Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Tisková konference

U příležitosti završení regionálního individuálního projektu "Praxe je začátek 2" spolufinancovaného ESF a rozpočtem ČR proběhla dne 10. 12. 2012 od 9.00 hod. v SALONKU MIRAMARE V HOTELU FORTUNA CITY, PRAHA tisková konference projektu za účasti zadavatele projektu, realizátora projektu a zástupců veřejné správy a klientů samotných.

TISKOVÁ ZPRÁVA - "Praxe je začátek 2"
Projekt "Praxe je začátek 2", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, je v pořadí již sedmým úspěšným projektem naplňujícím aktivní politiku zaměstnanosti České republiky, který realizovala OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. Jeho zadavatelem je Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Příbrami.
Projekt byl určen uchazečům o zaměstnání do 25 let věku, s ukončeným minimálně středoškolským vzděláním, jejichž získaná praxe od ukončení studia je maximálně 12 měsíců. Jeho hlavním cílem bylo zvýšení zaměstnatelnosti této znevýhodněné cílové skupiny na trhu práce. Projekt nabízel rozšíření dosavadních znalostí v oblasti IT a administrativních dovedností formou rekvalifikačních kurzů, kdy úspěšný absolvent získal nejen Osvědčení o rekvalifikaci, ale účastníci rekvalifikace na počítačích mohli rovněž získat i certifikát ECDL. Nejpřínosnější aktivitou projektu byla zcela jistě roční pracovní praxe zajištěná u subjektů veřejné správy. Cílem této praxe, zajištěné formou dočasného přidělení agenturou, bylo především získání kvalitních pracovních návyků a běžných organizačních a provozních zkušeností. Dále byla klientům, po celou dobu projektu, k dispozici individuální podpora a poradenství, týkající se především otázky monitoringu trhu práce a přípravy na přijímací pohovory.
Projekt podpořil 171 osob (plánováno bylo 120 osob). Aktivitu Vstupní modul absolvovalo 169 klientů, 109 klientů se zúčastnilo některého z nabízených rekvalifikačních kursů. Absolventi rekvalifikace Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL měli možnost získat Certifikát ECDL, 52 klientů jej získalo. Všechny tyto kurzy a školení byly pro klienty projektu bezplatné a klientům bylo ve dnech jejich realizace z projektu hrazeno stravné a cestovné.
Velkým lákadlem pro klienty projektu byla možnost získat a absolvovat až roční pracovní praxi u některého ze subjektů veřejné správy. 128 klientů tuto příležitost získalo a maximálně ji využilo.
K 30.11. 2012 ukončilo projekt 84 klientů získáním Pracovní smlouvy, 2 klienti nastoupili na DPP9 klientů na DPČ a 2 klientky pokračují ve studiu na některé z vysokých škol.
Jedním z povinných monitorovacích indikátorů je i vytvoření nových pracovních míst. Projekt počítá s 12 místy, tyto jsou naplánované s nástupem během měsíce prosince, nejpozději však k 2.1.2013.
Vzhledem k situaci na trhu práce, kdy pracovních příležitostí je velmi málo, lze z výše uvedených počtů projekt hodnotit jako velmi úspěšný pro danou cílovou skupinu a přínosný pro zvýšení zaměstnatelnosti trhu práce.

Fotodokumentace z tiskové konference:
 
Tiskovou konferenci zahájil JUDr. Jaroslav Kostohryz, předseda představenstva Obslužné společnosti, a.s. za realizátora projektu. Za zadavatele promluvila paní Vladimíra Kupcová, vedoucí referátu projektů EU.
V rámci příspěvků za instituce veřejné správy promluvila ředitelka Finančního úřadu v Čáslavi,
Ing. Vladimíra Pajerová 
V rámci příspěvků si slovo vzal i pan ředitel KoP ÚP v Mělníku, Ing. Zdeněk Studený, který shrnul pozici KoP ÚP v projektu.
Své místo k vyjádření dostali i samotní klienti projektu. Za ženy vystoupila slečna Mgr. Martina Šandová. Za mužskou část klientů vystoupil pan Daniel Novotný. Oběma (dnes už bývalým klientům - oba jsou úspěšně zaměstnaní ve veřejné správě, kde vykonávali i svou pracovní praxi v rámci projektu) velmi děkujeme za účast, vážíme si jejich času!!
Tiskovou konferencí nás provedla paní Gabriela Hořínková, místopředseda představenstva Obslužné společnosti a zároveň koordinátorka projektu pro okres Nymburk. Pan JUDr. Kostohryz shrnul výsledky projektu a konferenci, jež zhodnotila projekt jako velmi úspěšný, zakončil.

Všem zúčastněným děkujeme za podporu.