Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Doprovodná opatření projektu

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ PROJEKTU

Přímá podpora (doprovodná opatření) je určena pro účastníky, u kterých existuje překážka bránící jejich účasti vprojektu

Přímá podpora bude zahrnovat:

Příspěvek na úhradu cestovného pro účastníky s bydlištěm mimo místo konání školení. Účastníci mají nárok na denní náhradu cestovného ze svého bydliště do místa kurzu a zpět.

Stravné bude poskytováno účastníkům projektu po dobu jejich účasti v aktivitách s trváním nad 5 hodin. Bude prováděno formou poskytování stravenek v hodnotě 70 Kč.

Příspěvek na hlídání zdravotně postižených žijících ve společné domácnosti. Pro účastníky projektu, kteří pečují o jiné závislé osoby v rodině, a toto by pro ně bylo překážkou účasti v aktivitách projektu.  Závislost osob na péči účastníka projektu bude doložena.