Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

3) Předvýběr

3) Předvýběr
Předběžný výběr z řad uchazečů o zaměstnání:
Tuto činnost zajišťují jednotlivé ÚP-KoP ve všech okresech Středočeského kraje ve spolupráci s uchazečem (místně příslušným okresním koordinátorem). Jde o výběr potenciálních účastníků projektu, tedy osob spadajících do cílové skupiny uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP ve Středočeském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců. Výběr bude prováděn odbornými pracovníky ÚP, ti budou uchazeče vybírat na základě specifikace cílové skupiny. Těm účastníkům, kteří budou vybráni, odborní pracovníci ÚP vystaví formulář „Doporučení k zařazení do projektu“ včetně formuláře „Souhlas se zařazením do projektu“ a pozvou je na navazující aktivitu projektu, kterou je aktivita Výběr.