máme v jednání. Jsme rádi, že klientům můžeme tuto finanční podporu z projektu poskytnout, je to pro ně přeci jen určité zvýhodnění u potencionálních zaměstnavatelů před dalšími uchazeči o práci.

A tak si držíme palce, abychom tento pozitivní trend udrželi i v dalších měsících!
Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun


Březen 2013


V březnu část klientů dokončila rekvalifikace započaté v únoru – bohužel jedna z klientek pro nemoc nemohla kurz úspěšně dokončit. Zbývající klienti nastoupili na rekvalifikace v březnu – a také v březnu je dokončili, pouze dva z klientů pokračují v účasti na rekvalifikacích ještě do dubna. Klienti hodnotili rekvalifikace jako přínosné a zdařilé – nyní jen doufají v to, že jim nově nabyté vědomosti a dovednosti pomohou k úspěšnému nalezení nového zaměstnání.
Klienti projevují poměrně velký zájem o dotovaná místa, jednáme s různými zaměstnavateli, bohužel ne všichni splňují podmínky zřízení nově vytvořeného dotovaného místa. V březnu jsme podali úspěšně žádost o zřízení dotovaného místa, která byla schválena, a tak se z naší klientky paní Sabiny  od 1. dubna stává zaměstnankyně – dokonce s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Moc gratulujeme a držíme palce, ať se v novém zaměstnání daří!
 
Hana Čápová, koordinátorka pro okres Beroun


Únor 2013

V lednu proběhly na úřadě práce informační schůzky pro zájemce o první běh projektu Směr práce. S potěšením musíme konstatovat, že zájem o projekt byl ze strany klientů velký – podařilo se nám umístit do projektu dvanáct vstupujících klientů a ještě několik z nich zůstalo jako případní náhradníci do běhu dalšího.
Všech dvanáct klientů absolvovalo první den první aktivity projektu Úvodní modul a hned další den se jedna z klientek zúčastnila plánovaného pohovoru do zaměstnání – a to úspěšně! Je to velký úspěch a samozřejmě také velká motivace pro ostatní klienty. Další proběhla aktivita Bilanční diagnostika – složené ze dvou testovacích dnů a pak dvou dnů pohovorů klientů s psychologem. Na závěr psycholog každému z klientů vypracoval závěrečnou zprávu, na základě které společně klienti s individuálním poradcem projektu sestavili své individuální plány (a s potěšením musíme konstatovat, že pan psycholog naše klienty moc chválil!). Tři dny jsme věnovali právnímu minimu, které zahrnovali seznámení se základy pracovního práva, živnostenského práva, finanční gramotnosti a environmentální výchovy.
Část klientů na konci měsíce nastoupila na vybrané rekvalifikace a druhá část klientů bude průběžně nastupovat začátkem měsíce února. Držíme palce, aby všichni rekvalifikace absolvovali úspěšně!!