Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Praha východ

prosinec
Velmi nás potěšilo, že klientka z okresu Praha západ Ivanka Novotná byla úspěšná ve výběrovém řízení u firmy Optimum Energy s.r.o. a od 1.1.2013 jí začíná nová životní etapa. Je zde na místě podotknout, že tato klientka byla v projektu od 1.8.2012, tak že její pracovní praxe byla pouhé 4 měsíce a přesto dokázala, že když člověk chce, tak i s takto krátkou pracovní praxi je možné získat nové perspektivní zaměstnání. Gratulace je určitě na místě. yes
I další klienti z okresu Praha západ (Roman Cyrani a Kristýna Hrdinová) se snažili najít své nové uplatnění na stávajícím trhu práce, bohužel neměli tolik štěstí. Ale dle informací, které máme, by pro mě mohl být leden příštího roku příznivým měsícem. Tak uvidíme……
Snahu Marušky Zvolské z okresu Praha východ o získání nového pracovního uplatnění, bohužel přerušila její zdravotní indispozice. Věříme a zároveň jí držíme palce, aby byla v co možná nejkratším termínu fit a mohla naskočit do nové pracovní pozice.

LISTOPAD
Od 1.12.2012 nastupuje Eva Hodíková na MěÚ Říčany jako administrativní pracovnice v kanceláři pana starosty.  Velmi  nás potěšilo hodnocení tohoto projektu, ze strany vedoucí odboru na MěÚ Říčany  paní PhDr. Dany Bekové. Je dobré vědět, že děláte práci, která je přínosná. 

ŘÍJEN
 
Ke dni 31.10.2012 ukončila svou účast v projektu paní Lucie Feglarová, důvodem je skutečnost, že od 1.11.2012 se stává zaměstnancem KoP Praha východ, detašované pracoviště Říčany. Přejeme jí tímto mnoho pracovních úspěchů v jejím staronovém působišti.
Dobrý den paní Poláková, zasílám pár slov před ukončením mé pracovní praxe v projektu:
 Začátkem června tohoto roku jsem nastoupila jako praktikantka na úřad práce pro Prahu východ. Nejdříve jsem měla trochu problémy se začlenit do nové práce, ale všichni mi se vším pomáhali a rychle mě zaučovali do chodu úřadu. Postupem času jsem si zvykla na daný systém a získala jsem praxi v oboru. Myslím si, že mé zaučení bylo úspěšné, protože se cítím připravená na tuto práci. Práce na úřadě se mi zalíbila a spolupracovníci byli a jsou na mě vždy milí a velice přívětiví. Zatím mě tato práce velice baví a doufám, že to tak bude i nadále.  Od 1.11.2012 jsem dostala nabídku, abych se  stala zaměstnancem  úřad práce pro Prahu východ. Tuto nabídku jsem velice ráda přijala a tímto bych Vám chtěla poděkovat, že jsem prostřednictvím tohoto projektu našla práci.
S pozdravem Lucka Feglarová

V současné době probíhají jednání se zástupkyní MěÚ Říčany o možnosti, že by se po ukončení pracovní praxe mohla slečna Eva Hodíková stát zaměstnancem tohoto úřadu. 

ZÁŘÍ
„Dobrý den paní Poláková, chci Vám poděkovat za umožnění získání pracovní praxe. Moc mě mrzí, že už za 2 měsíce tato praxe končí, byla jsem moc spokojená.“ Pěkný den Evča 

SRPEN
Z informací, které průběžné získáváme od zástupců veřejné správy i od klientů samotných můžeme směle konstatovat, že spokojenost je na obou stranách. Je zde však jedno malé ALE a tím, je že se kvapem blíží konec pracovních praxí….., ale asi zde podotkneme, že na každém konci je hezké to, že něco nového začíná……….. Tak si přejeme, aby se i nové začátky vydařily tak, jak si každý přeje. 

ČERVENEC
Dne 30. 6. 2012 ukončila své působení v projektu i pracovní aktivity Bára Baštová. Důvodem bylo její přijetí na OSSZ Praha východ jako jejich stálý zaměstnanec, a to od 2. 7. 2012. Tímto byl dán prostor pro přijetí Marie Zvolské na její pozici. Maruška zvládá svou novou etapu života  - zapojení se do pracovního procesu, velmi dobře.  S jejím velmi pozitivním přístupem ke svěřeným úkolům jsou spokojeni i zástupci této veřejné správy.

ČERVEN
Od 4.6.2012 nastoupila na KoP Praha východ v současné době již mladá paní Lucie Feglarová (1.6. učinila velký nový krok do života – vstoupila ve svazek manželský), níže je pár slov hodnotící její působení na pracovní praxi.

