Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

12) Závěrečná zpráva

12) Závěrečné vyúčtování:
Uchazeč ve 29. měsíci projektu provede závěrečné vyúčtování projektu – předloží závěrečnou fakturu, do které započte i případné smluvní pokuty / penále. Uchazeč vystaví fakturu po schválení dosažených indikátorů zadavatelem. Veškeré indikátory a výstupy, vyjma aktivity Závěrečná zpráva, musí být naplněny do konce 28. měsíce projektu