Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Benešov

prosinec
 
"Jsem ráda, že jsem byla vybrána do projektu „Praxe je začátek 2“. Díky tomuto projektu jsem získala roční praxi u Okresního soudu v Benešově. Nejdříve jsem pracovala na exekučním oddělení, ale od března jsem byla na civilním oddělení, kde mě to velice bavilo, neboť jsem se tu setkávala se zajímavými případy, někdy až hroznými. Pracovala jsem jako zapisovatelka, ale dělala také administrativu. Díky práci u soudu jsem se určitě zlepšila v psaní na počítači všemi 10ti. Dále jsem se naučila pracovat s programem ISAS, díky kterému jsem rozesílala např. usnesení, rozsudky, předvolání, dotazy apod. Myslím si, že tento projekt je velmi dobrá věc k získání praxe a práce. Po skončení praxe u soudu jsem nastoupila jako zkušená pracovnice díky projektu a nyní jsem kmenovýn zaměstnancem. "     Eva Babková
 

LISTOPAD
Jak hodnotí projekt slečna Bramborová? Tady je její příspěvek:
"Na začátku září jsem byla zařazena do projektu „Praxe je začátek 2“. Prvním krokem ve vstupním modulu bylo vyplnění dotazníků, které odhalily pracovní předpoklady potenciálních zaměstnanců. Některé otázky byly dobře cílené, avšak pár z nich mi připadalo zbytečných, např. zda se obávám některého druhu práce nebo zda existuje nějaká práce, kterou bych nechtěla dělat. Poté probíhaly samotné pohovory vedené panem Filasem a paní Podroužkovou. Pohovor u pana Filase byl velice příjemný a přínosný. Zkušenosti z něj mohu použít při dalších pohovorech. Na základě pohovorů bylo vybráno 11 absolventů, kteří se chystali na týdenní školení pod vedením paní Podroužkové.
Školení bylo vedeno zajímavou formou, která zaujala nedovolila nám nudit se. Paní Podroužková byla dobrým lektorem. Na každý den měla pečlivě připravené podklady, které byly následně probírány a z kterých jsme si zapisovali spoustu užitečných poznámek. Vyplňovali jsme několik dotazníků o našem budoucím životě, co plánujeme, jaké požadavky jsou pro nás prioritou a jakou chceme najít práci.
Koncem týdne jsme probírali pracovní pohovory a psali si, co všechno se hodí říct na pohovoru a jak se nejlépe prezentovat, tzn. jak se obléknout, jak sedět. Řekli jsme si také, jak by měl správně vypadat životopis a motivační dopis.  Odnesli jsme si spoustu zajímavých informací, které jsme až do té doby nevěděli. Myslím, že nám určitě pomohou najít vhodnou práci.
Po pohovorech na úřadu práce a u soudu jsem byla vybrána na praxi u soudu , kde probíhá moje praxe a jsem spokojena s možností využít této zkušenosti pro další zaměstnání."

ŘÍJEN

      "Už je to téměř rok, co pracuji u Okresního soudu v Benešově. Prvních 5 měsíců jsem byla na civilním oddělení, kde jsem se seznámila s milými lidmi, kteří byli ochotni mi se vším poradit a vše mi vysvětlit. Ze začátku jsem dostávala snadnější práce, jako třeba prověřování spisů, zda v nich nechybí podpisy a jiné náležitosti a později už i složitější. Musela jsem se naučit pracovat se soudním programem ISAS a poté mi byl udělen certifikát, díky kterému jsem mohla posílat datové zprávy, vytvářet si obálky, rozesílat různá rozhodnutí a vyřizovat ostatní poštu. Občas jsem také chodila zapisovat do jednací síně.
 
Od dubna jsem na exekučním oddělení, kde se mi líbí více. Mám na starosti spisy týkající se nemovitostí, ale i movitých věcí. Práce tam je mnohem zajímavější. Chodím také zapisovat na jednání, jde především o dražby nemovitostí, prohlášení o majetku a výslechy.
 
Jsem ráda, že jsem měla možnost se tohoto projektu zúčastnit. Myslím si, že jsem se tu naučila spoustu věcí (komunikace s lidmi, práce v administrativě). Během toho roku poznala, jak to v práci chodí, a doufám, že mi tato praxe pomůže při získávání nového zaměstnání."