"Dobrý den, paní Poláková, zasílám několik vět z mého působení na pracovišti KoP Praha východ. Pracovní praxe z Obslužné společnosti, do které jsem se odhodlala vstoupit, je pro mne záchrana od neustálé nezaměstnanosti. Ve většině případů zaměstnání je požadována praxe minimálně 1 roku, což u čerstvě vystudovaných lidí není možno získat. Pracuji na pobočce v Říčanech, na kterou mám jen samou chválu. Úřad práce je 10 minut od mého bydliště, takové místo s co nejkratší cestou jsem hledala od ukončení střední školy. Kolektiv lidí kolem mé pozice je velice příjemný a ochotný mi zodpovědět jakoukoli otázku. O takovém kolektivu se mi ani nezdálo. Práce mi přináší, spoustu nových poznatků a zkušeností. Setkávám se s prací na PC, zakládáním spisů, administrativou a komunikací s lidmi. Vyhovuje mi pracovní doba, kterou mám stanovenou, protože je tzv. flexibilní. Na projekt Praxe je začátek rozhodně nedám dopustit, jsem velmi spokojená.  Pěkný den, Lucka"

                                       

KVĚTEN
Tak a máme tady další změnu na probíhající pracovní praxi - Andrea Dosoudilová bude od 1.6.2012 kmenovým zaměstnancem KoP Praha východ. Od 4.6.2012 ji na pracovní pozici nahradí Lucie Kistulinczová. Oběma přejeme hodně štěstí yes
Ostatní pracovní praxe probíhají zcela bez problémů.

DUBEN
Pracovní praxe v tomto okrese probíhají zcela bezproblémově, shodují se jak klientky = praktikantky, tak zástupci Veřejné správy.
Jak jsem již avizovala, tak řady praktikantů rozšířila Andrea Dosudilová, která začala svou pracovní praxi na KoP Praha východ. Přestože je v pracovním procesu zatím velmi krátkou dobu, je ze strany paní Mgr. Zemanové, vedoucí referátu SSP hodnocena kladně. Rovněž Andrea se vyjadřuje o svém působení na KoP pozitivně.
 
BŘEZEN
Dle průběžné komunikace, jak se zástupci Veřejné správy, tak i s klienty vykonávajícími pracovní praxi, můžeme konstatovat, že spokojenost je na obou stranách.
Evča Hodíková vykonává pracovní praxi na MÚ Říčany a ke svému působení u této veřejné zprávy říká:
„Se svou pozicí na pracovišti jsem spokojena. Je tu vynikající kolektiv, což je důležité, a díky tomu se zde cítím opravdu dobře. Práce je velmi různorodá. Jsem k dispozici na podatelně, recepci, grantech, na právním oddělení, na interním auditu, zkrátka všude, kde je třeba.  Působím ve dvou budovách městského úřadu v Říčanech. Práce je v některých případech velice náročná, a to hlavně po psychické stránce, při působení na recepci. Na druhou stranu se tu člověk naučí obstát i při nelehké situaci, kdy se lidé bouří a nadávají.  Tudíž získám praxi nejen v administrativě a ostatním s tím spojené, ale i v jednání s lidmi, což je velké plus“.
Ke dni 31. 3. 2012 ukončila pracovní praxi Eva Bradnová, která využila pracovní nabídky z KoP Praha východ, aby se stala jejich kmenovým zaměstnancem.  V rámci přeobsazení uvolněné pozice vstoupila do projektu Andrea Dosoudilová, který zahájí své pracovní působení od 5. 4. 2012. 
Eva Hodíková

ÚNOR
Dle průběžné komunikace, jak se zástupci Veřejné správy, tak i s klienty vykonávajícími pracovní praxi, můžeme konstatovat, že spokojenost je na obou stranách.
A jak hodnotí svou pracovní praxi Eva Bradnová vykonávající praxi na KoP Praha východ:
„Ze začátku jsem měla ze vstupu do projektu trochu obavy, protože jsem nevěděla, co mě čeká. Avšak hned první den nástupu na Úřad práce, na kterém mám získávat praxi, ze mě všechen strach spadl. Má první pracovní náplň byla práce v archivu ÚP. V archivu se mi líbilo a strávila jsem v něm přibližně měsíc, za který jsem se naučila veškeré důležité věci pro jeho chod. Po měsíční praxi v archivu jsem týden zastupovala asistentku ředitelky ÚP. Vyřizování telefonátů a zadávání dat do počítače bylo celodenní náplní. V současné době jsem na oddělení hmotné nouze, které je již mnohem náročnější, ale za to smysluplnější. Vždy jsem si přála pracovat s lidmi a na hmotné nouzi jsem s nimi v kontaktu každý den. Jsem ráda, že jsem se dostala do projektu a mohla získávat dnes tak důležitou praxi.  Eva Bradnová“
Ke dni 31. 1. 2012 byla ukončena účast v projektu s 1 klientkou, která od 1. 2. 2012 nastupovala do řádného pracovního poměru. A ke dni 29. 2. 2012 byla ukončena účast v projektu s posledním klientem tohoto projektu, který od 1. 3. 2012 nastupuje na pracovní pozici v rámci DPČ. 

