Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

11) Přímá podpora

11) Přímá podpora bude zahrnovat:
a)    Cestovné - Příspěvek na úhradu cestovného – bude poskytován každému účastníkovi projektu, který nebude mít bydliště v místě konání kurzu (aktivity).
Příspěvek na úhradu cestovného bude poskytován účastníkům těchto aktivit projektu: Úvodní modul, Minimum pro život, Rekvalifikace, Závěrečný pohovor a hodnocení.
b)   Příspěvek na péči o dítě a závislé osoby - Tato podpora bude poskytována účastníkům projektu, kteří pečují o závislé osoby, a toto by pro ně bylo překážkou účasti v aktivitách projektu. Závislost osob na péči účastníka projektu musí být prokazatelně doložena.
Příspěvek bude činit nejvýše 300 Kč denně a jeho výše musí být doložena dokladem (faktura, pokladní doklad) o poskytnuté službě. Nárok platí jen pro aktivity trvající minimálně 5 hodin, což bude doloženo prezenční listinou.
Příspěvek na péči o děti a jiné závislé osoby bude poskytován účastníkům těchto aktivit projektu: Úvodní modul, Minimum pro život, Rekvalifikace
c)    Příspěvek na zdravotní prohlídku k rekvalifikacím:
Bude poskytován účastníkům Rekvalifikace na úhradu vyšetření lékařem před nástupem do rekvalifikačního kurzu v maximální výši dle příslušného „cenového předpisu“ Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Občerstvení:
Dodavatel mimo přímou podporu zajistí občerstvení všem účastníkům aktivit, které trvají minimálně 5 hodin. Poskytnutí občerstvení účastník aktivity potvrdí v rámci prezenční listiny příslušné aktivity.