Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Příbram

PROSINEC
Prosinec je posledním měsícem projektu, kdy klienti mohou využít individuální podporu ve formě společného vyhledávání pracovních příležitostí a konzultace se svými koordinátory. I v tomto měsíci všichni, kteří ještě neuspěli na trhu práce ihned po ukončení praxe u veřejné správy , aktivně hledali práci.
S potěšením mohu konstatovat, že slečna Michala, která pracovala na Okresním soudu v Příbrami na pozici zapisovatelky, získala práci již v průběhu prosince. Gratuluji !!!
 Své pracovní uplatnění našla již od prosince i slečna Petra, která nastupovala na praxi později. Přeji tedy hodně pracovních úspěchů a gratuluji !!!
Pan Martin a slečna Martina, kteří pracovali během roku na OSSZ Příbram, získali nabídku na prosinec dále pokračovat na svých místech, prozatím na DPČ, s přislíbením získání pracovní smlouvy od ledna 2013. Oba bez váhání přijali. Gratuluji!!!yes
Další klientka slečna Renáta by měla nastoupit do své nové práce od ledna 2013. Taktéž  gratuluji!!yes
Slečna Ivana, která pracovala na podatelně na finančním úřadě v Sedlčanech, našla své zaměstnání na finančním úřadě v Benešově a bude nastupovat od ledna 2013. Gratuluji !!!yes
Pouze tři klientky předáváme nyní do péče ÚP. Věřím, že i ony v krátké době najdou své pracovní místo.
 
Všem účastníkům děkuji za spolupráci v průběhu celého projektu a  přeji  nejen do Nového roku 2013 mnoho úspěchů, dobré rodinné zázemí a pevné zdraví wink
Mgr. L. Neumannová

listopad
Listopad je posledním měsícem praxí. U některých klientů bude následovat nástup do zaměstnání ihned , někdo stále ještě své uplatnění hledá. Každopádně všichni klienti mají za sebou roční (někdo kratší) praxi, kterou nyní mají možnost zúročit.

Slečna Ivana nám napsala své celkové hodnocení projektu :
„Praxe je začátek je určitě dobrý projekt a má smysl. Určitě bych ho doporučila svým kamarádů a určitě stojí za to v tom pokračovat. V dnešní době když člověk němá pracovní praxi, tak je prakticky nemožné sehnat práci. A není to těžké jen pro středoškoláky ale i pro vysokoškoláky, o tom jsem se přesvědčila právě v tomto projektu, kde jich bylo docela dost.
Nic bych na projektu neměnila. Je úžasné to, že člověk má tu možnost se naučit správně sepsat životopis a motivační dopis. Parádní jsou i kurzy, které jsme měli možnost absolvovat zcela zadarmo. Já jsem absolvovala počítačový kurz, kde jsem získala certifikát ECDL.
A samotná praxe na Finančním úřadě v Sedlčanech byla úžasná. Člověk se zde naučil pracovat v kolektivu a hlavně jednat s lidmi. Lidé zde musí být soustředění a pečliví při své práci. Byla to pro mě velmi dobrá zkušenost zde pracovat. A proto jsem možná i nyní získala práci na Finančním úřadě v Benešově.

 
Se svými zkušenostmi z projektu se s námi podělil i pan David, který ukončil praxi již na konci října a nastoupil na místo obchodního zástupce :
„Tento projekt byl pro mě velký přínosem. Skládal se ze 3 částí. První částí byl úvodní modul, který mě naučil správně vytvořit životopis a motivační dopis. Paní lektorka se nám velice věnovala a s každým pečlivě jeho dopis vytvořila a konzultovala s ním, co by bylo vhodné ještě doplnit, rozšířit anebo naopak, co do dopisu nepatří. Dále velkým přínosem bylo poznání nových lidí a spolupráce s nimi při plnění různých úkolů. Druhou částí byla rekvalifikace, která probíhala v Praze. Já jsem se nechal zařadit do programu administrativní pracovník. Rekvalifikace trvala 3 týdny a byla velice dobře vedena. Zde jsem se seznámil s prací administrativního pracovníka a jednotlivými pracovní úkony, které bych mohl vykonávat na roční praxi ve státní sféře. Ať už to byla práce na PC, základy pracovního práva, základy účetnictví. Na každý modul se nám střídal přednášející a tak to bylo malé zpestření. Po absolvování rekvalifikace jsem obdržel certifikát o proškolení na administrativního pracovníka a následovala moje roční praxe ve státní sféře.
Mojí roční praxi jsem vykonával na Okresní hospodářské komoře v Příbrami a jsem za to velice rád. Práce v daném kolektivu lidí byla velice příjemná a velké dík patří i mé ředitelce paní Ireně Karpíškové, která mě zasvětila do všeho, co daná instituce vykonává. Mojí hlavní náplní práce byla údržba webových stránek, aktualizace stavu členů OHK, korespondence, podílení se na akcích pořádané Okresní hospodářskou komorou. Díky této praxi jsem se naučil jednat s lidmi, pracovat v kolektivu lidí, zlepšil jsem si své znalosti na PC.
Tento rok byl pro mě obrovským přínosem a zkušeností, stejně tak jako celý projekt ,,Praxe je začátek 2“. Díky tomuto projektu moje osobnost získal obrovské zkušenosti a hlavně velice důležitou praxi, bez které je to dnes složité. Moje osobnost se po celou dobu projektu rozvíjela a někam rostla. Díky tomuto projektu jsem získal i mé nové pracovní zaměstnání, které bych jen těžko bez tohoto projektu mohl získat.
Závěrem bych strašně rád chtěl poděkovat naší koordinátorce paní Lence Neumannové, která s námi byla neustále v kontaktu, starala se o nás a velice nám po celou dobu projektu pomáhala.“

