Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Praha západ

PROSINEC
Velmi nás potěšilo, že klientka z okresu Praha západ Ivanka Novotná byla úspěšná ve výběrovém řízení u firmy Optimum Energy s.r.o. a od 1.1.2013 jí začíná nová životní etapa. Je zde na místě podotknout, že tato klientka byla v projektu od 1.8.2012, tak že její pracovní praxe byla pouhé 4 měsíce a přesto dokázala, že když člověk chce, tak i s takto krátkou pracovní praxi je možné získat nové perspektivní zaměstnání. Gratulace je určitě na místě.yes
I další klienti z okresu Praha západ (Roman Cyrani a Kristýna Hrdinová) se snažili najít své nové uplatnění na stávajícím trhu práce, bohužel neměli tolik štěstí. Ale dle informací, které máme, by pro mě mohl být leden příštího roku příznivým měsícem. Tak uvidíme……
 

LISTOPAD
Od 1.12.2012 nastupuje Lucie Pokorná do stálého pracovního poměru na Okresní soud pro Prahu západ. Velmi potěšující je když obdržíte dopis s následujícím obsahem.

                                  Česká republika – Okresní soud Praha – západ
                                                 Karmelitská 19, 118 15 Praha 1
                                                 Tel: 257199240, fax: 257533487
                                 IČ: 00024589, e-mail: info@osoud.phaz.justice.cz
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                   Praha, dne 14.11.2012
        Věc:  H o d n o c e n í    s p o l u p r á c e
             Od prosince roku 2011 jsme měli možnost spolupracovat s agenturou práce s Obslužnou společností ,a.s. se sídlem Praha 3 ,  Žižkov, která v rámci projektu Praxe je začátek 2 zajišťovala pracovní praxe klientů u organizací veřejné správy. Z Obslužné společnosti jsme jednali s p. Alicí Polákovou, která byla velmi ochotná, příjemná, spolehlivá, kdy i během roku měla zájem a často se  informovala, jak jsme s dočasně přiděleným zaměstnancem Agentury spokojeni. V současné době jsme uzavřeli s dočasně přidělenou zaměstnankyní, která je k nám přidělena do 30.11.2012 a velmi se osvědčila, pracovní smlouvu od 1.12.2012.
      Bude-li to možné, těšíme se na další spolupráci s p. Polákovou i v nastávajícím roce 2013.  
                                                                  JUDr. Vlasta   C í z l o v á v.r.
                                                                 předsedkyně OS Praha - západ

 
Na KoPu Praha západ budou od 1.12.2012 působit 2 klienti Jan Česák a Kristýna Hrdinová. Samozřejmě všem gratulujeme a držíme palce, aby se jim dařilo alespoň tak jako dosud. yes

ŘÍJEN
 
Po jednáních se zástupci KoP Praha západ se podařilo, aby od 1.11.2012 nastoupila slečna Iveta Cyraniová jako zaměstnance v rámci jiného projektu, který probíhá pod tímto KoP. Vzhledem k této skutečnosti byla s klientkou ukončena účast v projektu ke dni 31.10.2012.
„Dobrý den,
Čas strávený na úřadě práce byl pro mě velmi přínosný z mnoha hledisek. Naučila jsem se více komunikovat s lidmi. Ten nepříjemný pocit v žaludku zmizel. A to díky každodennímu setkávání s lidmi (jak se zaměstnanci, tak s klienty úřadu) a vyřizování telefonátů v sekretariátu ředitele. Kde jsem měla možnost pracovat necelý rok s kolegyní z projektu, která mě zaučovala a následně s mou vedoucí. S kterou jsme se snažily – musím říct, že docela úspěšně - zefektivnit a urychlit práci, které bylo opravdu hodně. Jsem vděčná, že mi projekt Praxe je začátek 2 umožnil uplatnit své znalosti na PC a rozvinout psaní všemi deseti, teď už i s diakritikou. Naučila jsem se věci po administrativní stránce, ale díky práci v sociální sféře jsem si rozšířila své obzory. Nikde vám neřeknou kolik práce je za jednou žádostí, či jiným požadavkem.
P. S.: Ne jen práce, ale i lidi, které jsem poznala, by mi chyběli, kdybych nedostala příležitost zde pracovat dalších pár měsíců. 
Děkuji za vše, Iveta Cyraniová“

