Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

6) Minimum pro život

6) Minimum pro život
Uchazeč bude tuto aktivitu realizovat ve dvou blocích:
a)           Právní prostředí:
Tento blok klientům projektu poskytne přehled o základních pracovně právních předpisech a možnostech podnikání v praktické formě. Především se bude jednat o důležité části Zákoníku práce a další související předpisy. Dále základy živnostenského podnikání, co obnáší a předpokládá. Tento blok dále podá základní informace o soustavě státní správy a jejích institucích. Součástí bude i školení finanční gramotnosti, které podá základní informace o odpovědném a efektivním spravování osobních (rodinných) rozpočtů.
b)           Udržitelný rozvoj:
V průběhu tohoto bloku bude klientům projektu přiblížena problematika udržitelného rozvoje ve všech svých rovinách - environmentální, ekonomické a sociální. Účastníci školení budou seznámeni s dokumenty udržitelného rozvoje Evropské unie a České republiky. Důraz bude kladen na oblasti, které může ovlivnit každý jedinec, například třídění odpadů, zacházení s neobnovitelnými zdroji.