Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

5) Úvodní modul

5) Úvodní modul
Uchazeč bude tuto aktivitu realizovat ve třech blocích:

a)   Informační blok:
Informační blok proběhne první den účasti klienta v projektu. Formou přednášky a diskuze budou účastníci seznámeni s jednotlivými částmi projektu a s jeho harmonogramem. Dále budou klienti podrobně seznámeni s pravidly účasti v projektu, včetně seznámení s podmínkami pro poskytování přímé podpory a zařazení do aktivity Dotované zaměstnání. Bude následovat školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci. Součástí bude rovněž přednáška o postupu hledání zaměstnání, kde se klientům projektu vysvětlí možné postupy hledání zaměstnání.

b)   Bilanční diagnostika:
Jedná se komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Musí vycházet z vyhodnocení osobnostních dispozic klienta projektu, dosaženého vzdělání, osobních a pracovních zkušeností, zdravotního stavu a představ o profesním růstu klienta projektu s přihlédnutím k reálným možnostem trhu práce.
Bilanční diagnostika musí obsahovat tyto části:
- Informativní vstupní část
- Sběr dat – testování klientů
- Individuální pohovor – doplnění potřebných údajů o klientovi
- Vytvoření strategie
- Závěrečný individuální pohovor
 
c)   Individuální poradenství:
V rámci tohoto bloku bude klientům projektu přidělen Individuální poradce Individuální poradce sestaví s každým klientem projektu individuální plán, do kterého zapracuje výstupy z Bilanční diagnostiky. Tento individuální plán bude doporučovat aktivity / školení projektu, které budou pro klienta projektu nejvhodnější z hlediska jeho následného uplatnění na trhu práce.