Zdravím Vás paní Poláková, ukončení mého působení Okresního soudu Praha-západ se blíží a tak zasílám pár svých postřehů:
Na začátku jsem měla strach, nové prostředí, noví lidé a navíc soud. Nechtěla jsem nic pokazit, sice jsem se zaučovala, takže se s nějakými chybami počítalo, ale přece jen je to SOUD a nějaká nehezká chyba by mohla někomu i uškodit. Naštěstí jsem byla přidělena na exekuční oddělení. Byla jsem klidnější, že nejde o žádné odebírání dětí nebo zatýkání vrahů J. Práce na exekučním oddělení zpočátku byla dost jednotvárná, protože jsem ještě neuměla pracovat s informačním systémem soudu a nerozuměla exekuční agendě. Po zaučení jsem objevila kouzlo zapisovatelky. Fyzicky a psychicky nenáročná práce a  vcelku i zajímavá. Moje práce spočívá vlastně ve vypravování pošty, zařazování pošty, vyhledávání pošty, vypravování spisů, zjišťování údajů o účastnících řízení, obesílání účastníků řízení, zapisování jednání ze soudních síní a jiné pomocné práce. Praxe na soudě se mi líbí, jsem zde spokojená, práce mě baví, navíc práce na soudě budí respekt...
Hezký den,  Lucie Pokorná

 
 
ZÁŘÍ
Během  mé praxe sem se naučila více komunikovat s lidmi. Pomáhala jsme při příspěvku na mobilitu, evidenci nových uchazečů. Momentálně skenuji dokumenty a kontroluji dokumenty. Od září budu vypomáhat s sKartami. Na to se těším. Myslím si, že tohle mi přinese mnohem více zkušeností. Naučím se v nových programech, budu více v kontaktu s lidmi. Určitě nám tento projekt hodně dal a najdeme mnohem snadněji zaměstnání. 

SRPEN
Do projektu vstoupila nová tvář a tou je Ivana Novotná, která od 1. 8. 2012 působí jako zapisovatelka na Okresním soudu pro Prahu západ. Zatím hodnotí své působení na OS jako dobrou možnost pro získání pracovní praxe, i když jak říká velmi krátkou, ale praxi.

ČERVENEC
 Od 2. 7. 2012 nastoupil na uvolněné pracovní místo na KoP Praha západ Roman Cyrani. Dle informací od zástupců z jeho nového pracovního působiště si vede velmi dobře, zapracování zvládl na jedničku. I z reakce, kterou máme od Romana, můžeme směle prohlásit, že je spokojen a práce naplnila jeho očekávání.
Paní Poláková, tímto Vám chci poděkovat za umožnění získání práce. Jsem rád, že jsem byl vybrán do tohoto projektu. S pozdravem Roman Cyrani
Dne 23. 7. 2012 proběhl na KoP Praha západ výběr a následně pracovní pohovor na uvolněné pracovní místo na Okresním soudu Praha západ. Od 1. 8. 2012 bude pro Ivanu Novotnou právě Okresní soud jejím novým pracovním působištěm.
 
ČERVEN
Ke 30.6.2012 ukončila pracovní poměr slečna Kateřina Šimková, která využila pracovní nabídku stát se kmenovým zaměstnancem KoP Praha západ. V rámci přeobsazení za Kateřinu jsme společně se zástupci KoP Praha západ pro tentokrát vybrali mladého muže. Ten od 2.7.2012 skočí rovnýma nohama do nové etapy svého života, do pracovního procesu.

KVĚTEN
Jak již bylo zmíněno v minulém měsíci, tak na Okresní soud nastoupila Linda Hůrková. Ta své  krátké působení na pracovní praxi hodnotí kladně.
I ostatní klienti na pracovních praxích vyjadřují svou spokojenost.  I od zástupců veřejné správy víme, že jsou s jejich pracovním nasazením spokojeni.

