Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

KOVO

Grantový projekt „Zvýšení adaptability členů Odborového svazu KOVO v rámci Hl.m. Prahy"

Zhotovitel projektu -Obslužná společnost, a. s.

Partneři projektu –Odborový svaz KOVO

Cíl projektu: 

Hlavní cíle projektu:

  • Podpora OS KOVO jako poskytovatele poradenských a informačních služeb
  • Podpora OS KOVO prostřednictvím vzdělávání ve vazbě na členství v EU

Specifické cíle projektu:

  • Zlepšení informovanosti odborářů OS KOVO v působnosti hl.m. Prahy vybudováním poradenského, konzultačního a informačního systému.
  • Zavedení specifického vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny s cílem zavést trvale systematické, diferencované a na potřeby cílové skupiny orientované studium s dlouhodobou působností.
  • Zajistit systémové sladění aktivit projektu a současných i budoucích aktivit OS KOVO a ČMKOS v oblasti vzdělávání a poradenských služeb
  • Zajistit pokračování a trvalou platnost nastavených aktivit po ukončení projektu. Jednotlivé aktivity realizované s působností na území hl. m. Prahy jsou chápány jako pilotní projekt. Po ukončení projektu a po zhodnocení výše uvedených efektů budou vybrané aktivity rozšířeny k využití v rámci působnosti celého OS KOVO. 

Cílová skupina:

  • odboráři z pražských závodů
  • OS KOVO - centrála

Časový harmonogram:

Projekt byl realizován od 1.6.2006 do 31.1.2008

Objem dotace: Okolo 4mil. Kč

Další informace naleznete na internetových stránkách : http://www.oskovo.cz/