ŘÍJEN
Říjen je pro dalšího účastníka projektu pana Davida Kozáka, který pracuje na Okresní hospodářské komoře v Příbrami,  úspěšným měsícem. Absolvoval několik pracovních pohovorů, u jedné společnosti  postoupil do druhého kola výběru. Po úspěšném absolvování  byl vybrán a bude od 1.11.2012 již zaměstnán. Gratulujeme !!!!
Pro ostatní klienty praxe dále pokračuje posledním měsícem. Uvidíme, zda se i dalším podaří nalézt pracovní uplatnění.


ZÁŘÍ
K poslednímu dni měsíce srpna ukončila účast v projektu slečna Simona Jeriová, DiS., která nastoupila na místo na ÚP KoP Sedlčany, jako kmenový zaměstnanec, proto jsem ji požádala o celkové zhodnocení projektu. „Od 1. 9. 2012 jsem se stala zaměstnancem Úřadu práce v Sedlčanech, proto jsem ke konci srpna rozvázala pracovní poměr s Obslužnou společností, a. s. a rozloučila se s projektem Praxe je začátek 2 a paní Neumannovou. Ráda bych zhodnotila poslední ¾ rok, který jsme strávila v projektu. Kladně bych hodnotila týden, kdy jsem jezdila do Příbrami, kde jsem se zábavnou formou skamarádila s ostatními členy projektu a naší lektorkou. Každý den jsme měli na programu různá témata, cvičení a také poznání sama sebe. Velkým přínosem pro mě bylo správné sepsání životopisu, motivačního dopisu a také nacvičení pohovoru.
Po vzorném nacvičení pohovorů mě čekala realita a já jsem absolvovala skutečné pracovní pohovor na Finančním úřadě a Úřadu práce v Sedlčanech. Paní Neumannová mi později sdělila, že jsem byla vybrána na oba úřady a mohu si vybrat, kde budu chtít pracovat. Vybrala jsem si úřad práce a jsem ráda, že jsem se tak rozhodla.
Následujícím programem v projektu byla rekvalifikace. Byla jsem přidělena na rekvalifikaci PC. Z počátku jsem radost neměla, ale nakonec jsem zjistila, že výuka počítačů není vůbec těžká a snadno jsem zvládla udělat i závěrečnou zkoušku a obdržet certifikát ECDL.
A konečně přišla na řadu vytoužená praxe na úřadě.  Od 1. 12. 2011 jsem naskočila do pracovního života. Vše po celou dobu probíhalo bez problémů, kolektiv je milý, kolegyně mě ihned od začátku zasvětily do práce zprostředkovatelky, kterou dělám dosud. Během srpna přišla radostná zpráva, že se mohu stát od září zaměstnancem úřadu a tak jsem nabídku přijala.
Celkové hodnocení celého projektu je na jedničku. Za vše také děkuji Mgr. Lence Neumannové. Nemám žádné výhrady, celá praxe mi přinesla jen pozitiva. Jen bych si přála víc takových projektů, aby měli mladí lidé, stejně jako já, šanci dostat se na pracovní trh a možnost pracovat.“
Místo slečny Jeriové nastoupila na místo na  ÚP KoP v Sedlčanech další „posila“ slečna Kateřina Chýlová, která svou krátkou praxi popisuje takto : „Na ÚP v Sedlčanech docházím pouze pátý den a proto mé hodnocení nebude příliš obsáhlé. Během pěti dnů jsem třídila a zapisovala písemnosti do příslušných spisů a ukládala je. Dále jsem zapisovala protokoly do PC, kde jsem využila znalost psaní všemi deseti ze střední školy. Zaznamenávání a třídění pošty se ze začátku zdálo složité, ale postupem času je mi tento úkol jasnější. Úkoly, které jsem prozatím dostala nebyly příliš složité a  to i díky pracovníkům na ÚP, kteří tu jsou velice vstřícní a ochotní mi poradit.“
Ostatní klienti zatím zůstávají na svých pracovištích a snaží se aktivně hledat zaměstnání, vždyť jejich čas se již pomalu „naplňuje“.

