Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

4) Výběr

4) Výběr
Tato aktivita navazuje na předchozí aktivitu Předběžný výběr, jedná se o další kolo výběru z řad zájemců o účast v projektu, kterým bylo vystaveno Doporučení k zařazení do projektu. Uchazeč účastníky seznámí s cíli projektu, s tím, jaké projekt nabízí aktivity a co jim může přinést za výhody, další informace se budou týkat podmínek účasti v projektu. Následně proběhne osobní pohovor s předvybranými osobami, a to formou krátkého pohovoru, který bude strukturován na základě jednoduchého dotazníku, ten po podepsání zúčastněných stran bude fungovat jako kontrolní seznam. Cílem tohoto pohovoru bude vyfiltrování osob, které se projektu zúčastní a jejich předběžné nasměrování do jednotlivých aktivit projektu.