                                                                                                         Tereza Kahounová
 

ZÁŘÍ
Slečna Hošková hodnotí svou účast v projektu:
"Během mé praxe jsem se naučila více komunikovat s lidmi. Pomáhala jsme při příspěvku na mobilitu, evidenci nových uchazečů. Momentálně skenuji dokumenty a kontroluji dokumenty. Od září budu vypomáhat s sKartami. Na to se těším. Myslím si, že tohle mi přinese mnohem více zkušeností. Naučím se v nových programech, budu více v kontaktu s lidmi. Určitě nám tento projekt hodně dal a najdeme mnohem snadněji zaměstnání." 

SRPEN
Slečna Krejčová hodnotí svou účast v projektu:
"Během praxe na Úřadě práce Benešov a na Úřadě práce Vlašim jsem se naučila komunikovat s klienty a asertivně řešit vypjaté situace. Postupem času jsem pronikla do různých agend jako je například příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, dávky pomoci ve hmotné nouzi. Naučila jsem se také pracovat s různými programy. V současnosti se připravuji na práci se sociálními kartami."

ČERVENEC
Slečna Bramborová hodnotí svou účast v projektu:
"V prosinci 2011 jsem nastoupila na Okresní soud v Benešově na civilní oddělení. Práce na tomto oddělení je velice různorodá a zajímavá. Získala jsem znalosti v administrativě a dozvěděla jsem se spoustu věcí v právnické oblasti. Také jsem se zdokonalila v komunikaci s lidmi, protože jsem často telefonovala účastníkům řízení nebo pracovníkům státních orgánů. Mou náplní práce je posílat předvolání, zpracovávat rozsudky, zapisování v jednací síni, psaní usnesení. V této souvislosti bych chtěla poděkovat všem mým kolegyním, které mi ochotně pomáhají. Stihnout vše bylo ze začátku velmi náročné. Postupem času jsem se naučila zorganizovat si práci tak, aby vše bylo včas hotové. Jsou to velmi cenné zkušenosti, které určitě využiji ve svém budoucím povolání.
Závěrem bych chtěla poděkovat p. Filasovi za příjemnou spolupráci."

 
ČERVEN
Hodnocení projektu „Praxe je začátek“
 
Úspěšně jsem prošla výběrovým řízením v rámci projektu „Praxe je začátek“ a nastoupila jsem na ÚP v Benešově, oddělení zprostředkování, kde začala má skutečná pracovní kariéra. Pracuju na oddělení zprostředkování , protože jsem patřila mezi ty šťastné, kteří poměrně brzo našli svou skutečnou stálou práci.
 
Byť to může znít jako klišé, ta zkušenost za to stojí. Během toho necelého roku jsem se poměrně rychle zocelila vůči lidem, naučila jsem se s nimi jednat, naučila jsem se také asertivitě a to mi věřte, občas to bylo docela peklo . Naučila jsem se komunikovat s úřady, nést odpovědnost za svou práci a myslím, že jsem i přínosem pro oddělení.
 
Mou hlavní pracovní náplní je komunikace a jednání s lidmi, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci svého vzdělání  poskytuji informace v oblasti problematiky pracovně právních vztahů a zákoníku práce jako takového. Dále pracuji a zpracovávám osobní data nezaměstnaných občanů a administrativně podporuji chod celého oddělení zprostředkování.
 
V Benešově 20. 6. 2012, Lucie Kračmerrová, klientka projektu
 
KVĚTEN
Slečna Krejčová hodnotí svojí účast v projektu:  
"Úspěšně jsem prošla výběrovým řízením v rámci projektu „Praxe je začátek 2“ a nastoupila jsem na ÚP v Benešově, oddělení zprostředkování, kde začala má skutečná pracovní kariéra. Pracuji  na oddělení zprostředkování 6 měsíců... Mou hlavní pracovní náplní je komunikace a jednání s lidmi, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci svého vzdělání jsem poskytovala informace v oblasti problematiky pracovně právních vztahů a zákoníku práce jako takového. Dále pracuji a zpracovávám osobní data nezaměstnaných občanů a administrativně podporuji chod celého oddělení zprostředkování.