LEDEN
Ke dni 31. 12. 2011 jsme ukončili účast v projektu a zároveň i pracovní poměr u 3 klientů. Důvodem k tomuto kroku byla skutečnost, že se jim podařilo zapojit do pracovního procesu mimo zaměstnání v rámci projektu. Tak gratulujeme!!
Uvolněné pracovní pozice byly přeobsazeny jinými účastníky zapojenými do projektu.
Reakce klientky Karolíny Filipové, která působí na OSSZ Praha východ: 
„První den v práci jsem měla jisté obavy, z toho jak budu působit na mé budoucí kolegyně a jestli mě bude práce bavit. Paní Melvaldová (naše vedoucí nemocenského pojištění) byla velice příjemná a úsměvem náš přivítala a představila jednotlivým kolegyním. Po měsíci jsem zjistila, že mé obavy byli naprosto zbytečné. V práci mě to baví, kolegyně jsou fajn. V kanceláři mi pomohli sestavit si vlastní místo a nafasovali mi spoustu věcí, které potřebuju k mé práci. Velmi mě překvapila jejich ochota, ještě jsem se s takovým hezkým přístupem nikde nesetkala. Práci mi vysvětlí tak, že jí okamžitě pochopím, a když nad něčím pochybuji, tak jsou ochotné mi to znovu vysvětlit.
V práci jsem spokojená, baví mě a je tam fajn kolektiv to je pro mě také důležité.“

PROSINEC
První prosincový den se začala odvíjet nová životní éra klientů, kteří nastoupili na pracovní praxi v rámci veřejné správy – 2 klientky na OSSZ, 2 klientky na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, KoP pro Prahu východ, 1 klientka na Okresním soudu pro Prahu východ a 1 klient na MěÚ Říčany.
Přikládám pár hodnotících slov od klientů…
 
Mé obavy z prvního dne nástupu do zaměstnání na OSSZ se okamžitě rozptýlily, když mě přišla přivítat sympatická a usměvavá paní vedoucí Melvaldová. Po vyplnění náležitých dokumentů jsem byla představena ostatním kolegyním na oddělení nemocenského pojištění. Takovéto jednání jsem zažila poprvé. Jako většina „nováčků“ zakládám dokumenty a začínám se seznamovat s programy na PC pro již zmiňovanou  pracovní náplň s nemocenskými dávkami. Přesto, že je to kolektiv samých žen, mám pocit, že si s nimi již teď v začátcích výborně rozumím. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje, nepomlouvá a do již utvořeného kolektivu jsem přijata vřele. S tímto zaměstnáním jsem spokojena, splnilo naprosto mé očekávání a představy. Bára Baštová
"Do tohoto projektu jsem nastoupila především proto, že mě lákala nabídka možnosti získat praxi/práci na jeden rok. To, že jsme si mohli udělat ECDL kurz byla jen taková příjemná třešnička. První fáze projektu spočívala v tom, že jsme si ve vstupním modulu probrali životopis, motivační dopis a také, jak být správně připravena na pohovor. Kladně bych hodnotila možnost nahlédnutí do svých silných a slabých stránek a naučit se s tím pracovat. Další fází projektu bylo nastoupit do rekvalifikačního kurzu. Já jsem si vybrala ten z počítačů, protože získat osvědčení ECDL je přeci jen užitečnější. Po měsíční přípravě se mi závěrečné testy povedlo udělat v podstatě na výbornou, protože jsem toto osvědčení získala. Poslední fáze bylo konečně nastoupit do zaměstnání. Ač šlo především jen o praxi ve státní správě, jistota zaměstnání na jeden rok je v dnešní době přeci jen velmi příjemná. Já jsem byla na pozici administrativního pracovníka a po nějakém tom rozkoukání jsem byla přidělena na státní sociální podporu. Zažít si vše z druhé strany je podle mě zajímavou zkušeností. Díky tomuto projektu jsem ihned po nastoupení na praxi dostala nabídku přejít pod úřad práce a pracovat jako jejich řádný zaměstnanec. Nabídku jsem přijala, přeci jen praxe je začátek a kdo ví, třeba se mi povede právě díky této nabídce nastartovat svojí kariéru wink 
S pozdravem Monika Königová
Bára Baštová

LISTOPAD
V tomto měsíci klienti ukončili rekvalifikační kurzy – „Administrativa“  i  „PC dle osnov ECDL“.  Všichni obdrželi Osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů.
Zde jeden z několika příspěvků, který vypovídá o mnohém:

