Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

2) Publicita

Publicita:
Zabezpečení všeobecné publicity:
Publicita bude zajišťována po celou dobu realizace projektu, a to tak, aby se informace dostávaly k co nejširší veřejnosti, a to jasnou, srozumitelnou a efektivní formou. V rámci publicity bude dbáno na dodržování souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR, Manuálem vizuální identity OP LZZ a Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013 (viz. www.esfcr.cz). 
 
Publicita projektu bude probíhat formou těchto informačních a komunikačních nástrojů:
Krajská konference
Tiskové zprávy
Vlastní webové stránky projektu
Letáky a plakáty
Propagační předměty