Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Rakovník

PROSINEC
Prosinec je posledním měsícem projektu, kdy klienti mohou využít individuální podporu ve formě společného vyhledávání pracovních příležitostí a konzultace se svými koordinátory. I v tomto měsíci všichni, kteří ještě neuspěli na trhu práce ihned po ukončení praxe u veřejné správy, aktivně hledali práci.
Slečna Markéta se účastnila výběrového řízení a nyní čeká na výsledky. Držím tedy palce, aby vše dopadlo v její prospěch.yes
Dvě klientky byly předány do péče ÚP. Pevně věřím, že i ony se v krátké době zaměstnají.
Všem účastníkům děkuji za spolupráci v průběhu celého projektu a  přeji  nejen do Nového roku 2013 mnoho úspěchů, dobré rodinné zázemí a pevné zdraví
Mgr. L. Neumannová

listopad
Listopad byl pro slečnu Denisu, která ukončila svou praxi na PMS Rakovník již na konci října, měsícem, kdy se opět ocitla mezi nezaměstnanými. Neponechala však nic náhodě a kontaktovala zaměstnavatele, kde se již dříve umístila na druhém místě ve výběrovém řízení . A poštěstilo se, Denisa se dozvěděla, že nabízené místo je opět k dispozici, jelikož vybraná pracovnice odešla ve zkušební době  a může tak od 1.12.2012 na toto pracovní místo nastoupit. GRATULUJEME !!!! yes
Ostatní klientky aktivně hledají zaměstnání či alespoň dočasně nějakou brigádu.

S projektem se loučí tento měsíc i paní Markéta Bestajovská. Dala nám proto k dispozici její hodnocení celého projektu a pohled na něj :
„Pracovní praxi a celkově celý projekt ,,Praxe je začátek 2“ bych zhodnotila jen a jen kladně. Pracovala jsem v Rakovníku na Městském úřadě na odboru dopravy. Pracovala jsem s programem na rozdělování korespondence odboru dopravy a také připravovala podklady pro správní rozhodnutí. Tato práce mě velmi bavila, byla jsem více než spokojená jak s kolektivem, tak i s prací, kterou jsem vykonávala.
Myslím si, že tato praxe mi hodně dala, byla mi opravdu velkým přínosem a jsem moc ráda, že jsem měla příležitost to zkusit. Komukoliv bych tento projekt doporučila, protože s ním mám jen dobré zkušenosti, kolegové i nadřízení byli vždy velice příjemní, ochotní a vždy jsme se na všem společně domluvili. Kdybych jednou měla šanci se na toto pracovní místo vrátit, tak bych rozhodně neváhala.
Před vstupem do tohoto projektu byl problém v okolí mého bydliště nalézt práci, a proto jsem vstup do projektu velice uvítala a určitě nelituji. Měla jsem šanci poznat mnoho skvělých lidí, chodila na motivační kurz, kde jsem se naučila určitě mnoho zajímavých věcí, také na rekvalifikačním kurzu jsem se naučila důležité věci s počítačem a získala díky tomu ECDL certifikát Start.
Paní koordinátorka projektu byla také vždy příjemná a vždy zodpověděla mé dotazy. Posílala mi nabídky práce a kdybych se nedostala do situace, kdy to v nejbližší době nebude možné (těhotenství), určitě bych jejích nabídek ráda využila.
Tento projekt bych doporučila každému, kdo má tu možnost, protože je šance se dále vzdělávat a  nalézt práci, třebaže i pouze na rok. Je důležitá kvůli nabrání nových zkušeností a praxe.„

ŘÍJEN
Říjen byl pro naši klientku slečnu Denisu Závorovou, která pracuje na PMS Rakovník, již posledním měsícem praxe. Vzhledem ke svému směru vzdělání a jejím dalším možném kariérním vývoji si tuto praxi velice pochvalovala a spokojený byl i pan Mgr. Petr Zelenka, vedoucí střediska. Jen by oba přivítali možnost další spolupráce. O své praxi píše Denisa takto : “Praxe u PMS je pro mne velmi užitečná vzhledem k oboru (sociální práce), který studuji. Stále mě obohacuje  o spoustu nových zkušeností a znalostí, za což vděčím skvělému kolektivu pracovníků na středisku v Rakovníku. Nyní se mi otevírají další možnosti uplatnění v zaměstnání.“
Pro ostatní klientky praxe ještě pokračuje posledním měsícem. 