SRPEN
Na začátku srpna jsme se rozloučili se slečnou Evou Sadílkovou, které tímto přeji hodně pracovních, ale i osobních úspěchůsmiley
Na pracovišti na ÚP ČR, KrP Příbram ji nahradila nová klientka, slečna Petra Kubátová, která svou dosavadní účast popisuje takto: „V rámci dosavadní praxe mi byly svěřeny následující úkoly: kontrola a doplňování kartotéky osobních údajů zaměstnanců, zpracování tabulek v Excelu, kontrola osobních údajů zaměstnanců v PC. Zadané úkoly jsem splnila v očekávaném čase a nebyly mi vytknuty žádné nedostatky.
Připravuje se nám další přeobsazení a to na pracovišti na ÚP ČR, KoP Sedlčany, kde využila nabídky stálého místa slečna Simona Jeriová.  Projekt opouští k 31. 8. 2012. Přeji ji tímto hodně pracovních úspěchů!
A ještě jeden příspěvek od slečny Simony Formánkové, která pracuje na Okresním soudě v Příbrami.  Její náplň práce se rozšířila a přidala jí další zkušenost: „Na Okresním soudě v Příbrami dělám stále stejnou práci, což je rozesílání elektronických platebních rozkazů, usnesení a přípisu jak žalovaným, tak žalobci nebo zástupci žalobce. Také přeposílám zásilky a reklamuji, pokud nebyla vrácena doručenka, či celá zásilka. Přepisuji usnesení či rozsudky. Chodím do jednací místnosti s justiční čekatelkou, kde zapisuji výslechy a jezdím zapisovat i do věznice na Bytíz, což mě velice baví, jelikož se dozvím různé příběhy lidí a je to takové oživení pracovní doby.“

ČERVENEC
V měsíci červenci na okrese pokračují nadále klienti na svých pracovištích bez problémů.  Současně se snaží dále hledat pracovní uplatnění, zasílají svá CV, účastní se pracovních pohovorů… a mají již co nabídnout. Jak to popisuje po osmém odpracovaném měsíci na OSSZ v Příbrami pan Bc. Martin Bischof: „Další měsíc projektu Praxe je začátek v pořadí již osmý, pro mě probíhá v stále stejném standardním pracovním tempu a pracovních činnostech. Na mé pracovní agendě se od minulého měsíce stále nic nezměnilo. Praxi i kolektiv na oddělení OSVČ hodnotím stále velmi pozitivně. V současné době aktivně rozesílám životopisy, ve kterých se skvěle vyjímá tato praxe, která mé životopisy jistě vyzdvihne a pomůže k tomu, abych získal stálé zaměstnání. Tento projekt hodnotím stále velmi pozitivně jako neocenitelnou zkušenost, která je pro mě z budoucího pracovního hlediska neocenitelnou zkušeností.“
Uvidíme, co nás čeká v dalším měsícismiley

ČERVEN
V tomto měsíci se opět jedna z klientek úspěšně zařadila mezi  zaměstnané. Slečna Nikola Kindlová dostala pracovní nabídku od ředitelství ÚP ČR, která se neodmítá J Od 13.6.2012 nastoupila jako mzdová účetní na KrP v Příbrami. GRATULUJI !!!!! Nikola napsala zamyšlení  nad svou účastí v projektu :
„Projekt Praxe je začátek vnímám jako velmi dobrou příležitost, jak získat roční praxi ve veřejné správě a hlavně užitečné pracovní zkušenosti. Celý tento projekt mě velmi zaujal a byla jsem moc potěšena, když mě vybrali.  Do projektu jsem nastoupila až od března, místo slečny, která si našla stálé zaměstnání. Nastoupila jsem na Úřad práce v Příbrami na personální a mzdové oddělení. Na začátku jsem se seznamovala s programy, které používají a pracovními úkoly. Naučila jsem se mnoho užitečných věcí a samotná práce mě velmi bavila. Už po třech měsících jsem dostala nabídku nastoupit na tomto oddělení jako mzdová účetní, samozřejmě jsem ji hned využila. Po celou dobu projektu ke mně byly kolegyně velmi ochotné, vše mi vysvětlily a pomáhaly mi při řešení úkolů. Tento projekt pro mě byl opravdu dobrou zkušeností a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit." 
 