DUBEN
Slečna Bramborová hodnotí svojí účast v projektu:       
"Na začátku září jsem byla zařazena do projektu Praxe je začátek 2. Prvním krokem ve vstupním modulu bylo vyplnění dotazníků, které odhalily pracovní předpoklady potenciálních zaměstnanců. Některé otázky byly dobře cílené, avšak pár z nich mi připadalo zbytečných, např. zda se obávám některého druhu práce nebo zda existuje nějaká práce, kterou bych nechtěla dělat. Poté probíhaly samotné pohovory vedené panem Filasem a paní Podroužkovou. Pohovor u pana Filase byl velice příjemný a přínosný. Zkušenosti z něj mohu použít při dalších pohovorech. Na základě pohovorů bylo vybráno 11 absolventů, kteří se chystali na týdenní školení pod vedením paní Podroužkové.
Školení bylo vedeno zajímavou formou, která zaujala, nedovolila nám nudit se. Paní Podroužková byla dobrým lektorem. Na každý den měla pečlivě připravené podklady, které byly následně probírány a z kterých jsme si zapisovali spoustu užitečných poznámek. Vyplňovali jsme několik dotazníků o našem budoucím životě, co plánujeme, jaké požadavky jsou pro nás prioritou a jakou chceme najít práci. Koncem týdne jsme probírali pracovní pohovory a psali si, co všechno se hodí říct na pohovoru a jak se nejlépe prezentovat, tzn. jak se obléknout, jak sedět. Řekli jsme si také, jak by měl správně vypadat životopis a motivační dopis.  Odnesli jsme si spoustu zajímavých informací, které jsme až do té doby nevěděli. Myslím, že nám určitě pomohou najít vhodnou práci.
Po pohovorech na úřadu práce a u soudu jsem byla vybrána na praxi u soudu, kde probíhá moje praxe, a jsem spokojena s možností využít této zkušenosti pro další zaměstnání."


 
BŘEZEN
Slečna Hošková hodnotí svojí účast v projektu:
„Když jsem byla koncem září vybrána do projektu Evropské unie, příliš jsem nevěděla, co přesně mě čeká. Z celkového počtu 21 uchazečů nás nakonec pouze 11 postoupilo do dalšího kola. O případném postupu se rozhodovalo na základě osobních pohovorů.        
Od 10. do 14. října jsme absolvovali část nazvanou „Vstupní modul“. Musím říct, že tento týden nám dal opravdu hodně zkušeností a nových poznatků. Naučili jsme se, jak správně psát životopis a motivační dopis, tedy jak udělat co nejlepší dojem při vůbec prvním kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem. Přiznám se, že jsem se přitom dozvěděla mnoho nového.
Další dovedností, kterou jsme si osvojili, bylo chování na pohovorech. Zkoušeli jsme různé možnosti otázek i odpovědí, dokonce jsme přišli na nácvik i ve formálním oblečení. Tak, aby bylo vše co nejvíc autentické a my si mohli přímo v praxi vše zkusit. Tato část byla opravdu zajímavá, jistě se při dalším, skutečném pohovoru budu cítit mnohem jistěji, protože už vím, co mě čeká.
Přístup našich školitelů byl velmi přátelský, opravdu jsme viděli snahu něco nás naučit a připravit na možná úskalí. Uvědomila jsem si díky nim, na co si dávat pozor, na co se zaměřit, abych dobře prezentovala to, co umím a pokud možno neudělala třeba chybu, která by zbytečně pokazila celkový dojem.
Dne 18. října jsme všichni prošli závěrečným pohovorem, po kterém bylo vybráno 6 uchazečů na roční praxi. Já jsem byla v trojici, která byla vybrána na Úřad práce v Benešově, další 3 pak čeká praxe u Okresního soudu v Benešově. Na nové zaměstnání se velmi těším, vážím si toho, že mi bude umožněno získat dnes tolik potřebnou praxi a celkově si rozšířit obzory.
Podařilo se mi získat praxi na Úřadu práce v Benešově, kde nyní pracuji na skenovacím oddělení a plním zadané úkoly.
Celkově hodnotím tento projekt pro sebe jako velmi úspěšný, jsem opravdu ráda, že mi bylo umožněno se ho zúčastnit. Věřím, že nejen mě pomohl i do budoucna lépe se orientovat v nabídkách zaměstnání a lépe ocenit a prezentovat své kvality a zkušenosti.“ 