ZÁŘÍ
Ani v tomto měsíci  - září - se, bohužel, našim klientkám „zatím“ nepoštěstilo nalézt tu správnou pracovní pozici, kde by mohli pokračovat po ukončení praxe. Všechny si moc dobře uvědomují, že pracovní smlouvy jim končí již za dva měsíce a tak, i když je na okrese Rakovník velice malá nabídka pracovních míst, snaží si hledat práci i v okolních okresech, případně i v Praze. Aktivně spolupracují při vyhledávání, tak jen zatím zbývá doufat a pokračovat v úsilí. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších měsících.

SRPEN
Většina klientek na okrese si v tomto prázdninovém měsíci vybírala svou zaslouženou dovolenou a čerpala síly na již poslední čtvrt roku praxe. K žádnému přeobsazení na okrese v tomto měsíci nedošlo. Klientky si ale velice uvědomují, že čas letí a proto budou nyní, dle jejich slov, intenzivněji pracovat na nalezení stálého zaměstnání.

ČERVENEC
V červenci, jak již bylo dříve zmíněno, odešla paní Jana Večeřová, která pracovala na Probační a mediační službě v Rakovníku na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupila v průběhu měsíce nová posila, slečna Denisa Závorová. Hodnocení jejích dosavadních pracovních povinností hodnotí pan Mgr. Petr Zelenka, vedoucí střediska takto: „Vyzdvihuji komunikativnost, pracovitost, učenlivost, vstřícnost, pečlivost. Jsem přesvědčen, že bude brzy samostatná v základních úkolech. Zajímá se o kontext práce v PMS a dává zpětnou vazbu, že mu rozumí. Další klientky na ostatních pracovištích pokračují ve svých povinnostech bez problémů a s oboustrannou spokojeností. 
ČERVEN
V okrese Rakovník nám během dosavadních praxí nedošlo  zatím k přeobsazení, bylo  tomu i tak v červnu. Klientky jsou na svých pracovištích stále velice spokojené a hodnotí svou dosavadní praxi velmi kladně. Paní Bc. Jana Večeřová nám již za několik dní ukončí účast v projektu a bude se již naplno věnovat svým mateřským povinnostemsmiley. V současné době hledáme další nástupkyni na její místo na Probační a mediační službě. Doufáme, že nalezneme adekvátní náhradu, jelikož práce odvedená touto klientkou na pracovišti je,  podle pana ředitele Mgr. Petra Zelenky, na velmi vysoké úrovni a i když odchází z projektu předčasně, odvedla práci, dle jeho slov, za celý rok. Uvidíme co nám přinese další, již prázdninový měsíc.
 
KVĚTEN
Končí nám již šestý měsíc pracovních praxí našich klientek na místech veřejné správy. Všechny klientky v okrese si praxi velice pochvalují a jsou rády za získávané zkušenosti, které jim praxe přináší. Již aktivně sami hledají zaměstnání, protože čas letí a v listopadu jim pracovní smlouva končí. Některé se účastní prac. pohovorů a vyhledávají nabízené pozice, které by se jim líbily. Někdy s úspěchem jindy zas ne. Ale důležité je to nevzdávat.
Pracovní praxi na MěÚ v Rakovníku popisuje a hodnotí paní Markéta Bestajovská:
 
Pracovní praxi na Městském úřadě v Rakovníku na odboru dopravy, hodnotím pořád velmi kladně. Má práce spočívá v rozdělování korespondence odboru dopravy. Chodím pro poštu na podatelnu na radnici na Městský úřad v Rakovníku, poté v počítači rozpošlu tam, kam určitá korespondence patří a odnesu fyzicky. Připravuji spisy o dopravním přestupku, zažádám o evidenční kartu řidiče, buď datovou schránkou (pokud je obviněný z přestupku hlášen v jiném okrese) nebo na oddělení evidence řidičů v Rakovníku (pokud je přestupce místní), nechám podepsat mému vedoucímu a dám referentovi, který poté bude o přestupku rozhodovat. Když je přestupek nějakým způsobem vyřešen, zapíši, spis ukončím a založím. Také zakládám žádosti o navrácení řidičského oprávnění. Tato práce mě baví a jsem na této pracovní praxi více než spokojená. Šance najít po této praxi nové zaměstnání je určitě mnohem větší než předtím. Myslím si, že praxe ve státní správě bude velké plus v mém životopise a také celkově v mém životě. Jsem mezi lidmi, tudíž je mi určitě toto velkým přínosem už v komunikaci a v jednání s nimi. Už jsem si tu hodně zvykla, má náplň práce mě baví, kolegové i nadřízení jsou velice příjemní a vždy se na všem společně domluvíme.“
Uvidíme, jaké novinky nám přinese další měsíc.
Markéta Bestajovská

