Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

9) Individuální podpora a poradenství

9) Individuální podpora a poradenství
Uchazeč bude tuto aktivitu realizovat ve dvou blocích:
a)    Individuální podpora a poradenství:
Účastníkům bude přidělen individuální poradce. Proces individuální podpory a poradenství musí zahrnovat tyto činnosti:
- zjištění předchozí praxe dané osoby
- zjištění současných dovedností a postojů k práci
- zjištění situace dané osoby
- zjištění představ účastníka, které se vztahují k životním a pracovním cílům
- pomoc při hledání vhodné práce
- odpovědnost za kontrolu průběhu účasti v projektu klienta projektu v porovnání s Individuálním plánem.
 
b) Monitoring trhu práce:
Součástí této aktivity je monitoring trhu práce individuálním poradcem, který bude zjišťovat, o jakou práci mají klienti projektu zájem, jejich požadavky na zaměstnání, jejich historii zaměstnání a rozebrání důvodů, proč jsou „bez práce“ a směrování jejich další kariéry. Dále bude individuální poradce spolupracovat s okresním koordinátorem, se kterým se budou podílet na vyhledávání vhodných zaměstnání pro klienty projektu.
Okresní koordinátor bude provádět druhou část monitoringu trhu práce – kontakt zaměstnavatelů za účelem získání zaměstnání pro klienty projektu a získání zaměstnavatelů jako partnerů projektu, podávání informací o projektu, mapování trhu práce, provádění výše zmíněné publicity atd. Okresní koordinátor bude dále ve spolupráci se zaměstnavateli vyhledávat a administrovat nově vytvořená pracovní místa, aby byla naplněna cílová hodnota indikátoru nově vytvořená pracovní místa.