Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

8) Závěrečný pohovor a hodnocení

8) Závěrečný pohovor a hodnocení
Závěrečný pohovor má za cíl zhodnotit projekt z pohledu klienta projektu a získat informace pro vytvoření zpětné vazby pro tvorbu a realizaci dalších projektů. Současně zde bude vykonáno formální ukončení účasti klienta v projektu.
Nejprve klienti projektu vyplní hodnotící dotazník. Bude obsahovat zhodnocení jednotlivých aktivit projektu, kterých se klient projektu zúčastnil, dále celkové zhodnocení projektu, s popisem slabin a silných stránek projektu.
Poté proběhne pohovor s jednotlivými účastníky projektu, jehož obsahem bude jednak pohled klienta na projekt, jeho výhody, nevýhody a přínosy. Ke každému pohovoru bude vypracován zápis, který bude rovněž obsahovat výstup pohovoru