Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Cíle projektu

   Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
   Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Praxe je začátek 2“, a to je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti na trhu práce uchazečů o zaměstnání, kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku, s maximální celkovou praxí 12 měsíců a s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním. Dosažení hlavního cíle bude probíhat za podpory zkvalitnění a zvýšení kvalifikace v oblasti IT a administrativních dovedností a za podpory získání pracovní praxe u zaměstnavatelů převážně ve veřejné správě. Na základě získaných zkušeností a provedených analýz této cílové skupiny byly definovány dílčí cíle, jejichž postupné plnění podpoří dosažení cíle hlavního.

    Dílčí cíle:
  • rozšíření dosavadních znalostí IT a administrativních dovedností, a to formou rekvalifikačních kurzů;
  • získání kvalitních pracovních návyků, běžných organizačních a provozních zkušeností, základů firemní kultury a vztahů se zákazníky, a to formou zajištění pracovní praxe převážně u institucí veřejné správy;
  • individuální podpora po dobu účasti v projektu, která bude v průběhu celého projektu zaměřená nejen na odbornou konzultaci a poradenství v oblasti návratu na trh práce, ale především na vyhledávání vhodných pracovních míst.
Naplnění dílčích cílů zajistí účastníkům projektu lepší start jejich profesní kariéry