Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Cíle projektu

CÍLE PROJEKTU

Překonat psychické zábrany, které mají klienti ohroženi sociálním vyloučením, získání návyků pro efektivní vyhledávání zaměstnání na trhu práce,  posílení odborných kvalit formou výuky na PC a formou rekvalifikací,  aktivní činnost klientů za účelem získání si zaměstnání.

 Projekt bude usilovat o odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

V rámci projektu bude 15 osob umístěno na nově vzniklá pracovní místa.