Slečnu Nikolu nahradila slečna Eva Sadílková, která nastoupila na personální oddělení na KrP ÚP ČR v Příbrami od 27.6.2012. Přeji hodně pracovních úspěchů.
 
KVĚTEN
Končí nám již šestý měsíc praxí a klienti získávají a učí se stále novým věcem. Zkušenosti přináší každý den, jak popisuje slečna Simona Jeriová, která pracuje na KoP ÚP v Sedlčanech:
Praxe probíhá v pořádku. Práce na úřadu práce mě baví a každým dnem se vzdělávám. V těchto měsících, při výběru dovolených, začínám střídat kolegyně na pozici zprostředkovatelka. Práce s uchazeči je zajímavá a na pozici zprostředkovatelky se mi líbí. Každým měsícem se moje pracovní náplň rozšiřuje a já se zdokonaluji.“
 
Květen na praxi hodnotí slečna Nikola Kindlová, která nastoupila v polovině března a pracuje na Krajské pobočce ÚP v Příbrami na personálním oddělení:
Tento měsíc jsem opět pomáhala s výplatami, kontrolovala docházku a neschopenky. Dále zapisuji docházku krajským pracovnicím a informatikům a zapisuji, kdy si vybírají dovolenou, kdy jdou k lékaři, nemoc,… Na začátku měsíce jsem dostala počítač a učila jsem se se mzdovým programem. Minulý týden mě kolegyně učila, jak zkontrolovat zdravotní a sociální pojištění a jak ho odeslat, abych ho mohla příští měsíc dělat sama. Dále přepisuji platové výměry zaměstnanců a kontroluji ho s hodnocením. Jinak kolegyně jsou velmi ochotné a rády mi se vším poradí a vše mi vysvětlí.
 
Uvidíme, co nám přinese další měsíc?


DUBEN
Projekt nám pokračuje dalším jarním měsícem a čas letí. Klienti si začínají uvědomovat, že mají práci nyní zajištěnou, ale jejich smlouva končí v listopadu a ač je to ještě přes půl roku, musejí pracovat na hledání stálého pracovního místa. Snažíme se společně vyhledávat vhodné nabídky, někdy s úspěchem, kdy je klient pozván na pracovní pohovor, jindy jsme méně úspěšní.
Stále pokračují praxe na místech veřejné správy. Takto popisuje svou zkušenost a náplň práce slečna Simona Formánková, DiS. :
„Pracuji na Městském Okresním soudě v Příbrami. Jsem zde spokojená. Náplní mé práce je rozesílání elektronických platebních rozkazů, usnesení a přípisu jak žalovaným, tak žalobci nebo zástupci žalobce. Dále přeposílám zásilky a reklamuji, pokud nebyla vrácena doručenka, či celá zásilka. Přepisuji také usnesení či rozsudky. Nyní jsem začala chodit do jednací místnosti s justiční čekatelkou, kde zapisuji výslechy apod. Práce je hodně stereotypní, ale zatím jsem spokojená.“
Svou náplň práce na praxi, která probíhá na ÚP ČR, KoP Dobříš popisuje další z našich klientek slečna Renáta Soukupová:
„Tento měsíc jsem opět pracovala na oddělení pro zdravotně postižené. Odbavovala jsem klienty, pracovala jsem s PC, kde jsem zakládala nové žádosti na příspěvek na péči a mobilitu a zapisovala soc. šetření do PC a přerušovala řízení. Každý den připravuji poštu a projíždím ji programem. S náplní práce jsem spokojena a velmi mě baví.“
Uvidíme, jak se bude klientům dařit v dalších měsících. 
Renáta Soukupová Simona Formánková
 
