Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Doprovodná opatření

Doprovodná opatření (Přímá podpora účastníkům projektu)

Přímá podpora je určena pro účastníky, u kterých existuje překážka bránící jejich účasti v projektu.


Přímá podpora bude zahrnovat:


A) Příspěvek na úhradu cestovného pro účastníky s bydlištěm mimo místo konání školení – bude poskytována každému účastníku projektu, který nebude mít bydliště v místě konání kurzu nebo jeho blízkém okolí. Účastníci mají nárok na denní náhradu cestovného ze svého bydliště do místa kurzu a zpět. Pro potřeby náhrady je nutné předložení (odevzdání) cestovního dokladu s cenou a destinacemi z bydliště do místa kurzu a datem. Náležitosti těchto dokladů se musejí krýt s prokázanou docházkou účastníka pomocí prezenčních listin.

Příspěvek na úhradu cestovného bude poskytován účastníkům těchto aktivit projektu: vstupní modul a rekvalifikace.


B) Hrazení stravného – bude poskytováno účastníkům projektu po dobu jejich účasti v aktivitách Vstupní modul a Rekvalifikace. V rámci aktivity Vstupní modul bude stravné poskytováno všem účastníkům projektu za předpokladu, že denní účast na aktivitě bude minimálně pět hodin. V rámci aktivity Rekvalifikace bude stravné poskytováno pouze těm účastníkům, kteří na aktivitu dojíždějí z místa bydliště a za předpokladu, že denní účast na aktivitě bude minimálně pět hodin. Maximální výše stravného je určena ve výši 70,- Kč na osobu a den.