DUBEN
V rámci průběžné komunikace s oběma stranami pracovních praxí, jak s realizátory praxí, tak s klienty působícími na těchto praxích, můžeme konstatovat, že je zde oboustranná spokojenost. Ke 30. 4. 2012 ukončila pracovní praxi na Okresním soudu Praha západ Lucie Malíková, která od 1. 5. 2012 nastupuje jako asistentka na Exekutorský úřad. Na této pozici ji vystřídá Linda Hůrková. Přejeme jí, aby vstup do nového pracovního života byl jenom a jenom úspěšný. 

BŘEZEN
Pracovní praxe probíhají v rámci tohoto okresu zcela bezproblémové. Na uvolněnou pracovní pozici na KoP Praha západ nastoupila dne 1. 3. 2012 sl. Cyraniová.
Malé shrnutí pracovní praxe od Lucky Malíkové, která působí na Okresním soudu pro Prahu západ:
„Mám-li shrnout mé dosavadní zkušenosti a pocity z projektu Praxe je začátek 2, musím je hodnotit velmi kladně. Podle mého názoru je takovýto projekt pro mladého člověka po škole, který nemůže sehnat práci, ideální formou pomoci, neboť získá teoretické znalosti, které pak může realizovat v praxi. Kromě toho, že jsem získala do budoucna užitečné osvědčení o rekvalifikaci, dostala jsem navíc možnost pracovat v prostředí justice. Práce zapisovatelky u soudu je pro mne velmi zajímavá a pestrá. Nejedná se o monotónní úřednickou práci, ale vyžaduje velkou dávku pozornosti. Díky této praxi jsem se dověděla mnoho zajímavých informací z oblasti trestního práva. Především jsem teprve teď zjistila, co znamená mít skutečnou odpovědnost za své jednání, neboť i malou nepozorností lze způsobit velkou škodu. Motivací v mé práci je mi, že na vlastní oči vidím, jak mnou odvedená práce je přínosná pro další kolegy a posouvá případy dopředu. Díky vlídnému přijetí kolektivu jsem na své pozici velmi spokojená a doufám, že se budu moci také v budoucnu věnovat práci v oblasti justice.“
 
 
Lucie Malíková

ÚNOR
Klientka Jitka Dopitová, vykonávající pracovní praxi u KoP Praha západ, ukončila tento pracovní poměr ke dni 31. 1. 2012. Důvodem byla nová pracovní nabídka, kterou klientka využila a my jsme se rozhodli jí vyjít maximálně vstříc. Souhlasili jsme s ukončením jejího pracovního poměru dohodou.  V průběhu února proběhlo nové výborové řízení a na základě tohoto byla vybrána Iveta Cyraniová, která nastoupí na uvolněnou pracovní pozici od 1. 3. 2012.
Ke dni 29. 2. 2012 byla ukončena účast v projektu se 2 klientky, a to po řádném absolvování všech aktivit. Byli předáni zpět do péče KoP Praha západ.
Příspěvek od klientky Lucie Pokorné, která působí v rámci pracovní praxe na Okresním soudu pro Prahu západ:
„Dobrý den paní Poláková, zasílám pár slov k praxi na Okresním soudu. Svojí praxi vykonávám u Okresního soudu Praha-západ. Jsem zde velmi spokojená. Práce mě baví, kolegové a kolegyně jsou příjemní, vše je bez problémů. Za přiřazení k této organizaci jsem vděčná. Pěkný den Lucie Pokorná“

