Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Kolín

PROSINEC
 
V prosinci mi v projektu zůstali dva z praktikantů. I když Standa už má vystaráno. Jen musí po 1.1.2013 absolvovat tříměsíční pedagogické minimum a od 1.3. má práci. Práci, která ho velice baví a upřímně řečeno je potřebná a prospěšná – volný čas dětí. Je nutné mu přát, aby se mu tento záměr plně vyplnil a byl spokojený.
Bez pracovní smlouvy zůstala pro tuto chvíli ještě Hana. V prosinci se toho moc nestihlo, také se doléčila a hned v lednu jdeme hledat nějakou práci se zvířaty, což by asi chtěla nejvíce. Věřím, že se ji to splní, i když to určitě nebude jednoduché.
Ostatní klienti povětšině zůstali u organizací, kde měli praxi, což je to nejlepší. Takže všem přeji, ať se jim daří. yes
Vánoce nám zpestřily tento měsíc. Je dobře, že o sobě víme. Do nového roku 2013 pak hodně úspěchů spokojenost, převahu pěkných a úspěšných dnů.  Ladislav Hynek
 

LISTOPAD
Je tu listopad a tím pádem i poslední měsíc mé praxe na Úřadě práce v projektu Praxe je začátek 2. Tak konstatuje Hana a další praktikanti, jak ten rok utekl. Hana, která přeobsazovala uvolněnou pracovní praxi, dál uvádí „ byly to pro mě čtyři velmi přínosné měsíce. Naučila jsem se spoustu nových věcí, a i když jsem dělala hlavně s poštou, přiučila jsem se mnoho věci z ostatních směrů a agend, poznala nové lidi a hlavně, jsem si vyzkoušela, jaké to je pracovat na úřadě. A mohu říci, že jsem svou práci měla ráda, bohužel nemohu tady zůstat i nadále, ale takový je život“. A ještě několik postřehu od Standy Co se týče průběhu celé mé pracovní praxe, mohu konstatovat, že pro mne byla opravdovým přínosem. Jsem velice rád, že jsem dostal možnost podívat se na chod úřadu, postupy při jednání a komunikaci  s ostatními organizacemi a všechny další úkony s tím spojené z pozice zaměstnance. Myslím, že už si nikdy nebudu stěžovat na fronty na úřadech, protože vidím, že lidé, kteří zde pracují, mají opravdu práce nad hlavu“.
Co závěrem? Rok utekl a pracovní praxe končí. Ne všechny organizace si mohou praktikanty ponechat natrvalo. Škoda! Ale jak bylo už řečeno, je to život. Těm, kteří zůstali, přeji, ať se jim práce líbí a daří se jim. Ostatním přeji rychlé najití si nové práce.

ŘÍJEN
Dvojitá náhrada za Marušku - Lukáš a Jirka byli na bytovém úseku Městském úřadu v Kolíně přijati radostně a s velkým očekáváním. Oba se své činnosti ujali dobře. Radou jim byla Maruška, i když má jiné povinnosti a když jsem mluvil s přímým vedoucím, hned se ptal, kdy přivedu další. Ono té práce je přece dost a mzdové prostředky jsou velice omezené. Kluci si tak ověří, co se ve škole naučili. Pohoda je také u Hany, která také přeobsazovala, ráda by zůstala.
Ostatní se snaží, aby mohli zůstat i po skončení praxe, tak rychle se to blíží. Vedoucí zatím nechtějí toho moc prozradit, pořád se počítá. A hledat venku je velice složité, vhodná místa se netvoří. Ale máme tady ještě měsíc a to se může ledacos stát, proto hlavu vzhůru. wink