Dobrý den paní Poláková,
 zasílám Vám můj příspěvek pro stránky projektu Praxe je začátek 2 týkající se školení ECDL.
Dne 24. 10. jsme se sešli na první den našeho školení a seznámili jsme se s naším přátelským lektorem, Honzou Novotným. Cílem našeho třítýdenního snažení bylo obnovit si již zapomenuté znalosti s prací na počítači, získat nové a dobře se připravit na závěrečný test. Kdo ho zvládne, získá certifikát uznávaný (nejen) po celé Evropě! Během této doby jsme si osvojili či zopakovali základní termíny týkající se osobních počítačů a návyky předcházející zdravotním problémům spojeným s dlouhodobou prací u počítače. Objevili jsme nová zjednodušení pro naši denní práci v systému MS Windows a v kancelářské sadě programů MS Office. Obnovili jsme si znalosti s používáním textového editoru, získali nové s prací s mnoha funkcemi v tabulkovém editoru, vytvořili profesionálně vypadající prezentaci. Pro většinu z nás byla novinkou, nikoli však problémem, práce v databázové aplikaci. Práce na internetu a s e-mailem prakticky pro nikoho z nás nebyla novinkou, ale i zde se našlo něco, co pro nás bylo nové. Na závěr kurzu jsme si opakovali probíranou látku, abychom o pár dní později byli schopni úspěšně složit několikahodinové zkoušky a získat certifikát ECDL. Věřím, že jsme našeho lektora nezklamali smiley Děkujeme mu za milý a vstřícný přístup. Ten jsme ocenili zejména v případech, kdy nemálo z nás nebylo některý ze dnů na kurzu z důvodu pracovního pohovoru
- vždy s námi pak ochotně probral zameškanou látku. Nyní již jen zbývá se snažit a najít si zaměstnání snůsmiley  A praxe ve státní správě pro některé z nás může být tím správným odrazovým můstkem!
 
S pozdravem
Štěpán Vydrař

 
ŘÍJEN
Dne 3. 10. 2011 jsme zahájili projekt aktivitou „Vstupní modul“ kde lektorkou byla Mgr. Donátová.  Klienti ji hodnotili velmi kladně:

V rámci projektu Evropské unie „Praxe je začátek 2“, mi bylo umožněno z Úřadu práce se tohoto projektu zúčastnit. Naučila jsem se, jak se má správně psát životopis, motivační dopis a jak se chovat u pohovoru, aby mě nic nezaskočilo. Díky různým testům jsem se dozvěděla, jaká opravdu jsem v profesním životě a co mi doposud bránilo nalézt si práci. Získala jsem také na základě rozhovorů s paní Donátovou, již dávno ztracenou sebedůvěru. Hodnotit mohu jedině kladně a myslím, že mohu hovořit za všechny, kteří se tohoto projektu zúčastnili. Nalezli jsme oporu a nové možnosti."              Baštová Barbora
 
Týdenní Vstupního modul, první část projektu, nás měl připravit na vstup na pracovní trh. V průběhu pěti dní jsme všichni pod vedením Mgr. Donátové poznali své silné stránky a zjistili jsme, co komu jde, co ho baví a kam by měl směřovat svou kariéru. Každý z nás si doplnil životopis o chybějící údaje a také zlepšil jeho logickou strukturu a vizuální podobu. Největší problémy jsme asi všichni měli s výběrem vhodné fotografie :-) Také jsme se naučili napsat motivační dopis a dozvěděli jsme se, jak se připravit na pracovní pohovor, jak se na něm chovat - co říkat a co naopak ne. Domnívám se, že tento týden byl přínosný a myslím, že mohu mluvit za všechny, když vzkážu paní Mgr. Donátové jedno velké DĚKUJEME."        Štěpán Vydrař
 
Od 24. 10. 2011 začala probíhat další aktivita, a tou jsou rekvalifikační kurzy.
Ještě je určitě důležité poznamenat, že se všichni v tomto měsíci účastnili pracovních pohovorů u úřadů veřejné správy.
ZÁŘÍ
V měsíci září 2011 začaly probíhat předvýběry uchazečů, které vytipoval ÚP ČR KoP Praha východ.
První kolo předvýběrů se uskutečnilo dne 21. 9. 2011 a další následovalo dne 27. 9. 2011. Na těchto setkáních byli uchazeči podrobně seznámeni s  tím, co tento projekt nabízí, co by jím mohlo být přínosem a co od něj mohou očekávat. Na základě těchto skutečností byly domluveny další termíny a tentokrát již samotného výběru účastníků. Výsledkem bylo podepsání 11 dohod o vstupu do projektu. Tito, teď již klienti projektu, zahájí dne 3. 10. 2011 svou první aktivitu, a to bude Vstupní modul.
Tak hurá do toho a …………… je hotovo!!!!!!!!!!!!!!!!