LEDEN
V měsíci lednu nastoupila jedna klientka na pracovní místo v rámci praxe u Okresního soudu pro Prahu západ. Tato pracovní pozice byla vytvořena převedením volného pracovního místa z jiného okresu (zaměstnavatel neměl požadavek na přeobsazení uvolněné pracovní pozice).
Počet zaměstnaných klientů v rámci okresu Praha západ je tedy ke konci měsíce ledna 6.
Příspěvek od klientky Kateřiny Šimkové, která svou pracovní praxi vykonává u Úřadu práce ČR KoP Praha západ:
 „Ve chvíli, kdy se projekt Praxe je začátek 2 přesunul do své nejdůležitější fáze – samotné práce ve veřejné správě, nastalo pro mě období učení a přivykání novému životnímu tempu. V rámci praxe jsem dostala místo na Úřadu práce, naskytla se mi tak možnost další perspektivy. Jeden den jsem byla klientem našeho úřadu, druhý jsem už byla zaučovaná ve známých kancelářích.
Představy o fungování této instituce pro mě dostaly zcela nový rozměr. Když sedíte v čekárně a hodiny čekáte, až přijdete na řadu, máte pocit, že by to mělo fungovat jinak. Když se poprvé postavíte za přepážku, začnete si uvědomovat, kolik úsilí celý provoz vyžaduje a že se sotva jedná jen o „razítkování“. Náhle nesete odpovědnost za tisíce drobností, fronty klientů se hromadí a vy i vaši kolegové se úpěnlivě snažíte pracovat rychle a správně.
 Jsem velmi vděčná za tuto příležitost, nejen že mám možnost setkat se s lidmi napříč společností, ale mám velkou příležitost učit se od svých zkušenějších kolegů. Ve škole se naučíte hodně věcí, ale není to nic proti tomu, jak se rozšíří vaše obzory, když si vyzkoušíte poprvé načerpané vědomosti vyzkoušet v praxi. Dnes po téměř dvou měsících, můžu říct, že jsem v nové práci zažila krásné i náročnější chvilky, rozhodně bych ale neměnila.“

PROSINEC
1. 12. 2011 byl dnem nástupu vybraných klientů na pracovní praxi u úřadů veřejné správy. 4 klienti nastoupili svou praxi u Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, KoP pro Prahu západ a 1 klientka na Okresní soud pro Prahu západ. I když jsou klienti v pracovním procesu velmi krátkou dobu již máme první reakce……..
Dobrý den,
dovolte, abych poděkoval Vaší společnosti za obstarání práce.  I přes mou značnou snahu a znalosti v oboru výpočetní techniky a velmi dobrou znalost anglického jazyka, se mi dlouhou dobu nedařilo nalézt zaměstnání. Situace se mi začínala zdát bezvýchodná.  Práce se mi sháněla o to hůř, že bydlím na Praze- západ (30 km od hlavního města). Díky Vám nyní pracuji v Kartouzské ulici na Úřadu práce a sociálních věcí na pozici „ digitalizace“.  I když zde pracuji krátce, jsem velmi spokojený, jak s náplní práce, pracovní dobou i s kolegyněmi, které jsou velmi příjemné a ochotně poradí „nováčkovi v pracovním kolektivu“.  Vaše společnost mi dokázala najít práci na Smíchově, tudíž zohlednila i ten fakt, že místo na druhém konci Prahy by pro mne znamenalo vysoké nároky jak na čas, tak i na finance.  Jsem velmi rád, že do Nového roku díky Vám vstoupím jako zaměstnaný člověk, který nemusí mít existenční obavy, co přinese rok 2012.
Přeji Vám touto cestou krásné Vánoce, do Nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojených klientů. Ještě jednou díky  ……Jan Česák

"Dobrý večer paní Poláková,
chtěla bych je něco málo napsat o mé probíhající praxi na úřadu práce.
Jsem moc vděčná, že jsem byla zařazena do projektu Praxe je začátek 2 a
následně vybrána na praxi jako asistentka ředitele na Úřad práce pro Prahu
západ. 
Zatím jsem jen na začátku, ale jsem moc spokojená a pozice,
na kterou jsem byla vybrána, mi velice vyhovuje. Získávám užitečné
zkušenosti, jsem v dobrém kolektivu lidí nehledě na věk a funkci,
každý je mi ochoten poradit a pomoci. Praxe zatím nadmíru splňuje
mé očekávání.
Také bych chtěla poděkovat Obslužné společnosti
a Vám za ochotu a možnosti, které mi byly poskytnuty.