DUBEN
Projekt nám pokračuje dalším měsícem a klientky pokračují na praxích na místech veřejné správy. Do konce praxe je sice ještě přes půl roku, ale většina si již uvědomuje, že je nutné si práci na stálý pracovní poměr hledat již nyní.
Svou náplň práce a praxi popisuje slečna Veronika Trčková, která pracuje na Okresním soudu v Rakovníku jako zapisovatelka:
„Mým úkolem je přepisování protokolů z jednání a různých usnesení a rozsudků. Dále vypravuji přípisy, dotazy, rozsudky, usnesení, předvolání, platební rozkazy, žaloby a jiné písemnosti. Také tisknu doručenky, zakládám poštu do spisů a žurnalizuji spisy a zakládám je. Myslím, že všechny tyto úkoly již ovládám a jen výjimečně poprosím o radu.“
Slečna Jana Večeřová pracuje na praxi u Probační a mediační služby v Rakovníku a svůj postup a nové zkušenosti z praxe popisuje takto:
„Praxe probíhá v pořádku, svěřené úkoly se daří dobře zvládat. V tomto měsíci mohu vyzdvihnout účast na uspořádání archivu, aktualizace katalogu poskytovatelů obecně prospěšných prací a zpracování kvalitativního monitoringu. Svůj profesní rozvoj cítím zejména v oblasti komunikace s organizacemi a to osobní, elektronické i telefonické a v oblasti administrativních úkonů především v orientaci a uspořádání práce. Každý měsíc cítím, že mohu potenciálním zaměstnavatelům stále více nabídnout a věřím, že při dalším shánění práce mi praxe dopomůže k tomu, abych byla řazena mezi zájemce o práci s pracovní zkušeností.“
Uvidíme, jak se bude klientkám dařit v dalších měsících.
Veronika Trčková

BŘEZEN
Jaro nám klepe na dveře a naše klientky na praxích mají za sebou již čtvrtý měsíc praxe. Stávají se plnohodnotnými zaměstnankyněmi a často mohou zastávat práci za kolegy, kteří jsou nemocní, nebo na dovolené. 
Na Okresním soudě v Rakovníku pracuje slečna Markéta Kasardová, jako zapisovatelka. Svou dosavadní praxi hodnotí takto:
„Praxi na Okresním soudě v Rakovníku hodnotím velmi kladně. V průběhu praxe dělám spousty věcí, jako např: přepisování protokolů, rozsudků a jiného, ale také vyhotovuji různé dokumenty, které potom rozesílám lidem jim určených. U této práce se musí člověk opravdu soustředit, protože chyba tady opravdu není vítána. Jinak se dá říci, že každý den je téměř stejný a dělá ta samá práce. Ze začátku jsem si myslela, že to bude celkem sranda a lehké, ale postupem času zjišťuji, že tato práce opravdu není jednoduchá. Ten, kdo si řekne, že je to „práce v pohodě“ tak je na omylu a mě to také z omylu vyvedlo. Je to mnohem těžší, než jsem si představovala. Co je pro mě nevýhodou této práce, že celý den koukám do počítače a často se stává, že mě z toho bolí oči a poté hlava, ale jak pozoruji, nejsem v tom sama. Jinak nemohu nic vytknout. Je to příjemná zkušenost a klidně bych tuto práci dělala i nadále.“
Markéta Kasardová