ÚNOR
Pan Tomáš Somr hodnotí svou účast v projektu:
„O tomto projektu rekvalifikace jsem se dozvěděl od mé zprostředkovatelky na Úřadu Práce v Benešově u Prahy, která mi sjednala pozvání na výběrové řízení do tohoto projektu. Od tohoto okamžiku následovali 3 etapy rekvalifikace. První, a dle mého názoru nejdůležitější pro naši kategorii uchazečů o zaměstnání, byla etapa, která se týkala správného vyhotovení životopisu tak, aby odpovídal profesním nárokům zaměstnavatele a zároveň svědčil o profesionalitě uchazeče. Součástí této etapy bylo také nacvičení absolvování pohovoru s nezbytnou zpětnou vazbou. Největším přínosem této etapy pro mě byla tvorba správné formy životopisu a osvěžení argumentů, proč jsem jako uchazeč o zaměstnání ,,ten nejvhodnější“. Zároveň nesmím opomenout vstřícný přístup lektorky-paní Podrouškové.
Druhá etapa trvala zhruba měsíc a půl a týkala se přípravy na zkoušky ECDL. Příprava se skládala stejně jako zkoušky ze 6 modulů. První dva moduly byly probrány s lektorem, který byl interním zaměstnancem a současně zkoušejícím u zkoušek na ECDL Certificate. Ostatní 4 byly probrány s externím lektorem, který byl očividně zkušený pracovník z oboru IT. Bohužel, na jeho výkladu mi chyběla potřebná srozumitelnost a zaměření na skutečnosti, které se vyskytnou u zkoušek. To ovšem nelze hodnotit pouze jako chybu onoho lektora, ale je třeba vzít v úvahu, že tento lektor neměl detailní informace o zkoušce, ale pouze velice hrubou představu. Nicméně jeho výklad byl dostačující, i když místy nesrozumitelný, co bych mu však vytkl, tak by bylo dostatek příkladů objevujících se u zkoušky, které by byl připraven plynule vysvětlit. Osobně jsem se zcela nově setkal s programem MS Access, se kterým jsem do té doby neměl možnost pracovat. Dále jsem si oživil několik příhodných funkcí v MS Word a MS Excel. Tato etapa byla ukončena absolvováním závěrečné zkoušky.
Třetí etapa, která se prolínala s předchozími, byli schůzky s panem Filasem, který nám byl nápomocen řešit problémy a povinnosti spojené s danou rekvalifikací. Současně plnili také účel povzbuzení uchazečů k dalším a dalším pokusům k získání zaměstnání a naplnění faktického cíle této rekvalifikace.
Věřím, že tato rekvalifikace může být cenná i pro ostatní uchazeče o zaměstnání. Samozřejmě, pokud by byla snížena administrativní zátěž (na úrovni EU) a současně lépe nasmlouváno personální obsazení lektorů v oblasti získání ECDL certifikátu, byla by tato rekvalifikace pro uchazeče ještě efektivnější a přínosnější.“
 
LEDEN
Slečna Kahounová hodnotí svou účast v projektu:
„Dne 20. září jsem byla na prvním pohovoru projektu „Praxe je začátek 2“, který se konal na Úřadu práce v Benešově, kde se nás sešlo přes 20 uchazečů. Nejprve jsme vyplnili dotazník a pak jsme po jednom chodili na pohovor. Bylo nás vybráno 11 nejlepších + 4 náhradníci. Poté z těch 15 bylo vybráno pouze 11 lidí, kteří se poté zúčastnili Vstupního modulu. Celý týden nás 11 vybraných jsme jezdili do Benešova, kde jsme absolvovali Vstupní modul. Bylo to velice zajímavé a naučili jsme se spoustu věcí. Naše kantorka byla paní Podroužková, která byla velice milá, hodná, na každou hodinu byla pečlivě připravená, vše nám ráda a s ochotou vysvětlila. Naučili jsme se například jak správně napsat svůj životopis, motivační dopis, dělali jsme různé testy a připravovali jsme se na pohovory (dělali jsme i scénky, kdy jsme byli jak v pozici uchazeče o práci, tak personalisty). Také jsme tam poznali spoustu nových lidí, kteří se o své zkušenosti z předchozích pracovních pohovorů rádi podělili. Po ukončení vstupního modulu už následovaly rozhodující pohovory. Nejprve jsme šli na úřad práce, kde jsme chodili po jednom na pohovor (kde nás vybírali především podle toho, jak se chováme, jak působíme, jak umíme vystupovat a prezentovat se). Byli vybrání 3 a my ostatní jsme šli na Okresní soud v Benešově, kde byly rozhodující spíše naše schopnosti. Čekaly tam na nás 2 takové úkoly. Nejprve jsme psali cvičení na pravopis, kde 5 z nás, kteří ho napsali nejlépe, jsme postoupili do dalšího kola – rychlost psaní na PC. Nakonec byli vybráni opět 3 lidé, kteří uspěli nejlépe v pravopise i v rychlosti. Zbylých 5, kteří nezískali praxi, tak se zúčastnili počítačového kurzu."
 
