Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

CÍL PROJEKTU

Projekt podpoří zaměstnanost u minimálně 80 osob z cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je zapojit co nejvíce osob z cílové skupiny na trh práce, tj. hlavním cílem je zaměstnat minimálně 30 osob.

U těch klientů, u nichž účast v projektu nepovede přímo k získání pracovního uplatnění, je cílem alespoň co nejvíce posílit jejich slabé stránky, které jim uzavírají cestu na pracovní trh, tj. dílčími cíli projektu je:

1. posílit cílevědomou snahu o nalezení maximálního uplatnění svého pracovního i osobního potenciálu

2. zvýšit účastníkům jejich motivaci a sebevědomí (pracovní či bilanční diagnostika, Work Ability Index motivační kurz)

3. poskytnout účastníkům projektu možnost doplnění či obnovení si znalostí, dovedností a kompetencí (právní povědomí, finanční gramotnost, komunikace, sebeprezentace, počítače)

4. odstranit kvalifikační bariéry, které účastníky projektu limitují v nástupu do zaměstnání (prostřednictvím rekvalifikací, včetně zkoušek profesní kvalifikace)