ÚNOR
Únor je již třetím měsícem pracovních praxí našich klientů na místech VS. Musím říci, že všechny vyjadřují spokojenost, jak s prací, kterou vykonávají, tak s kolegy, kteří jsou ochotni vždy pomoci a poradit. Tím se stávají klientky zkušenějšími a odpovědnějšími zaměstnanci. Průběh třetího měsíce na praxi nám shrnula slečna Lucie Fefrčíková, která pracuje na ÚP ČR, KoP Rakovník:
Jak bych zhodnotila další měsíc, který mám za sebou na Úřadu práce v Rakovníku?  Velice dobře. Baví mi to tam. Kolegové jsou ke mně velice vstřícní a pomohou mi pokaždé, když potřebuji. První měsíc jsem byla taková, že jsem nevěděla co se kolem mě děje, ale teď bych asi jen tak neměnila. Pokaždé když tam někdo přijde, říkám si, že jsem ráda, že mi vyšlo to, co mám teď za práci. Někteří lidé se chovají slušně, někteří to berou jen tak, že tam prostě musejí, ale na jednu stranu se jim nedivím. Pokud bych tohle měla hodnotit jako práci, kterou bych si třeba přála dál do života, tak říkám, že práci v kanceláři ano. Vždycky jsem to chtěla alespoň vyzkoušet jaké to je, a povedlo se mi to, takže pokud bych měla nabídku na to být v kanceláři, šla bych. On člověk u jedné práce dlouho nevydrží, ale tady se pořád učíte něco nového a pořád Vám to do toho života dává hodně. Takže i tento měsíc jsem tady velice spokojena.“
Koncem měsíce se s projektem loučí slečna Nikola Trojáčková. Nikola má ale před sebou nyní krásné období, které není spojeno s prací, ale s mateřstvímsmiley Přeji ji tedy hodně zdraví a krásné a zdravé miminko!!!
Lucie Fefrčíková
LEDEN
V lednu pro většinu klientek projekt pokračuje pracovní praxí. Většina z nich při schůzkách vyjadřuje svou spokojenost a uvědomují si její přínos pro jejich další pracovní uplatnění. Všechny zůstávají na svých místech.
A takto svou praxi u Městského úřadu v Rakovníku na odboru dopravy hodnotí paní Markéta Bestajovská:
„Pracovní praxi na Městském úřadě v Rakovníku, odbor dopravy, hodnotím velice kladně. Má práce spočívá v rozdělování pošty jak v PC, tak fyzicky. Každé dopoledne chodím pro poštu na podatelnu na radnici na Městský úřad a poté rozděluji korespondenci. Také připravuji podklady pro správní rozhodnutí, takže připravuji a vypisuji spisy pro referenty, kteří poté řeší tyto přestupky. Když je přestupek nějakým způsobem vyřešen, zapíši a spis ukončím. Tato práce mě velice baví, svou práci dělám už automaticky a myslím, že i správně. Určitě se ještě objeví věc, na kterou se musím zeptat, ale to nikdy není problém, vždy mi tu velmi rádi poradí. S touto pracovní praxí jsem velice spokojená.“
 
Slečna Simona Kuncová nastoupila do svého zaměstnání na pozici prodavač – specialista. Blahopřejeme!!!
 
V projektu nadále zůstává ještě jedna klientka, pro kterou hledáme společnými silami pracovní uplatnění.

PROSINEC
Projekt nám počínaje prosincem pro většinu klientek vstoupil do nejdůležitější fáze, kterou je pracovní praxe klientů na místech u veřejné správy.
Paní Bc. Jana Večeřová, která nastoupila na praxi již od listopadu a pracuje tedy již druhý měsíc u Probační a mediační služby v Rakovníku, hodnotí svou praxi takto:
 „Oproti minulému měsíci jsem měla možnost více se angažovat do oblasti zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací. Tato agenda mě velice zajímá. Jednání s poskytovateli (obecní úřady a neziskové organizace) a klienty PMS je další přínosnou zkušeností.
Odříkaného chleba největší krajíc… Při studiu jsem se zařekla, že se statistikou už nikdy nechci mít nic společného, dost se mě natrápila. Zpracování statistických výkazů je teď jednou z hlavních náplní mé práce. Kdybych si přečetla inzerát na volné pracovní místo, ve kterém by bylo náplní práce zpracování statistických výkazů… asi bych na něj nezareagovala… Teď už ale vím, že to byly zbytečné obavy. Jsem zase o krůček blíž k tomu, najít si dobré zaměstnání.
Další klientky nastoupily svou praxi na místech u KoP ÚP Rakovník, Okresního soudu v Rakovníku a na MěÚ Rakovník.
Dvě s klientek na okrese Rakovník jsou zatím bez pracovního uplatnění. Společně se snažíme najít jim vhodná pracovní místa. Slečna Simona Kuncová má přislíbenou práci od ledna, držíme ji palce, aby vše dopadlo.
 
Všem přeji do Nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a úspěšně zakončené hledání práce.smiley
 
 
LISTOPAD
Listopad byl ve znamení rekvalifikací. Projekt nabízel pro klienty možnost absolvování rekvalifikačních kurzů IT dovednosti nebo, Administrativní pracovník.
První rekvalifikace, která probíhala v Berouně, se zúčastnily  4  klientky. Celou aktivitu popsala klientka paní Markéta Bestajovská takto:
„Rekvalifikaci hodnotím velice kladně, byla mi určitě velkým přínosem. Obsluhu osobního počítače jsem ovládala pouze uživatelsky, takže jsem se zde naučila spoustu nových věcí. Myslím, že načerpané vědomosti z rekvalifikace mi budou přínosem i v novém zaměstnání i v dalším životě, protože ovládat počítač je v dnešní době velmi důležité. Takže i kdyby certifikát ECDL přece třeba jen nevyšel, určitě to pro mne nebyla ztráta času a myslím, že mi tato možnost dala mnoho nových zkušeností. Rekvalifikace probíhala v pořádku, lektor byl velice ochotný a vše nám vždy ochotně rád vysvětlil.“
  