BŘEZEN
Máme za sebou již čtvrtý měsíc pracovních praxí našich klientů. Často se z nich již stali plnohodnotní pracovníci, kteří zastanou práci za kolegu, který je na dovolené nebo je nemocen. Přínosem jsou i v obdobích, která jsou pro jednotlivé instituce náročnější, jak je tomu určitě například na finančních úřadech v tomto měsíci. Svou práci na FÚ v Sedlčanech popsala slečna Ivana Dvořáková:
„Březen je velmi náročný měsíc na finančním úřadě, protože se musí dát daňové přiznání fyzických a právnických osob. Zatím lidé moc nechodí, ale očekávaný nápor bude příští týden. Bohužel, už nyní jsou lidé nervózní a občas nepříjemní a tak musím zachovat asertivní jednání, i když je to někdy hodně těžké. Prohlubuje se mi znalost daňového přiznání pro fyzické osoby, což je dobré, protože si myslím, že bych tuto zkušenost mohla využít v dalším zaměstnání.“
 
Na ÚP KrP Příbram pracuje slečna Bc. Markéta Tůmová, která nám prozradila něco ze své náplně práce a průběhu praxe na jejím pracovišti:
„Po čtvrt roce jsem dostala počítač a i své pracovní místo, o které stejně brzy přijdu… V tomto měsíci jsem začala psát dopisy, konkrétně výkon rozhodnutí a také jeho zastavení, dále potvrzení o vyplacení dlužných mzdových nárocích, které se týkají insolvence a v neposlední řadě žádosti o sdělení údajů. Nejvíce času strávím vytvářením sociálních záznamů, které kompletuji a do tabulky zapisuji potřebné údaje ze soudních rozsudků, které je nutné dobře přečíst. Tyto rozsudky se týkají výživného, které mají platit „rodiče“ na „své“ děti v pěstounské péči. Tato problematika je velmi zajímavá. Od poloviny měsíce března zařizuji vzdělávání za KrP Příbram. Rozesílám nabídky školení a kompletuji seznam zájemců, poté zasílám do Písku či Pardubic. Tato práce je především o dopisování a telefonování. Důležitá je pečlivost při zaznamenávání údajů.„
Ivana Dvořáková

ÚNOR
Na začátku měsíce se s naším projektem rozloučila slečna Ing. Vlasta Štochlová, která pracovala na ÚP ČR, Krajská pobočka Příbram na oddělení ESF. Byla úspěšná na pracovním pohovoru a byla jí nabídnuta pozice Junior  Accountant v Praze.  Svou účast na celém projektu hodnotí takto:
Po absolvování Západočeské univerzity v Plzni jsem dostala šanci získat praxi ve státní správě, a to díky projektu Praxe je začátek 2. Z aktivit, které samotný projekt zahrnoval, mě velmi zaujal vstupní modul. Zde jsem se blíže seznámila s ostatními účastníky projektu, dozvěděla jsem se více o svém temperamentu (díky testům osobnosti), o asertivním jednání, o zvládání konfliktů a stresu. Součástí tohoto modulu byla i tvorba motivačního dopisu a vlastního strukturovaného životopisu. Tato aktivita byla završena pohovorem „nanečisto“, který byl pro mě velmi přínosný. Paní lektorka Mgr. R. Hlaváčová pojala tento modul velmi zábavnou a veselou formou, za což jí patří dík. Po ukončení vstupního modulu jsem se zúčastnila pracovních pohovorů v institucích státní správy. Měla jsem radost, že jsem uspěla ve dvou (Okresní soud a ÚP v Příbrami) ze tří pohovorů. Rozhodla jsem se, že budu svou praxi vykonávat v referátu projektů EU na ÚP v Příbram. Od konce října do poloviny listopadu jsem se zúčastnila rekvalifikace, která se týkala obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL. Při rekvalifikaci jsem si díky lektorovi J. Novotnému oživila znalosti, které jsem získala při studiu. Jsem ráda, že byla tato rekvalifikace završena zkouškou, a že jsem tak mohla získat mezinárodně uznávaný „Řidičák na počítač“. Nejdůležitější aktivitou, která následovala po rekvalifikaci byla samotná pracovní praxe. Na referát projektů EU (ÚP Příbram) jsem nastoupila od 1. 12. 2011. Začátek měsíce byl zaměřen na mou adaptaci a orientaci. Na referátu projektů EU jsem se seznámila se svými devíti kolegy (děkuji paní vedoucí V. Kupcové i všem kolegům za milé přijetí) a získala jsem základní informace o projektech, které má tento referát na starosti. Po dobu praxe patřily mezi mé pracovní úkoly administrativní činnosti jako např. vedení pošty, tvorba zápisů z porad a jejich archivace, aktualizace nástěnek, vedení spisovny, vedení agendy všech dokumentů, kontrolování přímé podpory, tvorba tabulek a dopisů, kopírování a další. Na tento projekt a na všechny, které jsem díky němu poznala, budu velmi ráda vzpomínat. Mé upřímné díky patří především Mgr. Lence Neumannové, oblastní koordinátorce, za výbornou organizaci a komunikaci. Kdybych nedostala zajímavou pracovní nabídku v Praze, určitě bych v tomto projektu pokračovala a vydržela až do konce.
Ještě jednou gratuluji a přeji hodně profesních úspěchů!!!
Pro ostatní klienty pokračují praxe na místech VS.
S koncem měsíce byla ukončena účast v projektu s panem Vítem Moulíkem, který, bohužel, zatím neuspěl při hledání vhodného zaměstnání. Vítek rozesílal své CV a aktivně spolupracoval při hledání, absolvoval několik pracovních pohovorů, které však nebyly úspěšné. V současné době opět čeká na vyjádření několika zaměstnavatelů a sám oslovuje další firmy, jelikož dává přednost práce v místě bydliště (Sedlčany). Přeji mu tedy brzký nástup na pracovní pozici a hodně úspěchů.
Ing. Vlasta Štochlová