ZÁŘÍ
Tak Maruška má svoje místo, zrovna před několika dny jsem s ní mluvil, vede si zdatně, věřím, že bude spokojená a od října si přidá dálkově studium na vysoké. Někdo, ji musel nahradit, protože i ty tři měsíce mohou být prospěšné. Tak šel na pohovor Jirka s Lukášem, jaké bylo moje překvapení, když závěr pracovního pohovoru byl „chceme oba“. A tak od začátku září posílili bytový odbor městského úřadu, a jak jsem teď hovořil se spolupracovníky, zavládla spokojenost. Oba praktikanti jsou také spokojeni a práce se jim líbí, jen je to na krátkou dobu, uvidíme.
S ostatními řešíme co po skončení pracovní praxe. Nebude to mít jednoduché, takový už je život, pozitivní je, že převládá názor, že to zvládneme, na úřad práce se nikomu nechce.
SRPEN
Prázdninové měsíce pokračují, také dovolené, trochu posunou starosti co dál, jakou práci sehnat. To zase přijde příští měsíc naplno. Po starostech má Maruška, na pracovišti, co má praxi si ji vybrali a nechávají si na trvalo. Profesně je velice dobrá a po tom co předvedla v rámci praxe je velice dobré, že to takto dopadlo. Projekt zase prokázal své opodstatnění. Sama je ráda a spokojená, přála si zůstat. A tak budem ještě přeobsazovat, adepti jsou a tak po společném výběru s Kop ÚP jsem poslal na pracovní pohovor dva zájemce. Nejen k mému úžasu na pracovišti chtějí oba. Dobrá práce a dva mladí mají možnost ukázat co v nich je. Takže všem přeji, aby se jim splnila očekávání a dařilo se jim. Mezitím už Nikola je na novém pracovišti a jak mám informaci tak se ji tam líbí, cítí se spokojeně a to je dobře.
 ČERVENEC
Tak máme zde první měsíc prázdnin a dovolených i naši praktikanti se v tomto směru zapojí také, jen to počasí, chvíli horko, pak déšť, chladněji. Nikola má vystaráno, od 1. 8. 2012 jde do práce k novému zaměstnavateli a tak se řešila náhrada. Jak to dopadlo, to příští měsíc, vybrané děvče, ale hodně chce, věřím, že to bude pohoda. A Maruška taky už ukrajuje z projektu poslední měsíc, tu si ale nechávají. Oba z toho máme radost. Nejvíc práce teď má ale Martina, na oddělení zůstala sama, a tak si užívá. Kolín je na tom s nezaměstnanosti ve středních Čechách v této chvíli nejhůř. A to teď propouští TPCA a závislé podniky. Práci bohužel nenabízí takřka nikdo. Ostatní se i přesto snaží něco najít, věřím, že za pomoci stávajících uživatelů ještě řadu lidí umístíme. Může se stát všechno. A všichni už taky myslí na zaslouženou dovolenou, taky je součásti pracovního procesu. Přeji pěkné počasí a krásné zážitky.

ČERVEN
Tak zaučování, poznávání pracovní činnosti v podstatě skončilo i když na úřadech to je neustále o učení a zdokonalování. Nejvíce si chválí práci Kristýna, je přidělena na stálo k jedné soudkyni a tak se jen zdokonaluje. Velice dobře si vede Marie na správě majetku Městského úřadu v Kolíně, především proto, že pracuje samostatně, má důvěru. Jen tak moci zůstat na stálo, situace na úřadě není jasná, může se stát všechno. Martina zůstala na úseku sama a tak má pořád dost práce. A ostatní si také nevedou špatně, jejich hodnocení od vedoucích je velice dobré. Nikola se navíc pustila do učení, chce zkusit vysokou, nezbývá než ji to přát.
A všichni už taky myslí na zaslouženou dovolenou, taky je součásti pracovního procesu. Přeji pěkné počasí a krásné zážitky.
 