 S přáním krásných svátků  Dopitová Jitka

A ještě jedna reakce……
 
Vážená paní Poláková, dovoluji si Vás informovat o úspěšném nástupu do praxe účastníků projektu „Praxe je začátek 2“ na ÚP – kraj. pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Praha-západ. Absolventi projektu, vybraní pro naše kontaktní pracoviště (Česák J., Dopitová J., Hrdinová K. a Šimková K.) se dobře zapojili. Sama jsem se zúčastnila několika jejich pracovních aktivit a mohu konstatovat, že jsou v současné napjaté době velkých změn na ÚP velkým přínosem. Bezpochyby se tak potvrzuje význam projektu související s veřejnou správou.
Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštím roce.
Zdravím
Šmídová Ivana
Krajská pobočka Příbram
Úřad práce ČR
 
……….reakce co opravdu potěší         

LISTOPAD
Tak jako v jiných okresech tak i v okrese Praha západ byly ukončeny rekvalifikační kurzy. Všech 6 klientů, kteří nastoupili na RK „Administrativa“, ji úspěšně dokončili a obdrželi Osvědčení o absolvování kurzu. I 4 klienti, kteří absolvovali RK „Obsluha PC dle osnov ECDL“ zakončili tuto rekvalifikaci závěrečnou zkouškou, jejímž výstupem bylo vydání Osvědčení.  Mimo tuto zkoušku ještě absolvovali testování ECDL.
Klientka Iveta Cyraniová mi zaslala svůj názor na Rekvalifikace Obsluha PC dle osnov ECDL, tak se o tento názor s Vámi dovolím podělit:
„Na rekvalifikaci PC jsem se opravdu moc těšila. Neboť má neznalost aplikace Access a Excel mi znemožňovala dostat práci, o kterou jsem velmi stála. Tudíž tento projekt považuji za skvělou příležitost, jak si rozšířit své dovednosti a znalosti. (Nejen v oblasti počítačů.)První den kurzu mě potěšil především proto, že náš lektor bral svou práci vážně, ale i s dávkou humoru. Vše nám podrobně vysvětlil a já si říkala, že tyhle základy by mohl klidně přeskočit. (Přeci jen nikdo z nás u počítače neseděl poprvé. Každý se s ním setkal buď to doma, nebo ve školesmileyTřetí den k tomu dospěl i náš lektor a pak už výklad látky šel rychleji. Za což jsem z počátku byla ráda, poněvadž jsem se domnívala, že o to víc času budeme mít na těžší moduly, jako je např.: Excel. Bohužel jsem se v tom zmýlila. Ale na druhou stranu pan lektor byl ochotný nám poslat další cvičení a znovu to s námi v rychlosti probrat. Teď jen doufám, že to co jsem se zde naučila, bude stačit na certifikát ECDL a k získání práce.
Shrnuto a podtrženo. Jsem ráda, že jsem mohla absolvovat tento kurz. Něco jsem si připomněla, něco jsem se naučila.  Sice je tu pár věcí, které by se daly určitě vylepšit, ale kde není, že? wink

ŘÍJEN
Na aktivitu Vstupní modul nastoupilo 10 z původně 11 klientů. Jednomu klientovi se naskytla pracovní příležitost, které velmi rád využil. A tak mu přejeme mnoho úspěchů při plnohodnotném zapojení se do pracovního procesu.
Od 10. 10. do 14. 10. 2011 probíhala aktivita „Vstupní modul“ pod vedením paní Mgr. Donátové.  Klienti se, mimo jiné, dozvěděli, kde vznikají úskalí při správném sestavování životopisů a motivačních dopisů. Velmi ocenili pomoc při získávání sebedůvěry. Od 24. 10. 2011 začala probíhat další aktivita, a tou jsou rekvalifikační kurzy.
Ještě je určitě důležité poznamenat, že se všichni v tomto měsíci účastnili pracovních pohovorů u úřadů veřejné správy.
 
ZÁŘÍ
I když nám sluníčko v září ukázalo svou „slunečnou a teplou tvář“, tak dne 16. 9. 2011 proběhly předvýběry zájemců o vstup do projektu Praxe je začátek 2, a to s přispěním ÚP ČR KoP Praha západ. Ne všem zájemců jsme mohli vyhovět a tak po důkladném výběru, který proběhl ve dnech 22. a 23. 9. 2011 bylo uzavřeno 11 dohod o vstupu do projektu. Dle informací, které máme k dispozici, se již teď klienti těší na aktivity, které je čekají. Přestože jejich plné „nasazení“ začíná až 10. 10. 2011.
Stejně tak jako, oni se těšíme i MY……………