LEDEN
Leden je pro většinu klientů na okrese Příbram ve znamení pokračující praxe. Nové zkušenosti a pracovní návyky, které naši klienti na místech získávají, jsou velice důležité pro jejich další pracovní uplatnění. Většina z nich si právě toto velice dobře uvědomuje a při schůzkách vyjadřují svou spokojenost. I slečna Mgr. Martina Šandová, která pracuje na OSSZ v Příbrami, hodnotí svou dosavadní praxi velice kladně:
 
První pracovní měsíc na OSSZ Příbram uběhl bez problémů a přehoupl se tedy plynule do dalšího měsíce. Má práce probíhá stále na dvou odděleních, pracovní úkoly zůstaly stejné, jak jsem popisovala v předchozím hodnocení za měsíc prosinec 2011. Náplň práce spočívá v pravidelných úkolech – zapisování pošty, kde se tento úkol přenesl z papírové podoby do elektronické, zápis interní pošty a další, přibylo pár nových úkolů, jako např. hledání informací pro soudy a exekutory, kteří požadují info o osobách, které se staly předmětem jejich zájmu, práce je stále dostatek. Na druhém oddělení základ práce zůstal stejný čili příprava a zakládání spisů, zde také přibyly nějaké drobnější činnosti, většinou se jedná o aktuálně zadané úkoly od vedoucí oddělení. První měsíc přispěl k tomu, že jsem se v práci zaběhla a tudíž nepotřebuji již pomoci a vím co je náplní mé práce, pouze pokud se jedná o něco nového či složitějšího je potřeba rada kolegyň. I tento měsíc jsem stále spokojená s praxí a jejím průběhem.
   
I nadále hledáme pracovní uplatnění pro klienta pana Víta Moulíka, který zaslal několik CV na pracovní pozice a účastnil se několika pohovorů. Nyní čeká na odpovědi. Nadále aktivně spolupracujeme a věříme, že se nám podaří najít pro něj odpovídající pracovní pozici. 

PROSINEC
Prosinec začal v projektu ve znamení ročních pracovních praxí na místech veřejné správy. Po předchozích aktivitách projektu většina klientů nastupuje na svou většinou první pracovní pozici. A není to vždy jednoduchý vstup. Z celkem 14 klientů projektu na okrese Příbram nastoupilo na místa u veřejné správy 12 klientů. 