KVĚTEN
Jak ten čas letí, naši praktikanti mají polovinu za sebou, takřka všude skončilo seznamování, zaučování, přesvědčení se co v kom je. Uživatelé už konkretizují jednotlivé úkoly a práce, dělají si také jasno, o koho budou mít zájem i po skončení praxe. Někde už bych řekl, že mají jasno, no otevřeně to prozradit nechtějí. Jsou dva důvody – obava že zvenčí ještě chod úřadu něco ovlivní a pak taky, tím, že neprozradí, drží si standartní výkon praktikanta. Já, i když už ledacos vím, oba důvody respektuji. Faktem je, že nejbližší vedoucí by si nejraději nechali všechny, ale bude rozhodovat někdo jiný. Potěšující je, že i praktikanti by nejraději zůstali a dál využili to, co se zatím naučili. Uvidíme, jaký bude nakonec výsledek. Přitom se poohlížejí po tom co jiného, kdyby nemohli zůstat. Situace v dané oblasti není ale vůbec jednoduchá, takže budeme v následujících dnech úzce spolupracovat, aby se podařilo.
To jsou postřehy při získávání praxe v rámci našeho projektu, je třeba ještě dodat, že ze strany spolupracovníku jsou hodnoceni pěkně a i získávané zkušenosti se jim určitě hodí v životní orientaci. Ať se daří dál.
DUBEN
Jak viděl minulý měsíc Standa. „Minulý měsíc jsem vykonával v podstatě stejnou práci jako ostatní měsíce, jen mi přibylo více sociálních šetření a více práce ve spisové službě Vera. V tomto virtuálním prostředí jsem vytvářel množství různých dokumentů, které jsem pak posílal na různá místa, a to buď klasickou poštou, nebo do datových schránek. Nejčastěji jsem vytvářel zprávy, které slouží jako podklad k soudnímu jednání. V rámci sociálních šetření, která byla prováděna převážně z důvodů nařízeného soudního dohledu nad nezletilým dítětem či dětmi nebo na dožádání některého ze soudů, jsem navštívil nejen byty, ve kterých žiji rodiny, vedené na odd. Sociálně právní ochrany, ale měl jsem možnost podívat se i na ubytovny. Musím přiznat, že jsem měl velice naivní představy o tom, jak to na takovéto ubytovně chodí a jak vypadají ubytovací prostory. Toto šetření mi nebylo příjemné, především proto, že ubytovny jsou místa, kde se koncentrují lidé, kteří jsou přinejmenším nepřizpůsobivý. A jsou to převážně takový lidé, kteří dobře vědí, jak využít solidárního přístupu současného sociálního systému, a jak z něj mohou dostat co nejvíce peněz prakticky bez práce. Před tímto sociálním šetřením jsem si myslel, že jsou ubytovny zřizovány především pro pracující lidi, z této nebo jiných zemí, kteří si nemohou z finančních důvodů dovolit – normální bydlení. Nebo pro lidi, kteří se dočasně ocitli bez přístřeší. Teď ovšem vidím, že ubytovna je mimo to, co jsem již uvedl, i prostředím, díky kterému se dají ze současné „ líbivé“politiky získat peníze bez vlastního přičinění. Ale přes to všechno se stále těším do práce a na to, co přinese další měsíc“.
A ještě Kristýnka, která je na Okresním soudě v Kolíně. „Měsíc utekl velice rychle, za tento měsíc jsem přestoupila k paní soudkyni JUDr. Matouškové, tím pádem jsem se i přestěhovala z vyššího podacího do nové kanceláře. V kanceláři jsme celkem tři. Kolegyně jsou velice ochotné. Už dělám veškerou práci zapisovatelky. V úterý a ve čtvrtek chodím do jednaček. Práce zapisovatelky je velice zajímavá. Tato práce mne baví“.
To jsou postřehy dvou praktikantu při získávání praxe v rámci našeho projektu, je třeba ještě dodat, že ze strany spolupracovníku jsou hodnoceni pěkně a i získávané zkušenosti se jim určitě hodí v životní orientaci. Ať se daří dál.