PROSINEC
Slečna Hošková hodnotí svou účast v projektu:
"Když jsem byla koncem září vybrána do projektu Evropské unie, příliš jsem nevěděla, co přesně mě čeká. Z celkového počtu 21 uchazečů nás nakonec pouze 11 postoupilo do dalšího kola. O případném postupu se rozhodovalo na základě osobních pohovorů. Od 10. do 14. října jsme absolvovali část nazvanou „Vstupní modul“. Musím říct, že tento týden nám dal opravdu hodně zkušeností a nových poznatků. Naučili jsme se, jak správně psát životopis a motivační dopis, tedy jak udělat co nejlepší dojem při vůbec prvním kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem. Přiznám se, že jsem se přitom dozvěděla mnoho nového. Další dovedností, kterou jsme si osvojili, bylo chování na pohovorech. Zkoušeli jsme různé možnosti otázek i odpovědí, dokonce jsme přišli na nácvik i ve formálním oblečení. Tak, aby bylo vše co nejvíc autentické a my si mohli přímo v praxi vše zkusit. Tato část byla opravdu zajímavá, jistě se při dalším, skutečném pohovoru budu cítit mnohem jistěji, protože už vím, co mě čeká. Přístup našich školitelů byl velmi přátelský, opravdu jsme viděli snahu něco nás naučit a připravit na možná úskalí. Uvědomila jsem si díky nim, na co si dávat pozor, na co se zaměřit, abych dobře prezentovala to, co umím a pokud možno neudělala třeba chybu, která by zbytečně pokazila celkový dojem. Dne 18.října jsme všichni prošli závěrečným pohovorem, po kterém bylo vybráno 6 uchazečů na roční praxi. Já jsem byla v trojici, která byla vybrána na Úřad práce v Benešově, další 3 pak čeká praxe u Okresního soudu v Benešově. Na nové zaměstnání se velmi těším, vážím si toho, že mi bude umožněno získat dnes tolik potřebnou praxi a celkově si rozšířit obzory. Celkově hodnotím tento projekt pro sebe jako velmi úspěšný, jsem opravdu ráda, že mi bylo umožněno se ho zúčastnit. Věřím, že nejen mě pomohl i do budoucna lépe se orientovat v nabídkách zaměstnání a lépe ocenit a prezentovat své kvality a zkušenosti."
 