Jedním z nich je I pan Martin Bischof, který pracuje u OSSZ Příbram. Svou první praxi hodnotí takto:
První den v nové práci začal seznámením s kolegy a vedoucí. Dále jsem byl přidělen na oddělení OSVČ. Byl jsem seznámen s náplní své práce. Byl jsem proškolen v rámci BOZP. Druhý den proběhla cesta do Prahy, pro čipovou kartu, kterou budu potřebovat pro svou práci. Ráno ještě proběhlo přivítání ředitelem. První pracovní činnost se týkala zakládání dokumentů v archivu a práce s poštou. Proběhlo první zaškolení na pracovní pozici na podatelně OSSZ. Hlavní náplň mé práce spočívá v práci se spisy v archivu a práce s poštou. K těmto činnostem do budoucna přibydou i další. Práce v archivu se skládá z třídění aktivních a neaktivních OSVČ. Aktivní se zakládají do archivu přímo na oddělení OSVČ a neaktivní se zakládají do hlavního archivu ze kterého, mohou být opět přemístěny na OSVČ a to když začnou opět podnikat. Třídění probíhá na základě práce s PC, kdy musím porovnat variabilní symboly a na základě toho tyto osoby roztřídit. Práce s poštou spočívá v každodenním obcházení kanceláří na OSVČ a její předání na podatelnu kde přeberu poštu za včerejší odpoledne. A tuto poštu poté roztřídím podle abecedy, která byla přidělaná jednotlivým kancelářím. Při této práci opět využiji činnost na PC. Při práci na podatelně, na kterou jsem absolvoval již první zaškolení, bych měl vypomáhat zejména se začínajícími OSVČ. Kolektiv je zde velice přátelský a ochotný. Jako úspěch vidím to, že mě práce velice baví a snadno jsem jí pochopil. První týdny svého působení na svém novém pracovišti hodnotím pozitivně.

Další místa byla obsazena u ÚP Příbram, KoP ÚP Dobříš, KoP ÚP Sedlčany, Okresního soudu v Příbrami, na Finančním úřadu v Sedlčanech a u Okresní hospodářské komory v Příbrami, kde pracuje pan David Kozák, který svůj první měsíc v práci hodnotí:
Tato praxe, mi po prvním měsíci přinesla hodně moc nových poznatků. Své úkoly jsem plnil svědomitě a co nejlépe. Obsahem praxe byla aktualizace firem, tisk adres, příprava seminářů, seznámení s czechpointem. Mezi mé úkoly, patřila tato část. V programech jsem nacházel dané instituce a tisknul instituce na štítky, které se dali na obálky a následně do obálek se dávala vánoční přání pro členy OHK. Další činností byla příprava adresářů a roznášení adresářů po členech a firmách v Příbrami, adresáře posílané do Okresu Příbram a dále jsme je nosili i na Českou poštu. Následným úkolem byla účast na seminářích OHK a příprava seminářů a úvod hostů. Další část obsahu práce bylo seznámení s aktualitami, které jsem vkládal na webové stránky OHK , dále seznámení s czechpointem. Myslím si, že moje aktivita na zadaných úkolech byla na dobré úrovni a i celkové úspěchy byli velmi uspokojivé. Myslím si, že jsem byl úspěšný. Zatím mi tato praxe přináší jen samá pozitiva a jsem za to nesmírně rád.
Martin Bischof David Kozák

Na okrese Příbram jsou zatím bez pracovního uplatnění dva klienti, se kterými společnými silami hledáme vhodné pracovní místo. Slečna Kristýna Dlabolová má již přislíbenou práci od začátku ledna. Držíme palce, ať vše dobře dopadne.
Do Nového roku všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví a v neposlední řadě úspěšné nalezení práce.

LISTOPAD
Listopad byl ve znamení rekvalifikací. Projekt nabízel pro klienty možnost absolvování rekvalifikačních kurzů IT dovednosti nebo Administrativní pracovník.
První rekvalifikace, která probíhala v Praze 5, se účastnilo celkem 7 klientů. Celou aktivitu popsala klientka Simona Formánková takto:
S rekvalifikací jsem byla naprosto spokojena. Prohloubila jsem své dovednosti na počítači a získala nové vědomosti o teorii počítačové technologie.  Nejzajímavější byly praktické hodiny na PC, kdy jsme pracovali s lektorem a na závěr témat jsme samostatně vypracovávali souhrnné cvičení. Lektor měl velmi dobré lektorské schopnosti. Při dotazu nebo vyskytnutému problému byl velmi ochotný. Na celé rekvalifikaci bych nic neměnila.
 
Po ukončení výuky rekvalifikačního kurzu se všichni klienti účastnili testů ECDL.
 