BŘEZEN
Jsme v další části pracovní praxe, jak to jen letí. A jak viděly minulý měsíc Martina a Kristýna?  „Začátek měsíce února byl celkem náročný. Hodně lidí přišlo o práci, takže jsme se na informacích nenudili, kolikrát jsme tu seděli ve třech a stále jsme měli, co dělat. V polovině měsíce je to už vždy lepší, ale na konci měsíce začínají lidé zase chodit. Dále jsem v únoru několikrát zastupovala na oddělení poradenství a snažila se udělat pořádek v archivu, jelikož od měsíce března budu už natrvalo na informacích a na archiv nezbude již tolik času. Každopádně na měsíc březen se velmi těším.“ Tak to jsou slova Martiny.
A co Kristýna. „Únor uběhl velice rychle, i když letos měl 29 dnů. Za tento měsíc jsem se naučila spoustu věcí. Naučila jsem se spoustu zapisovatelské práce. Velmi často chodím do jednaček a zapisuji. Tato práce mě velice baví. Zaučuji se, neboť bych měla od května zapisovat stálé paní doktorce. Jinak kolektiv hodnotím velice kladně, našla jsem si zde i přátele. Jsem zde spokojena.“
To jsou postřehy dvou děvčat při získávání praxe v rámci našeho projektu, je třeba ještě dodat, že ze strany spolupracovníku jsou hodnocené pěkně. Ať se daří dál.
ÚNOR
Máme za sebou dva měsíce praxe u Okresního soudu, kontaktním pracovišti ÚP v Kolíně a na Městském úřadě Kolín. A jak to vypadá třeba u Nikoly, která je na pracovišti ÚP  -  „moje pracovní náplň se od prosince v základu nezměnila, stále se skládá z více činností, které se celý týden opakují. Po příchodu do práce dvě hodiny trávím tím, že vyřizuji součinnosti – odpovídání exekutorům, soudům, policii, ostatním úřadům. V devět jdu na pracoviště ÚP v Kutnohorské ulici, kde si vyzvednu poštu pro naše oddělení. Ve své kanceláři poštu roztřídím a zapíšu do počítače a odevzdám osobám, pro které je pošta určena. Poté vypravím poštu, která je potřeba odeslat. Vyplním arch na odeslání pošty a ofrankuju obálky. Před obědovou pauzou dopisy zanesu na poštu. Ve zbylém čase se věnuji součinnostem. Jinak ještě zpracovávám potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, mám na starosti skládek a jsem k dispozici úřednictvím, kdyby potřebovaly s něčím pomoci. Jen je toho teď v lednu a únoru oproti prosinci mnohem více, protože pod ÚP teď patří i hmotná nouze, o kterou se také musím starat. A změnily se programy, takže je to trochu hektické a pořádně nikdo ještě neví, jak programy fungují. Stále se učíme.“
A ještě Martina – „leden byl pro mě velmi pracovně zajímavý. Nebyla jsem jen v archivu, ale už celkem často i na informacích, kde mne to velmi baví. Dále jsem získala další pracovní zkušenost – začala jsem zastupovat na oddělení poradenství, kde je práce také velmi zajímavá, i když také smutná – jsou zde lidé, kteří jsou již dlouho v evidenci. Každopádně byl leden dalším zajímavým měsícem a zase jsem se něco nového naučila.“
To jsou postřehy dvou děvčat při získávání praxe v rámci našeho projektu, je třeba ještě dodat, že ze strany spolupracovníku jsou hodnocené pěkně. Ať se daří dál.
LEDEN
Máme za sebou nástupní měsíc praxe u Okresního soudu, kontaktním pracovišti ÚP v Kolíně a na Městském úřadě Kolín. A jak se někteří zapojili do práce na nových místech, Standa je na Městském úřadě v Kolíně. Dne 1. prosince 2011 jsem nastoupil na odd. Sociálně-právní ochrany dětí na Městský úřad v Kolíně. Od prvního dne se mi kolektiv mých budoucích spolupracovníků jevil jako okruh velice příjemných lidí, kteří dělají prospěšnou práci. Tento dojem se mi po prvním měsíci potvrdil. I prostředí mi vyhovuje. První a druhý den v práci jsem neměl žádné pracovní povinnosti, pouze jsem absolvoval  BOZP a poučení o mlčenlivosti, které jsem stvrdil svým podpisem. V průběhu těchto dvou dnů jsem se seznamoval s chodem oddělení, pracovní náplní kolegů a se svou budoucí prací. Pracuji tedy jako referent administrativy a mým hlavním úkolem je ulehčit kolegům právě v této oblasti. V následujících dnech jsem v kanceláři mých kolegů třídil spisy zletilých dětí, které již nepatří na toto oddělení. K takto získaným spisům jsem pak vytvářel seznamy, samotné spisy jsem pak dával do krabic a převážel do archivu. Ke konci měsíce jsem pak dostal jinou práci. Ta spočívala v označování dokumentů příslušnými spisovými značkami. Mimo to jsem prováděl i jiné dílčí úkony. Jako například vytváření přehledu dětí v ústavní výchově nebo přehledy školení soc. pracovníků, dokonce jsem se aktivně zapojil do příprav besídky pro děti ze sociálně slabších rodin, kde jsem si zahrál Mikuláše. Práce, kterou vykonávám, mě prozatím baví a těším se na příští měsíc, kdy mám slíbena i sociální šetření v rodinách klientů a návštěvu soudního jednání.
Pár slov od Kristýny, která nastoupila na Okresní soud v Kolíně. 1. 12. 2011 jsem nastoupila na pracovní praxi v rámci projektu „Praxe je začátek 2“ na Okresní soud v Kolíně. Jsem tu velice krátce, jelikož jsem nastoupila v prosinci.  Jsem zde zatím spokojena. Zatím se vše učím a poznávám. Střídám se na vyšším podacím a na exekučním oddělení. Pracuji se spisy, chodím do spisovny, zakládám, čísluji, třídím obálky, seřazuji, zakládám doručenky atd. Kolektiv hodnotním velice kladně. Lidé jsou zde příjemní, milí a ochotní. Doufám, že se zde naučím ještě spoustu věcí. 