Ve čtvrtek 24. listopadu se konaly závěrečné testy ECDL.
Rekvalifikace na Administrativního pracovníka, která se konala v Praze v Sokolské ulici, se účastnily z okresu Rakovník 2 klientky.  Aktivitu popsala klientka slečna Lucie Fefrčíková  takto:
„Rekvalifikace na administrativní pracovnici byla velice přínosná. Poznali jsme nové lidi a nové přátele. Naučila jsem se spoustu nových věcí. Co se týče budoucí práce, co budu potřebovat a jak se v určitých situacích chovat. Jinak na lektory si nemůžu ztěžovat. Každý uměl něco jiného a od každého jsme něco pochytili. Nejvíce mě ale zaujal pan Borufka (lektor). Byl příjemný jeho vystupování mě opravdu bavilo. Takže kdybych to shrnula jednou větou, bylo to velice přínosné a naučné.“
  
Od 1. listopadu již na roční  praxi nastoupila paní Jana Večeřová, která je na svém novém pracovišti velice spokojená . Taktéž zaměstnavatel Probační a mediační služba Rakovník, si její práci velice pochvaluje.
Na ostatní účastníky projektu nyní čeká nástup na roční praxi u veřejné správy, kde nastoupí další 4 klientky z okresu Rakovník.

ŘÍJEN
Klientky absolvovaly od 10. do 14. října svou první aktivitu v projektu. Jednalo se o Vstupní modul. Jeho náplň a průběh shrnula lektorka
Ing. Jindřiška Kopřivová:
"Všechny klientky měly v kurzu stoprocentní docházku a chodily vždy velmi dobře připravené. Myslím, že se zde rychle vytvořila příjemná a tvůrčí atmosféra, klientky ochotně sdělovali své pocity, názory a zkušenosti. Nejvíce je zajímala tvorba životopisu a psaní motivačního dopisu. Dále jsme se zaměřili na komunikaci, zde si klientky vyzkoušely i různé modelové situace. V závěru jsme se soustředili na přijímací pohovor, klientky shlédly video-ukázky, poté si před komisí vyzkoušely vlastní přijímací pohovor. Společně jsme pak hodnotili vše pozitivní i negativní. Řekli jsme si, na co je třeba si dát pozor, co je třeba vyzdvihnout. Myslím, že kurz je pro absolventy bez praxe velmi přínosný. Klientky rakovnického běhu byly velmi komunikativní a chtěly si z kurzu odnést maximum. Mé hodnocení tohoto běhu je jen pozitivní." 
                                                                                                                                                                                            
Po nácviku pracovních pohovorů na „domácí půdě“ čekaly na klientky pohovory u veřejné správy. Jednalo se o pracovní místa u KoP Rakovník, Okresního soudu Rakovník, MěÚ Rakovník a Probační a mediační služby. Z celkového počtu 7 klientek bylo úspěšných 5. Ty nastoupí od 1. 12. 2011 na svou roční praxi.
Další aktivitou projektu je rekvalifikace. Od 24. října probíhá v Praze rekvalifikace Administrativní pracovník, které se účastní 2 klientky a od čtvrtka 27. října probíhá rekvalifikace Obsluha osobního počítače (podle osnov ECDL) v Berouně, které se účastní další klientky.
      

 
ZÁŘÍ
Dne 21. 9. v 9 hod. se konala na ÚP KoP v Rakovníku informační schůzka, na které se sešlo celkem 14 klientek, vybraných ÚP v Rakovníku. Celkem bylo ÚP pozváno celkem 25 klientek, ale 11 z nich se vůbec nedostavilo. Všechny klientky si se zájmem vyslechly prezentaci projektu. Jaké jsou jeho hlavní cíle, jaké jsou podmínky pro vstup do projektu, jak bude celý projekt probíhat a co vše může účastníkům nabídnout. Po této prezentaci jsme individuálně řešili splnění podmínek vstupu do projektu, jelikož se některé z nich již účastnily projektu Praxe je začátek 1 a další nás opustily
z důvodu již nalezeného zaměstnání. S ostatními byl podrobně vyplněn strukturovaný dotazník a podány individuálně odpovědi na otázky, které klientky po prezentaci měly. Většina byla rozhodnuta pro vstup do projektu. Po individuálních pohovorech se všemi klientkami bylo vybráno 8, které vstupují do projektu. Přejeme, ať projekt naplní jejich očekávání.