Rekvalifikace na Administrativního pracovníka, která se konala v Praze v Sokolské ulici, se účastnilo z okresu Příbram celkem 7 klientů.  Aktivitu popsal klient pan David Kozák takto:
Rekvalifikace byla na velmi dobré úrovni, témata do sebe velice dobře zapadala a byla dobře zpracována, jediný problém bych viděl s organizací, která občas nebyla úplně v pořádku. Myslím si, že se mi dařilo celkem dobře, uplatňoval jsem své znalosti při probírání daných témat a plno nových informací jsem získal. Zapojoval jsem se do rozhovoru při řešení úloh a byl jsem rád, že jsme vše mohli konzultovat s lektory. Lektoři pracovali velice svědomitě, na dané vyučovací hodiny chodili připraveni a u většiny byl výborný i jejich projev, nelze ale říci u všech. Nejpřínosnější pro mě byly hodiny pracovního práva, kde jsem si prohloubil své znalosti, dále velkým přínosem bylo účetnictví, kde jsme se naučili základy účtování. Velice zajímavá byla hodina vizážistky, kde jsem se každý dozvěděl něco o sobě o tvarech oblečení, barvách atd. Rekvalifikaci bych ohodnotil velice kladně.
Nyní čeká na účastníky projektu nástup na roční praxi u veřejné správy.
ŘÍJEN
V Příbrami začali klienti svou první aktivitu, která se jmenuje Vstupní modul. Tuto týdenní aktivitu absolvovalo všech 14 klientů. Celý průběh a náplň shrnula lektorka paní Mgr. Radka Hlaváčová:
"V pondělí 10. října 2011 byl v učebně Obslužné společnosti V Příbrami zahájen motivační tzv.“Vstupní modul“ pro účastníky projektu Praxe je začátek 2. Náplní tohoto týdne bylo především seznámení klientů s pravidly BOZP a právním minimem, protistresovými technikami, poznání sebe samého, odhalení dovedností a schopností, které mohou uplatnit na trhu práce. Naučili se a prakticky si také vyzkoušeli prezentaci své osoby při přijímacím pohovoru i komunikaci s ohledem na pravidla asertivity.
Hlavními výstupy z celého modulu byl především kvalitně zpracovaný strukturovaný životopis a motivační dopis, které jsou dnes hlavními požadavky zaměstnavatelů při vypisování výběrového řízení na obsazení volných pracovních pozic. Celý týden měli klienti možnost konzultovat své životopisy i motivační dopisy s lektorkou a opravovat případné chyby a nedostatky. V pátek pak odevzdali perfektní práce, které pro ně budou, jak pevně věřím, dobrým nástrojem pro získání zajímavé práce. Přeji všem účastníkům pevné nervy a hodně štěstí při přijímacích pohovorech. Věřím, že budou ve svém zaměstnání ve veřejné správě spokojeni
."                                                                                                 Mgr. Radka Hlaváčová
 
Po nácviku pracovních pohovorů na klienty čekaly pohovory „opravdové“. Jednalo se o pracovní pozice na KoP ÚP Příbram, Dobříš, Sedlčany, OSSZ Příbram, Okresní soud Příbram, Okresní hospodářská komora Příbram a Finanční úřad Sedlčany. Všichni klienti absolvovali nejméně tři pracovní pohovory, a protože konkurence byla veliká, museli se patřičně připravit. Odezva ze strany jednotlivých úřadů byla velice kladná, a proto bylo těžké, pro některé klienty, se rozhodnout, jakému místu dát přednost. Úspěšných a vybraných je nakonec 12. Ti nastoupí na svou roční praxi 1. 12. 2011.
Další aktivitou, kterou klienti v projektu absolvují je rekvalifikace. Začala v Praze v pondělí 24. října. Jedná se o rekvalifikaci Administrativní pracovník, které se účastní 7 klientů a rekvalifikace Obsluha osobního počítače (podle osnov ECDL), které se účastní také 7 klientů.


 
ZÁŘÍ
Dne 23.9. v 9.00 hod. se konala na ÚP KoP v Příbrami informační schůzka, na které se sešlo celkem 26 klientů, vybraných ÚP KoP v Příbrami, KoP Dobříš a v KoP Sedlčany. Tři klienti se na schůzku nedostavili. Všichni si vyslechli prezentaci projektu. Jaké jsou jeho hlavní cíle, jaké jsou podmínky pro vstup do projektu, jak bude celý projekt probíhat a co vše může účastníkům nabídnout. Po této prezentaci schůzku opustili klienti, které neoslovil, a budou si práci hledat sami, anebo nesplňovali vstupní podmínky pro projekt, především středoškolské vzdělání. S ostatními byl podrobně vyplněn strukturovaný dotazník a podány odpovědi na individuální dotazy. Většina byla rozhodnuta pro vstup do projektu. Někteří si nechali čas na poradu, nebo vyřešení priorit ve svém pracovním životě. Po individuálních pohovorech se všemi klienty bylo vybráno 14, kteří vstupují do projektu. Těšíme se již nyní na spolupráci a přejeme hodně sil do začátku.