PROSINEC
Měsíc prosinec byl pro klienty hlavně ve znamení nových začátků...dne 1. 12. nastoupili na roční praxi, většinou ve veřejné správě. Když jsem se byl podívat měli většinou plné ruce práce, první měsíc je o tom poznat co a jak se dělá, jak to v dané instituci "chodí". Je třeba si uvědomit, že všichni jsou na pracovištích, kde se od nich očekává plnění skutečných úkolů – není to, že by někde jen byly. První dojem, příjemný, všechny se snaží „ zapadnout“ do svého kolektivu a rychle se vše naučit. Tak držíme všem palce!

LISTOPAD
Máme konec listopadu a mladí v projektu si nejdříve zkusili, na co jsme je připravili ve Vstupním modulu. Výsledkem je šest nově obsazených míst u veřejné správy a to u Okresního soudu, kontaktním pracovišti ÚP v Kolíně a na Městském úřadě Kolín. Pozitivní zprávou přitom je, že všichni a to i ti co nejsou vybraní, odvedli dobrou práci, jejich hodnocení celkově je pěkné – slovo dobré to dobře nevystihuje. Zbytek měsíce byl ve znamení rekvalifikací  - obsluha PC a administrativa a taky abych nezapomněl bylo tady testování ECDL a výsledek, víc než lepší, všichni podmínky splnili. Tak jen ještě blahopřání. 

ŘÍJEN
Dne 10. 10. to byl den D pro absolventy zařazené do projektu v Kolíně. A jak to po týdnu vnímají?
něco nového jsem se o sobě dozvěděla, všichni včetně paní lektorky byly pro mne přínosem
hodnotím kladně, to co jsem se za ten týden naučila, určitě využiji v následující době
mohli by být i nějaké testy, s lektorkou je spokojenost, ví jak pracovat s lidmi ve skupině, nebrání se našim názorům a hodně nám poradila
takový kurz bych doporučila širšímu okruhu mladých lidí
Taky zaznělo: „bylo to pro některé z nás denně dlouhé.“

Co dodat, pracovní doba bude ještě o hodinu delší, zvykáme si postupně. Teď hurá na rekvalifikace.  
 
ZÁŘÍ
Praxe je začátek, její druhá část pomalu vrcholí, v říjnu budou končit pracovní praxe a všichni se nám někde rozprchnou – i když většina nejspíš zůstane na stejných pracovištích, kde vykonávají praxi. Jsou úspěšní a je o ně zájem.
V této chvíli připravujeme s Kontaktními pracovišti ÚP ČR zahájení Praxe je začátek2, je velice dobré, že byl tento projekt znova vypsán a že ho můžeme realizovat. Pohovorů a výběrů se v Kolíně zúčastnilo 13 zájemců, i když jich bylo pozváno víc, tak to ale už chodí, ne všichni jsou ochotni pro sebe udělat něco víc. A tak máme vybráno 11 účastníků projektu, kteří si právě teď plní několik domácích úkolů, musím říci, že ochotně a v pohodě, dobrý začátek. A pak od 10. 10. se rozeběhnou první aktivity projektu, už se těším.
Ještě poděkování pracovníkům Kontaktních pracovišť ÚP, kteří se aktivně podíleli na přípravě a rozběhu projektu. Tato spolupráce je zárukou, že projekt může být opět úspěšný.