LISTOPAD
Slečna Bramborová hodnotí Vstupní modul:
"Na začátku září jsem byla zařazena do projektu „Praxe je začátek 2“. Prvním krokem ve vstupním modulu bylo vyplnění dotazníků, které odhalily pracovní předpoklady potenciálních zaměstnanců. Některé otázky byly dobře cílené, avšak pár z nich mi připadalo zbytečných, např. zda se obávám některého druhu práce nebo zda existuje nějaká práce, kterou bych nechtěla dělat. Poté probíhaly samotné pohovory vedené panem Filasem a paní Podroužkovou. Pohovor u pana Filase byl velice příjemný a přínosný. Zkušenosti z něj mohu použít při dalších pohovorech. Na základě pohovorů bylo vybráno 11 absolventů, kteří se chystali na týdenní školení pod vedením paní Podroužkové. Školení bylo vedeno zajímavou formou, která zaujala, nedovolila nám nudit se. Paní Podroužková byla dobrým lektorem. Na každý den měla pečlivě připravené podklady, které byly následně probírány a z kterých jsme si zapisovali spoustu užitečných poznámek. V prvních dnech jsme se navzájem představili a řekli o sobě několik věcí. Probírali jsme základní právní pojmy, které patří k pracovnímu právu a diskutovali jsme o otázkách náležící práci a pracovnímu pohovoru. Jako malé odreagování nám paní Podroužková přinesla testy, kde jsme o sobě zjistili spoustu zajímavých věcí. Ty nám mohou pomoci při hledání vhodné práce. Dělali jsme např. Hollandův test na zjištění vhodného typu povolání, dále následoval Belbinův model, který zjišťuje úlohy členů týmu. Vyplňovali jsme několik dotazníků o našem budoucím životě, co plánujeme, jaké požadavky jsou pro nás prioritou a jakou chceme najít práci. Koncem týdne jsme probírali pracovní pohovory a psali si, co všechno se hodí říct na pohovoru a jak se nejlépe prezentovat, tzn. jak se obléknout, jak sedět. Řekli jsme si také, jak by měl správně vypadat životopis a motivační dopis. Poslední den jsme nacvičovali ve dvojicích pracovní pohovory. Měli jsme ztvárnit dvě role, roli personalisty a uchazeče. Všichni si dělali poznámky a potom každý řekl, co si myslí, co se mu líbilo a na co by si naopak dal pozor. Paní Podroužková každému z nás poradila, jak by se měl v takové situaci chovat a co říkat. Nejvíc se mi na celém projektu líbilo, že každý mohl prezentovat svoje názory, nápady, připomínky a zároveň je mohl konzultovat s paní Podroužkovou, která každému ochotně poradila. Odnesli jsme si spoustu zajímavých informací, které jsme až do té doby nevěděli. Myslím, že nám určitě pomohou najít vhodnou práci."
 
ŘÍJEN
Svou účast v projektu hodnotí Zuzana Krejčová
"Když jsem se dozvěděla od známé osoby o projektu, který realizují úřady práce Středočeského kraje ve spolupráci s Obslužnou společností, a.s. a společností MAVO, s.r.o., viděla jsem to ihned jako příležitost, jak se pracovně uchytit, předvést naplno své odborné dovednosti a schopnosti. Je pravda ten čas jsem měla v jednání dvě zaměstnání, ale byla jsem si vědoma možného  přínosu projektu. Vždyť získat na rok zaměstnání, a navíc ve státním sektoru nabízí perspektivní praxi do budoucna. Rozhodla jsem se tedy zúčastnit se naplno. Kontaktovala jsem kompetentní osoby a prvním záchytným bodem byla informační schůzka a následná aktivita „Pohovory a výběr“. Bylo mi naprosto jasné, že úspěch bude záviset hlavně na mě samotné, na ochotě obětovat čas, udělat dobrý dojem, aktivně se účastnit jednotlivých aktivit a schůzek projektu, abych mohla být vybrána, začít pracovat, předvést se a seberealizovat. Najít alespoň částečně odpovídající zaměstnání bylo složité, ale zde jsem věděla, že si mohu navíc i sama sebe dobře „otestovat“ ohledně mých schopností, aktivity a připravenosti. Všechny aktivity průběžných modulů projektu mohu hodnotit jedině kladně. Ráda bych vyzdvihla především všechny moduly v rámci Vstupního modulu, profesionalitu a organizaci koordinátora a práci a přístup školitele. Zejména v oblasti sociálně-psychologického výcviku. V této fázi jsme myslím všichni museli předvést to nejlepší z nás. Zkrátka co se týče připravenosti, organizace a také formulace požadavků a práv klientů vedoucími modulů projektu, šlo o kvalitně využitý čas, který jsem popravdě navíc strávila i příjemně. Našly by se i některé záležitosti, ke kterým bych měla výhrady. Především poněkud větší časovou rozloženost, co se týče postupu projektem, třeba bych uvítala i více telefonických kontaktů pro potřeby klientů na webových stránkách projektu, možná i ucelenější a přehlednější internetové stránky vůbec. Nemyslím to však nikterak kriticky, projekt hodnotím jednoduše velmi dobře. Vím, že prosadit se a být vybrán mezi tolika uchazeči a uspět v projektu nebude jednoduché, a proto si této získané příležitosti velmi považuji."

ZÁŘÍ 
V měsíci září proběhla na KoP Úřadu práce informační schůzka, kde koordinátor představil projekt Praxe je začátek 2 vybraných zájemcům. Účastníci dostali informace o jednotlivých aktivitách projektu i o výhodách účasti v projektu. Zájem byl veliký.